AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1680 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1680

Sivu 940B (aukeaman 940 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkoniemj/Ruokoniemi 4 Peter Kardin mz h:o 2 Kaartinen
B:M: Peter Kardin mz h:o 2 Kaartinen
Sulkawa/Sulkava 5 And:s Kåndiain mz hust:o 2 Kontiainen
dr: Johan Eskellsson mz h:o 2
dr: Peter Hintzain 1 Hintsanen
1 H:K: Malin Peersd:r 1
Fend: And:s Skyrinz E: h: Skyring
2 dreng: Mårt: Klåstar: 1 Luostarinen
Rytt: Matz Hyfwerin 1 Hyvärinen

Sivu 941A (aukeaman 941 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hassula/Hasula 4 Hend. Lukoin mz h:o 2 Luukkonen
R: Olof Lukoin 1 Luukkonen
d: Johan Kainulain 1 Kainulainen
Aufwila/Auvila 4 Samuel Aufwin mz h:o 2 Auvinen
R: Johan mz h:o 2
Telataipal/Telataipale 5 Olof Holopain mz h:o 2 Holopainen
R: Simon mz h:o 2 Holopainen
d: Thomas Sukoin 1 Sinkkonen?
Låhilax/Lohilahti 4 Lukas Leppäin 1 Löppönen
S: Lukas 1 Löppönen
M: Lars Michelss: mz h:o 2
4 Swen Brusiuss mz h:o 2 Mikkonen
B:S: Brusius mz h:o 2 Mikkonen
Pardala/Partala 3 Anders Uckoin mz h:o 2 Ukkonen
B. Olof mz hust:o 2 Ukkonen
Pulkela/Pulkkila 3 Olof Tirroin mz h:o 2 Tirronen
d: Måns Sorjonen 1 Sorjonen
Wätälä/Väätälänmäki 4 And:s Ollss: mz h:o 2 Väätäinen
Br: Johan mz h:o 2 Väätäinen
Heikurila/Heikkurila 4 Olof Anderss: mz h:o 2 Hyvönen
M: Michel Bengtin mz h:o 2 Penttinen
Ryhälä 7 Mårten Reppoin mz h: 2 Reponen
Br: Markus 1 Reponen
Br: Matz mz hust:o 2 Reponen
B. Peer Månss: mz h:o 2 Reponen
Kariulamäkj/Karjulanmäki 3 Lars Pardain mz h:o 2 Partanen
B:S: Brusius 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 6 Ländz:n Erich Ersson 1
d: Påhl Mankoin mz h: 2 Makkonen
d: Påhl Johanss: 1
S: Anna 1
Rytt: And:s Haloin 1 Halonen
Caipola/Kaipola 5 Lars Kinnains E:a 1 Kinanen
Br: Matz mz hust: 2 Kinanen
And:s Karpins hust: 1 Karppinen
d: Matz Holkin Hölker
4 Erich Kåstiain mz h:o 2 Kostiainen
d: Thomas Radikain 1 Raatikainen
R: And:s Wihawain 1 Vihavainen
Säppälä/Seppälä 6 Samuel Sigfredss: mz h: 2 Seppänen
R: Påhl Wanhoin mz h: 2 Vanhanen
d: Grels mz hust: 2 Vanhanen
Haltula/Halttula 3 Johan Parkin med h:o 2 Parkkinen
R: And:s Kånsti 1 Konsti
Ninimäkj/Niinimäki 7 And:s Pernain mz h:o 2 Pärnänen
d: Olof Pernain mz h:o 2 Pärnänen
d: Påhl Assikain mz h:o 2 Asikainen
R: Knuth Wanhains E:a 1 Vanhanen
Läijpämäkj/Leipämäki 4 Lars Kankuin mz h: 2 Kankkunen
Hend: Larsson mz h:o 2 Kankkunen
3 Johan Kankuin mz h:o 2 Kankkunen
R: Johan Nielss: 1 Mielonen
Mendys/Mäntynen 3 Mårt: Halloin mz h:o 2 Halonen
dotter Anna 1 Halonen
3 Erich Kijskin mz h:o 2 Kiiskinen
R: Bertill 1
Råtila/Ruottila 6 Peer Tukuin mz h:o 2 Tuhkunen
Br: Gabriels E:a 1 Tuhkunen
dr: Måns Reppoin mz h:o 2 Reponen
R: Olof Parfwiain 1 Parviainen
4 Thomas And:s:ss: mz h:o 2 Ruottinen
Br: Michell mz h:o 2 Ruottinen

