AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1704 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1704

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Agneta (Kaipola) 6504

Anders (Karjulanmäki) 6505

Anders (Ruottila) 6508

Anders (Ryhälä) 6508

Anders Pärsson (Kaipola) 6504

Anna (Halttula) 6503

Brijta (Kammola) 6505

Brusius (Lohilahti) 6506

Bärtil Israelson (Lohilahti) 6506

Bärtill Johanson (Ruokoniemi) 6507

Elin (Iitlahti) 6504

Giösta Erichsson (Iitlahti) 6504

Hendrich Person (Kaartila) 6504

Henrich (Rahkolantaipale) 6508

Henrich Jöranson (Ruottila) 6508

Israel Israelson (Telataipale) 6509

Johan (Kaartila) 6504

Johan (Ruottila) 6508

Johan (Väätälänmäki) 6510

Jöran Johanson (Ruokoniemi) 6507

Karin (Mäntynen) 6506

Lars Olson (Lohilahti) 6506

Lars Tomason (Ruottila) 6508

Margareta (Iitlahti) 6504

Margreta (Kaipola) 6504

Matz (Ruottila) 6508

Matz Matzson (Kammola) 6505

Matz Månson (Ryhälä) 6508

Måns (Karjulanmäki) 6505

Mårten (Väätälänmäki) 6510

Pähr (Ryhälä) 6508

Pähr Christerson (Karjulanmäki) 6505

Siffredh (Niinimäki) 6507

Siffredh (Väätälänmäki) 6510

Simon Olofson (Pappila) 6511

Tomas (Väätälänmäki) 6510

Tomas Anderson (Sulkava) 6508

Walbor (Mäntynen) 6507

Walborg (Halttula) 6503

AAlkuun

Achwin

Henrich (Kammola) 6505

Johan (Kammola) 6505

Alenius

Mårthen (Pappila) 6511

Aufwoin

Axell (Auvila) 6503

Brusius (Ylisenauvila) 6510

Johan (Auvila) 6503

Peer (Auvila) 6503

BAlkuun

Bengtin

Matz (Tunnila) 6509

CAlkuun

Collmain

Sifferdh (Sulkava) 6508

EAlkuun

Erichkoin

Niels (Kaitainen) 6505

Pähr (Kaitainen) 6505

Erickain

Abram (Eerikkälä) 6510

Matz (Eerikkälä) 6510

FAlkuun

Forrs

Margreta (Tunnila) 6509

GAlkuun

Gyrein

Olof (Kaipola) 6504

Pähr (Kaipola) 6504

HAlkuun

Hackol:

