AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1654 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1654

Sivu 1297AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Rokonimj/Ruokoniemi 2 Mårthen Hielpj Helpi 1. h.1.
4 Madz Hanska Hanska 1. h.1. B:r Hanses h.1. Pijga Caisa 1.
1 Bertill Hatainen Haatainen 1.
6 Niels Olufss:n Cardinen Kaartinen 1. h.1. Son Oluf 1. h.1. ähn Son Madz 1. Rytt.h.1.
4 Anders Hindrichsson Cardinen Kaartinen 1. h.1. B:r Peer 1. h.1.
Mårten Pellinen på dragon öde, kom 652 Pellinen
Sipilä 2 Oluf Jacobsson Hatainen sielf dragon Haatainen h.1. d:gh Matz 1.
Ruokoniemi 1 Johan Taskinens h. Taskinen 1. sielf odugligh på ödhe
2 Johan Hielp Helpi 1. h.1.
2 Jacob Hatainen sielf drag:n Haatainen h.1. d:gh Poika Peer 1.
Sipilä 2 Oluf Larsson Sipinen Sipinen 1. h.1.
4 Oluf ibm Sipinen 1. h.1. drag:n h.1. drengh Jöns 1.
Cardila/Kaartila 2 Peer Persson Cardinen Kaartinen 1. Moder 1.
2 Madtz Larsson ibm Kaartinen 1. h.1.
4 Oluf Hekurinen Heikkurinen 1. h.1. h:B:r Michill Nousiain 1. h:Syster 1.
5 Måns Michillsson Cardinen Kaartinen 1. h.1. B:r 1. h.1. B:r Son 1.
Rautianiemj/Rauhaniemi 2 Peer Johansson Hatain Haatainen 1. h.1.
6 Peer Matzson ibm Haatainen 1. h.1. B:r 2. h.2.
3 Christer Lamain Laamanen 1. Rytt:h. 1. d:gh Matz 1.
Tannila 4 Peer Olufsonn Cardinen Kaartinen 1. h.1. Peer Larss. ibm 1. h.1.
Tannila 2 Oluf Hindrichsson Tanninen Tanninen 1. h.1.
2 Jöran Herkeinen Härkönen 1. h.1.
Sulkava 3 Michill Condiainen Kontiainen 1. h.1. drag:n h.1.
2 Lars Korhoinen Korhonen 1. h.1.
6 Oluf Olufson Condiainen Kontiainen 1. h.1. B:r 2. h.1. Rytt:h. 1.
4 Lars Jönsson Tijttainen Tiittanen 1. B:r Sigfredh 1. h.1. Rytt:h. 1.
Hasula 2 Oluf Hasuinen sielf drag:n Hasunen h.1. B:r förrymbdh till Kexholm, drengh Jöran Clostarinen 1.
4 Hindrich Käköinen Kekkonen 1. h.1. B:r 1. Rytt:h. 1.
Lars Hasuins hustru Uthgammal Hasunen Koo 1.
Ylisenaufuila/Ylisenauvila 4 Jöns Erichsson Aufwinen Auvinen 1. Moder 1. B:r Anders 1. h.1.
2 Hindrich Hintzainen Hintsanen 1. Hust. odugeligh och siuk. Syster 1.
Hintzsala/Hintsala 3 Elias Hintzsainen Hintsanen 1. h. ofärdig. B:r Jöns 1. h.1
Auvila 2 Hindrich Hölker Hölker 1. h.1. Fadren gammal och ofärdig
2 dragon Furrehr Peer Aufwinen Auvinen Rytt:h. 1. d:gh Staphan Condiain 1.
Telataipal/Telataipale 2 Oluf Thomasson Holopain Holopainen 1. Rytt:h. 1.
2 Arfwedh Ketewäin Kietäväinen 1. h.1. drag:n h. hafwer nijmehr ähn een handh

