AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1647 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1647

Sivu 239AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Idelax by/Iitlahti 2 Henrich Peersson Radickain Raatikainen 1 doter-1
3 Johan Klåstarin Luostarinen 1 hustro-1 Br-1
2 Johan Peersson Mähyin Mähönen 1 h-1
Caipolaby/Kaipola 3 Johan Larsson Caipoin Kaiponen 1 h-1 Syst-1
1 Knut Klostarins Enckia Luostarinen 1
Kaitasby/Kaitainen 3 Oluff Larsson Caipoin Kaiponen 1 Son-1 h-1
4 Sigfredh Monoin Mononen 1 h-1 Stiufss-1 h-1
3 Thomass Sigfredsson Ratickain Raatikainen 1 h-1 Pijga-1
3 Lars Radickain Raatikainen 1 Son-1 h-1
6 Madz Greelsson Panoin Paunonen 1 h-1 Son-1 h-1 dr-1 pijga-1
Tunnilaby/Tunnila 3 Peer Larsson Tunninen Tunninen 1 h-1 Son-1
2 Anders Larsson ibm Tunninen 1 h-1
4 Jacob Kurcki Kurki 1 h-1 Br-1 h-1
Maralaby/Maarala 4 Erich Kuckoin Kukkonen 1 Söner-2 h-1
Erickäläby/Eerikkälä 4 Anders Heldimoin Heltimoinen 1 h-1 Broor-1 h-1
3 Morthen Peersson Mulj Mulli 1 Son-1 dott-1
Ryttare
Iitlahti 3 Erich Sigfredhssons h 1 h-1 dreng-1 Pijga-1
Kaipola 6 Peer Larsson Kinain Kinanen 1 h-1 Br-2 h-1 dr-1
5 Lars Andersson Säppäin Seppänen 1 Syt-son-1 h-1 Sonah-1 dr-1
6 Henrich Hendersson Kostiain Kostiainen 1 h-1 Br-1 h-1 dr-2
Tunnila 6 Frantz Olsson Mäckeläin Mäkeläinen 1 h-1 Br-1 BrS-1 h-1 dr-1

Sivu 240AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Draguner
Kaipola 5 Peer Caipoin Kaiponen 1 Söner-2 h-2
Kaitainen 2 Henrich Andersson Säppäin Seppänen 1 h-1
Tunnila 1 Anders Olssons Säppäins h Seppänen 1
Hussmän
-- 1 Anders Caipoins h Kaiponen 1 Fåla-1 Koo-1 Quiga-1 u.Get-1
-- 2 Påll Ratickains h Raatikainen 1 dott-1 Koo-1
-- 1 Abraham Peersson Härckäin Härkönen 1
-- 2 Henrich Larsson Panoin Paunonen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Peer Peersson Muli Mulli 1 Koo-1

Rockoniemi Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Cardilaby/Kaartila 3 Peer Peersson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Syster-1
2 Madz Larsson ibm Kaartinen 1 hustro-1
Sipiläby/Sipilä 3 Lars Olsson Sipinen Sipinen 1 h-1 Son-1
Rockoniemiby/Ruokoniemi 7 Peer Olsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Br-2 h-2 dr-1
3 Henrich Cardinen Kaartinen 1 Son-1 h-1
4 Johan Hielp Helpi 1 h-1 Broor-1 h-1
2 Peer Hatain Haatainen 1 h-1
4 Hans Madzsson Hanski Hanski 1 h-1 Br-1 h-1
Säwiänsaari/Kaartila 5 Måns Michellsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Br-1 h-1 Syst-1
2 Måns Pållss ibm Kaartinen 1 h-1
Reitienniemi/Rauhaniemi 2 Johan Hatain Haatainen 1 hustro-1

