AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1648 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1648

Sivu 268B (aukeaman 268 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iitlahti 2 Hindrich Peersson Radikainen Raatikainen 1 dotter 1
3 Johan Clåstarinen Luostarinen 1 h1 Syster 1
2 Johan Peersson Mähöinen Mähönen 1 h1
2 Mårten Kåstiainen Kostiainen 1 drengh 1
Caipoila/Kaipola 3 Lars Caipainen Kaiponen
1 Knut Klåstarins Enkia Luostarinen
1 Anders Caipoins hustro Kaiponen 1
Caitais/Kaitainen 2 Oluf Larsson Caipoins Son Kaiponen 1 h1
3 Sigfre Månoinen Mononen 1 h1 Sh1
4 Thomas Sigfredzson Radikainen Raatikainen 1 h1 P:2
2 Lars Radikains Son Raatikainen 1 h1
5 Madz Panoinen Paunonen 1 h1 S2 h1
Tunnila 2 Peer Larsson Tunninens E Tunninen 1 S1
2 Anders Larsson Tunninen Tunninen 1 h1
Partala Jören Olufzson frälsse Pistolekors
Tunnila 5 Börtill Kurkis h Kurki 1 S2 h2
Eerikkälä 4 Anders Heldimoinen Heltimoinen 1 h1 B1 h1
3 Påål Erikäinen Eerikäinen 1 h1 drengh 1
Marala/Maarala 3 Erich Kuckoins S Kukkonen 2 h1
Eerikkälä 4 Mårten Peersson Muli Mulli 1 S1 h d1
Ryttare
Iitlahti 3 Erich Sigfredzsons h 1 d:r2
Kaipola 6 Peer Larsson Kinainen Kinanen 1 h1 B3 h1
4 Lars Andersson Seppäinen Seppänen 1 h1 S:S1 h1
5 Hindrich Kåstiainen Kostiainen 1 h1 B1 h1 drengh 1
Tunnila 6 Frandz Ollsson Mäkeleinen Mäkeläinen 1 h1 B1 S1 h1 d1
-- 1 Reinholt Jurgz hustro 1
Dragun
Kaipola 5 Peer Caipainen dragun Kaipainen 1 S2 h2
Kaitainen 2 Hindrich Andersson Seppäinen Seppänen 1 h1
Tunnila 1 Anders Ollssons h Seppänen 1
1 Husskona Margreta Madzdåtter 1

Rokoniemi

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaartila 3 Peer Peerssonn Cardinen Kaartinen 1 h1 S1
1 Madz Larsson Cardins h Kaartinen 1
Sipilä 4 Lars Ollsson Sipinen Sipinen 1 h1 S1 h1
Ruokoniemi 7 Rydtare Peer Ollsson Cardinen Kaartinen 1 h1 B2 h2 d1
1 Madz Cardins hustro (yliviivattu merkintä) Kaartinen 1
4 Hindrich Cardinen Kaartinen 1 S1 h1 d1
4 Johan Hielp Helpi 1 h1 B1 h1

Sivu 269A (aukeaman 269 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ruokoniemi 2 Peer Haatainen Haatainen 1 h1
4 Hans Madzon Hanski Hanski 1 h1 B1 h1
Säuiänsari/Kaartila 3 Måns Michielsson Cardinen Kaartinen 1 h1 Bh1
3 Måns Påålsson Kaartinen 1 h1 d:r1
Reitiänniemi/Rauhaniemi 2 Johan Haatainen Haatainen 1 h1
Tannila 2 Oluf Hendersson Tanninen Tanninen 1 h1
4 Lars Jacobsson Tanninen Tanninen 1 h1 M1 h1
4 Lars Bertillsson ibidem Tanninen 1 h1 M1 d1
Sulkawa/Sulkava 2 Lars Mieloinen Mielonen 1 h1
à 16 öre
5 Kyrkioherden H:r Erich 1 h1 d2 P1
3 Caplan H:r Berendt 1 h1 d1
1 Clåkaren Michiell Condiain Kontiainen 1
5 Oluf Condiain Kontiainen 1 h1 S3
Rauhaniemi 4 Christer Lamainen Laamanen 1 h1 B1 h1
8 Anders Haatainen Haatainen 1 h1 B3 h2 S1
Hasula 4 Hindrich Käkoinen Kekkonen 1 h1 M1 h1
Sulkava 5 Jöns Tijtainen Tiittanen 1 S2 h2
Sipilä 4 Knut Sipinen Sipinen 1 h1 S1 h1
2 Oluf Jacobsson Haatainen Haatainen 1 h1
Hasula 2 Oluf Hatzoins h Hasunen 1 B1
Husmen
-- 1 Michiell Haasuinen Hasunen 1
-- 2 Lars Hassuinen Hasunen 1 h1 koo 1
-- 1 Simon Pölläinen Pöllänen 1 koo 1
-- 1 Madz Willas h 1
-- 1 Jöns Heikurins h Heikkurinen 1 koo 1
-- 2 Jöns Mijkulains h Miikkulainen 1 d1 koo 1