Anders (Heikkurila) 6503

Erich (Heikkurila) 6503

Olof (Heikkurila) 6503

Peer (Heikkurila) 6503

Hakolinen

Simon (Karjulanmäki) 6505

Haloin

Hend: (Mäntynen) 6506

Henrich (Mäntynen) 6506

Lars (Kammola) 6505

Pähr (Mäntynen) 6506

Haltuin

Grelss (Halttula) 6503

Hindrich (Halttula) 6503

Johan (Halttula) 6503

Oloff (Halttula) 6503

Hanska

Anders (Ruokoniemi) 6508

Erich (Ruokoniemi) 6508

Siffredh (Ruokoniemi) 6507

Tönnes (Ruokoniemi) 6507

Hatain

Anders (Rauhaniemi) 6507

Henrich (Ruokoniemi) 6507

Johan (Rauhaniemi) 6507

Matz (Pappila) 6511

Pähr (Ruokoniemi) 6507

Heldemain

Niels (Eerikkälä) 6510

Help

Johan (Ruokoniemi) 6507

Siffred (Ruokoniemi) 6507

Helpi

Henrich (Ylisenauvila) 6510

Himain

Johan (Lohilahti) 6506

Hintzain

Elias (Hintsala) 6503

Elias (Ruokoniemi) 6508

Henrich (Ylisenauvila) 6510

Hindrich (Hintsala) 6503

Lars (Ruokoniemi) 6507

Peer (Hintsala) 6503

Hintzan

Henrich (Ylisenauvila) 6510

Simon (Ylisenauvila) 6510

Hottoin

Anders (Karjulanmäki) 6506

Huckoin

Staffan (Halttula) 6503

Hyfwein

Anders (Seppälä) 6509

Siffredh (Seppälä) 6509

Thomas (Seppälä) 6509

Hådikain

Jöran (Ruokoniemi) 6508

Hämel:n

Matz (Telataipale) 6509

Michel (Telataipale) 6509

Mårthen (Telataipale) 6509

Thomas (Telataipale) 6509

Härckein

Christer (Partala) 6510

Höfwein

Matz (Leipämäki) 6506

IAlkuun

Imoin

Bertil (Sulkava) 6509

Hendrich (Sipilä) 6509

Olof (Sipilä) 6509

JAlkuun

Jumpin

Matz (Maarala) 6506

Påhl (Maarala) 6506

KAlkuun

Kamoin

Christer (Karjulanmäki) 6505

Johan (Kyrsyä) 6505

Johan Johanson (Kyrsyä) 6505

Mårthn (Kyrsyä) 6505

Kanckoin

Hendrich Larson (Leipämäki) 6506

Kandain

Mårten (Hasula) 6503

Kandiain

Anders (Sulkava) 6509

Kangain

Eskill (Eerikkälä) 6510

Kankoin

Johan (Halttula) 6503

Laars (Halttula) 6503

Kankotar

Walborg (Leipämäki) 6506

Kanoin

Bertil (Kammola) 6505

Kardin

Johan (Sipilä) 6504

Jöran (Telataipale) 6509

Matz (Pappila) 6511

Matz Jöranson (Kaartila) 6504

Michel (Sipilä) 6504

Måns (Kaartila) 6504

Pähr (Niinimäki) 6507

Pähr (Ylisenauvila) 6510

Karfwin

Jöran (Sulkava) 6508

Kempe

Anders (Partala) 6510

Henrich (Partala) 6510

Kijskin

Jöran (Mäntynen) 6507

Kiskin

Anders (Mäntynen) 6507

Klostarin

Thomas (Leipämäki) 6506

Korhoin

Philip Andersson (Linkola) 6506

Philip Nielson (Linkola) 6506

Philip Philipson (Linkola) 6506

Pähr (Linkola) 6506

Kuckoin

Erich (Partala) 6510

Matz (Partala) 6510

Kurhoin

Anders (Halttula) 6503

Jacob (Halttula) 6503

Kånd:n

Mårtn (Pappila) 6511

Kåndiain

Anders (Sulkava) 6508

Anders (Tannila) 6509

Erich (Tannila) 6509

Johan (Tannila) 6509

Lars (Pappila) 6511

Pähr Larson (Kammola) 6505

Kånsti

Jöran (Mäntynen) 6507

Lars Anderson (Mäntynen) 6507

Margreta (Mäntynen) 6507

Kårdin

Anders (Kaartila) 6504

Matz (Kaartila) 6504

Pähr (Partala) 6510

Kårdinen

Pähr (Pappila) 6511

Kåstiain

Erich (Kaipola) 6504

Samuel (Kaipola) 6504

LAlkuun

Laitin

Påhl (Leipämäki) 6506

Samuel (Leipämäki) 6506

Laitoin

Dafwi (Iitlahti) 6504

Morten (Iitlahti) 6504

Lakoin

Pähr (Rahkolantaipale) 6508

Lautiain

Matz (Mäntynen) 6506

Lehein

Pähr (Rauhaniemi) 6507

Thomas (Rauhaniemi) 6507

Leppoin

Johan (Lohilahti) 6506

Lars (Lohilahti) 6506

Löberg

Daniel (Pappila) 6511

MAlkuun

Meckeläin

Olof (Kammola) 6505

Meloin

Mårthen (Rahkolantaipale) 6508

Merhottar

Lijsa (Kammola) 6505

Messiain

Peer (Hasula) 6503

Molander

And: (Pappila) 6511

Anders (Sulkava) 6508

Månoin

Påhl (Iitlahti) 6504

Staffan (Iitlahti) 6504

Mähoin

Olof (Niinimäki) 6507

NAlkuun

Nousiain

Anders (Mäntynen) 6506

PAlkuun

Palloin

Greels (Partala) 6510

Parckoin

Lars (Tunnila) 6509

Niels (Tunnila) 6509

Pähr (Tunnila) 6509

Pardain

Anders (Karjulanmäki) 6505

Brusius (Karjulanmäki) 6505

Greels (Tunnila) 6509

Johan (Tunnila) 6509

Pähr (Karjulanmäki) 6505

Parkoin

Anders (Halttula) 6503

Johan (Halttula) 6503

Pedikain

Lars (Telataipale) 6509

Permoin

Arfwed (Sulkava) 6508

Pistohlkors

Carl (Partala) 6510

Pistohlkårs

Johan (Eerikkälä) 6510

Påhilain

Lars (Kaipola) 6504

Påjulain

Jöran (Iitlahti) 6504

Mårten (Iitlahti) 6504

Peer (Iitlahti) 6504

Pöllöin

Jöran (Kaartila) 6504

RAlkuun

Rackoin

Greels (Eerikkälä) 6510

Reijenin

Henrich (Partala) 6510

Rocka

Petter Hansson (Kaitainen) 6505

Råppoin

And: (Väätälänmäki) 6510

Johan (Väätälänmäki) 6510

Karin (Väätälänmäki) 6510

Räpoin

Tomas (Sairalanmäki) 6508

Räsäin

Olof (Ruokoniemi) 6508

SAlkuun

Salleinen

Johan (Mäntynen) 6507

Olof (Mäntynen) 6507

Sinkoin

Johan (Lohilahti) 6506

Sipoin

Anders (Sipilä) 6509

Olof (Sipilä) 6509

Såikoin

Erich (Kaitainen) 6505

Greels (Kaitainen) 6505

Hind: (Kaitainen) 6505

Säppoin

Lars Larson (Kaipola) 6504

TAlkuun

Tanin

Samuel (Hyvärilä) 6503

Taskinen

Jöran (Rahkolantaipale) 6508

Tefwoin

Michil (Sulkava) 6508

Terfwain

Oloff (Hasula) 6503

Tijhoin

Tomas (Partala) 6510

Tijroin

Brijta (Mäntynen) 6507

Olof (Kammola) 6505

Tijtain

And: (Kaipola) 6504

Anders (Kaipola) 6504

Siffred (Kaipola) 6504

Tirckoin

Anna (Mäntynen) 6507

Staffan (Mäntynen) 6507

Tirrain

Anders (Pulkkila) 6507

Tuchkain

Anders Gabrilson (Ruottila) 6508

Anders Pährson (Ruottila) 6508

Gabriel (Ruottila) 6508

Jöran (Ruottila) 6508

Tuhockoin

Oloff (Hasula) 6503

Turoin

Henrich (Tunnila) 6510

Johan (Tunnila) 6510

VWAlkuun

Wachwain

Olof (Kammola) 6505

Pähr (Kammola) 6505

Wachwoin

Johan (Mäntynen) 6507

Wejeläin

Hend: Pärson (Kammola) 6505

Westerin

Matz (Mäntynen) 6506

Sigfred (Mäntynen) 6506

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 241 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023