Sivu 241AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Tannilaby/Tannila 2 Oluff Henrichsson Tanninen Tanninen 1 h-1
4 Lars Jacobsson ibm Tanninen 1 h-1 måg-1 h-1
6 Lars Bertillsson Tanninen Tanninen 1 h-1 måg-1 h-1 dr-1 pijga-1
Sulckawaby/Sulkava 2 Lars Mieloin Mielonen 1 h-1
5 Ericus Georgij á 16/öre 1 h-1 dr-2 Pijga-1
2 Cappalan Bernhardus Nicolaj á 16/öre 1 h-1
2 Klockaren Michell Condiain á 16/öre Kontiainen 1 h-1
Ryttare
Sulkava 6 Oluff Condiain Kontiainen 1 h-1 S-3 dr-1
Rauhaniemi 5 Christer Lamains h Laamanen 1 Br-1 h-1 dr-1 P-1
8 Anders Hatain Haatainen 1 h-1 B-3 h-2 Son-2
Hasula 4 Henrich Käckyin Kekkonen 1 h-1 Sytsm:-1 h-1
Sulkava 5 Jöns Tijtain Tiittanen 1 Söner-2 h-2
Draguner
Sipilä 4 Knuth Olsson Sipinen Sipinen 1 h-1 Son-1 h-1
2 Oluff Jacobsson Hatain Haatainen 1 h-1
Hasula 3 Oluff Hatzoins h Hasunen 1 Sytson-1 h-1
Hussmän
-- 1 Michell Hasuin Hasunen 1
-- 2 Lars Hasuin Hasunen 1 h-1 Koo-1
-- 1 Simon Pöllöin Pöllänen 1 Koo-1
-- 2 Lars Hansson Condiain Kontiainen 1 h-1 K-2
-- 1 Madz Willains h 1 Koo-1
-- 1 Jöns Heikurins hustru Heikkurinen 1 Koo-1
-- 1 Jöns Mickulains h Miikkulainen 1 Koo-1
-- 1 Sigfredh Caipoin Kaiponen 1
-- 1 Oluff Heickurinen Heikkurinen 1
-- 1 Hans Cardinen Kaartinen 1 Koo-1

Sivu 242AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Telalax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenaufuilaby/Ylisenauvila 3 Erich Auffuinen Auvinen 1 h-1 dott-1
2 Henrich Hintzain Hintsanen 1 h-1
Hintzalaby/Hintsala 4 Elias Hintzain Hintsanen 1 h-1 Br-1 h-1
Auffuilaby/Auvila 4 Peer Henrichsson Hölker 1 h-1 Br-1 BrS-1
Telataipall/Telataipale 1 Jonas Skumps h Skumpe 1
3 Erich Olkoin Olkkonen 1 Son-1 h-1
Lohilaxby/Lohilahti 4 Jöns Peersson Sinckoinen Sinkkonen 1 h-1 S-1 h-1
Ryttare
Auvila 3 Peer Auffuins h Auvinen 1 Sytesm-1 Son-1
Telataipale 4 Thomas Holopain Holopainen 1 h-1 S-1 dott-1
Lohilahti 9 Lucas Peersson Mickoin Mikkonen 1 h-1 S-3 h-2 måg-1 h-1
5 Lars Löppöin Löppönen 1 h-1 Br-1 Son-1 h-1
7 Anders Lechwoin Lehvonen 1 h-1 Br-1 h-1 S-1 h-1 BrS-1
Hussmän
-- 2 Oluff Bengtikäins Söner Pentikäinen 2 Fåla-1 Koo-1
-- 1 Påll Lamains h Laamanen 1 Fåla-1 Koo-1
-- 1 Sigfredh Olkoins Sonakona Olkkonen 1
-- 1 Anders Kohoins h Kohonen 1
-- 1 Margreta Erichsdotter Mannikathar Mannikainen 1

Partala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lingolaby/Linkola 5 Niles Korhoin Korhonen 1 Söner-2 h-2
3 Lars Wätäin Väätäinen 1 S-1 h-1
Hyffwäriläby/Hyvärilä 2 Grels Parthain Partanen 1 h-1
Cammolaby/Kammola 1 Lars Leijnikäin Leinikainen 1
2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h-1
2 Johan Johansson ibm Kammonen 1 h-1

