AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1645 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1645

Sivu 111B (aukeaman 111 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iitlahti 1 Henrich Peersson Radickain Raatikainen 1
4 Johan Morthensson Klåstarin Luostarinen 1 h-1 B-1 Moor-1
2 Johan Peersson Mähyin Mähönen 1 h-1
Kaipola 4 Peer Grelsson Caipoin Kaiponen 1 Son-1 h-2
3 Johan Larsson Caipoin Kaiponen 1 Syst-1 Brh-1
1 Knuth Klåstarins Enckia Luostarinen 1
Kaitainen 3 Oluff Larsson Caipoin Kaiponen 1 Son-1 h-1
4 Sigfredh Andersson Monoin Mononen 1 h-1 Stiufss-1 h-1
2 Thomass Sigfredhsson Radickain Raatikainen 1 h-1
2 Lars Larsson ibm Raatikainen 1 Son-1
6 Madz Grelsson Panoin Paunonen 1 h-1 Son-1 h-1 dr-1 Pijga-1
2 Henrich Andersson Säppäin Seppänen 1 h-1
Tunnila 2 Peer Larsson Tunninen Tunninen 1 h-1
2 Anders Larsson ibm Tunninen 1 h-1
3 Jacob Kurcki Kurki 1 Br-1 h-1
Maarala 4 Erich Kuckoinen Kukkonen 1 h-1 Söner-2
Eerikkälä 4 Anders Clemetsson Heldimoin Heltimoinen 1 h-1 B-1 h-1
2 Morthen Peersson Mulj Mulli 1 h-1
Ryttare
-- 2 Johan Falcks Enckian dreng-1 Pijga-1
-- 2 Jören Olsson för Erickala Pistolekors dreng-1 Pijg-1
-- 5 Peer Larsson Kinain Kinanen 1 h-1 B-2 Syst-1

Sivu 112A (aukeaman 112 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Lars Säppäins hustro Seppänen 1 Son-1 h-1
-- 6 Henrich Hendersson Kostiain Kostiainen 1 h-1 Brh-1 dr-2 h-1
-- 6 Frantz Olsson Mäckiläin Mäkeläinen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 dr-1
Husmän
-- 1 Anders Caipoins hustro Kaiponen 1 Koo-1 Geet-1 Fåår-1
-- 1 Madz Radickains h Raatikainen 1 Koo-1
-- 2 Påll Radickains h Raatikainen 1 dott-1 Koo-1
-- 1 Hans Tunninen Tunninen 1 Koo-1
-- 1 Michell Tunnins Enckia Tunninen 1 Koo-1
-- 1 Anna Rahitar 1

Rockoniemi Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaartila 2 Peer Persson Cardinen Kaartinen 1 h-1
3 Madz Larsson ibm Kaartinen 1 h-1 Faar-1
Sipilä 6 Knuth Olsson Sipinen Sipinen 1 h-1 S-2 h-2
3 Lars Olsson ibm Sipinen 1 h-1 S-1
2 Oluff Jacobsson Hatain Haatainen 1 h-1
Ruokoniemi 8 Ländzman Peer Olsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 B-2 h-2 dr-2
3 Henrich Andersson ibm Kaartinen 1 Son-1 h-1
6 Jöran Hielp Helpi 1 h-1 S-2 h-2
2 Peer Hatain Haatainen 1 h-1
5 Hans Madzsson Hanski Hanski 1 h-1 B-1 h-1 Moor-1
Kaartila 6 Mons Michelsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 B-1 h-1 Syst-1 än h-1
3 Mons Cardinen Kaartinen 1 h-1 dott-1
Rauhanniemi 3 Johan Hatain Haatainen 1 h-1 dott-1
Tannila 3 Oluff Henrichsson Tanninen Tanninen 1 h-1 Faar-1
2 Johan Larsson ibm Tanninen 1 Moor-1
5 Lars Bertillsson Tanninen Tanninen 1 h-1 måg-1 h-1 dr-1
Sulkava 2 Lars Mieloin Mielonen 1 h-1
2 Oluff Hatzoins h Hatsonen 1 Moor-1

