AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1654 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1654

Nimihakemisto


-  A  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Tunnila) 1299

Berendt (Sulkava) 1299

Caisa (Ruokoniemi) 1297

Christer (Karjulanmäki) 1298

Erich (Sulkava) 1299

Erich Madzss:n (Heikkurila) 1298

Erich Sigfredson (Iitlahti) 1298

Grels Andss:n (Niinimäki) 1299

Jacob Bertillsson (Tunnila) 1299

Jacob Peerss:n (Kammola) 1298

Johan Andersson (Karjulanmäki) 1298

Johan Johansson (Kammola) 1298

Jöns (Sipilä) 1297

Madz Staphanss:n (Kaipola) 1298

Matz (Sipilä) 1297

Matz (Rauhaniemi) 1297

Matz Påålsson (Kammola) 1298

Olof Persson (Leipämäki) 1299

Oluf (Karjulanmäki) 1298

Oluf Andss:n (Heikkurila) 1298

Peer (Ruokoniemi) 1297

Peer Knutsson (Mäntynen) 1299

Peer Larss. (Tannila) 1297

Påål (Iitlahti) 1298

AAlkuun

Ahoin

Hind: (Ruottila) 1299

Hindrich (Ruottila) 1299

Aufwinen

Anders (Ylisenauvila) 1297

Jöns Erichsson (Ylisenauvila) 1297

Peer (Auvila) 1297

CAlkuun

Caipain

Anders (Kaipola) 1298

Grels (Kaipola) 1298

Lars (Niinimäki) 1299

Peer (Kaipola) 1298

Caipainen

Johan (Kaipola) 1298

Cammoin

Johan (Kammola) 1298

Michill Johansson (Kammola) 1298

Peer Andersson (Kammola) 1298

Staphan (Kaipola) 1298

Cardinen

Anders Hindrichsson (Ruokoniemi) 1297

Madtz Larsson (Kaartila) 1297

Madz (Ruokoniemi) 1297

Måns Michillsson (Kaartila) 1297

Niels Olufss:n (Ruokoniemi) 1297

Oluf (Ruokoniemi) 1297

Oluff (Sulkava) 1299

Peer (Ruokoniemi) 1297

Peer Olufsonn (Tannila) 1297

Peer Persson (Kaartila) 1297

Clostarin

Christer (Kaipola) 1298

Clostarinen

Jöran (Hasula) 1297

Peer (Iitlahti) 1298

Condiain

Staphan (Auvila) 1297

Staphan (Kammola) 1298

Condiainen

Michill (Sulkava) 1297

Oluf Olufson (Sulkava) 1297

EAlkuun

Erikainen

Peer (Eerikkälä) 1299

HAlkuun

Hakulin

Hans (Halttula) 1299

Hakulinen

Anders (Karjulanmäki) 1298

Haloin

Berendt (Mäntynen) 1299

Brusius (Mäntynen) 1299

Lars Sigfredss:n (Mäntynen) 1299

Per Sigfredss:n (Mäntynen) 1299

Haltuin

Hindrich (Halttula) 1299

Hamuinen

Thomas (Ryhälä) 1298

Hanska

Hans (Ruokoniemi) 1297

Madz (Ruokoniemi) 1297

Hasuin

Lars (Hasula) 1297

Oluf (Mäntynen) 1299

Hasuinen

Oluf (Hasula) 1297

Hatain

Peer Johansson (Rauhaniemi) 1297

Peer Matzson (Rauhaniemi) 1297

Hatainen

Bertill (Ruokoniemi) 1297

Jacob (Ruokoniemi) 1297

Oluf Jacobsson (Sipilä) 1297

Heikurin

Hind: Erichss:n (Heikkurila) 1298

Johan Erichss:n (Heikkurila) 1298

Hekurinen

Oluf (Kaartila) 1297

Heldemoinen

Anders (Eerikkälä) 1299

Herkeinen

Jöran (Tannila) 1297

Hielp

Johan (Ruokoniemi) 1297

Hielpj

Mårthen (Ruokoniemi) 1297

Hintzainen

Hindrich (Ylisenauvila) 1297

Hintzsainen

Elias (Hintsala) 1297

Jöns (Hintsala) 1297

Holopain

Oluf Thomasson (Telataipale) 1297

Hyfwerin

Hindrich (Halttula) 1299

Håtacko

Anders (Sulkava) 1299

Häifwä

Hind. (Kaipola) 1298

Härkein

Jacob (Leipämäki) 1299

Härkäin

Erich (Telataipale) 1298

Hölker

Hindrich (Auvila) 1297

IAlkuun

Inginen

Jöns (Kaitainen) 1299

KAlkuun

Kaipoinen

Larss Olufson (Kaitainen) 1298

Kankuin

Hindrich (Leipämäki) 1299

Johan (Leipämäki) 1299

Lars (Leipämäki) 1299

Ketewäin

Arfwedh (Telataipale) 1297

Ketewäinen

Thomas (Telataipale) 1298

Kijskinen

Oluf (Mäntynen) 1299

