AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1700 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1700

Sivu 2543B (aukeaman 2543 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Samuell Aufwin 2 2 Caval: Auvinen
Hasula 2 1 Oloff Luhakoin 2 1 Caval: Luukkonen
3 Peer Messiain 2 1 Infant: Mesiäinen
Hintzala/Hintsala 4 Elias Hintzain 2 2 Caval:e Hintsanen
Haltula/Halttula 7 Oloff Haltuin 1 5 1 Caval:e Halttunen
3 Anders Parckoin 2 1 Caval:e Parkkonen
3 Lars Kanckuin 2 1 Caval:e Kankkonen
2 Staffan Huckain 2 Caval:e Hukkanen
4 Jacob Kårhoin 2 2 Caval:e Korhonen
Hyfwärilä/Hyvärilä 4 Fend: Kallentins Boostelle Inf:e
Lb: Samuell Tanin 2 2 Tanninen
Hoikurila/Heikkurila 9 Anders Hakkelin 2 5 1 1 Caval: Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 5 Påhl Månoin 2 2 1 Caval: Mononen
5 Mårten Paijalain 1 4 Caval: Pohjalainen
3 Giöstaf Erichsonn 2 1 Caval:
Kardila/Kaartila 3 1 Hindrich Peerson Kardin 2 1 1 Caval: Kaartinen
2 Oloff Kardin E:a 1 1 Caval: Kaartinen
9 Måns Kardnin 2 7 Caval: Kaartinen
4 Jöran Pöllain 1 3 Caval: Pöllänen
Kaipola 2 Lars Larson Såppain 2 Inf: Seppänen
8 Erich Kåstiain E:a 1 4 2 1 Cav: Kostiainen
5 Anders Tijtain 2 3 Cav: Tiittanen
5 Daniell Lööbergh 2 2 1 Ståndz P: Löfberg
Kaitais/Kaitainen 3 1 Peer Erickoin 2 1 1 Caval: Eerikäinen
4 Hindrich Sackoin 2 1 1 Crono Soikkanen
Kammola 3 Oloff Mäckelain 1 2 Crono Mäkeläinen
6 T: Peer Wahwain 2 2 2 Inf:e Vihavainen

Sivu 2544A (aukeaman 2544 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Kyrsäwä/Kyrsyä 4 Johan Johanson Konoin 2 2 Caval: Kammonen
Karulamäckj/Karjulanmäki 3 Måns Mattsonn Lukoin 2 1 Caval: Luukkonen
2 Crister Komoin 2 Caval: Kammonen
3 Simon Hakelinen 2 1 Caval: Hakulinen
4 Brusius Pardain 2 2 Caval: Partanen
2 Anders Hattain 1 1 Caval: Haatainen
Lohilax/Lohilahti 5 Lars Läppoin 2 2 1 Caval: Löppönen
4 Johan Sinkoin 2 2 Caval: Sinkkonen
4 Bertell Isralssonn 2 2 Crono Hana
Lingola/Linkola 4 Niels Philipson Korhoins h:o 1 3 Caval: Korhonen
Läipämäkj/Leipämäki 6 Samuel Laitiain 2 3 1 Caval: Lautiainen
3 Hindrich Lars. Kankoin 2 1 Caval: Kankkunen
Marala/Maarala 5 Påhl Jumpin 2 2 1 Caval: Jumppanen
Mendys/Mäntynen 4 Hindrich Haloin 2 1 1 Caval: Halonen
1 Anders Nossiain 1 Caval: Nousiainen
7 Matz Wästrain 2 1 2 2 Caval: Vesterinen
2 Johan Wachwain 2 Caval: Vihavainen
3 Lars Andersonn Kånstj 2 1 Caval: Konsti
Ninimäkj/Niinimäki 7 Oloff Mähoin 2 2 3 Caval: Mähönen
2 Anders Kempe 2 Crono Kempe
Pälkilä/Pulkkila 5 Oloff Turrain 2 2 1 Caval: Tirronen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 3 Thomas Lehuin 2 1 Caval: Leinonen
2 1 Johan Hatain 1 1 1 Caval: Haatainen
3 Lars Hatains E:a 1 1 1 Caval: Haatainen
Råkoniemj/Ruokoniemi 7 Johan Help 2 1 3 1 Caval: Helpi
4 Hindrich Hatain 1 2 1 Caval: Haatainen
3 Lars Hintzain 2 1 Caval: Hintsanen
3 1 Oloff Rasain 2 1 1 Caval: Räsänen
2 Elias Hintzain 2 Caval: Hintsanen

