AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1682 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1682

Sivu 1116B (aukeaman 1116 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råckoniemj/Ruokoniemi 1 Peter Kardins h 1 Kaartinen
Sulkawa/Sulkava 3 Anders Kondinin mh 2 Kontiainen
d. Peter Hietain 1 Hintsanen
1 H.K. Malin Pehrssdott:r Koo 1st: 1
3 H:r And. Molanders hem:n Molander
Peter Leinoin mh 2 Leinonen
B:r Johan Leinoins h 1 Leinonen
Hassula/Hasula 3 Hend. Luckoin 1 Luukkonen
d. Oloff Wachwain 1
d. Anders Henderson 1 Luukkonen?
Aufwila/Auvila 4 Samuel Aufwin mh 2 Auvinen
d. Johan Michulain mh 2 Miikkulainen
Telataipal/Telataipale 2 Oloff Hålopain mh 2 Holopainen
Låhilax/Lohilahti 4 Lars Läppäin mh 2 Löppönen
Måg Lars Michels. mh 2
4 Brusius Måns. mh 2 Mikkonen
B:r Peter Månson mh 2 Mikkonen
Pardila/Partala 4 Anders Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Oloff med h 2 Ukkonen
Pulkela/Pulkkila 4 Oloff Tirroin mh 2 Tirronen
d. Lars Lackoin 1 Laakkonen
d. Lars Kamoins h 1 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 5 Anders Ohlson mh 2 Väätäinen
B:r Johan 1 Väätäinen
Erich Jukarain mh 2 Jukarainen

Sivu 1117A (aukeaman 1117 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Heikurila/Heikkurila 3 Oloff Andersson 1 Hyvönen
M. Michell Bengtin mh 2 Penttinen
1 H.M. Johan Heikurins h 1 Heikurinen
Ryhälä 8 Mårten Repoin mh 2 Reponen
Son 1
B:r Markus 1 Reponen
B:r Madtz mh 2 Reponen
B:r Peter Månson mh 2 Reponen
Kaurulamäki/Karjulanmäki 3 Lars Pardain mh 2 Partanen
B:r Son Brusius 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 4 LendzM. Erich Ehrson 1
d. Påhl Manckoin mh 2 Makkonen
d. Påhl Johansson 1
Rokoniemj/Ruokoniemi 2 Anders Kardin 1 Kaartinen
S. Hendrichz hust 1 Kaartinen
Caipola/Kaipola 3 Lars Kinmans E:a 1 Kinanen
B:r Madtz mh 2 Kinanen
3 Erich Kostiain mh 2 Kostiainen
d. Thomas Hirfwoin 1 Hirvonen
Seppälä 3 Samuel Sigfreds. mh 2 Seppänen
d. Bertill Nielson 1
Haltula/Halttula 3 Johan Parkin mh 2 Parkkinen
Oloff Haltuin 1 Halttunen
Ninimäki/Niinimäki 7 Anders Permain mh 2 Pärnänen
d. Olof Permain mh 2 Pärnänen
d. Påhl Asikain 1 Asikainen
Cnut Walains E:a 1 Vanhanen
Oloff Kainulain 1 Kainulainen
1 H.M. Lars Wihawain 1 Vihavainen
Läipämäkj/Leipämäki 6 Lars Kanckuin mh 2 Kankkunen
dreng 1
Hend. Larsson mh 2 Kankkunen
d:r Jacob Johanson 1
4 Johan Kanckuin mh 2 Kankkunen
M. Samuel Lautin mh 2 Lautiainen
Mändys/Mäntynen 2 Mårten Haloin 1 Halonen
dotter Anna 1 Halonen
4 Hendrich Hallinen mh 2 Halinen
B:r Johan mh 2 Halinen
Råttila/Ruottila 1 Gabriel Turkins E:a 1 Tuhkunen
4 Thomas Andersson mh 2 Ruottinen
B:r Michell mh 2 Ruottinen
Kårhola/Kaipola 4 Sahl: Graans E:a 1 Graan
d. Peter Ohlsson 1
d. Erich Henderson 1
d. Hend. Immoin 1 Immonen

