AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1704 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1704

Sivu 6503AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Peer Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Johan 1 Auvinen
B:r Axell 1 Auvinen
Hasula 2 Oloff Tuhockoin mh 2 Luukkonen
4 Oloff Terfwain mh 2 Tervonen
d. Mårten Kandain mh 2 Kontiainen
1 Peer Messiain 1 Mesiäinen
Hintzala/Hintsala 7 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Peer mh 2 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
dåtter 1
Haltula/Halttula 7 Grelss Haltuin mh 2 Halttunen
B:r Oloff h:o 1 Halttunen
B:r Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan 1 Halttunen
Rytt. h:o 1
Piga Walborg 1
6 1 Anders Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan mh 2 Parkkonen
Sold. hustru 1
Pijga Anna 1
dåtter 1
4 Laars Kankoin mh 2 Kankkonen
B:r Johan mh 2 Kankkonen
2 Staffan Huckoin mh 2 Hukkanen
4 Jacob Kurhoin mh 2 Korhonen
S Anders mh 2 Korhonen
Hyffwarila/Hyvärilä 2 Samuel Tanin mh 2 Tanninen
Häkurila/Heikkurila 10 Anders Hackol: mh 2 Hakulinen
B:r Erich mhBS. Peer mh 4 Hakulinen
B.S. Olof mhBS. Anders 3 Hakulinen
Rytt. hustru 1

Sivu 6504AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 4 Påhl Månoin mh 2 Mononen
B:r Staffan h 1 Mononen
Pijga Elin
4 Mårten Påjulain 1 Pohjalainen
B:r Peer 1 Pohjalainen
B:r Jöran mh 2 Pohjalainen
2 Morten Laitoin 1 Laitinen
B:r Dafwi 1 Laitinen
3 Giösta Erichsson mh 2
Pijga Margareta 1
Kardila/Kaartila 4 Hendrich Person mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen 127
4 Anders Kårdin mh 2 Kaartinen
Son Matz mh 2 Kaartinen
3 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Matz Jöransons hust: 1 Kaartinen
Sipilä 4 Michel Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen
Kaartila 3 Jöran Pöllöin 1 Pöllänen
Son Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 1 Lars Larson Säppoins hust 1 Seppänen
6 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
B:r S: Samuel mh 2 Kostiainen
Rytt: hust: 1
d: Anders Pärsson 1
4 And: Tijtain 1 Tiittanen
Son Anders mh 2 Tiittanen
S: Siffredz hust: 1 Tiittanen
6 Landb: Olof Gyrein 1 Jyrkinen
B:r Pähr 1 Jyrkinen 21
d: Lars Påhilain mh 2 Pohjalainen
Pijga Agneta 1
Pijga Margreta 1

Sivu 6505AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kautuis/Kaitainen 5 Pähr Erichkoin mh 2 Eerikäinen
S: Niels mh 2 Eerikäinen
Såld: Petter Hansson Rocka hust: 1 Rokka 129
4 Hind: Såikoin mh 2 Soikkanen
B:r Greels 1 Soikkanen
B:r Erichz hust: 1 Soikkanen
Kammola 5 Olof Meckeläin 1 Mäkeläinen
Pijga Brijta 1
d: Bertil Kanoin mh 2 Kammonen
Pijgan Lijsa Merhottar 1
4 Olof Wachwain mh 2 Vihavainen
B:r Pährs E:a 1 Vihavainen
d: Matz Matzson 1 Anttonen
1 Hend: Pärson Wejeläins h: 1 Veijalainen
2 Olof Tijroin mh 2 Tirronen
2 Lars Haloin mh 2 Halonen
3 Johan Achwin 1 Ahonen
B:r Henrich mh 2 Ahonen
2 Pähr Larson Kåndiain mh 2 Kontiainen
Kyrsäwä/Kyrsyä 5 Johan Johanson Kamoin 1 Kammonen
Son Johan mh 2 Kammonen
Son Mårthn mh 2 Kammonen
Karelamäki/Karjulanmäki 3 Pähr Christerson mh 2 Häivä
Syster el:r Måns E:a 1 Luukkonen
2 Christer Kamoin mh 2 Kammonen
2 1 Simon Hakolinen mh 2 Hakulinen
Såld: Anders hust: 1
4 Brusius Pardain 1 Partanen
B:r Anders mh 2 Partanen
B:r Pähr 1 Partanen

