AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1705 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1705

Sivu 5901AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Peer Aufwoin mh. 2 Auvinen
B:r Johan 1 Auvinen
B:r Samuel 1 Auvinen
Hasula 2 Oloff Luckoin mh. 2 Luukkonen
2 Oloff Terfwoin 1 Tervonen
d. Erich Ruuth 1 Ruuth
1 Peer Mesiain 1 Mesiäinen
Hintzala/Hintsala 6 Ellias Hintzain mh. 2 Hintsanen
Bror Peer mh. 2 Hintsanen
B:r Hindrich mh. 2 Hintsanen
Haltula/Halttula 8 Greels Halltuin mh. 2 Halttunen
B:r Oloff mh. 2 Halttunen
B:r Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan 1 Halttunen
Rytt: h:o 1
Pijga Walborgh 1

Sivu 5902AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 5 Anders Parckoin mh. 2 Parkkonen
B:r Johan med h:o 2 Parkkonen
Pijga Anna 1
5 Lars Kanckoin mh 2 Kankkonen
B:r Johan mh 2 Kankkonen
Pijga Walborgh 1
2 Staffan Häckoin mh 2 Hukkanen
4 Jacob Kurhoin mh. 2 Korhonen
S:n Anders mh. 2 Korhonen
Hyfwärilä/Hyvärilä 3 Hind. Wäijal:n mh. 2 Veijalainen
d. Jöran 1 Kervinen?
Häkurila/Heikkurila 9 Anders Hackol:n mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh 2 Hakulinen
B:r S:n Anders 1 Hakulinen
B:r S:n Peer mh. 2 Hakulinen
B:r S:n Oloff mh. 2 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 3 Påhl Månnoin 1 Mononen
B:r Staffan mh. 2 Mononen
4 Mårthen Påijulain 1 Pohjalainen
B:r Jöran mh. 2 Pohjalainen
Pijga Malin 1
2 Mårthen Laitain 1 Laitinen
Pijga Margreta 1
3 Giöstaff Erichson mh 2
d. Mosius 1 Pelkonen
1 Anders Tijain 1 Tiainen
Kardila/Kaartila 2 Hindrich Peersons E:a 1 Kaartinen
B:r Johan 1 Kaartinen 127
4 Anders Kardin mh. 2 Kaartinen
S:n Mattz mh 2 Kaartinen
3 Måns Kardin mh. 2 Kaartinen
B:r Jörans h:o 1 Kaartinen

Sivu 5903AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sipilä 4 Michell Kardin mh. 2 Kaartinen
Bror Johan mh 2 Kaartinen
Kaartila 3 Jöran Pölläin 1 Pöllänen
S:n Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipolla/Kaipola 2 Lars Säppäin mh 2 Seppänen
7 Erich Kåstiain mh. 2 Kostiainen
B:r S:n Samuel mh 2 Kostiainen
d. Anders 1
Ord: Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
4 Anders Tijtain mh. 2 Tiittanen
B:r Sigfredh mh. 2 Tiittanen
5 Oloff Gyrckein 1 Jyrkinen
B:r Peer 1 Jyrkinen 21
d. Lars Pohilain 1 Pohjalainen
Pijga Agneta 1
Pijga Margeta 1
Kaitais/Kaitainen 4 2 Peer Erickoin mh. 2 Eerikäinen
S:n Niels mh. 2 Eerikäinen
Soldat Rackas h:o 1 Rokka 129
Ord: Soldatz h:o 1
5 Hindrich Såikain mh 2 Soikkanen
B:r Greels 1 Soikkanen
B:r Erich med h:o 2 Soikkanen
Kammola 4 Oloff Mäckel:n 1 Mäkeläinen
d. Bertell Känoin mh 2 Kammonen
Pijga Brita 1
5 Oloff Wahwain mh 2 Vihavainen
Bror Peers E:a 1 Vihavainen
d. Mattz Matts: 1 Anttonen
d. Anders Kåndiain 1 Kontiainen

