AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Sääminki henkikirja 1693

Sivu 2264B (aukeaman 2264 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Achwonsarij/Ahvionsaari 7 Laars Tuppurain mh 2
d. Matz Mickoin mh 2
Rytt hustru 1
d. Adam Johanss. mh 2
5 Måns Tarfwoin mh 2
B:r Pehr mh 2
d. Simon Thomass. 1
Backarila/Pakarila 5 Enock Backarin mh 2
Rytt hustru 1
d. Anders mh 2
3 Niels Wirolain 1
S. Michell 1
B:r Pehr 1
Clostarnemij/Luostarila 8 Munsterskrifwaren Sigwardh Röös hustru 1
d. Michell Matss 1
d. And. Taskin mh 2
d. Pehr Silfwoin mh 2
d. Olof Kurckoin mh 2
Haukanemij/Haukiniemi 9 Aron Matss. mh 2
B:r Olof mh 2
d. Staffans h 1
Rytt hustru 1
d. And. Andsson 1
B:r Matz Lauckain mh 2
2 Samuel Imoin mh 2
5 Pehr Saijrain 1
S. Niels mh 2
d. Matz Hindsson 2
4 Pehr Mackuin mh 2
d. Thomas mh 2
Jutila/Jaatila 5 1 Dawid Jattin 1
S. Matz mh 2
B:r Dawid 1
d. Anders 1
Såldatz hustru 1
4 Olof Tompoin mh 2
B:r Pehr med hustru 2
2 Niels Kåsoin mh 2
Ingila/Inkilä 3 Påhl Kirhoin mh 2
S, Matz 1
4 1 Pehr Pullkoins h 1
B:r Hindrichs hustru 1
B:r Johan mh 2
Såldatz hustru 1
2 Pehr Borgelsson 1
B:r Johan 1
Ickanemij/Ikoinniemi 3 Pehr Jurfwoin mh 2
B:r M. Samuels h 1
Jufvola/Juvola 7 Johan Nielsson mh 2
B:r Matz mh 2
Rytt hustru 1
d. Johan Nielss mh 2
10 Erich Lackoin mh 2
d. Erich mh 2
Rytt hustru 1
d. Adam Olofss. mh 2
Måg Laars mh 2
d. Pehr Kockoin 1

Sivu 2265A (aukeaman 2265 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Jufvola/Juvola 5 Hans Hansson mh 2
S. Hindrich mh 2
B:r Hans 1
2 Olof Mattelain mh 2
Kasamasarj/Kesamonsaari 2 Abraham Nyrhin mh 2
2 Johan Nyrhin mh 2
10 Jeremias Nyrhin mh 2
B:r Påhl med hustru 2
B:r Pehr med hustru 2
Rytt hustru 1
Sigfredz E:a 1
Pehr Pehrsson mh 2
Koukonsarj/Kokonsaari 3 Laars Michelain mh 2
B:r M. Anders 1
7 Luckas Kåssoin mh 2
B:r M. Johans h 1
B:r Laars mh 2
d. Pehr Kockoin mh 2
6 Simon Andersss h 1
S. Laars mh 2
B:r Anders mh 2
Rytt hustru 1
Kosoila/Kosola 6 Laars Kassoin mh 2
B:r S. Laars mh 2
Rytt hustru 1
H.K. Kirstin 1
5 Olof Jacobss hustru 1
d Blassius Pehrss. mh 2
d Grelss Michelss. mh 2
5 Niels Lappin mh 2
B.M Hindrich 1
S. Thomas mh 2
3 Johan Larsson mh 2
S. Laars Kassoin 1
4 1 Abram Kassoin mh 2
B:r Pehr med hustru 2
Såldatz hustru 1
4 Granatenborgz hemman
Rytt hustru 1
d Michell Wilkoin mh 2
Landb. Cnuth Lapplain 1
Kardialaranda/Kaartilanranta 3 Matz Jattins hustru 1
B. Pehr med hustru 2
3 Matz Muhoin 1
M. Alexander mh 2
4 1 Lars Lamain 1
B:r Johan mh 2
Syster Malin 1
Såldatz hustru 1
6 Johan Puhrin mh 2
B:r Anders mh 2
B:r Bertell mh 2
7 Axell Turdin mh 2
B:r Anders mh 2
d. Johan Kockoin 1
S. Olof 1
Syster dåtter 1
Kallailax/Kallislahti 3 Erich Nyrin mh 2
B:r Påhl 1
2 Grels Peuttiain mh 2
6 1 Johan Karpiain mh 2
M. Erich mh 2
d. Matz med hustru 2
Såldatz hustru 1
2 Jacob Andersson Kapioin med hustru 2

