AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1644 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1644

Sivu 134B (aukeaman 134 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iitlahti 1 Madz Madzssons Autios hustro Autio 1
2 Henrich Peersson Radickain Raatikainen 1 Son-1
4 Johan Morthensson Klåstarin Luostarinen 1 hustro-1 Moor-1 Syster-1
2 Johan Peersson Mähyin Mähönen 1 Moor-1
Kaipola 4 Peer Grelsson Caipoin Kaiponen 1 Son-1 hust-2
3 Johan Larsson Caipoin Kaiponen 1 Syster-1 Broorhust-1
2 Knuth Klåstarin Luostarinen 1 hustro-1
Kaitainen 2 Oluff Larsson Caipoin Kaiponen 1 hustro-1
4 Sigfredh Andersson Monoin Mononen 1 h-1 Son-1 h-1
2 Thomass Sigfredhsson Radickain Raatikainen 1 h-1
2 Lars Larsson ibm Raatikainen 1 Son-1
4 Madz Grelsson Panoin Paunonen 1 h-1 Son-1 h-1
2 Henrich Panoin Paunonen 1 hustro-1
2 Henrich Andersson Säppäin Seppänen 1 hustro-1
Tunnila 2 Peer Larsson Tunninen Tunninen 1 h-1
2 Anders Larsson ibm Tunninen 1 Broor-1
3 Jacob Kurcki Kurki 1 Broor-1 hustro-1
Maarala 4 Erich Kuckoinen Kukkonen 1 h-1 Söner-2
Eerikkälä 4 Anders Clemetsson Heldimoin Heltimoinen 1 h-1 Broor-1 h-1
3 Morthen Persson Mulj Mulli 1 hustro-1 Son-1
Ryttare
Itlahti 5 Erich Mickellssons Sölfverarm? drengier-2 Pijgor-3
Eerikkälä 2 Jören Olsson för Erickälä Pistolekors drengh-1 Pijga-1
Kaipola 6 Peer Larsson Kinainen Kinanen 1 h-1 Bröder-2 Syster-1 dreng-1
4 Lars Andersson Säppäins hustro Seppänen 1 drengier-2 Pijga-1

Sivu 135A (aukeaman 135 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaipola 7 Henrich Hendersson Kostiain Kostiainen 1 h-1 Broorh-1 Syst-1 dreng:r-2 h-1
Tunnila 6 Frantz Olsson Mäckeläin Mäkeläinen 1 h-1 B-1 h-1 Son-1 hustro-1
Hussmän
-- 2 Anders Caipoin Kaiponen 1 hustro-1 Koo-1 Geeth-2
-- 2 Madz Radickain Raatikainen 1 hustro-1 Quiga-1
-- 3 Påll Radickains hustro Raatikainen 1 döthrar-2 Koo-1
-- 2 Hans Tunninen Tunninen 1 hustro-1 Quiga-1
-- 1 Oluff Mäckiläins Enckia Mäkeläinen 1 Quiga-1

Rockoniemi Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaartila 2 Peer Persson Cardinen Kaartinen 1 hustro-1
3 Madz Larsson ibm Kaartinen 1 hustro-1 Faar-1
Sipilä 6 Knuth Olsson Sipinen Sipinen 1 h-1 Söner-2 hustror-2
2 Lars Olsson ibm Sipinen 1 hustro-1
2 Oluff Jacobsson Hatainen Haatainen 1 hustro-1
Ruokoniemi 7 Peer Olsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Br-2 hust-2 dreng-1
3 Henrich Andersson ibm Kaartinen 1 Son-1 h-1
6 Jöran Hielp Helpi 1 h-1 Söner-2 hustror-2
2 Peer Hatain Haatainen 1 h-1
6 Hans Madzsson Hanski Hanski 1 h-1 Broor-1 h-1 Moor-1 dreng-1
Kaartila 6 Michell Cardinen Kaartinen 1 S-2 hust-2 doth-1
3 Måns Cardinen Kaartinen 1 h-1 dother-1
Rauhaniemi 3 Johan Hatain Haatainen 1 hustro-1 doth-1
Tannila 4 Oluff Henrichsson Tanninen Tanninen 1 h-1 Faar-1 Syst-1
2 Lars Jacobssons Tanninen Son-1 Syster-1
5 Lars Bertillsson Tanninen Tanninen 1 h-1 mågh-1 hustro-1 dreng-1
Sulkava 2 Lars Mieloin Mielonen 1 hustro-1
Hasula 3 Oluff Hatzoin Hasunen 1 hustro-1 Moor-1
Sulkava 5 Ericus Georgij 1 h-1 dr-2 Pijga-1 hest-2 K-2 Q-3 F-4
1 Capplan Dn. Bernhardus Nicolaj 1
2 Klåckaren Mickell Condiain Kontiainen 1 hustro-1 Koo-1

