AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1678 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1678

Sivu 949A (aukeaman 949 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 3 Niels Pet: Cardisens h. 1 Kaartinen
B. Peter Peterss mh 2 Kaartinen
Sulkawala/Sulkava 4 Anders Olofss Condiain mh 2 Kontiainen
Marten Larsons h. 1
dr. Matz Hyfwerin 1 Hyvärinen
4 Feldtw. Anders Skringz h 1 Skyring
dr. Grelss Klostarin 1 Luostarinen
dr. Marten Pohjalain mh 2 Pohjalainen
Hassula/Hasula 2 Henrich And: Lukoin mh 2 Luukkonen
1 h.m. Henrich Liuko 1
Aufwila/Auvila 3 Samuel Pet: Aufuinen mh 2 Auvinen
dr. Thomas Sinkoinen 1 Sinkkonen
Telataipel/Telataipale 3 Olof Thomss Holopain mh 2 Holopainen
Simons h. 1 Holopainen
1 h.k. Lars Skumpes h 1 Skumpe
Låhilax/Lohilahti 3 Lucas Larss Löppein 1 Löppönen
S. Lars Lucasson 1 Löppönen
Lars Michelsons h. 1
3 Swen Brusiss mh 2 Mikkonen
Peter Anderss:s h 1
Pardala/Partala 4 Anders Jöranss Uckoin 1 Ukkonen
B. Olof Anderss mh 2 Ukkonen
Jöns Askiains h. 1 Asikainen
Pulkila/Pulkkila 3 Anders Mart. Wetein mh 2 Väätäinen
dr. Christer Mich: Kammoin 1 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 4 Anders Wetein mh 2 Väätäinen
B. Johan Olofss 1 Väätäinen
Oloffs hust 1 Väätäinen
Heickurila/Heikkurila 2 Olof Hyfwein 1 Hyvönen
R. Anderses h 1 Hyvönen
Ryhälä 5 Marten Månss Repoin 2 Reponen
B. Markus Månss 1 Reponen
B. Matzes hust 1 Reponen
B. Peter Månsson 1 Reponen
Kurjulanmäkj/Karjulanmäki 2 Peter Peterssons E 1 Partanen
Brusius Brussiesson 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 2 Erich Erichsson 1
d: Påll Monoin 1 Mononen
Caipola/Seppälä 5 Samuel Siff: Seppein 2 Seppänen
Erich Siffersons h 1 Seppänen
dr. Henrich Pohjalain mh 2 Pohjalainen
Kaipola 3 Erich Hen: Kåstiain mh 2 Kostiainen
dr. Thomas Radikain 1 Raatikainen
Haltula/Halttula 4 Johan Parkinen mh 2 Parkkinen
dr. Olof Mekelein mh 2 Mäkeläinen
Nijnimäkj/Niinimäki 6 Anders Grelss mh 2 Pärnänen
dr. Olof Pernoins h. 1 Pärnänen
dr. Påll Pålss Assikain mh 2 Asikainen
R: Cnut Wanhoins h. 1 Vanhanen
Leipämäki 2 Lars Hend: Kankuin 1 Kankkunen
Henrich Larson 1 Kankkunen
Johan Hen: Kankuin mh 2 Kankkunen
B. Matz mh 2 Kankkunen
Meduis/Mäntynen 2 Marten Michelss Haloin 2 Halonen
Kiskikaskis/Ruottila 4 Peter And: Tuhkoin 1 Tuhkunen
Gabriels hust: 1 Tuhkunen
dr. Måns Månss Repoin mh 2 Reponen
Ruottila 4 Thomas And: Rotinen 1 Ruottinen
Abrahams h 1
B. Michel Anderss mh 2 Ruottinen
__la/Kaipola 3 Johan Grans E:a 1 Graan
dr. Oloff Martenss 1
dr. Johan Person Monoin 1 Mononen
__la/Kammola 3 Jacob Wijhawains h 1 Vihavainen
dr. Matz Hyfwoin mh 2 Hyvönen