Sivu 6506AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Karelamäki/Karjulanmäki 1 Anders Hottoin 1 Haatainen
Laihilax/Lohilahti 6 Lars Leppoin mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
Rytt: hust: 1
Dub: Rytt: hust: 1
5 Johan Sinkoin 1 Sinkkonen
M: Lars Olson mh 2 Naukkarinen
M: Brusius mh 2 Reinikainen
3 1 Bärtil Israelson mh 2 Hana
d: Johan Himain 1 Himanen
Soldatz hust: 1
Lingola/Linkola 6 Philip Philipson Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Pähr mh 2 Korhonen
B:r Son Philip Nielson 1 Korhonen
B: S Philip Andersson 1 Korhonen
Läipämäki/Leipämäki 4 Samuel Laitin 1 Lautiainen
Son Påhl 1 Lautiainen
Pijga Walborg Kankotar 1 Kankkunen
d: Thomas Klostarin 1 Luostarinen
1 Matz Höfweins hust: 1 Hyvönen
2 Hendrich Larson Kanckoin mh 2 Kankkunen
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpin mh 2 Jumppanen
B:r Matz mh 2 Jumppanen
Mendys/Mäntynen 3 Hend: Haloin mh 2 Halonen
B: Son Henrich 1 Halonen
3 Anders Nousiain mh 2 Nousiainen
Pijga Karin 1
2 Matz Lautiain mh 2 Lautiainen
4 Matz Westerin mh 2 Vesterinen
B:r Sigfredz hust: 1 Vesterinen
d: Pähr Haloins hust: 1 Halonen

Sivu 6507AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mendys/Mäntynen 2 Johan Wachwoin mh 2 Vihavainen
6 Lars Anderson Kånsti mh 2 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
Syster Margreta 1 Konsti
Pijga Walbor 1
5 Johan Salleinen 1 Sallinen
Son Olof mh 2 Sallinen
M: Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
3 Jöran Kijskin mh 2 Kiiskinen
Pijga Brijta Tijroin 1 Tirronen
2 Staffan Tirckoin 1 Kiukainen
Syster Anna 1 Kiukainen
Nijnimäki/Niinimäki 6 Olof Mähoin mh 2 Mähönen
M: Pähr Kardin mh 2 Kaartinen
Swåger Siffredh mh 2 Kinanen
Pulkila/Pulkkila 4 Anders Tirrain mh 2 Tirronen
Mohr 1
Ryttare hust: 1
Rauhaniemi 4 Thomas Lehein mh 2 Leinonen
B:r Pähr mh 2 Leinonen
2 Anders Hatain mh 2 Haatainen
1 Johan Hatain 1 Haatainen
Rakoniemi/Ruokoniemi 8 Johan Help mh 2 Helpi
B:r Siffred 1 Helpi
B:M: Siffredh Hanska mh 2 Hanska
d: Jöran Johanson mh 2 Helpi
d: Bärtill Johanson 1 Helpi
3 Pähr Hatain mh 2 Haatainen
Fadren Henrich 1 Haatainen
2 Lars Hintzains hust: 1 Hintsanen
d: Tönnes Hanskas hust: 1 Hanska

Sivu 6508AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rakoniemi/Ruokoniemi 2 Olof Räsäin mh 2 Räsänen
2 Jöran Hådikain mh 2 Hotakainen
2 1 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
Soldatz hust: 1
3 Erich Hanskas hust: 1 Hanska
S: Anders 1703 tillbackas 2 Hanska
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 3 Pähr Lakoin mh 2 Laakkonen
B:r Henrich 1 Kaiponen
2 Jöran Taskinen mh 2 Taskinen
2 Mårthen Meloin mh 2 Mielonen
Routila/Ruottila 5 Lars Tomason mh 2 Ruottinen
B:r Anders mh 2 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
2 Henrich Jöranson 1 Ahonen
B:r Matz 1 Ahonen
6 1 Anders Pährson Tuchkain mh 2 Tuhkanen
B: S: Anders Gabrilson mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriel 1 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
Sold: hust: 1
Ryhälä/Sairalanmäki 2 Tomas Räpoin mh 2 Reponen
Ryhälä 4 Matz Månsons hust: 1 Reponen
Son Anders mh 2 Reponen
B:r Pährs hust: 1 Reponen
Sulkawaby/Sulkava 5 Kyrckioh: H:r Anders Molanders hemman Molander
Landb: Sifferdh Collmain mh 2 Kolehmainen
d: Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
d: Jöran Karfwin 1 Kervinen
4 Landb: Arfwed Permoin mh 2 Pärnänen
d: Michil Tefwoin 1 Teräväinen
d: Tomas Anderson 1

