AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1703 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1703

Sivu 3913B (aukeaman 3913 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ila/Auvila 5 Samuell Aufwin 1 Auvinen
S. Peer mh 2 Auvinen
S. Johan 1 Auvinen
S. Axell 1 Auvinen
__la/Hasula 2 Olof Luhockoin mh 2 Luukkonen
1 Olof Terfwain 1 Tervonen
1 Peer Mäsiain 1 Mesiäinen
__la/Hintsala 6 Ellias Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Peer mh 2 Hintsanen
B:r Hindrich 1 Hintsanen
__ula/Halttula 5 Olof Halltin 1 Halttunen
B:r Grels h:o 1 Halttunen
B Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan 1 Halttunen
Rytt: h:o 1
4 1 Anders Parckoin mh 2 Parkkonen
B Johan mh 2 Parkkonen
Solld: h:o 1
3 Lars Kanckuin mh 2 Kankkonen
B:r Johan 1 Kankkonen
2 Staffan Håckoin mh 2 Hukkanen
5 Jacob Kurhoin mh 2 Korhonen
S:n Anders mh 2 Korhonen
d. And. Peerss. 1
__ärila/Hyvärilä 3 Landb: Samuell Tanje mh 2 Tanninen
Pijga Maria 1
__urila/Heikkurila 10 And: Hackel:n mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh 2 Hakulinen
B:r S: Anders 1 Hakulinen
B:r S: Peer mh 2 Hakulinen
B:r S: Olof mh 2 Hakulinen
Rytt: h:o 1

Sivu 3914A (aukeaman 3914 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 4 Påhl Månoin mh 2 Mononen
B:r Staffan mh 2 Mononen
3 Mårthen Påhjalain 1 Pohjalainen
B:r Peer 1 Pohjalainen
B:r Jöran 1 Pohjalainen
2 Joseph Green mh 2 Gren
4 Giösta Erichss. mh 2
d. Lars mh 2
Kardila/Kaartila 4 Hind: Kardin mh 2 Kaartinen
S:n Madtz 1 Kaartinen
S:n Olof 1 Kaartinen
8 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran h 1 Kaartinen
B:r Michell mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen
Pijga Elin 1 Laamanen
3 Jöran Polläin 1 Pöllänen
S. Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 2 Lars Säppain mh 2 Seppänen
5 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
F: B:r S. Samuel mh 2 Kostiainen
Rytt: h:o 1
5 And: Tijtain 1 Tiittanen
S:n Anders mh 2 Tiittanen
S:n Sigfredh mh 2 Tiittanen
3 Mårthen Enokss. Latiain 1 Laitinen
Syster Karin 1 Laitinen
Pijga Agneta 1
Kaitais/Kaitainen 4 1 Peer Erickoin mh 2 Eerikäinen
S:n Niels mh 2 Eerikäinen
Solld: Petter Hansson Rocka h:o 1 Rokka 129
5 Hind: Såckoin mh 2 Soikkanen
B:r Greels 1 Soikkanen
B:r Erich mh 2 Soikkanen

Sivu 3914B (aukeaman 3914 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kammola 1 Olof Meckeläin 1 Mäkeläinen
6 Olof Wafwain mh 2 Vihavainen
B:r Peers E:a 1 Vihavainen
d. Bertell Kanoin mh 2 Kammonen
d. Mattz Mattss. 1 Anttonen
2 Hind: Wäjelain mh 2 Veijalainen
2 Olof Tijroin mh 2 Tirronen
2 Lars Halloin mh 2 Halonen
3 Johan Davidss. 1 Ahonen
B:r Hindrich mh 2 Ahonen
2 Peer Kåndiain mh 2 Kontiainen
Kyrsäwä/Kyrsyä 4 Johan Kamoin 1 Kammonen
S:n Johan mh 2 Kammonen
S:n Mårthen 1 Kammonen
__elamäkj/Karjulanmäki 4 Måns Luckoin mh 2 Luukkonen
M: Peer Christerss. mh 2 Häivä
2 Christer Kamoin mh 2 Kammonen
2 1 Simon Hackelinen mh 2 Hakulinen
Solld: h:o 1
5 Brusius Pardain mh 2 Partanen
B:r Anders mh 2 Partanen
B:r Peer 1 Partanen
1 Anders Hattain 1 Haatainen
__hilax/Lohilahti 6 Lars Läppoin mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
Rytt: h:o 1
d. Tohmas Andss. 1
4 Johan Sinkoin mh 2 Sinkkonen
M: Lars Olofss. mh 2 Naukkarinen
3 Bertell Hanna mh 2 Hana
d. Jöran 1 Kervinen?