Frij och Tilldel: hem:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Camola/Kammola 2 Peter Johanson Hintzain mh 2 Hintsanen
Låhilax/Lohilahti 3 Johan Sinckoin mh 2 Sinkkonen
Thomas Sinckoin 1 Sinkkonen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 4 Peter Hatain mh 2 Haatainen
B:r Jacob Haatain mh 2 Haatainen
Camola/Kammola 6 Oloff Mäkäläin mh 2 Mäkeläinen
d. Peter Kangain mh 2 Kankainen
d. Hend. Konstin mh 2 Konsti
Lingola/Linkola 6 Niels Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Anders mh 2 Korhonen
B:r Lars och Philpus 2 Korhonen
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 2 Mårten Camoin mh 2 Kammonen
Tannila 5 Pehr Condian 1 Kontiainen
B:r Larsses hust 1 Kontiainen
B:r Oloff mh 2 Kontiainen
B:r Erich 1 Kontiainen
Caitais/Kaitainen 4 Bertill Pannoin mh 2 Paunonen
B:r Madtz mh 2 Paunonen
Marala/Maarala 6 Peter Kuckoin mh 2 Kukkonen
B:r Son Madtz mh 2 Kukkonen
B:r Erich med h 2 Kukkonen
Hywärilä/Hyvärilä 2 Anders Pardain mh 2 Partanen
Erickala/Eerikkälä 3 Mårten Mullis mh 2 Mulli
B:r Peter 1 Mulli
Ylismäfwola/Ylisenauvila 4 Simon Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Hend. mh 2 Hintsanen
Mändys/Mäntynen 2 Madtz Pehrsons E:a 1 Halonen
B:r Peter 1 Halonen

Sivu 1117B (aukeaman 1117 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mändys/Mäntynen 2 Madtz Wihawain mh 2 Vihavainen
Idelax/Iitlahti 2 Johan Månoin mh 2 Mononen
Telataipal/Telataipale 2 Erich Hansk mh 2 Hanski

Rakuunatalot vuoden 1680 mukaisesti alkuper. otsikko puuttuu

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokoniemj/Ruokoniemi 4 Hendrich Hanskj 1 Hanski
B:r Madtzes h 1 Hanski
B:r Erich med h 1 Hanski
4 Mårten Hulpi mh 2 Helpi
B:r Johan mh 2 Helpi
5 Bertill Hatain 1 Haatainen
B:r Hendrich mh 2 Haatainen
B:r Anders 1 Haatainen
B:r Madtz 1 Haatainen
__pilä/Sipilä 4 Cnut Sipin mh 2 Sipinen
B:r Hardtwijck mh 2 Sipinen
3 Oloff Immoin 1 Immonen
Thomas Hanskij mh 2 Hanski
_lisenaufwila/Ylisenauvila 2 Anders Lijtain mh 2 Tiittanen
2 Thomas Hälpä mh 2 Helpi
__mmola/Kammola 5 Johan Wenäläin mh 2 Venäläinen
Sonn Madtz 1 Venäläinen
Bertill Kuckoin 1 Kukkonen
Erich Philipsons E:a 1 Kukkonen Maaranen
__skojerf/Koskutjärvi 3 Påhl Nulpoins E:a 1 Nulpponen
Son Lars mh 2 Nulpponen
__rjulanmäki/Karjulanmäki 2 Anders Hakulin 1 Hakulinen
Son Anders 1 Hakulinen
2 Madtz Aufwin 1 Auvinen
Johan Nackas E:a 1 Naakka
3 Christer Heifwo mh 2 Häivä
B:r Niels 1 Häivä
4 Jacob Pardain mh 2 Partanen
B:r Peter mh 2 Partanen
__ipola/Kaipola 3 Peter Anderson mh 2 Kaiponen
B:r Jacob 1 Kaiponen
__tila/Ruottila 4 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Dawid mh 2 Ahonen
__kawa/Sulkawa 2 Hend. Kardin mh 2 Kaartinen
1 H.M. Madtz Räsäin 1 Räsänen
3 Jöran Härkj mh 2 Härkä
B:r Brusius 1 Härkä
Mändys/Mäntynen 2 Anders Kåntin mh 2 Konsti
Tunnela/Tunnila 3 Olof Pardain mh 2 Partanen
Sonn 1
Cardila/Kaartila 4 Johan Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Oloff mh 2 Kaartinen
2 Jöran Pöllin mh 2 Pöllänen
4 Michell Månsson mh 2 Kaartinen
Peter Michelsson mh 2 Kaartinen?
Haltula/Halttula 5 Anders Kårhoin mh 2 Korhonen
Son Jacob Korhoin mh 2 Korhonen
d. Niels Markoin mh 2 Makkonen
Mändys/Mäntynen 2 Madtz Haloinen mh 2 Halonen
Idelax/Iitlahti 2 Anders Möhein mh 2 Mähönen
1 H.M. Hendrich Radikain Koo 1 st: 1 Raatikainen