Sivu 135B (aukeaman 135 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryttare
Sulkava 6 Oluff Condiain Kontiainen 1 h-1 Brh-1 Söner-2 dother-1
Rauhaniemi 4 Christer Lamains hustro Laamanen 1 Broor-1 hustro-1 dreng-1
8 Anders Madzsson Hatain Haatainen 1 Br-2 hustror-3 Son-1 h-1
Hasula 3 Henrich Andersson Käckyin Kekkonen 1 hustro-1 Enckia-1
Sulkava 9 Jöns Tijtain Tiittanen 1 måg-1 h-1 Söner-2 h-2 SytingS-1 h-1
Hussmän
-- 2 Mickell Hasuin Hasunen 1 hustro-1
-- 2 Lars Hasuin Hasunen 1 hustro-1 Koo-1
-- 2 Madz Wckoin Ukkonen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Simon Pöllöin Pöllänen 1 hustro-1 Koo-1
-- 1 Jöns Heickurins Enckia Heikkurinen 1 Koo-1
-- 1 Anders Saffwolain Savolainen 1 Koo-1
-- 1 Hans Olsson Cardins hustro Kaartinen 1 Koo-1
-- 1 Malin Sinckothar Sinkkonen 1 Quiga-1
-- 1 Elin Heickurithar Heikkurinen 1
-- 1 Anna Autiothar Autio 1
-- 1 Inger Thomassdother Pochiathar Pohjalainen 1 Quiga-1
-- 2 Lars Condiains hustro Kontiainen 1 Son-1 Koo-1

Telalax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauvila 5 Erich Auffwinen Auvinen 1 h-1 Son-1 h-1 dother-1
2 Henrich Hintzain Hintsanen 1 hustro-1
Hintsala 5 Elias Hintzain Hintsanen 1 h-1 Broor-1 h-1 Pijga-1
Auvila 4 Henrich Hendersson Auffuinen Auvinen 1 h-1 Broor-1 h-1
Telataipale 2 Anders Skumpe Skumpe 1 Sonahust-1
3 Erich Olckoinen Olkkonen 1 Son-1 h-1
Lohilahti 3 Jöns Peersson Sinckoinen Sinkkonen 1 hustro-1 S-1
Ryttare
Auvila 6 Corpor: Peer Auffwins hustro Auvinen 1 dreng-2 hust-2 Pijga-1
Telataipale 8 PostBond Thomas Simonsson Holopain Holopainen 1 h-1 Son-1 doth-1 dreng-4
Lohilahti 12 Lucas Peersson Mickoinen Mikkonen 1 h-1 S-4 h-4 måg-1 h-1
6 Lars Löppöinen Löppönen 1 h-1 B-1 h-1 Sonah-1 Son-1
10 Johan Peersson Lechwoin Lehvonen 1 h-1 Br-2 h-2 Son-1 h-1 BrS-2

Sivu 136A (aukeaman 136 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hussmän
-- 1 Lasticka Erichsdother Olckothar Olkkonen 1
-- 1 Malin Olssdotter Hinthathar 1
-- 1 Oluff Bengdtikäin Pentikäinen 1 Quiga-1
-- 1 Sigfredh Olckoins hustro Olkkonen 1 Koo-1
-- 1 Påll Lamains hustro Laamanen 1 Koo-1
-- 1 Anders Hendrichsson Auffuinen weetlöss Auvinen 1

Partala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Linkola 5 Nilis Korhoin Korhonen 1 h-1 Söner-2 h-1
4 Lars Wätäin Väätäinen 1 h-1 S-1 h-1
Hyvärilä 2 Grels Parthain Partanen 1 h-1
Mäntynen 3 Peer Bertillsson Hyffuärin Hyvärinen 1 h-1 dother-1
Kammola 2 Lars Leijnickäinen Leinikainen 1 dother-1
3 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h-1 Moor-1
4 Anders Jönsson Cammoin Kammonen 1 h-1 måg-1 hust-1
3 Johan Morthensson Cammoin Kammonen 1 hustro-1 Son-1
Ruottila 2 Christer Nilsson Cossman Kuosmanen 1 h-1
Ryhälä 2 Mårthen Auffuinen Auvinen 1 h-1
Karjulanmäki 4 Jacob Parthain Partanen 1 Son-1 hust-1 dother-1
2 Wolmar Parthain Partanen 1 h-1
2 Christer Häijffwä Häivä 1 hustro-1
2 Madz Madzsson Pöriäin Pyöriäinen 1 h-1
Ryttare
Väätälänmäki 10 Oluff Wätäin Väätäinen 1 S-2 h-3 dreng-3 doth-1
Kammola 7 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1 B-1 h-1 Son-1 h-1 Ryth-1
6 Lars Staffansson Cammoin Kammonen 1 h-1 S-1 h-1 BrS-1 h-1
Partala 2 Jören Wckoin Ukkonen 1 h-1
Pulkkila 7 Anders Wätäin Väätäinen 1 h-1 Br-1 h-1 dreng-1 dother-1 Faar-1
Heikkurila 6 Madz Peersson Heickurinen Heikkurinen 1 h-1 S-1 h-2 dreng-1
Ruottila 6 Anders Larsson Rotinen Ruottinen 1 h-1 B-1 h-1 S-1 h-1
Ruottila 7 Anders Tuchkuinen Tuhkunen 1 h-1 Syt:S-1 h-1 S-2 h-1
Ryhälä 1 Staffan Auffuins hustro Auvinen 1