Tielalax

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauvila 3 Erich Aufuinen Auvinen 1 h1 d1
2 Hindrich Hindzainen Hintsanen 1 h1
Hindzala/Hintsala 4 Elias Hindzainen Hintsanen 1 h1 B1 h1
Aufuila/Auvila 5 Peer Hendersson Hölcker Hölker 1 h1 B1 h1 S1
Telataipale 2 Anders Skump Skumpe 1 h1
2 Erich Olkoinen Olkkonen 1 Sh1
Låhilax/Lohilahti 4 Jöns Peersson Sinkoinen Sinkkonen 1 h1 S1 h1
à 16 öre
Auvila 3 Ländzman Peer Afuinen Auvinen 1 h1 Sm1
Telataipale 8 Thomas Holopainen Holopainen 1 h1 S1 d3 d1 P1
Lohilahti 5 Lukas Löppöinen Löppönen 1 h1 B1 S1 h1
4 Lukas Månsson Mickoinen Mikkonen 1 h1 B1 h1
7 Anders Lähuoinen Lehvonen 1 h1 B1 h1 S2 h1
Hussmän
-- 1 Oluf Bengdtikäins Son Pentikäinen 1
-- 1 Påål Leinoss h Laamanen? 1 koo 1 stodh 1

Sivu 269B (aukeaman 269 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Sigfredh Olkoss Sonakona 1
-- 1 Peer Aufuins Sonakona Auvinen 1 hoos Hölker

Partala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lingola by/Linkola 3 Nills Korhoins h Korhonen 1 S1 h1
2 Lars Corhoinen Korhonen 1 h1
3 Lars Wätäinen Väätäinen 1 S1 h1
Cammola/Hyvärilä 1 Grels Pardainen Partanen 1
Cammola/Kammola 1 Lars Leinikäinen Leinikainen 1
2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h1
2 Johan Johansson Cammoin Kammonen 1 h1
4 Jacob Wätäinen Väätäinen 1 h1 F:B:S1 h1
Rotila/Ruottila 2 Peer Ollsson Kijskinen Kiiskinen 1 h1
Karialanmäki/Karjulanmäki 3 Jacob Partainen Partanen 1 S1 h1
2 Christer Häifwä Häivä 1 h1
á 16 öre
Väätälänmäki 7 Oluf Watäiäin Sulpo Väätäinen 1 h1 S2 h1 drengh 1
Kammola 6 Anders Wihawainen Vihavainen 1 h1 B1 h1 S1 h1
4 Lars Cammoinen Kammonen 1 h1 S1 h1
Partala 5 Jöran Uckoinen Ukkonen 1 h1 d1 h2
Kammola 3 Hans Dirichsons Söner 2 h1
Pulkkila 7 Anders Wätäinen Väätäinen 1 h1 B2 h1 d2
Heikkurila 8 Madz Heikurinen Heikkurinen 1 h1 S3 h2 drengh 1
Ruottila 5 Anders Larsson Råtinen Ruottinen 1 h1 B1 h1 S1
7 Anders Tuhkuinen Tuhkunen 1 h1 S2 h1 drengh 1 h1
Ryhälä 6 Staphan Madzon Uckoinen Ukkonen 1 B1 h1 S1 h1 d1
Karjulanmäki 4 Rossi Peersson Partainen Partanen 1 h1 SM1 drengh 1
1 Madz Pöriäins hustro Pyöriäinen 1
Hussmän
-- 2 Oluf Mardikainen Martikainen 1 h1 Sodh 1 koo 1
-- 1 Wålmar Partainen Partanen 1 koo 1
-- 1 Christer Partains hustro Partanen 1 koo 1
-- 1 Anders Mähöins hustru Mähönen 1 koo 1

Haltula Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula 4 Eskill Pölginen Pöllänen 1 h1 M1 h1
2 Michiell Nahkahattu Nahkahattu 1 h1
1 Hindrich Hyfuerins hustro Hyvärinen 1
à 16 öre
3 Oluf Haltuinen Halttunen 1 M1 h1
Kaitainen 5 Madz Tijtainen Tiittanen h1 S3 Piga 1
Hussmän
-- 1 Hendrich Larsson Hyfuerins hustro Hyvärinen 1 koo 1 foor 3
-- 1 Hans Hakulins hustro Hakulinen 1 koo 1
-- 1 Margeta Hyfueritar Hyvärinen 1 koo 1 Gieeth 1

Sivu 270A (aukeaman 270 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 1 Hans Tunninen Tunninen 1 koo 1
-- 1 Brita Månsdotter 1 köör 2

Härkälä

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 2 Knut Haloinens S Halonen 1 hustro 1
Mändyis/Mäntynen 2 Anders Wihauainen Vihavainen 1 h1
2 Oluf Kiskinen Kiiskinen 1 h1
2 Peter Wihauainen Vihavainen 1 h1
Leipämäki 2 Påål Härköinen Härkönen 1 Sonkona 1
Rydtare
Niinimäki 7 Anders Månoinen Mononen 1 h1 B1 h1 S1 h1 d1
Leipämäki 6 Nillss Halinen Halinen 1 M2 h3
3 Jacob Härköin Härkönen 1 M1 h1
Mäntynen 6 Michiell Haloinen Halonen 1 h1 S1 h1 B:rS2
4 Jöns Halins h Halinen 1 S1 h1 d1
Hussmän
Mäntynen 2 Peer Bärtillson Hyfwärinen Hyvärinen 1 d:r1
-- 2 Peer Lapwetelainen Lapveteläinen 1 h1 koo 1
-- 1 Inga Turitar 1 koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16471649

© Maija-Liisa Laakso 2023