Sivu 2544B (aukeaman 2544 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Råkoniemj/Ruokoniemi 4 Erich Hauska 2 1 1 Caval: Hanska
Raikolantaipall/Rahkolantaipale 2 Peer Lakoin 2 Crono Laakkonen
1 1 Mårten Kamoins E:a 1 1 Cav: Kammonen
Routila/Ruottila 4 Lars Thomasson Rottin 2 2 Crono Ruottinen
6 1 Anders Tuchkain 2 2 2 1 Caval: Tuhkunen
Ryhälä/Sairalanmäki 2 Thomas Räpoin 2 Caval: Reponen
Ryhälä 5 Matz Månsonn Räppoin 2 3 Caval: Reponen
Sulkawa/Sulkava Kyrckioherden H:r And:s Moland.s Ryttare hem:n Caval: Molander
10 Landb: Sigfredh Tijtta 2 3 4 1 Tiittanen
5 Olof Mats. Pernain 2 2 1 Caval: Pärnänen
2 T: Anders Kåndiain 2 Caval: Kontiainen
2 Föraren Crister Enquists boostel:e Inf:e
Lb: Bertell Immoin 2 Immonen
Sipilä 3 Olof Immoin 2 1 Caval: Immonen
6 Hartwijk Sipoin 2 3 1 Caval: Sipinen
Säppälä/Seppälä 3 Thomas Höfwein 2 1 Caval: Hyvönen
Tamila/Tannila 5 Peer Kåndiain 1 4 Caval: Kontiainen
Telataipal/Telataipale 8 Mårten Hemelein 1 6 1 Inf:e Hämäläinen
3 Peer Peckain 1 2 Cav: Pekkanen
2 Jöran Kardin 2 Cav: Kaartinen
Tuniula/Tunnila 5 Grelss Pardain 2 2 1 Cav: Partanen
3 Niels Parkoin 1 2 Crono Parkkonen
4 Matz Bengtin 2 2 Cav: Penttinen
3 1 Johan Turuin 2 1 1 Cav: Turunen
Watala/Väätälänmäki 5 Anders Reppoin 2 2 1 Crono Reponen
2 Johan Tuchkain 2 Crono Tuhkunen
Ylisenauhla/Ylisenauvila 1 5 1 Brusius Aufwin 2 3 1 StåndzPers: Caval: Auvinen
6 Simon Hintzain 1 2 2 1 Caval: Hintsanen
Erikala/Eerikkälä Capit. Joh. Pistolkors hem:n Caval: Pistolekors
2 T: Eskell Kangain 2 Caval: Kankainen
4 T: Hindrich Kempin 2 2 Caval: Kempe
2 T: Hindrich Suomal:s E:a 1 1 Caval: Suomalainen
2 Lb: Niels Heldemain 2 Caval: Heltimoinen
Pardala/Partala Ryttmest. Carl L. Pistolkors adell Pistolekors
D:r 3 st: Pijgor 2 st: ___hos adelsm./.

Sivu 2545A (aukeaman 2545 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Pardala/Partala 2 T: Påhl Herckeins E:a 1 1 Caval: Härkönen
3 T: Erich Kuckoin 2 1 Caval: Kukkonen
Pappila 7 Kyrckioh: H:r And:s Molander 2 1 3 1 Ståndz P:r Molander
2 Capl: H:r Mårten Alenius 2 Ståndz P:r Allenius
3 Lensman Niels Rohianus 2 1 Ståndz P:r Rohianus
1 Klåckaren Matz Hatain 1 Ståndz P:r Haatainen
2 Brofougd: Johan Heetain 2 Ståndz P:r Haatainen
2 Dödgref:n Matz Hyfwerin 2 Hyvärinen
2 Spögubben Lars Kåndiain 2 Kontiainen
2 Sochn Stuffwärmare Simon Olofsonn 2 Simonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16991701

© Maija-Liisa Laakso 2023