Dito Frij och Tildeldta

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__mj/Ruokoniemi 2 Anders Hen: Cardinen 1 Kaartinen
B.S Henrich Anderss. h. 1 Kaartinen
__la/Kammola 1 Johan Hintzain 1 Hintsanen
2 Lars Joh: Cammoin mh 2 Kammonen
__x/Lohilahti 3 Hans Lukass mh 2 Mikkonen
B. Lars Lukasson 1 Mikkonen
2 Johan Joh: Sinkoin mh 2 Sinkkonen
Tannila 5 Peter Condiain mh 2 Kontiainen
B. Lars Peterss mh 2 Kontiainen
B. Olof Peterss 1 Kontiainen
__la/Linkola 4 Nils Philipss Korhoin mh 2 Korhonen
B. Anders Philipssons h 1 Korhonen
Lars Philipss 1 Korhonen
__s/Kaitainen 2 Bertel Ber: Painain mh 2 Paunonen
__la/Maarala 5 Peter Erichss Kuckoin mh 2 Kukkonen
B.S Matz Henrichss mh 2 Kukkonen
B. Erich Henrichss 1 Kukkonen
__mj/Rauhaniemi 4 Jacob Pet: Hatoin mh 2 Haatainen
B. Peter mh 2 Haatainen
3 h.m. Jacob Kurki mh 2 Kurki
dott. Brita 1 Kurki
__ilä/Hyvärilä 2 Anders Grelss Pardain mh 2 Partanen
__la/Eerikkälä 2 Peter Matzss Mullis h. 1 Mulli
S. Mårten Person 1 Mulli
Ylisenaiwala/Ylisenauvila 2 Simon Hen: Hintzain mh 2 Hintsanen
Menduis/Mäntynen 2 Matz Pet: Wihawain mh 2 Vihavainen
2 Matz Pet: Haloin mh 2 Halonen
2 h.m. Anders Linduin mh, h 1, k 2, f 2 2 Lintunen
2 h.m. Erich Ber: Kiskinen mh, h 1, k 3, f 2 2 Kiiskinen
2 Thomas And: Wihawain mh 2 Vihavainen
Idelax/Iitlahti 1 Peter Peterss Monoin 1 Mononen
Telataipel/Telataipale 2 Erich Hen: Hanskj mh 2 Hanski

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 2 Henrich Matzss Hanski 1 Hanski
Matz Matzsons h. 1 Hanski
7 Marten Joh: Helpi mh 2 Helpi
B. Johan mh 2 Helpi
B. Bertel mh 2 Helpi
Anders Hatakas h. 1 Hotakka
3 Bertel Pet: Hatain 1 Haatainen
B. Henrich Persons h 1 Haatainen
B. Anders Peterss 1 Haatainen
Sipilä 4 Cnut Olofss Sipinen mh 2 Sipinen
B. Hartwich mh 2 Sipinen
3 Berendt Immoins h 1 Immonen
S. Matz Berendtss. mh 2 Immonen
Ylisenaiwola/Ylisenauvila 3 Anders Tijtain mh 2 Tiittanen
Christers h 1
4 Thomas Mar: Helpi mh 2 Helpi
dr. Olof Martenss mh 2 Helpi
Cammola/Kammola 3 Johan Wenelein mh 2 Venäläinen
S Matz Johanss 1 Venäläinen
1 Drag. Erich Philipss h 1 Kukkonen Maaranen
Koskutjärvi 3 Påll Nulpoin mh 2 Nulpponen
S. Lars Pålss 1 Nulpponen