Sivu 2265B (aukeaman 2265 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kallailax/Kallislahti 9 And. Juttij mh 2
S. Matz med hustru 2
B:r Olof mh 2
B:r Mårten mh 2
Rytt hustru 1
4 Cuossmain Paunoin mh 2
d. Jacob Wättein mh 2
4 Anders Kassoin mh 2
S. Sigfred mh 2
Kurkela 4 Olof Kurkin mh 2
B:r Michell mh 2
4 Bertell Michelsson mh 2
S. Michell mh 2
Kangais/Kankainen 2 1 Pehr Kockoin mh 2
Såldatz hustru 1
Komornemj/Kommerniemi 1 Pehr Erichss Loyijein 1
4 Erich Halkeuein mh 2
B:r Hindrich mh 2
2 Pehr Simonss Immoin mh 2
2 1 Michell Aufwin mh 2
Såldatz hustru 1
3 Hans Huultz heman
d. Pehr Fläsk mh 2
d. Pehr Lamain 1
Kapaiaka/Kapajaakkola 2 Anders Laarsson mh 2
4 B.S. Johan med hustru 2
B:r Laars mh 2
2 T. Matz Luckoin mh 2
häst 1, Koo 1 st
Lijstonsarj/Liistonsaari 4 Påhl Lamain mh 2
B:r S. Hindrich 1
S. Hindrich Påhlsson 1
7 Ifwar Hindss Pöllein mh 2
M. Grelss mh 2
M. Josep mh 2
d. Hindrich Lamain 1
Laukarisarij/Laukansaari 6 Erich Tafwij mh 2
S Niels 1
d Michell Wiskarin mh 2
Rytt hustru 1
2 Matz Johanss Walloin mh 2
7 Staffan Luuckoin 1
B Erich mh 2
B:r Johan mh 2
B:r Olof mh 2
Leskilla/Leskelä 2 Hans Läskin mh 2
Mickilanemj/Mikkolanniemi 5 Pehr Månsson mh 2
B:r Anders 1
B.M. Hind. Hindrichss mh 2
2 Isack Laskin mh 2
5 Johan Kanloin mh 2
Rytt hustru 1
d. Michell mh 2
5 And. Hijmain mh 2
B:r M. Anders mh 2
Såldatz hustru 1
8 Olof Mickoin mh 2
d. Johan Johanss mh 2
Mans Månss h 1
BM. Pehr Johanss mh 2
d. Grels Matsson 1
2 Matz Kappajacko mh 2
3 Morten Luckoin mh 2
S. Matz 1

Sivu 2266A (aukeaman 2266 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nitulax/Niittylahti 11 Olof Kittuin mh 2
B:r Hindrich mh 2
B:r Abraham mh 2
Rytt hustru 1
Staffan Olofss: mh 2
B:r S. Olof Andss: 1
d. Laars 1
Ottawniemij/Otavanniemi 6 Abraham Nylander 1
B:r Erich mh 2
d. Thomas Johanss. mh 2
Rytt hustru 1
3 Bertel Inoin mh 2
B:r Hindrich 1
2 Matz Jurfwin mh 2
4 Erich Forsius mh 2
B:r Samuel E:a 1
d. Johan Johanss. 1
2 And. Wanhain 1
B:r Bertell 1
4 Christer Måndoin mh 2
S. Anders mh 2
2 Pehr Imon mh 2
Pilhkaniemij/Pihlajanniemi 9 Corp: Pehr Willandz h 1
d. Pehr Imoin mh 2
d. Christer Hindss. 1
Rytt hustru 1
d. Hind. Hijrfwin 1
d. Påhl Påhlsson 1
d. Pehr Hijrfwin 1
d. Pehr Påhlsson 1
2 T. Hind. Nåckoin mh 2
Koo 1 st
2 T. Enwald Imoin mh 2
Koo 1 st
9 And. Påhlss Melloin 1
B:r Matz 1
B:r Clemet mh 2
B:r Thomas mh 2
B:r Hindrich mh 2
Rytt hustru 1
4 Cornet. Petters Rööss h:
d. Hindrich 1
Piga Anna 1
d. Staffan Tynkin mh 2
2 T. Olof Pehrsson mh 2
Koor 2 st
1 Påhl Påhlss. Meloin 1
5 Niels Jumpin mh 2
S. Laars mh 2
B:r Pehr 1
8 Matz Mijckoelain mh 2
B:r Thomas mh 2
B:r Påhl med hustru 2
BM. Samuel hustru 1
d. Laars Påhlsson 1
6 1 Påhl Hariulain 1
S. Matz mh 2
B:r Hindrich mh 2
B. Pehr 1
Såldatz hustru 1
2 Johan Hijrfwin mh 2
3 Samuel Jembein 1
S. Samuell mh 2
Pietulansarij/Pietolansaari 5 Eskell Mielikein mh 2
B:r Johan med hustu 2
S. Hindrich Larsson 1

