AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1660 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1660

Sivu 867A (aukeaman 867 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ryttare medh dess Frij och tilldeelningz hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 5 Hind. Haltuin med h. 2 Halttunen
Moder 1
drengh Nillss 1
Ryttare Anders 1
Ijdelax/Iitlahti 5 Erich Sifredsons h. 1
Påål Nousiain med h. 2 Nousiainen
Grels Sockain med h. 2
3 Olof Hansson 1
B:r Hanss Hansson 1
Syster Margreta 1
Sulkawaby/Sulkava 6 Sigfred Tittain 1 Tiittanen
B:r Son Jacob med h. 2 Tiittanen
Son Johan 1 Tiittanen
Rytt medh hust. 2
4 Hind. Luukoin med h. 2 Luukkonen
Rytt: medh hust. 2
4 Rytt. And. Condiain 1 Kontiainen
Oloff Condiainen 1 Kontiainen
Peer Condiain med h. 2 Kontiainen
Rautanemj/Rauhanniemi 2 Christer Lamain med h. 2 Laamanen
4 Peer Hatain medh h. 2 Haatainen
B:r Son medh hust. 2
Pardala/Partala 5 Brusius Pardain medh h. 2 Partanen
Rytt. Bertill med hust 2 Partanen
drengh Jönss 1
Rokonemj/Ruokoniemi 6 Olof Cardinen med h 2 Kaartinen
B:r Nilss Cardinen 1 Kaartinen
B:r gl. Nils med hust 2 Kaartinen
Rytt Matz 1
5 And. Cardinen med h. 2 Kaartinen
dreng Philip med h. 2
Rytt. hustro Margreta 1
Aufwila/Auvila 2 Peer Aufwinen med h. 2
Telataipal/Telataipale 5 Oloff Thomass 1
Fader och Moder 2
Rytt Erich 1
Rytt Änkia 1
Lohilax/Lohilahti 6 Luukas Leppein med h. 2 Löppönen
B:r Bertill med h. 2 Löppönen
Rytt. Matz med hust. 2
5 Månss Mickoin med h. 2 Mikkonen
B:r Son Månss medh h. 2 Mikkonen
Rytt: Swen 1 Mikkonen
6 Månss Lefwoin med hust. 2 Lehvonen
B:r Son Månss medh h. 2 Lehvonen
B:r Anders med hust. 2 Lehvonen
Hyfwärila/Hyvärilä 2 Anders Uckoin 1 Ukkonen
quinnes persohn 1
Mendusby/Mäntynen 4 Rytt. Mårten Michelson medh hustro 2
Rasmus medh h. 2
4 Berent Haloin med h. 2 Halonen
B:r Hend. medh hust. 2 Halonen
Commula/Kammola 6 Olof Wätäin medh h. 2 Väätäinen
B:r Jacob med h. 2 Väätäinen
Fader Jacob medh h. 2 Väätäinen
6 Peer Wihawain med h. 2 Vihavainen
B:r And. medh h. 2 Vihavainen
Rytt Jacob medh h. 2
3 Johan Camoin medh h. 2 Kammonen
Rytt Larss 1
4 And. Camoinen med h 2 Kammonen
B:r Michell medh h. 2 Kammonen
7 Mårten Wäteinen med h 2 Väätäinen
B:r Olof medh h. 2 Väätäinen
Son Anders 1 Väätäinen
Rytt. Sigf. medh h. 2
6 Olof Wätäin medh h. 2 Väätäinen
B:r And. medh h. 2 Väätäinen
Rytt. Peter medh h. 2
11 Matz Heikurin 1 Heikkurinen
Son Erich medh h. 2 Heikkurinen
Hend. Erichss medh h. 2 Heikkurinen
Olof Erichsson medh h. 2 Heikkurinen
Johan Erichsson medh h. 2 Heikkurinen
Ryttare Anders medh h. 2