Sivu 243AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Rotillaby/Ruottila 2 Peer Olsson Kiskinen Kiiskinen 1 h-1
Ryhiläby/Ryhälä 2 Marthen Aufuinen Auvinen 1 h-1
Kariulämäcki/Karjulanmäki 3 Jacob Parthain Partanen 1 Son-1 h-1
2 Christer Häijfwä Häivä 1 h-1
Partalaniemi/Partala 6 Frelsse Edel och Wällb:dig Jören Olssons Sätterij Pistolekors d-5 P-1
4 Johan Erickälä Eerikäinen Sytesm-1 h-1 dr-1 hust-1
2 Torpare Madz Mulj Mulli 1 h-1
Ryttare
Väätälänmäki 6 Oluff Wäthäin Väätäinen 1 Söner-2 h-2 dr-1
Kammola 6 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 h-1
5 Lars Cammoin Kammonen 1 h-1 Son-1 h-1 BrS-1
Partala 2 Jöran Wckoin Ukkonen 1 h-1
Kammola 3 Hans Dirichsson 1 Son-1 h-1
Pulkkila 7 Anders Wätäin Väätäinen 1 h-1 Br-2 h-1 Brdott-1 dr-1
Heikkurila 7 Madz Peersson Heickurinen Heikkurinen 1 S-2 h-2 dr-2
Ruottila 7 Anders Larsson Rotinen Ruottinen 1 h-1 Br-1 h-1 dr-1 Pijga-1 Son-1
6 Anders Tuchkuinen Tuhkunen 1 h-1 Sytsm-1 Söner-2 h-1
Ryhälä 5 Staffan Madzsson Wckoin Ukkonen 1 h-1 Br-1 Son-1 h-1
4 Christer Kothro Kotro 1 h-1 Sytesm:-1 h-1
Karjulanmäki 3 Rossi Parthain Partanen 1 h-1 Stiufmod-1
Draguner
Karjulanmäki 3 Madz Poriäins h Pyöriäinen 1 Sytesm-1 h-1
Hussmän
-- 1 Madz Pollsson Wätäin Väätäinen 1 Fåla-1
-- 2 Peer Toiffwain Toivanen 1 h-1 Koo-1
-- 2 Oluff Martickain Martikainen 1 h-1 Stod-1 Koo-1
-- 1 Nilis Cammoin Kammonen 1 Quiga-1
-- 1 Wolmar Parthan Partanen 1 Quiga-1
-- 1 Christoffer Parthains h Partanen 1 Koo-1
-- 1 Anders Mähyins h Mähönen 1 Quiga-1

Sivu 244AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Madz Parthain Partanen 1 h-1 Fåla-1
-- 2 Jussi Parthain Partanen 1 h-1
-- 1 Margretha Pochiathar 1
-- 1 Anna Tolpathar 1
-- 1 Anna Palothar 1

Haltula Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Haltula by/Halttula 3 Eskill Pöllinen Pöllänen 1 måg-1 h-1
2 Michell Nachkahattu Nahkahattu 1 h-1
2 Henrich Hyffwärin Hyvärinen 1 h-1
Ryttare
2 Oluff Haltuin Halttunen 1 h-1
Kaitainen 2 Madz Tijtains h Tiittanen 1 S-1
Hussmän
-- 1 Henrich Larsson Hyfuärins h Hyvärinen 1 Koo-1 Quiga-1 Fåår-2
-- 1 Hans Hackulins h Hakulinen 1 Koo-1
-- 1 Margretha Peersdott Hyfuärithar Hyvärinen 1 Fåår-1 Geet-1
-- 1 Hans Tunninen Tunninen 1 Koo-1
-- 1 Biritha Monsdott 1 Koo-1

Härckälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mändussby/Mäntynen 3 Knuth Haloinen Halonen 1 Son-1 h-1
2 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1
3 Oluff Kiskinen Kiiskinen 1 h-1 faar-1
2 Jörn Larsson Påssa Posa 1 h-1
Leipämäckiby/Leipämäki 2 Påll Härckäinen Härkönen 1 Sonakona-1
Ryttare
Niinimäki 6 Anders Monoin Mononen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 h-1
Leipämäki 6 Nilis Halinen Halinen 1 Måg-2 h-2 dr-1
3 Jacob Härckäin Härkönen 1 måg-1 h-1
Mäntynen 7 Michell Haloin Halonen 1 h-1 Son-1 h-1 BrS-2 h-1

Sivu 245AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 5 Jöns Halinen Halinen 1 h-1 Son-1 h-1 dr-1
Hussmän
Mäntynen 2 Peer Bertillsson Hyfuärin Hyvärinen 1 dott-1
-- 1 Påll Heinoin Heinonen 1
-- 1 Peer Lapwätäläin Lapveteläinen 1 Koo-1
-- 1 Inger Turrithar 1 Koo-1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16461648

© Maija-Liisa Laakso 2023