Sivu 3915A (aukeaman 3915 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lingola/Linkola 6 Philip Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Peer mh 2 Korhonen
B:r S:n Philip Nielss. 1 Korhonen
B:r S. Philip Anderss. 1 Korhonen
Leipämäkj/Leipämäki 3 Samuell Laitin 1 Lautiainen
S:n Påhl 1 Lautiainen
d. Tohmas Klostriain 1 Luostarinen
2 Hind: Kanckoin mh 2 Kankkunen
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpin mh 2 Jumppanen
B:r Mattz mh 2 Jumppanen
Menduis/Mäntynen 3 Hind: Haloin mh 2 Halonen
B:r S:n Hindrich 1 Halonen
3 Anders Nousiain mh 2 Nousiainen
Syster Brita 1 Nousiainen
2 Mattz Lautiain mh 2 Lautiainen
5 Mattz Wästriain mh 2 Vesterinen
B:r Sigfredh mh 2 Vesterinen
d. Peer Halloins h:o 1 Halonen
2 Johan Wäfwain mh 2 Vihavainen
4 Lars Kånsti mh 2 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
4 Johan Salleinen 1 Sallinen
S:n Olof 1 Sallinen
M: Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
5 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. And. Nosiains h:o 1 Nousiainen
M: Peer mh 2
1 Staffan Tijuckain 1 Kiukainen
Ninimäkj/Niinimäki 6 Olof Mehoin mh 2 Mähönen
M: Peer Kardin mh 2 Kaartinen
Swåg: Sigfredh Kanoin 2 Kinanen

Sivu 3915B (aukeaman 3915 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__kila/Pulkkila 5 And: Tijrain mh 2 Tirronen
Mohr 1
Son Olof 1 Tirronen
Rytt: h:o 1
__hanemj/Rauhaniemi 4 Tohmas Lehein mh 2 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
2 And: Hatain mh 2 Haatainen
3 Johan Hatain 1 Haatainen
Mohr 1
d. Abraham 1 Skumpe
__konemj/Ruokoniemi 7 Johan Help mh 2 Helpi
B:r Sigfredh 1 Helpi
Sigfredh Hanska mh 2 Hanska
d. Jöran mh 2 Helpi
3 Peer Hatain mh 2 Haatainen
Fahr Hindrich 1 Haatainen
3 Lars Hattzain mh 2 Hintsanen
d. Tönnes Hanska h:o 1 Hanska
2 Olof Resain mh 2 Räsänen
2 Jöran Hodickain mh 2 Hotakainen
2 1 Ellias Hintzain mh 2 Hintsanen
Solldatz h:o 1
2 Erich Hanska mh 2 Hanska
__lantaipal/Rahkolantaipale 4 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
B:r Hind: Kaupiain mh 2 Kaiponen
__tila/Ruottila 5 Lars Rottin mh 2 Ruottinen
B:r Anders mh 2 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
2 Hindrich Jörans. 1 Ahonen
B:r Madtz 1 Ahonen
6 1 And: Tuhkain mh 2 Tuhkanen
B:r S:n Anders Gabrielss. mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriel 1 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
Solld: h:o 1