Sivu 6509AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawaby/Sulkava 2 Anders Kandiain mh 2 Kontiainen
2 Bertil Imoin mh 2 Immonen
Sipilä 4 Olof Imoin mh 2 Immonen
B:r Hendrich mh 2 Immonen
3 Olof Sipoin mh 2 Sipinen
B:r Anders 1 Sipinen
Säppälä/Seppälä 5 Thomas Hyfwein mh 2 Hyvönen
Son Siffredh mh 2 Hyvönen
Son Anders 1 Hyvönen
Tamila/Tannila 5 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Erich mh 2 Kontiainen
B:r Johans Soldatz hust: 1
Tilitaipala/Telataipale 8 Mårthen Hämel:n 1 Hämäläinen
B:r Thomas mh 2 Hämäläinen
B:r Matz mh 2 Hämäläinen
B:r Michel mh 2 Hämäläinen
Sold: hust: 1
2 Lars Pedikain mh 2 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
2 Israel Israelson mh 2 Hana
Tunjula/Tunnila 4 Johan Pardain mh 2 Partanen
B:r Greels hust: 1 Partanen
Pijga Margreta Forrs 1 Fors
5 1 Niels Parckoin mh 2 Parkkonen
B:r Pähr mh 2 Parkkonen
B:r Lars hust: 1 Parkkonen
Såldatz hust: 1
2 Matz Bengtin mh 2 Penttinen

Sivu 6510AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tunjula/Tunnila 4 1 Johan Turoin mh 2 Turunen
B:r Henrich mh 2 Turunen
Sold: hust: 1
Wätälä/Väätälänmäki 5 And: Råppoin mh 2 Reponen
B:r Johan mh 2 Reponen
dott:r Karin 1 Reponen
5 Siffredh 1 Tiittanen
B:r Mårten 1 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
B:r Tomas 1 Tiittanen 121
Ilisenauta/Ylisenauvila 3 Brusius Aufwoin mh 2 Auvinen
d:r Henrich Helpi 1 Helpi
2 Simon Hintzan 1 Hintsanen
Son Henrichz hust: 1 Hintsanen
3 Henrich Hintzain mh 2 Hintsanen
d: Pähr Kardin 1 Kaartinen
Erickala/Eerikkälä Capit: Johan Pistohlkårs hemman Pistolekors
2 Eskill Kangain mh 2 Kankainen
2 Matz Erickain 1 Eerikäinen
B:r Abram 1 Eerikäinen
3 Landb: Niels Heldemain mh 2 Heltimoinen
d: Greels Rackoin 1 Rahkonen
Pardala/Partala Öfwerst: Carl Pistohlkors hemman Pistolekors
Desse 6 P:r niuta Löhn och Kåst
d: Greels Palloin mh Pallonen
d: Tomas Tijhoin mh Tiihonen
d: Matz Kuckoin mh Kukkonen
1 Ryttare hust: 1
1 T: Christer Härckein 1 Härkönen
2 T: Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen
2 T: Anders Kempe 1 Kempe
B:r S: Henrich 1 Kempe
2 T: Pähr Kårdin mh 2 Kaartinen
2 Henrich Reijenin mh 2 Reijonen

Sivu 6511AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 2 Kyrckioherden H:r And: Molander mh 2 Molander
dotter 1
dräng Pähr Kårdinen 1 Kaartinen
Ryttare hust: och dragon h:o 2
3 Cappel: H:r Mårthen Alenius mh 2 Allenius
d: Matz Kardin 1 Kaartinen
1 Ländzman Daniel Löberg 1 Löfberg
2 Klåck: Matz Hatain mh 2 Haatainen
2 Spödgub:n Lars Kåndiain mh 2 Kontiainen
2 Simon Olofson mh 2 Simonen
1 Brofoug:n Mårtn Kånd:n 1 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031705

© Maija-Liisa Laakso 2023