Sivu 5904AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kammola 2 Oloff Tijroin mh 2 Tirronen
2 Lars Haloin mh 2 Halonen
4 Hind: Ahwin mh 2 Ahonen
B:r Johan 1 Ahonen
Fader Dafvidh 1 Ahonen
2 Peer Larss: Kåndiain mh 2 Kontiainen
Kyrsäwä/Kyrsyä 4 Johan Kammoin mh. 2 Kammonen
B:r Mårthen mh. 2 Kammonen
Karulamäkj/Karjulanmäki 2 Peer Christerson mh. 2 Häivä
2 1 Christer Kammoin mh 2 Kammonen
Soldat Peers h:o 1
2 1 Simon Hackel:n mh. 2 Hakulinen
Soldatz h:o 1
4 Brusius Pardain 1 Partanen
B:r Anders mh. 2 Partanen
B:r Peer 1 Partanen
1 Anders Hattain 1 Haatainen
Lahilax/Lohilahti 7 Lars Låppoin mh. 2 Löppönen
B:r Johan mh. 2 Löppönen
Ord: Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
d. Johan Hijmain 1 Himanen
5 Johan Sinkoin 1 Sinkkonen
M: Lars Oloffson mh 2 Naukkarinen
M: Brusius mh 2 Reinikainen
2 1 Bertell Israelson mh. 2 Hana
Soldatz h:o 1
Lingola/Linkola 6 Philiph Kårhoin mh 2 Korhonen
B:r Peer mh 2 Korhonen
B:r S:n Philiph And:ss: 1 Korhonen
B:r S:n Philiph Nielss: 1 Korhonen

Sivu 5905AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
___maki/Leipämäki 5 Samuel Laitin 1 Lautiainen
S:n Påhl med h:o 2 Lautiainen
d. Thomas Klostarin 1 Luostarinen
Dub: Ryttare h:o 1
3 Hindrich Kandoin mh 2 Kankkunen
Pijga 1
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpain mh. 2 Jumppanen
Bror Mattz mh 2 Jumppanen
Mendys/Mäntynen 4 Hindrich Haloin mh 2 Halonen
B:r S:n Hindrich mh 2 Halonen
2 Anders Nousiain mh 2 Nousiainen
2 Mattz Lautiain mh 2 Lautiainen
5 Mattz Wästrain mh 2 Vesterinen
Bror Sigfredh mh 2 Vesterinen
d. Peer Haloin h:o 1 Halonen
2 Johan Wahwoin mh 2 Vihavainen
4 Lars Anderss: Kånsti mh 2 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
4 Oloff Sallamain mh 2 Sallinen
M: Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
Pijga Brijta 1
3 Staffan Tijnckein 1 Kiukainen
Syster Anna 1 Kiukainen
Ninimäki/Niinimäki 7 Oloff Muhoin mh. 2 Mähönen
M: Peer Kardin mh 2 Kaartinen
Swåger Sigfredh mh 2 Kinanen
Pijga 1
Pullckila/Pulkkila 4 Anders Tirrain mh 2 Tirronen
Broder 1
Ryttare h:o 1

Sivu 5906AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rauhaniemj/Rauhaniemi 2 Peer Lehein mh. 2 Leinonen
2 Anders Hatain mh. 2 Haatainen
3 Johan Hatain mh. 2 Haatainen
d. Abraham 1 Skumpe
Rakoniemj/Ruokoniemi 9 Johan Hellph mh. 2 Helpi
B:r Sigfredh mh. 2 Helpi
B:M: Sigfredh mh. 2 Hanska
d. Jöran Johanson mh. 2 Helpi
d. Bertell Johanson 1 Helpi
2 Peer Hatain mh. 2 Haatainen
2 Lars Hintzain mh. 2 Hintsanen
2 Oloff Räsain mh. 2 Räsänen
2 Jöran Hådikain mh. 2 Hotakainen
1 1 Ellias Hintzain 1 Hintsanen
Soldatz h:o 1
3 Erich Hanska mh. 2 Hanska
S:n Anders 1 Hanska
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 3 Peer Lackoin mh. 2 Laakkonen
B:r Hindrich 1 Laakkonen
2 Jöran Taskin mh. 2 Taskinen
2 Mårthen Mehloin mh. 2 Mielonen
Routila/Ruottila 5 Lars Thomason mh. 2 Ruottinen
Bror Anders mh. 2 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
3 Hindrich Jöranson 1 Ahonen
B:r Mattz mh. 2 Ahonen
6 1 Anders Tuchkain mh 2 Tuhkanen
B:r S:n And: Gabrielss: mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriel 1 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
Soldatz h:o 1