Sivu 1298AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Telataipal/Telataipale 2 Peer Pochiolain Pohjalainen 1. h.1.
1 Erich Härkäins h. Härkönen 1.
dragon Thomas Ketewäinen Nylig optagit ödhe Kietäväinen
Sigfredh Olkoinen sammaledes på ödhe Olkkonen
2 Anders Månoinen Mononen 1. drag:n h. 1.
Låhilax/Lohilahti 5 Erich Sinckoinen Sinkkonen 1. h.1. B:r 1. h.1. Knecht h.1.
5 Larss Löppöinen är gammal sampt h. Löppönen Son Lukas 1. h.1. ähn Son Bertill 1. h.1. B:r Son Grels 1. Ryttaren medh hustrun förrymbder
7 Lukas Michoinen Mikkonen 1. h.1. B:r Måns 1. h.1. B:r Peer 1. B:r Son Måns 1. Rytt:h. 1.
8 Anders Lechwoin Lehvonen 1. h.1. B:r Madz 1. h.1. B:r Son Måns 1. h.1. Peers h.1. ähn B:r Son And: 1.
Lingåla/Linkola 4 Anders Korhoin Korhonen 1. är Casserat. Rytt:h.1. B:r Philip 1. h.1.
Hyvärilä 1 Grels Pardain Partanen 1.
Mändylä/Mäntynen 2 Peer Olufson Remexe el:r Härkein Härkönen 1. h.1.
Anders Konst är fördh till Jockass Konsti
1 Peer Räsäinens h. Räsänen 1.
Partala 2 Jöran Uckoinen sielf Rytt: Ukkonen Son And. 1. d:gh Anders Lentz 1.
Kammola 2 Philpus Kockoinen Kukkonen
Cammoila/Kammola 3 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1. d:gh Hindrich 1. h.1.
2 Johan Johansson Kammonen 1. h.1.
4 Michill Johansson Cammoin Kammonen 1. h.1. B:r Johan 1. Rytt:h. 1.
Matz Påålsson förrymbdh till Ingermannelandh Väätäinen
5 Jacob Wätäin Väätäinen 1. Son Oluf 1. h.1. Mågh 1. h.1.
Pulkkila 6 Anders ibm Väätäinen 1. B:r Mårten 1. h.1. ähn B:r Oluf 1. h.1. dåtter Elin Mårtensd:r 1.
Kammola 6 Peer Andss:n Wihawain Vihavainen 1. h.1. B:r Oluf 1. h.1. Jacob Peerss:n 1. Rytt:h. 1
Staphan Condiain dragon på ödhe Kontiainen
2 Johan Wänälein Venäläinen 1. h.1.
Wätälä/Väätälänmäki Mårten Repoinen på ödhe dragon Reponen
5 Oluf Wätäin Väätäinen 1. h.1. B:r 1. h.1. Rytt.h.1
Heikkurila 6 Hind: Erichss:n Heikurin Heikkurinen 1. h.1. Erich Madzss:n 1. Johan Erichss:n 1. B:r Oluf Ands_ 1. h.1
Ryhälä 2 Thomas Hamuinen Hamunen 1. h.1.
7 Oluf Uckoin Ukkonen 1. B:r Son Staphan 1. h.1. ähn Dito Måns Staphanss:n 1. h.1. Rytt:h.1. Anders Mutulains h. 1.
Karjulanmäki 2 Påål Jacobsson Partain Partanen 1. h.1.
4 Brusius ibm Partanen 1. h.1. Son Bertill 1. dreng Oluf 1.
2 Anders Hakulinen Hakulinen 1. Moder 1.
Idelax/Iitlahti 1 Mårten Kostiains h. Kostiainen 1. dragon förrymbdh
Karjulanmäki 2 Johan Anderssons h. Häivä? 1. B:r Christer 1. ähn dreng
2 Madz Pöriäinen Pyöriäinen 1. drag:n h.1.
Iitlahti 3 Hindrich Radikain gammal Raatikainen h.1. Son Hind:1. h.1.
3 Erich Sigfredsons h. 1. d:gh Påål 1. Pijga 1.
1 Peer Clostarinen sielf drag:n Luostarinen h. 1. d:gh förrymbdh
Caipåla/Kaipola 3 Peer Caipains d:gh Madz Staphanss:n Kaiponen 1. Sona h.2
1 Anders ibms h. Kaiponen 1.
1 Grels ibm Kaiponen 1.
4 Johan Caipainen Kaiponen 1. h.1. Staphan Cammoin 1. h.1.
2 Christer Clostarins h. Luostarinen 1. Syster 1.
5 Peer Kinain Kinanen 1. B:r Madz 1. B:r Lars 1. h.1. Rytt:h.1.
4 Larss Seppeinen Seppänen 1. Rytt: 1. d:gh Hind. Häifwä 1. h.1.
1 Johan Mähöin Mähönen 1.
1 Peer Persson Paakoinen 1.
4 Hindrich Kostiainen Kostiainen 1. B:r Sigfredh 1. h.1. Rytt:h.1.
Caitais/Kaitainen 2 Larss Olufson Kaipoinen Kaiponen 1. h.1.

