AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä → 1693

Savon alinen kihlakunta

Sääminki henkikirja 1693

Otsikkotiedot

Säminge Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2264B Ahvionsaari, Pakarila, Luostarila, Haukiniemi, Jaatila, Inkilä, Ikoinniemi, Juvola
2265A Juvola, Kesamonsaari, Kokonsaari, Kosola, Kaartilanranta, Kallislahti
2265B Kallislahti, Kurkela, Kankainen, Kommerniemi, Kapajaakkola, Liistonsaari, Laukansaari, Leskelä, Mikkolanniemi
2266A Niittylahti, Otavanniemi, Pihlajanniemi, Pietolansaari
2266B Pietolansaari, Pellossalo, Päkkilä, Pirhiänniemi, Pihlajanlahti, Punnola, Pöllölä, Ritosaari
2267A Ritosaari, Reinikkala, Saukonsaari, Särkilahti, Saukkola, Tuohisaari, Tolvanniemi, Tolppalansalmi, Tynkkylänjoki, Väistönsaari, Vuoriniemi, Varparanta
2267B Varparanta, Vaikotaipale, Aholahti, Kallislahti, Ahvionsaari, Kosola, Kuusiniemi, Savonlinnan Malmi
2268A Savonlinnan Malmi

Allekirjoitukset

Föregåendhe Mantals Längdh är uthij Cronones Befallningzman el:r dess
Fullmächtiges, wederbörandhe Prästerskapetz, Ländz och Nembdemennernes
sampt Kyrckiones Sexmäns och Menige Allmogens Närwahro efter een
noga Inqvisition och allfwarsam förmaningh till Saningens bekennelse
efter alles deras Enhellige Intygan af Underskrifwen up=
=rättadt det betyger, under egen handh och Signete
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 415.
Veroa maksaneita 754 henkilöä.
Veroluokittain 610 / 145 ; yhteensä 755 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8709f Tositekirja, f. 2054-2462 1693-1693, sivut 2264-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8709f

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1711

© Väinö Holopainen 2023