Sivu 2266B (aukeaman 2266 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pietulansarij/Pietolansaari 2 Måns Sackoin mh 2
7 Thomas Törfwoin mh 2
B Samuel mh 2
B:r Johan mh 2
B:r dito 1
Pellosahlo/Pellossalo 4 Isack Johanss mh 2
S. Adam mh 2
6 Michell Janhontr mh 2
B:r Hindrich mh 2
B:r Johan mh 2
4 Niels Sarain mh 2
B:r Påhl mh 2
4 And. Kosoin mh 2
d. Hind. Loppoin mh 2
6 Erich Kockoin mh 2
BM. Thomas mh 2
Staffan Michelss mh 2
2 And. Löppoin mh 2
6 Laars Loppoin mh 2
B:r S. Laars mh 2
B:r Staffan mh 2
3 Mårten Kåstein mh 2
Såldatz hustru 1
Päckila/Päkkilä 6 1 Jöran Wihwain mh 2
B Anders mh 2
d. Markus mh 2
Såldatz hustru 1
2 Hind. Rijkoin 1
Mohr 1
Pijrniemj/Pirhiänniemi 4 And. Kockein mh 2
d. Christer mh 2
6 Thomas Lamain mh 2
B:r Laars mh 2
B:r Johan mh 2
Pilhlax/Pihlajanlahti 2 Swen Kärkain mh 2
2 Bertell Säppains E:a 1
S. Bertell 1
Punnoila/Punnola 4 Thomas Kockoin mh 2
B:r Erich mh 2
2 T. Hind. Hindrichss: mh 2
4 Hind. Wänhain mh 2
S. Hindrich mh 2
1 T. Grelss Wänhain 1
2 Mårten Wanhain mh 2
4 Hindrich Loppin mh 2
M. Olof mh 2
Pöllölä 4 1 Matz Pässain mh 2
B:r Olof mh 2
Såldatz hustru 1
3 Hind. Nylander 1
S. Joran mh 2
Rijtansarij/Ritosaari 4 1 Matz Seikoin mh 2
B:r Michell mh 2
Såldatz hustru 1
6 Matz Pelkin mh 2
S. Pehr 1
B:r Michell 1
dåtter Lijsa 1
Siers. And. Bergz h 1
4 Olof Pijppare mh 2
B:r Hindrich 1
B:r Christer 1
2 Matz Pullkoins mh 2
2 Johan Hemel: 1
Mohr 1
5 Esaias Pullkoin mh 2
B:r Laars med hustu 2
d. Abell Matsson 1

Sivu 2267A (aukeaman 2267 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rijtansarij/Ritosaari 4 Staffan Luhackain mh 2
B:r Johan mh 2
Renikala/Reinikkala 3 Påhl Reinckain 1
S. Erich mh 2
Soukonsarj/Saukonsaari 2 Hindrich Nirain mh 2
2 Pehr Nirain mh 2
3 Laars Nirain mh 2
Rytt hustru 1
2 T. Hind. Loppin mh 2
häst 1 st Koo 1 st
9 Pehr Pulkin mh 2
B:r Grelss mh 2
B:r Hindrich mh 2
Rytt hustru 1
d. Christer Sackoin mh 2
3 Matz Jacobss ditto Mohr 2
d. Matz Nåppoins h 1
Särkilax/Särkilahti 2 Matz Halloin mh 2
5 Olof Sijttar mh 2
B:r Anders mh 2
Lössd. And. Lankoin 1
Saukola/Saukkola 8 Måns Sackoin mh 2
B:r Thomas mh 2
B:r S. Thomas mh 2
B:r S. Anders mh 2
2 T. Niels Helldemoin mh 2
Tohisarij/Tuohisaari 8 Johan Muuck 1
B Hindrich mh 2
d. Hindrich mh 2
d. Bertell mh 2
d. Isarell 1
Tollwanemij/Tolvanniemi 6 Laars Kinoinen mh 2
B:r Herman 1
d. Ifwar 1
d. Simon med h 1
4 Påhl Kinein mh 2
Lössd. And. Pulckin mh 2
2 Påhl Wiewilain mh 2
4 Hindrich Jordain mh 2
B:r Erich med hustru 2
2 Jacob Imoin mh 2
Tåpalansarij/Tolppalansalmi 15 Bengdt Mallberg 1
Landb. Måns Andss. mh 2
Rytt hustru 1
Landb. Karll Kajalain mh 2
Landb. And. Andss. mh 2
Landb. Olof Ränner mh 2
Landb. Karll Pilling mh 2
d. Anders Thomasson mh 2
d. And. Andsson 1
Tynckelaijockj/Tynkkylänjoki 12 Rytt M: Borgkuus h
Befallnigz M. Jacob Andersson mh 2
Häradzskrif:r Fijtting 1
Fougd.K. Laars 1
Fougd.K. Pehr Pundin mh 2
F Michell Turdin mh 2
d. Påhl Kamloin mh 2
F. Brusius mh 2
2 T Jöran Pardain mh 2
3 Niels Melikein mh 2
Swar Mohr 1
2 Johan Korppin mh 2
Weistonsarj/Väistönsaari 4 Germun Leskin mh 2
B:r Pehr med hustru 2
Wårwienemj/Vuoriniemi 4 Pehr Manhuein mh 2
B M. Hindrich mh 2
Warparanda/Varparanta 5 Laars Pöllein mh 2
Laars Bengtin mh 2
Rytt hustru 1