Sivu 867B (aukeaman 867 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 6 Staffan Uckoin med h 2 Ukkonen
B:r Månss medh h. 2 Ukkonen
Rytt Hend. medh h. 2
Råtila/Ruottila 3 Anders Tuckoin med h 2 Tuhkanen
Rytt. Abraham
5 And. Ruotinen 1 Ruottinen
Thomas Andersson 1 Ruottinen
Larss Anderss:s h 1 Ruottinen
B:r Son And. Larsson 1 Ruottinen
Rytt. Änckia 1
Caipala/Kaipola 5 Matz Kinnain med h. 2 Kinanen
Son Peer medh h. 2 Kinanen
Rytt. Larss 1
8 Larss Seppoin med h. 2 Seppänen
Son Larss medh h. 2 Seppänen
dreng Hend. medh h. 2
Ryttare medh h. 2
8 Hind. Kostiain 1 Kostiainen
B:r Sigf. medh h. 2 Kostiainen
Rytt Hindrich 1
dotter 1
dotter undandolt 659 1
ähn quinnes persohn 1
dreng Nillss 1
Läipämäkj/Leipämäki 5 Grelss Pärnoin med h 2 Pärnänen
B:r Olof medh h. 2 Pärnänen
Rytt: Brusi 1
5 Larss Hend. medh h. 2
brod. Johan 1
Rytt. Nilss medh h. 2
4 Sahl. Knut Knutssons Änkias folck
Anders Larsson 1
Moder 1
Larss Caipiain med h 2 Kaipiainen
Pardala/Partala 4 Påål Pardain medh h 2 Partanen
Fader och Moder 2
Aufwila/Auvila 2 Hind. Hintzain med h. 2 Hintsanen
2 Hind. Holker medh h. 2 Hölker
Telataipal/Telataipale 2 Thomas Haloin medh h. 2 Halonen
Hyfwerila/Hyvärilä 3 Anders Korhoin medh h. 2 Korhonen
B:r Philipus 1 Korhonen
3 Grels Pardain 1 Partanen
Son Anders medh h. 2 Partanen
Mendusby/Mäntynen 2 Matz Wihawain medh h. 2 Vihavainen
Camola/Kammola 4 Peer Camoins h. 1 Kammonen
Son Jöran medh h 2 Kammonen
Son Anders 1 Kammonen
Caipalaby/Kaipola 2 Johan Muhoin medh h. 2 Muhonen
Caitais/Kaitainen 3 Larss Caipainen medh h. 2 Kaipainen
B:r Matz 1 Kaipainen
6 Peer Erichsson 1
B:r Hendrich 1
B:r Matz medh h. 2
B:r Johan medh h. 2
Tunnila 4 Grelss Olsson medh h. 2
B:r Frantz medh h. 2
2 Peer Mårtensson medh h. 2
Caitais/Kaitainen 2 Mårten Klosterin med h. 2 Luostarinen

Dragouner medh dess Frij och tilldeelningz hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawaby/Sulkava 5 Per Olsson medh hust. 2
Drag. Jacob 1
Michel Condiain med h. 2 Kontiainen
Pardala/Partala 2 Matz Matzon medh h. 2
5 And. Hakulinen med h. 2 Hakulinen
Moder
B:r Peer medh h. 2 Hakulinen
4 Christ. Heifwa medh h. 2 Häivä
Sold.h. Elin 1
Son And. Christ. 1 Häivä
Sippila/Sipilä 3 Olof Knutsson medh h. 2
Son 1
1 Inh. Johan 1