Sivu 941B (aukeaman 941 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kårhåla/Kaipola 5 Sahl: Graans Enckia 1 Graan
d: Olof Wanhain 1 Vanhanen
R: Lars Seppain 1 Seppänen
d: Hend: Radikain mh: 2 Raatikainen
Camola/Kammola 2 Jacob Wihawains E:a 1 Vihavainen
dr: Olof Mäkel:n 1 Mäkeläinen
Lingola/Linkola 5 Niels Kårhoin mz h:o 2 Korhonen
Br: And:s mz h:o 2 Korhonen
B:r Lars 1 Korhonen

Dito Frij och Tild:s hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ruokoniemj/Ruokoniemi 2 And:s Henderss: Kardin 1 Kaartinen
B:S: Hendrichz h:o Kaartinen
Cammola/Kammola 1 Johan Hintzain 1 Hintsanen
1 Lars Johanss:s hust: 1 Kammonen
Låhilax/Lohilahti 3 Hans Lukass: mz h:o 2 Mikkonen
Br: Luckas 1 Mikkonen
2 Johan Sinkoin mz h:o 2 Sinkkonen
Rauhainemj/Rauhaniemi 4 Peter Hatain mz h:o 2 Haatainen
Aug: Erichss:s Enckia 1
Pijga Brijta 1
Rackolantaipall/Rahkolantaipale 2 Mårt: Cammoin mz h:o 2 Kammonen
Tannila 6 Peer Kondiain mz hust: 2 Kontiainen
Br: Lars mz hust: 2 Kontiainen
Br: Olof mz hust: 2 Kontiainen
Caitais/Kaitainen 2 Bertill Pannoin mh: 2 Paunonen
Marala/Maarala 5 Peter Kuckoin mz h:o 2 Kukkonen
B:S: Matz mz h:o 2 Kukkonen
Br Erich 1 Kukkonen
Hyfwärilä/Hyvärilä 2 And:s Pardain mz h:o 2 Partanen
Erikala/Eerikkälä 2 Mårt: Mullis hust: 1 Mulli
bror Niels 1 Mulli
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 2 Simon Hintzain mz h:o 2 Hintsanen
Mendys/Mäntynen 2 Matz Peerss: mz h:o 2 Vihavainen
2 Matz Halloin mz h:o 2 Halonen
1 H:M:s dotter Sissla 1
Idelax/Iitlahti 1 Johan Peerssonn Mannoin 1 Mononen
Telataipal/Telataipale 2 Erich Hanski mz h:o 2 Hanski
Caitais/Kaitainen 1 H:K: Johan Hintzains hustru 1 Hintsanen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkoniemj/Ruokoniemi 3 Hend. Matss: Hanski 1 Hanski
Br: Matz hust: 1 Hanski
Br: Thomas 1 Hanski
6 Mårt: Halpi mz h:o 2 Helpi
Br: Johan mz h:o 2 Helpi
Br: Bertill mz h:o 2 Helpi
4 Bertell Hatain 1 Haatainen
Br: Hend: mz h:o 2 Haatainen
Br: Anders 1 Haatainen
Sipilä 5 Knuth Sipin mz h:o 2 Sipinen
B: Hartwijk mz h:o 2 Sipinen
Drag: 1
2 Oloff Immoin 1 Immonen
Hendrich Hintzain 1 Hintsanen
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 3 And:s Tijtain mz h:o 2 Tiittanen
dotter Sissla 1 Tiittanen

Sivu 942A (aukeaman 942 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 3 Thomas Helpi mz hust: 2 Helpi
Br: Jören 1 Helpi
Cammola/Kammola 4 Johan Wänäläin mz h:o 2 Venäläinen
S: Matz 1 Venäläinen
Drag: Erich Phillipss:s E:a 1 Kukkonen Maaranen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 4 Regementzsh: Peter Swan 1 Svan
And:s Ikoin mz h:o 2 Ikonen
S: Johan 1 Ikonen
Kaskåtjerf:/Koskutjärvi 2 Påhl Nulpois Enckia 1 Nulpponen
S: Lars 1 Nulpponen
Karjulamäkj/Karjulanmäki 2 And:s Hakulin mz h:o 2 Hakulinen
5 Johan Naka mz h:o 2 Naakka
B:M: Bertel mz h:o 2
Drag: Thomas Ketewäin 1 Kietäväinen
3 Christer Häifwa mz h:o 2 Häivä
Br: Niels 1 Häivä
3 Jacob Pardain mz h:o 2 Partanen
D: Br: Peter 1 Partanen
Caipola/Kaipola 5 Peer Anderss: mz h:o 2 Kaiponen
Br: Jacob 1 Kaiponen
Johan Aufwins h:o 1 Auvinen
D: Hend: Kinnuin 1 Kinnunen
Råtila/Ruottila 6 Berendt Ahoin mz h:o 2 Ahonen
Br: David mz h:o 2 Ahonen
Br: Jöran mz h:o 2 Ahonen
Sulkawa/Sulkava 4 Hend: Peerss: Kardin mz h:o 2 Kaartinen
B:M: Hend: Tunnin mz h:o 2 Tanninen
5 Jöran Härkä mz hust: 2 Härkä
Br: Brusius 1 Härkä
Br: Petter mz hust: 2 Härkä
Mendyis/Mäntynen 3 And:s Kånsti mz h:o 2 Konsti
Dr: And:s Hallin 1 Halinen
Tunnila 2 Olof Pardain mz h:o 2 Partanen
Kardila/Kaartila 7 Johan Kardin mz h:o 2 Kaartinen
Br: Olof mz h:o 2 Kaartinen
d: Peter Wihawain mz h:o 2 Vihavainen
D: Niels Jawainen 1 Javanainen
2 Jöran Pällin mz h:o 2 Pellinen
3 Michell Månss: mz h:o 2 Kaartinen
D: Hend: Hassuin 1 Hasunen
Haltula/Halttula 4 Jacob Kårhoin mz h:o 2 Korhonen
d: Niels Makoin mh: 2 Makkonen
Idelax/Iitlahti 2 And:s Mähöin mz h:o 2 Mähönen
Mändys/Mäntynen 2 Matz Mårtenss: mz h:o 2 Halonen