Sivu 2267B (aukeaman 2267 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Warparanda/Varparanta 1 Matz Hindss. Kasoins E:a 1
4 Christer Hankein mh 2
B:r Staffan mh 2
2 Hind. Muhoin mh 2
2 Grelss Pehrsson mh 2
5 T. Hind. Markarek 1
Anders Korhoin mh 2
B:r Niels mh 2
Waikota/Vaikotaipale 2 Laars Klostriain mh 2
4 Staffan Sijroin mh 2
B:r Anders 1
B:r Samuell 1
Ahalax/Aholahti 11 Öfwest Pistohlkors H:
d. Matz Mäckein 1
d. Hind. Matz. mh 2
Pijggor 5
Thomas Hauckein 1
d. Samuel Wättein mh 2
Kallaislax/Kallislahti 2 T. Pehr Skijlling mh 2
3 T. And. Låck mh 2
B:r Pehr 1
2 T. Cnuth Räsein mh 2
Achwensarij/Ahvionsaari 6 Bertel Lappains h 1
S. Matz mh 2
B:r Bertel mh 2
B:r Hindrich 1
3 Pehr Lefwoins h 1
Olof Terfwoin mh 2
4 Pehr Tijnain mh 2
B:r Hindrich mh 2
5 Påhl Tijnain 1
B:r Jöran med hustru 2
B:r Isack mh 2
Kasaila/Kosola 2 And. Mats: Kockoin 1
Mohr 1
Kusuenmij/Kuusiniemi 3 Thomas Karkain mh 2
d. Olof Muhoin 1
5 Ländzman And. Jacobss mh 2
d. Jacob Mats. mh 2
d. And. Uckeins E:a 1
4 Clemet Wähloin mh 2
B:r Påhl mh 2
1 Pehr Pehrss Peune 1
2 Påhl Räjhiain mh 2
4 Kyrkioh. H: Thomas Argander med hustu 2
d. Johan Hirfwin mh 2
3 Capl: H: Hind. Romanius mh 2
d. And. Hijmain 1
2 Klock: Påhl Jörans: mh 2
2 Sundius Hind: Kessain mh 2
Nyslåtz Mallm/Savonlinnan Malmi 3 Påst M. Matz Johanss mh 2
Pijga Magdalena 1
2 Lössd. Matz Jönsson mh 2
3 Karin Gröön 1
Britia Groon 1
B:r Axell 1
3 Lössd Jöns Sämskmakar mh 2
Pijga Brita 1
1 Brita Jönsdåtter 1
2 Lössd. Erich Skrödare mh 2
2 Lössd. Bertell Rijoin mh 2
1 Såldatz h: Laars Tenhins h 1
2 Klåckaren Berendt Taskin med hustru 2

Sivu 2268A (aukeaman 2268 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nyslåtz Mallm/Savonlinnan Malmi 2 Salmon Bruun mh 2
2 Snickaren Olof Johanss. mh 2
Koo 1st fåår 1 st
1 And. Pitkanns hustru 1
1 Olof Hindrichsson 1
häst 1: fåhr 1 st
1 Corp: Erichz hustru 1
2 Murmäst Kuldamese mh 2
1 Anders Snickars h 1
3 Thomas Meloin mh 2
dåtter Margareta 1
2 Jöran Hyppein 1
Lössd. S. Johan 1
1 Lössd. Påhl Pelkeins Son 1
2 Sämskm: Gabrill Fick mh 2
1 Skomak: Hind. Tellckain 1
1 Rytt. Eskell Hörains h 1
2 Lössd. skräd Samuel Hindss mh 2
2 Lössd: Jöran Sackoin mh 2
1 Skohlm: Erich Novingius 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023