Sivu 3916A (aukeaman 3916 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä/Sairalanmäki 2 Tohmas Repoin mh 2 Reponen
Ryhälä 5 Mattz Månson mh 2 Reponen
S:n Anders mh 2 Reponen
B:r Peers h:o 1 Reponen
Sullkawaby/Sulkava Kyrckioh: H:r And: Molanders hemman Molander
11 Landb: Sigfredh Tijtta 1 Tiittanen
B:r Mårthen 1 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
d. Sigfredh Colemain mh 2 Kolehmainen
d. And: Kånd: mh 2 Kontiainen
d. Mattz Mackoin 1 Makkonen
d. Hardick Immoin mh 2 Immonen
7 Olof Pernain mh 2 Pärnänen
B:r Arfwe mh 2 Pärnänen
B.M. And: Kånd: mh 2 Kontiainen
d. Måhrthen 1
2 Landb: Bertell Imon 2 Immonen
Sipilä 4 Olof Immoin mh 2 Immonen
Bm: Hardwick Sijpoin 2 Sipinen
3 Olof Sijpoin mh 2 Sipinen
B:r Anders 1 Sipinen
Sappala/Seppälä 5 Tohmas Höfwein mh 2 Hyvönen
S:n Sigfredh 2 Hyvönen
S:n Anders 1 Hyvönen
Tunala/Tannila 5 And: Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Erich 1 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
1 Niels Roianius 1 Rohianus
Telataipala/Telataipale 8 Mårthen Hemel:n 1 Hämäläinen
B:r Tohmas mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz mh 2 Hämäläinen
B:r Michell mh 2 Hämäläinen
Solld: h:o 1

Sivu 3916B (aukeaman 3916 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipala/Telataipale 3 Lars Pedikain mh 2 Pietikäinen
B:r Peers h:o 2 Pietikäinen
4 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
d. Israell mh 2 Hana
__iula/Tunnila 3 Johan Pardikain mh 2 Partanen
B:r Peer el:r Grels h:o 1 Partanen
5 1 Niels Partain mh 2 Parkkonen
B:r Peer 1 Parkkonen
B:r Lars mh 2 Parkkonen
Solld: h:o
2 Mattz Bengdtin mh 2 Penttinen
4 1 Johan Turuin mh 2 Turunen
B:r Hind: mh 2 Turunen
Solld: h:o 1
__tula/Väätälänmäki 5 And: Reppoin mh 2 Reponen
B:r Johan mh 2 Reponen
d. Karin 1 Reponen
2 Johan Tehkoin mh 2 Tuhkanen
__nan/Ylisenauvila 4 Brusius Aufwin mh 2 Auvinen
d. Hind: Help 1 Helpi
d. And: Peerss. 1
3 Simon Hintzain 1 Hintsanen
S. Hindrich mh 2 Hintsanen
3 Hind: Hintzain mh 2 Hintsanen
d. Peer Kardin 1 Kaartinen
__kala/Eerikkälä Capit: Johan Pistohlkors hemman Pistolekors
2 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
Solld: h:o, dubbelt på Parkoin andra gången
1 Peer Erickain 1 Eerikäinen
3 Landb: Niels Heldemain mh 2 Heltimoinen
d. Greels Rackoin 1 Rahkonen
1 Rytt: h:o 1

Sivu 3917A (aukeaman 3917 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pardala/Partala Öfwerst: Carl Pistohlkors hemman Pistolekors
Pijga Kirstin Niuter Löhn och __
d. Greels Palloin Niuter Löhn och __ Pallonen
d. Tohmas Tijhoin Niuter Löhn och __ Tiihonen
d. Påhl Heinoin Niuter Löhn och __ Heinonen
d. Mattz Kuckoin Niuter Löhn och __ Kukkonen
3 Christer Härckein 1 Härkönen
dåtter Margareta 1 Härkönen
d. Greels Palloins h:o 1 Pallonen
3 Landb: Hind: Repoin mh 2 Reijonen
d. Tohmas Tijhoins h:o 1 Tiihonen
2 T: Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen
3 T: And: Kempe mh 2 Kempe
d. Påhl Henoin h:o 1 Heinonen
4 Hind: Kardin h:o 1 Kaartinen
S:n Peer mh 2 Kaartinen
d. Madtz h:o 1
Pappila 5 1 Kyrkioh: H:r And: Moland: mh 2 Molander
dotter 1
d. Peer Kardin 1 Kaartinen
Pijga Inger 1
Rytt: h:o 1
4 Capl: H:r Mårthen Alenius mh 2 Allenius
d. Mattz 1 Kaartinen
d. Davidh Enokss. 1 Laitinen
1 Ländzm: Daniel Löberg 1 Löfberg
2 Klock: Mattz Hatain mh 2 Haatainen
2 Spödgub: Lars Kåndiain mh 2 Kontiainen
2 Simon Olofss. mh 2 Simonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17021704

© Maija-Liisa Laakso 2023