Dito Frij och Tild:s hemman

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipal/Telataipale 3 Lars Peekain mz hust:o 2 Pekkanen
S: Peer 1 Pekkanen
2 Matz Safwol:n mz h:o 2 Savolainen
Caitais/Kaitainen 4 Matz Kankoin mz h:o 2 Kankkonen
d: Olof Mäckelain mz h: 2 Mäkeläinen
Caipola/Kaipola 2 Johan Johanss: mz h:o 2 Kaiponen
2 Hend: Hyfwöin mz h:o 2 Hyvönen
2 Erich Aufwinen mz h:o 2 Auvinen
Hintzala/Hintsala 3 Johan Hintzain mz h: 2 Hintsanen
Br: Thomass 1 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 2 Mårt: Pochial:n 1 Pohjalainen
Br: Peter 1 Pohjalainen

Sivu 942B (aukeaman 942 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokoniemj/Ruokoniemi 1 Hendrich Hanski 1 Hanski
Rauhaniemj/Rauhaniemi 2 Johan Hatain mz h:o 2 Haatainen
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale 3 Lars Grelss: mz h:o 2 Raatikainen
And:s Grelss: 1 Raatikainen
Cardila/Kaartila 2 Peer Peerss: mz h:o 2 Kaartinen
Kyrsiä/Kyrsyä 2 Johan Kammoin mz h: 2 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 2 Olof Jacobss: mz h:o 2 Väätäinen

Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 2 Johan Ryhäin mz h:o 2 Ryhänen
3 Michell Nachkahattu mz h:o 2 Nahkahattu
Brijta Nachkahattu 1 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 4 Thomas Rahkoin mh 2 Rahkonen
dotter Anna 1 Rahkonen
dotter Sophia 1 Rahkonen
Ryttmest: Saurmans frelsse
Mendys/Mäntynen 1 Johan Wihawain 1 Vihavainen
H:r Eric Pistohlkors frelsse
Tunnila 2 Jacob Knuthss: 1 Hämäläinen
Br: Knuth 1 Hämäläinen
3 Jacob Turpain mz h:o 2 Turunen
Johan Kärkein 1 Kärkkäinen
Pardala/Partala 2 Hend: And:s:ss: Kampi 1 Kempe
Br: Johan Luckass:s hustru 1 Mikkonen
1 Eskell Pardains hust: 1 Partanen
1 Påhl Härkäins h:o 1 Härkönen
Erikala/Eerikkälä 11 Befallning:n Johan Johansson mz h:o 2 Kullman
d: Olof med hust: 2
Opbördzsk: Anders Jacobsson mz h:o 2
Prophossen Lars Säppäin mz hust: 2 Seppänen
Pijga Kirstin 1
Petter Hirfwin mz hust: 2 Hirvonen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 7 Past: Dn: Claud: Samuelis mz hust: 2 Molander
dr: Hendrich mz hust: 2
dr: Peter Hintzain 1 Hintsanen
d: Hend: Punain mz hust: 2
5 Capl: Dn: Joh: Martini medh hustru 2 Martini
d: Olof Mårtenss: mz h 2
2 Klåckaren Thomas Tijain mz hust: 2 Tiainen
2 Executor And:s Häifua mz hust:o 2 Häivä
1 Hend: Lukoin 1 Luukkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16791682

© Maija-Liisa Laakso 2023