Sivu 868A (aukeaman 868 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sippila/Sipilä 5 Berndt Immoin medh h. 2 Immonen
Son Olof medh h. 2 Immonen
Larss S_ppis hust. 1 Sipinen
3 Brusi Radikain medh h. 2 Raatikainen
B:r Matz 1 Raatikainen
Rokonemj/Ruokoniemi 4 Jören Michelsson medh h. 2
Michell Hind: medh h. 2
3 Månss Pålsson medh h. 2
B:r Michell 1
5 Mårten Hielp medh h. 2 Helpi
Johan Hielp medh h. 2 Helpi
dotter 1
3 Bertill Hatain med h. 2 Haatainen
Drag. Olof Jacobss:s änkia 1
Ylenaufwila/Ylisenauvila 6 Anders Aufwinen med h. 2 Auvinen
B:r Johans hustro 1 Auvinen
dotter 1
Stiufmoder 1
dotter undandolt 659 1
6 Jacob Thomasson medh h. 2
B:r Thomas medh h. 2
Thomas Kietewein 1 Kietäväinen
dotter 1
Tälätaipal/Telataipale 3 Arfwedh Bengtikeins h 1 Pentikäinen
dreng Larss Pelkonen med h. 2 Pelkonen
Camala/Kammola 2 Philpus Marin medh h. 2 Maaranen
5 Johan Wenäläin medh h. 2 Venäläinen
dreng Matz medh hust. 2
Drag. Matzes h. 1
Tunnila 2 Anders Thomasson med h. 2
Haltula/Halttula 1 Fältwäbl Larses h. 1
Rotila/Ruottila 1 Hind. Ahoins h. 1 Ahonen
Caipola/Kaipola 3 Johan P: Caipoin medh h. 2 Kaiponen
B:r hustru 1
3 Grels Caipiain medh h. 2 Kaipiainen
Son 1
Ijdelax/Iitlahti 1 Mårten Kostiains hust. 1 Kostiainen
Caipala/Kaipola 2 Johan Caipiain medh h. 2 Kaipiainen
2 Hind. Hyfwein medh h. 2 Hyvönen
1 Christ: Klosterins Syster 1 Luostarinen

Frij och tilldeelningz hemman under footfolck

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawa/Sulkava 4 Larss Bertillsson medh hust 2
Måg Peer Larsson medh hust 2
Reitienemj/Rauhanniemi 4 Peer Johansson medh hust 2
Fader och Moder 2
Sulkumusniemj/Kaartila 4 Peer Peersson medh h. 2
Fader och Moder 2
Rokonemj/Ruokoniemi 2 Månss Michelsson medh hustro 2
3 Matz Hanska medh h. 2 Hanska
Son Hendrich 1 Hanska
Aufwila/Auvila 4 Elias Hintzain medh h. 2 Hintsanen
B:r Johan medh hust 2 Hintsanen
Lohilax/Lohilahti 6 Erich Sinkoin medh h 2 Sinkkonen
B:r Johan medh hust 2 Sinkkonen
B:r Mårten medh hust 2 Sinkkonen
Mendusby/Mäntynen 2 Oloff Kiskinen 1 Kiiskinen
quinnes Persohn 1
Caitais/Kaitainen 2 Sigfred Rudikain med h 2 Raatikainen
2 Grelss Larsson medh h. 2
3 Matz Matzon Panoin medh hustru 2 Paunonen
Soldatz hustro 1
Mendusby/Mäntynen 2 Peer Haloin medh hustru 2 Halonen

Sivu 868B (aukeaman 868 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Frellse och Inhysesfolck

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mendus/Mäntynen 2 Peer Remner med h. 2
2 And. Wihawain med h. 2 Vihavainen
2 Olof Wihawain med h. 2 Vihavainen
_amolaby/Kammola 1 Larss Kinoin 1 Kinanen
Caipala/Kaipola 1 Anna Klosterin 1 Luostarinen
1 Inh. Karin 1
Tunnula/Tunnila 4 Jacob Bertillsson med h 2
B:r medh hustro 2
Haltula/Halttula 8 Eskell Ryhoin med h 2 Ryhänen
Fader Johan medh h. 2 Ryhänen
Son Johan och dotter 2 Ryhänen
Inh. hustru 1
dotter undandölt 659 1
2 Michell Nackahattu medh hust. 2 Nahkahattu
2 Johan Matzon Tjtoin med h 2 Tiittanen
Pardola/Partala 2 Påål Härkäin medh h 2 Härkönen
2 Johan Harman medh h 2 Harmainen
2 Larss Korhoin medh h 2 Korhonen
Erikala/Eerikkälä 2 And. Heldomain 1 Heltimoinen
Johan Wihamies h. 1
2 Pullj Erikain medh h 2 Eerikäinen
2 Påål Jerfwelain med h 2 Järveläinen
1 Inh. Clauss Ruskoin Ruuskanen
Pardola/Partala 4 Matz Kelwinen med h. 2
undandolde 659 2
Pappila 8 Kyrckioherden medh h. 2
drengar 3
Pigor 3
3 Cappelan Her Berendt medh hust. 2
drengh 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020