Sivu 112B (aukeaman 112 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sulkava 5 Ericus Georgij 1 h-1 dr-2 Pijga-1
1 Cappelan Bernhardus Nicolaj 1
2 Klockaren Michell Olsson Condiain Kontiainen 1 h-1 Koo-1
Ryttare
-- 6 Oluff Condiain Kontiainen 1 h-1 Brh-1 S-2 dother-1
-- 4 Christer Lamains hustro Laamanen 1 B-1 hustro-1 dr-1
-- 8 Anders Madzsson Hatain Haatainen 1 B-2 h-3 Son-1 h-1
-- 8 Jöns Tijtain Tiittanen 1 mågh-1 h-1 Son-1 h-2 SytesS-1 h-1
-- 3 Henrich Andersson Käckyin 1 h-1 Enckia-1
Husmän
-- 2 Michell Hasuin Hasunen 1 h-1
-- 2 Lars Hasuin Hasunen 1 h-1 Koo-1 Fåår-1
-- 2 Simon Pöllöin Pöllänen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Jöns Heickurins Enckia Heikkurinen 1 Koo-1
-- 1 Anders Saffwolains h Savolainen 1 Koo-1
-- 1 Walburg Hyffuärithar Hyvärinen 1
-- 1 Hans Olsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Koo-1 Fåår-1
-- 1 Elin Heickurithar Heikkurinen 1
-- 1 Peer Tijains h Tiainen 1 Koo-1
-- 1 Jöns Mickulains h Miikkulainen 1 Koo-1
-- 1 Madz Cardins Enckia Kaartinen 1 Koo-1
-- 2 Henrich Madzsson Cardin Kaartinen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Lars Tarkiain Tarkiainen 1 h-1 Koo-1

Telalax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauvila 5 Erich Aufuinen Auvinen 1 h-1 S-1 h-1 dott-1
2 Henrich Hintzain Hintsanen 1 h-1
Hintsala 4 Elias Hintzain Hintsanen 1 h-1 B-1 h-1
Auvila 4 Henrich Auffuinen Auvinen 1 h-1 B-1 h-1
Telataipale 2 Anders Skumpe Skumpe 1 Sonah-1

Sivu 113A (aukeaman 113 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Telataipale 3 Erich Olckoin Olkkonen 1 S-1 h-1
Lohilahti 3 Jöns Persson Sinckoin Sinkkonen 1 h-1 Son-1
Ryttare
-- 3 Peer Auffuins h Auvinen 1 dr-1 Pijga-1
-- 6 Thomas Simonsson Holopain Holopainen 1 h-1 S-1 dott-1 dr-2
-- 10 Lucas Peersson Mickoin Mikkonen 1 h-1 S-3 h-3 måg-1 h-1
-- 6 Lars Löppoin Löppönen 1 h-1 B-1 h-1 S-1 h-1
-- 9 Johan Persson Lechwoin Lehvonen 1 h-1 B-2 h-1 S-1 h-1 BrS-1 dott-1
Hussmän
-- 1 Lasticka Erichsdother Olckothar Olkkonen 1
-- 1 Oluff Benchtickäin Pentikäinen 1 Koo-1
-- 1 Sigfredh Olckoins hustro Olkkonen 1 Koo-1
-- 1 Birita Nilsdott Sinckothar Sinkkonen 1
-- 2 Henrich Waldoin Valtonen 1 h-1
-- 1 Påll Lamains hustro Laamanen 1 Koo-1

Partala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Linkola 4 Nilis Korhoin Korhonen 1 S-2 h-1
4 Lars Wätäin Väätäinen 1 h-1 S-1 h-1
Hyvärilä 2 Grels Parthain Partanen 1 h-1
3 Peer Bertillsson Hyfuärin Hyvärinen 1 h-1 dott-1
Kammola 2 Lars Läijnickäin Leinikainen 1 dott-1
2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h-1
3 Hans Dirichsson 1 h-1 Son-1
3 Johan Morthensson Cammoin Kammonen 1 h-1 Son-1
Ruottila 2 Christer Nilsson Cossman Kuosmanen 1 h-1
Ryhälä 2 Mårthen Auffuinen Auvinen 1 h-1
Karjulanmäki 4 Jacob Parthain Partanen 1 Söner-2 h-1
2 Christer Häijffwä Häivä 1 h-1
1 Madz Pöriäins h 1