Sivu 136B (aukeaman 136 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryhälä 7 Staffan Wckoin Ukkonen 1 h-1 Br-1 h-1 S-2 h-1
Karjulanmäki 5 Peer Parthainen Partanen 1 h-1 Son-1 h-1 dother-1 dreng-1
Hussmän
-- 1 Påll Wätäin Väätäinen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Anders Mähyin Mähönen 1 Koo-1 Quiga-1 F-2
-- 2 Lars Pöriäin Pyöriäinen 1 h-1 Koo-1 G-1 F-1
-- 1 Anders Hotakas hustro Hotakka 1 Koo-1
-- 1 Oluff Låstarins h Luostarinen 1 Koo-1 Fåår-1
-- 1 Margretha Pylckithar Pylkkänen 1
-- 1 Walburg Pylckithar Pylkkänen 1
-- 1 Henrich Pochialains hustro Pohjalainen 1
-- 1 Walburgh Hyfuarithar Hyvärinen 1
-- 1 Peer Ryhäijin Ryhänen 1 Koo-1 Q-1
-- 1 Christoffer Parthains hustro Partanen 1 Koo-1
-- Oluff Curoinen går medh kryckior Kuronen Koo-1
-- Jöns Hämäläin utgammall Hämäläinen Koo-1
-- Karin Lapwetelätär bårttagen Lapveteläinen Koo-1
-- 1 Madz Cardins h Kaartinen 1 Koo-1 F-1
-- 1 Erich Wckoinen Ukkonen 1
-- Lars Peersson föder sig medh tiggerij

Haltula Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula Henrich Hyfuärinen utgammal och fatig Hyvärinen haf:r ½ Skatt__ på sig -1
4 Eskill Pöllinen Pöllänen 1 h-1 måg-1 h-1
2 Mickell Nachkahathu Nahkahattu 1 h-1
Ryttare
5 Oluff Haltuinen Halttunen 1 h-1 måg-1 h-1 d-1
Kaitainen 2 Madz Tijtains hustro Tiittanen 1 Son-1
Hussmän
-- 1 Christer Leskinen Leskinen 1 Koo-1
-- 2 Lastika Hyffuärithar Hyvärinen 1 Syst-1 Koo-1

Härckälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 3 Knuth Haloinen Halonen 1 Son-1 hustro-1

Sivu 137A (aukeaman 137 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 2 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1
4 Henrich Mickellsson Kijskinen Kiiskinen 1 h-1 Son-1 h-1
Leipämäki 2 Påll Härckäinen Härkönen 1 h-1
Ryttare
7 Nilis Halinen Halinen 1 h-1 Måg-2 h-2 dr-1
Niinimäki 8 Anders Monoin Mononen 1 h-1 Br-1 h-2 S-1 h-1 dr-1
Leipämäki 4 Jacob Härckäinen Härkönen 1 måg-1 h-1 Sonahust-1
Mäntynen 6 Mickell Haloinen Halonen 1 h-1 S-1 h-1 BrS-1 h-1
4 Jöns Halinen Halinen 1 h-1 Son-1 h-1
Hussmän
-- 2 Påll Heinoin Heinonen h-1 doth-1 Köör-2 F-1
-- 1 Johan Wänäläin Venäläinen 1 Stodh-1 K-2
-- 2 Peer Lapwätäläin Lapveteläinen 1 h-1 Koo-1

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Partala 9 Jören Olssons hustro Pistolekors 1 dother-1 drengier-4 Pijgor-3
2 än under Sätherij Torpare Lars Cainolain Kainulainen 1 hustro-1
Säterj ähre frje, intet inrächnade

Sivu 137B (aukeaman 137 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Efftherskreffne ähre Utgamble Siucklige fatige och Alldeles Oduglige så och Knechter aff Förskeffne Kyrckiogeldh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Partala Madz Madzsson Autio Knecht förrymdt Autio
Hans Polsson Pitkäin förrymdt medh hustro och barn Pitkänen
Mårthen Klåstarin förlammath Luostarinen
Anders Kurckis hustro Kurki 1
Morthen Perssons Mulis Son Mulli 1
Karin Mutkathar blindh
Påll Radickain utgammall Raatikainen
Oluff Jacobsson Hatains Moor, utgammall Haatainen
Lars Jacobsson Tanninen Knecht Tanninen 1 h-1
Oluff Tanninen Knecht Tanninen
Erich Wckoins hustro, ofärdig och utgammall Ukkonen
Margreta Pörithar förrymdt till Skantzen
Jonas Andersson Skumpe blindh Skumpe
Peer Persson Knecht 1 h-1
Peer Matilain utgammall Matilainen
Påll Wätäins Son, Knecht Väätäinen
Klåckar Madz Cardinen förrymdth medh hustro och barn Kaartinen
Johan Wänäläins Enckia, utgammall Venäläinen
Anders Rotinen utgammall Ruottinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16391645

© Maija-Liisa Laakso 2023