AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä → 1722

Savon alinen kihlakunta

Sääminki henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Säminge Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2090 Aholahti, Ahvionsaari, Pakarila
2091 Pakarila, Luostarila, Haukiniemi, Jaatila
2092 Jaatila, Ikoinniemi, Juvola, Kesamonsaari, Kokonsaari
2093 Kokonsaari, Kosola, Kiilanmäki, Kaartilanranta
2094 Kaartilanranta, Kallislahti, Kurkela, Kommerniemi, Kapajaakkola, Loikansaari
2095 Loikansaari, Liistonsaari, Laukansaari, Leskelä, Lehtiniemi, Mikkolanniemi
2096 Mönkkölä, Niittylahti, Otavanniemi, Pihlajanniemi
2097 Pihlajanniemi, Pietolansaari, Pellossalo
2098 Pellossalo, Pesolansaari, Päkkilä, Pirhiänniemi, Pihlajanlahti, Punnola, Pöllölä
2099 Ritosaari, Reinikkala, Saukonsaari, Särkilahti, Saukkola
2100 Saukkola, Tuohisaari, Tolvanniemi, Tolppalansalmi, Tynkkylänjoki, Vuoriniemi
2101 Varparanta, Pappila
2102 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
aff denne Mantajls Längdh undan dölgdh,
eller uthsluta Latit, som Mantahls Penningr
betahla böhra, betyge wij wedh wår Siähl
och Saligheet, medh wåre Nampns och
Sigillens undersättiande, Datum Säminge
Sochns Mantahls Skrif:ningz Plattz på Capelans
bohlet d: 24: maij A:o 1722
Uttj H:r Befallningzman Meinanders från waro B: Myrell
Abraham Carstenius Praep: et Pastor in Nyslått et Seminge
Jordan Lavonius Sacell:
Nembden
Johan Munck Michell Wirolain
Mattz Pöllein Mattz Paunoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 336.
Veroa maksaneita yhteensä 539 henkilöä (miehiä 287, naisia 252).
Veroluokittain 29 / 487 / 17 ; yhteensä 533 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Selvittämättömässä komppaniassa: 3 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8768 Tositekirja 1722-1722, sivut 2090-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8768

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17111727

© Väinö Holopainen 2023