Kinain

Lars (Kaipola) 1298

Madz (Kaipola) 1298

Peer (Kaipola) 1298

Kockoinen

Philpus (Kammola) 1298

Kolemainen

Madz (Sulkava) 1299

Konst

Anders (Mäntynen) 1298

Korhoin

Anders (Linkola) 1298

Philip (Linkola) 1298

Korhoinen

Lars (Sulkava) 1297

Kostiain

Mårten (Iitlahti) 1298

Kostiainen

Hindrich (Kaipola) 1298

Sigredh (Kaipola) 1298

Kuckoinen

Hind: Erichsson (Maarala) 1299

Johan (Maarala) 1299

Käköinen

Hindrich (Hasula) 1297

LAlkuun

Lamain

Christer (Rauhaniemi) 1297

Lechwoin

And: (Lohilahti) 1298

Anders (Lohilahti) 1298

Madz (Lohilahti) 1298

Måns (Lohilahti) 1298

Peer (Lohilahti) 1298

Lentz

Anders (Partala) 1298

Löppöinen

Bertill (Lohilahti) 1298

Grels (Lohilahti) 1298

Larss (Lohilahti) 1298

Lukas (Lohilahti) 1298

MAlkuun

Michoinen

Lukas (Lohilahti) 1298

Måns (Lohilahti) 1298

Peer (Lohilahti) 1298

Mullj

Peer Mårtensson (Eerikkälä) 1299

Mutulain

Anders (Ryhälä) 1298

Månoin

Anders (Niinimäki) 1299

Månoinen

Anders (Telataipale) 1298

Sigfredh (Kaitainen) 1299

Mähöin

Johan (Kaipola) 1298

Mäkälein

Arfwedh Olofson (Tunnila) 1299

Frandz (Tunnila) 1299

Påål Olofss:n (Tunnila) 1299

NAlkuun

Nachkahattu

Michill (Halttula) 1299

Nousiain

Michill (Kaartila) 1297

OAlkuun

Olkoinen

Sigfredh (Telataipale) 1298

PAlkuun

Paakoinen

Peer Persson (Kaipola) 1298

Panoin

Grels (Kaitainen) 1299

Madz (Kaitainen) 1299

Pardain

Christer (Leipämäki) 1299

Grels (Hyvärilä) 1298

Partain

Bertill (Karjulanmäki) 1298

Brusius (Karjulanmäki) 1298

Påål Jacobsson (Karjulanmäki) 1298

Pellinen

Mårten (Ruokoniemi) 1297

Pochiolain

Peer (Telataipale) 1298

Pärnäin

Grels (Niinimäki) 1299

Pöriäinen

Madz (Karjulanmäki) 1298

RAlkuun

Radikain

Grels (Kaitainen) 1299

Hind: (Iitlahti) 1298

Hindrich (Iitlahti) 1298

Sigfredh (Kaitainen) 1299

Thomas (Kaitainen) 1299

Randalain

Lars (Sulkava) 1299

Remexe el:r Härkein

Peer Olufson (Mäntynen) 1298

Repoinen

Mårten (Väätälänmäki) 1298

Rotinen

Anders (Ruottila) 1299

Lars (Ruottila) 1299

Ryhäinen

Johan (Halttula) 1299

Räsäinen

Peer (Mäntynen) 1298

SAlkuun

Safwolain

Anders (Halttula) 1299

Seppein

Anders (Tunnila) 1299

Hind: (Kaitainen) 1299

Staphan (Kaitainen) 1299

Seppeinen

Larss (Kaipola) 1298

Sinckoinen

Erich (Lohilahti) 1298

Johan (Sulkava) 1299

Sipinen

Oluf (Sipilä) 1297

Oluf Larsson (Sipilä) 1297

TAlkuun

Tanninen

Oluf Hindrichsson (Tannila) 1297

Taskinen

Johan (Ruokoniemi) 1297

Tijtain

Jöns (Kaitainen) 1299

Madtz (Kaitainen) 1299

Tijttainen

Lars Jönsson (Sulkava) 1297

Sigfredh (Sulkava) 1297

Tuckoinen

Anders (Ruottila) 1299

Tunninen

Anders (Tunnila) 1299

Måns Persson (Tunnila) 1299

UAlkuun

Uckoin

Måns Staphanss:n (Ryhälä) 1298

Oluf (Ryhälä) 1298

Staphan (Ryhälä) 1298

Uckoinen

And. (Partala) 1298

Jöran (Partala) 1298

VWAlkuun

Wihawain

Oluf (Kammola) 1298

Peer Andss:n (Kammola) 1298

Wihawainen

Anders (Mäntynen) 1299

Peer (Mäntynen) 1299

Wijhawainen

Johan (Eerikkälä) 1299

Wänälein

Johan (Kammola) 1298

Wätäin

Anders (Pulkkila) 1298

Elin Mårtensd:r (Pulkkila) 1298

Jacob (Kammola) 1298

Mårten (Pulkkila) 1298

Oluf (Kammola) 1298

Oluf (Pulkkila) 1298

Oluf (Väätälänmäki) 1298

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 200 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023