Rakuunoiden palkkatalot vuoden 1680 mukaisesti

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipal/Telataipale 5 Lars Peckain mh 2 Pekkanen
Son Peter mh 2 Pekkanen
B:r Anders Peckain 1 Pekkanen
2 Madtz Safwol:n mh 2 Savolainen
Caitais/Kaitainen 4 Madtz Kanckoin mh 2 Kankkonen
Oloff Mäkeläin mh 2 Mäkeläinen
Caipola/Kaipola 2 Johan Johansson mh 2 Kaiponen
Hintzala/Hintsala 4 Johan Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Thomas mh 2 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 2 Mårten Pohjalain 1 Pohjalainen
B:r Peter 1 Pohjalainen

Jalkaväen palkkatalot vuoden 1680 mukaisesti

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokoniemj/Ruokoniemi 3 Hendrich Hanski mh 2 Hanski
B:r Thomas 1 Hanski
Rauhaniemi 2 Johan Hatain mh 2 Haatainen
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 2 Lars Grelsson mh 2 Raatikainen
2 Anders Grelson mh 2 Raatikainen
Cardila/Kaartila 3 Pehrsson Pehrsson mh 2 Kaartinen
Son Hendrich 1 Kaartinen

Sivu 1118A (aukeaman 1118 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrsiä/Kyrsyä 3 Johan Kammoin mh 2 Kammonen
B:r Anders 1 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 4 Oloff Jacobson mh 2 Väätäinen
Son Jacob mh 2 Väätäinen

Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 2 Johan Ryhäin mh 2 Ryhänen
3 Michell Nachkahattu mh 2 Nahkahattu
B:r Bertill Nachkahattu 1 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 3 Thomas Rackoin mh 2 Rahkonen
dotter Anna 1 Rahkonen
Mändys/Mäntynen 2 Johan Wihawain mh 2 Vihavainen
Tunnila 2 Jacob Cnutson 1 Hämäläinen
B:r Cnut 1 Hämäläinen
3 Jacob Turfwain mh 2 Turunen
Johan Kierckäin 1 Kärkkäinen
Pardala/Partala 1 Hend. Kiämpj 1 Kempe
1 B:r Johan Lukassons h 1 Mikkonen
1 Eskill Pardains h 1 Partanen
Erickala/Eerikkälä 2 Johan Kangains E:a 1 Kankainen
B.M. Niels Warois h 1 Varonen
4 Madtz Erikain mh 2 Eerikäinen
B:r Peter mh 2 Eerikäinen
3 Staffan Päsoin mh 2 Pesonen
B.M. Erich Hakulain 1 Hakulinen
2 Opbördzskrif. Anders Jacobsson mh 2

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 6 Past. Dng And. Molander med hustro 2 Molander
d. Hendrich mh 2
d. Johan Ikoin 1 Ikonen
d. Peter Kardin 1 Kaartinen
5 Capl. Dng Joh: Mart: mh 2 Martini
d. Bertill mh 2
d. Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen
2 Klock: Tijain mh 2 Tiainen
2 Execut:n And. Häifwä mh 2 Häivä
1 Dödgräf. Hendrich Luckoin 1 Luukkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16801688

© Maija-Liisa Laakso 2023