Sivu 950A (aukeaman 950 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Carjulanmäkj/Karjulanmäki 5 Anders And: Hakulin mh 2 Hakulinen
S. Anders Anderss 1 Hakulinen
B. Peter Anderss 1 Hakulinen
dr. Måns Philipss 1
4 Johan Hend. Naka mh 2 Naakka
B.M. Bertel mh 2
4 Christer Heiwä mh 2 Häivä
B. Nils Christerss 1 Häivä
Peter Meheleins h. 1 Mehiläinen
3 Jacob Pardinen mh 2 Partanen
B. Peter Pålss 1 Partanen
Caipila/Kaipola 5 Peter And: Caipain mh 2 Kaiponen
B. Jacob mh 2 Kaiponen
Johan Aufwisens h 1 Auvinen
Rotila/Ruottila 5 Berendt Hen: Ahoin 1 Ahonen
B. Dauid mh 2 Ahonen
B. Jöran Hen: mh 2 Ahonen
Sulkawa/Sulkava 3 Henrich Pet: Cardinen mh 2 Kaartinen
Johan Hintzains h 1 Hintsanen
4 Peter Pet: Herkein 1 Härkönen
B. Johan Petersons h 1 Härkönen
B. Jöran Peterss 1 Härkönen
B. Brusius Peterss 1 Härkönen
Mäntynen 4 Anders And: Konsti mh 2 Konsti
S. Anders mh 2 Konsti
2 h.m. Jacob Hen: Taninen mh, k. 1. 2 Tanninen
Tunnila 3 Olof Joh: Pardain 1 Partanen
dr. Pall And: Soikain mh 2 Saikkonen
Cardila/Kaartila 4 Johan Pet Kardinen mh 2 Kaartinen
B. Oloff mh 2 Kaartinen
3 Michel Månss ibm mh 2 Kaartinen
Augustus Erichsons E:a 1
Haltula/Halttula 2 Jacob And: Korhoin mh 2 Korhonen
Idelax/Iitlahti 4 Anders Olofss Mehoin mh 2 Mähönen
B M. Marten Cammoin mh 2 Kammonen
Mendois/Mäntynen 2 Matz Martenss mh 2 Halonen
Sammalnemj/Kaartila 2 Jöran Larss Pellin 2 Pellinen
1 h.k. Peer Cond___ 1 Kontiainen

Dito Frij och __

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipel/Telataipale 2 Lars Peterss Peka__ 1 Pekkanen
S Peter Larss 1 Pekkanen
2 Matz Nilss Seppä 2 Seppä
Caipola/Kaipola 3 Johan Johanss mh 2 Kaiponen
Johan Larsons h 1 Kaiponen
2 Henrich Hyfwein 2 Hyvönen
Hintzala/Hintsala 4 Johan Eliess Hindzain 2 Hintsanen
B. Thomas Eliess 1 Hintsanen
B. Peter Eliess 1 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 1 Marten Perss Clost__ 1 Luostarinen
Tunnila 3 Jacob Turoinen mh 2 Turunen
Johan Kerkein 1 Kärkkäinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkonemj/Ruokoniemi 1 Henrich Hanska 1 Hanska
Reitinemj/Rauhaniemi 2 Johan Johanss Hatain 2 Haatainen
Caitais/Rahkolantaipale 2 Lars Grelss Ratikain 2 Raatikainen
Cardila/Kaartila 2 Peter Pet: Cardinen 2 Kaartinen
Cammola/Kyrsyä 3 Johan Johanss Cammoin 1 Kammonen
S. Johan mh 2 Kammonen
Wetelä/Väätälänmäki 4 Olof Jacobss Wetein mh 2 Väätäinen
S. Jacob Olofss mh 2 Väätäinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Seulenbergz frelsse
Hywärilä/Halttula 1 Johan Johanss Ryhein 1 Ryhänen
3 Bertel Mich: Nahkahattu 1 Nahkahattu
B. Michel mh 2 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 2 Thomas Rahkoin mh 2 Rahkonen

Sivu 950B (aukeaman 950 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurmans frelsse
__s/Mäntynen 2 Rassmus Wihawain 1 Vihavainen
B. Johan Anderss 1 Vihavainen
__la/Tunnila 2 Jacob Cnutss 1 Hämäläinen
B. Cnut Cnutss 1 Hämäläinen
Pistohlkorses frelsse
__la/Partala 3 Anders Hen: Kempi mh 2 Kempe
B.M. Johan Lucasson 1 Mikkonen
Eerikkälä 7 Befald: Johan Johanss 1 Kullman
Matz Hölköri 1 Hölker
dr. Olof Hyfweinen mh 2 Hyvönen
Pijga Walborg 1
Profos Lars Seppein mh 2 Seppänen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Past. D. Claud: Sam: mh 2 Molander
dr. Henrich Olofss mh 2
dr. Olof Immoin 1 Immonen
5 Capl. Johan: Mart mh 2 Martini
dr. Jöran Kiski mh 2 Kiiskinen
dr. Anders Halinen 1 Halinen
2 Klock. Thomas Pet: mh 2 Tiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16771679

© Maija-Liisa Laakso 2023