Sivu 113B (aukeaman 113 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryttare
-- 7 Oluff Wätäin Väätäinen 1 S-2 h-3 dr-1
-- 6 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1 B-1 h-1 Son-1 h-1
-- 5 Lars Staffansson Cammoin Kammonen 1 h-1 S-1 h-1 BrS-1
-- 3 Jören Wckoin Ukkonen 1 h-1 dr-1
-- 7 Anders Wätäin Väätäinen 1 h-1 B-1 h-1 dott-1 dr-1 Fader-1
-- 7 Madz Peersson Heickurinen Heikkurinen 1 h-1 S-1 h-2 dr-2
-- 6 Anders Larsson Rotinen Ruottinen 1 h-1 B-1 h-2 S-1
-- 7 Anders Tuchkuin Tuhkunen 1 h-1 Sytesm-1 h-1 S-2 h-1
-- 7 Staffan Wckoin Ukkonen 1 h-1 B-1 h-1 S-2 h-1
-- 2 Christer Kottro Kotro 1 h-1
-- 5 Peer Parthain Partanen 1 h-1 Son-1 h-1 dott-1
Husmän
-- 2 Påll Wätäins h Väätäinen 1 dott-1
-- 1 Anders Mähyin Mähönen 1 K-2 Fåår-2 Geet-1
-- 1 Anders Hotackas hustro Hotakka 1 Koo-1
-- 1 Oluff Låstarins h Luostarinen 1
-- 1 Margretha Pylckithar 1
-- 1 Walburgh Pylckithar 1
-- 1 Erich Wckoin Ukkonen 1
-- 2 Madz Wckoin Ukkonen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Anders Jönsson Cammoin Kammonen 1 h-1
-- 2 Staffan Condiain Kontiainen 1 h-1 Stodh-1 Koo-1
-- 2 Oluff Martickain Martikainen 1 h-1 hest-1 Koo-1
-- 1 Pether Ryhäin Ryhänen 1 Koo-1 Quiga-1
-- 1 Christoffer Parthains h Partanen 1 Koo-1
-- 2 Wolmar Parthain Partanen 1 h-1
-- - Oluff Curoin går medh Kryckia Kuronen Koo-1
-- - Jöns Hämäläin utgammall Hämäläinen Koo-1

Sivu 114A (aukeaman 114 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Karin Lapwätäläthar Lapveteläinen 1 Koo-1
-- 2 Peer Toiffuain Toivainen 1 h-1 Koo-1

Haltula Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula 3 Eskill Pöllinen 1 måg-1 h-1
2 Michell Nachkahathu Nahkahattu 1 h-1
Ryttare
4 Oluff Haltuin Halttunen 1 h-1 dott-1 dr-1
2 Madz Tijtains hustro Tiittanen 1 Son-1
Husmän
2 Hans Hackulins hustro Hakulinen 1 Syst-1 Koo-1

Härckälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 3 Knuth Haloin Halonen 1 Son-1 h-1
2 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1
4 Henrich Michellsson Kijskinen Kiiskinen 1 h-1 S-1 h-1
Leipämäki 2 Påll Härckäin Härkönen 1 h-1
Ryttare
-- 8 Anders Monoin Mononen 1 h-1 B-1 h-2 S-1 h-1 dr-1
-- 6 Nilis Halin Halinen 1 Måg:-2 h-2 dr-1
-- 4 Jacob Härckäin Härkönen 1 Måg-1 h-1 S-1
-- 6 Michell Haloin Halonen 1 h-1 Son-1 h-1 BrS-1 h-1
-- 4 Jöns Halinen Halinen 1 h-1 S-1 h-1
Husmän
-- 2 Påll Heinoin Heinonen 1 dother-1 Köör-2
-- 1 Peer Lapwätäläin Lapveteläinen 1 Stodh-1 Koo-1
-- 1 Johan Wänäläin Venäläinen 1 Koo-1 Stodh-1

Sivu 114B (aukeaman 114 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Partalaniemi/Partala 6 Jören Olssons Sätterij Pistolekors hustro-1 dother-1 dreng:- Pijg:-
2 än Torpare Lars Cainolain Kainulainen 1 hustro-1
Frje, ähre intet i Summan inrächnade

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020