Sivu 5907AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__hällä/Sairalanmäki 2 Thomas Räppoin mh. 2 Reponen
Ryhälä 5 Mattz Månsson mh. 2 Reponen
S:n Anders mh. 2 Reponen
Bror Peers h:o 1 Reponen
__lkawaby/Sulkava 6 Kyrckioh H:r And: Moland:rs hemman Molander
Sigfredh Cuollamain mh 2 Kolehmainen
d. Anders Kåndiain 1 Kontiainen
d. Mårthen Kåndiain 1 Kontiainen
d. Thomas Lehnuin mh 2 Leinonen
3 Arfwedh Pernain 1 Pärnänen
d. Michell Tefwin 1 Teräväinen
d. Thomas Anderson 1
2 Anders Kåndein mh. 2 Kontiainen
2 Landb: Bertell Immoin mh 2 Immonen
__pilä/Sipilä 4 Oloff Immoin mh. 2 Immonen
B:r Hardwick mh. 2 Immonen
2 Hardwick Sipein mh. 2 Sipinen
4 Oloff Sipoin mh. 2 Sipinen
B:r Anders med h:o 2 Sipinen
__ppälä/Seppälä 4 Thomas Höfweins E:a 1 Hyvönen
S:n Sigfredh mh 2 Hyvönen
S:n Anders 1 Hyvönen
__nnila/Tannila 6 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Erich med h:o 2 Kontiainen
B:r Johan med h:o 2 Kontiainen
__lataipal/Telataipale 8 Mårthen Hemel:n 1 Hämäläinen
S:n Mårthen mh. 2 Hämäläinen
B:r Thomas mh. 2 Hämäläinen
B:r Mattz 1 Hämäläinen
B:r Michell mh. 2 Hämäläinen

Sivu 5908AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__lataipal/Telataipale 2 Lars Pedikain mh. 2 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh. 2 Kaartinen
2 Israel Israelson mh. 2 Hana
Tuniula/Tunnila 3 Johan Pardain mh. 2 Partanen
B:r Greels h:o 1 Partanen
5 Niels Parckoin mh. 2 Parkkonen
B:r Peer h:o 1 Parkkonen
B:r Lars mh. 2 Parkkonen
2 Mattz Bengtin mh. 2 Penttinen
4 1 Johan Turuin mh. 2 Turunen
B:r Hindrich mh. 2 Turunen
Soldatz h:o 1
Wättälä/Väätälänmäki 5 Anders Räppoin mh 2 Reponen
B:r Johan mh. 2 Reponen
dotter Karin 1 Reponen
2 Johan Tuchkain mh. 2 Tuhkanen
6 Sigredh Tijtta 1 Tiittanen
Bror Mårthen mh 2 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
B:r Thomas 1 Tiittanen 121
Ylisenauvila 4 Brusius Aufwoin mh 2 Auvinen
d. Hindrich Helph 1 Helpi
d. Thomas 1 Niippa
3 Simon Hintzain 1 Hintsanen
S:n Hindrich mh 2 Hintsanen
3 Hindrich Hintzain mh 2 Hintsanen
d. Peer Kardin 1 Kaartinen
Erickala/Eerikkälä 2 Eskell Kangain mh. 2 Kankainen
1 Peer Erickain 1 Eerikäinen

Sivu 5909AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Erickala/Eerikkälä 3 Niels Helldemain mh. 2 Heltimoinen
d. Greels Råckain 1 Rahkonen
__rdala/Partala Öfwerst: Carl Pistohlkors hemman Pistolekors
d. Mattz Hennoin mh, Niuter Löhn och Kåst Heinonen
d. Thomas Tijhoin Niuter Löhn och Kåst Tiihonen
d. Mattz Kuckoin mh, Niuter Löhn och Kåst Kukkonen
1 Dubl. Ryttare h:o 1
3 T: Christer Herckein mh 2 Härkönen
Bror Anders 1 Härkönen
3 T: Erich Kuukoin 1 Kukkonen
S:n Hindrich mh 2 Kukkonen
2 T: Anders Kempe 1 Kempe
St: S:n Hindrich 1
2 T: Peer Kardin mh. 2 Kaartinen
2 Hindrich Regein mh. 2 Reijonen
Pappila 4 2 Kyrckioh: H:r And: Moland: mh 2 Molander
dotter 1
d. Johan Kardin 1 Kaartinen
Ord: Ryttare h:o 1
Dragon hustru 1
2 Capel:n H:r Mårthen Alenius med h:o 2 Allenius
2 Klåckaren Mattz Hatain mh. 2 Haatainen
2 Spöögubben Lars Kånd: mh 2 Kontiainen
1 Simon Oloffson 1 Simonen
2 Brofougden Mårthen Kåndiain med h:o 2 Kontiainen
Löösdrif:n Samuel Tannin med h:o 2 Tanninen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17041706

© Maija-Liisa Laakso 2023