Sivu 1299AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Caitais/Kaitainen 2 Sigfredh Månoinen Mononen 1. h.1.
3 Thomas Radikain Raatikainen 1. h. gammal och siukligh, Son Sigfredh 1. h.1
2 Grels Radikain Raatikainen 1. h.1.
3 Madz Panoin Paunonen 1. h.1. B:r Grels 1.
3 drag:n Hind: Seppein Seppänen h.1. B:r Staphan 1. h.1.
2 Jöns Inginen Inkinen 1. h.1.
Maarala 4 Hind: Erichsson Kuckoinen Kukkonen 1. h.1. B:r Johan 1. h.1.
Tunnila 1 Anders Seppeins h. Seppänen 1.
2 Måns Persson Tunninen Tunninen 1. h.1.
2 Anders ibm Tunninen 1. h.1.
3 Jacob Bertillsson Kurki 1. h. siuk och odugligh, B:r Anders 1. h.1
6 Frandz Mäkälein Mäkeläinen 1. h.1. B:r Son Påål Olofss:n 1. h.1. Arfwedh Olofson 1. h.1.
Eerikkälä 4 Anders Heldemoinen Heltimoinen 1. h.1. B:r 1. h.1.
2 Peer Mårtensson Mullj Mulli 1. h.1.
Halttula 3 Hindrich Haltuin Halttunen 1. Rytt:h.1. d:gh Anders Safwolain 1.
3 Hindrich Hyfwerins h. Hyvärinen 1. d:gh Hans Hakulin 1. h.1.
1 Hindrich ibms h. Hyvärinen 1. Koo 1.
2 Johan Ryhäinen Ryhänen 1. h.1.
2 Michill Nachkahattu Nahkahattu 1. h.1.
Kaitainen 1 Madtz Tijtains hustru gammal siukligh Tiittanen Son Jöns 1.
Leipämäckj/Niinimäki 6 Anders Månoin gammal Mononen Grels Pärnäin 1. h.1. Lars Caipain 1. h.1. Grels Andss:n 1. R:e h.1.
Leipämäckj/Leipämäki 5 Hindrich Kankuin Kankkunen 1. h.1. Son Lars 1. h.1. B:r Johan 1.
4 Jacob Härkeins h. Härkönen 1. Mågh Olof Persson 1. h.1. Rytt:h.1.
2 Christer Pardain Partanen 1. h. gammal och siukligh, drag:n h.1.
Mändys/Mäntynen 6 Brusius Haloin Halonen 1. h.1. B:r Per Sigfredss:n 1. h.1. B:r Lars Sigfredss:n 1. Rytt:h.1.
3 Berendt ibm h. Halonen 1. d:gh Oluf Hasuin 1. h.1.
2 Peer Knutsson Halonen 1. h.1.
2 Oluf Kijskinen Kiiskinen 1. h.1.
2 Peer Wihawainen Vihavainen 1. h.1.
2 Anders ibm Vihavainen 1. h.1.
Ruottila 3 Anders Tuckoinen Tuhkunen 1. h.1. Rytt:h.1. dee öfriga äre förda till Jockass
4 Anders Rotinen Ruottinen 1. B:r h.1. Son Lars 1. Rytt:h. 1.
3 Hindrich Ahoins h. Ahonen 1. Son Hind: 1. drag:n h.1. dått:r gift till andra Sochn
Eerikkälä Johan Wijhawainen ähr på Jöran Pistolkors Sätterij Vihavainen
Peer Erikainen sammaledes på Sätterijet Eerikäinen
Sulkava 7 Kyrckioherden H:r Erich 1. h.1. d:gh Johan Sinckoinen 1. h.1. Lars Randalain 1. Madz Kolemainen 1. h.1.
5 Capellan H:r Berendt 1. h.1. drengh Anders Håtacko 1. ähn drengh Oluff Cardinen 1. h.1.

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16521655

© Maija-Liisa Laakso 2023