AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1705 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1705

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Rauhaniemi) 5906

Agneta (Kaipola) 5903

Anders (Kaipola) 5903

Anders (Ruottila) 5906

Anders (Ryhälä) 5907

Anna (Halttula) 5902

Bertell Israelson (Lohilahti) 5904

Bertell Johanson (Ruokoniemi) 5906

Brijta (Mäntynen) 5905

Brita (Kammola) 5903

Brusius (Lohilahti) 5904

Giöstaff Erichson (Iitlahti) 5902

Hindrich (Partala) 5909

Hindrich Jöranson (Ruottila) 5906

Hindrich Peerson (Kaartila) 5902

Israel Israelson (Telataipale) 5908

Johan (Kaartila) 5902

Johan (Ruottila) 5906

Jöran (Hyvärilä) 5902

Jöran Johanson (Ruokoniemi) 5906

Lars Oloffson (Lohilahti) 5904

Lars Thomason (Ruottila) 5906

Malin (Iitlahti) 5902

Margeta (Kaipola) 5903

Margreta (Iitlahti) 5902

Mattz (Ruottila) 5906

Mattz Matts: (Kammola) 5903

Mattz Månsson (Ryhälä) 5907

Mosius (Iitlahti) 5902

Peer (Karjulanmäki) 5904

Peer (Ryhälä) 5907

Peer Christerson (Karjulanmäki) 5904

Sigfredh (Niinimäki) 5905

Sigfredh (Ruokoniemi) 5906

Simon Oloffson (Pappila) 5909

Thomas (Ylisenauvila) 5908

Thomas Anderson (Sulkava) 5907

Walborgh (Halttula) 5901

Walborgh (Halttula) 5902

AAlkuun

Ahwin

Dafvidh (Kammola) 5904

Hind: (Kammola) 5904

Johan (Kammola) 5904

Alenius

Mårthen (Pappila) 5909

Aufwoin

Brusius (Ylisenauvila) 5908

Johan (Auvila) 5901

Peer (Auvila) 5901

Samuel (Auvila) 5901

BAlkuun

Bengtin

Mattz (Tunnila) 5908

CAlkuun

Cuollamain

Sigfredh (Sulkava) 5907

EAlkuun

Erickain

Peer (Eerikkälä) 5908

Erickoin

Niels (Kaitainen) 5903

Peer (Kaitainen) 5903

GAlkuun

Gyrckein

Oloff (Kaipola) 5903

Peer (Kaipola) 5903

HAlkuun

Hackel:n

Simon (Karjulanmäki) 5904

Hackol:n

Anders (Heikkurila) 5902

Erich (Heikkurila) 5902

Oloff (Heikkurila) 5902

Peer (Heikkurila) 5902

Halltuin

Greels (Halttula) 5901

Hindrich (Halttula) 5901

Johan (Halttula) 5901

Oloff (Halttula) 5901

Haloin

Hindrich (Mäntynen) 5905

Lars (Kammola) 5904

Peer (Mäntynen) 5905

Hanska

Anders (Ruokoniemi) 5906

Erich (Ruokoniemi) 5906

Hatain

Anders (Rauhaniemi) 5906

Johan (Rauhaniemi) 5906

Mattz (Pappila) 5909

Peer (Ruokoniemi) 5906

Hattain

Anders (Karjulanmäki) 5904

Helldemain

Niels (Eerikkälä) 5909

Hellph

Johan (Ruokoniemi) 5906

Sigfredh (Ruokoniemi) 5906

Helph

Hindrich (Ylisenauvila) 5908

Hemel:n

Mattz (Telataipale) 5907

Michell (Telataipale) 5907

Mårthen (Telataipale) 5907

Thomas (Telataipale) 5907

Hennoin

Mattz (Partala) 5909

Herckein

Anders (Partala) 5909

Christer (Partala) 5909

Hijmain

Johan (Lohilahti) 5904

Hintzain

Ellias (Hintsala) 5901

Ellias (Ruokoniemi) 5906

Hindrich (Hintsala) 5901

Hindrich (Ylisenauvila) 5908

Lars (Ruokoniemi) 5906

Peer (Hintsala) 5901

Simon (Ylisenauvila) 5908

Hådikain

Jöran (Ruokoniemi) 5906

Häckoin

Staffan (Halttula) 5902

Höfwein

Anders (Seppälä) 5907

Sigfredh (Seppälä) 5907

Thomas (Seppälä) 5907

IAlkuun

Immoin

Bertell (Sulkava) 5907

Hardwick (Sipilä) 5907

Oloff (Sipilä) 5907

JAlkuun

Jumpain

Mattz (Maarala) 5905

Påhl (Maarala) 5905

KAlkuun

Kammoin

Christer (Karjulanmäki) 5904

Johan (Kyrsyä) 5904

Mårthen (Kyrsyä) 5904

Kanckoin

Johan (Halttula) 5902

Lars (Halttula) 5902

Kandoin

Hindrich (Leipämäki) 5905

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 5908

Kardin

Anders (Kaartila) 5902

Johan (Sipilä) 5903

Johan (Pappila) 5909

Jöran (Kaartila) 5902

Jöran (Telataipale) 5908

Mattz (Kaartila) 5902

Michell (Sipilä) 5903

Måns (Kaartila) 5902

Peer (Niinimäki) 5905

Peer (Ylisenauvila) 5908

Peer (Partala) 5909

Kempe

Anders (Partala) 5909

Kiskin

Anders (Mäntynen) 5905

Johan (Mäntynen) 5905

Klostarin

Thomas (Leipämäki) 5905

Kuckoin

Mattz (Partala) 5909

Kurhoin

Anders (Halttula) 5902

Jacob (Halttula) 5902

Kuukoin

Erich (Partala) 5909

Hindrich (Partala) 5909

Kånd:

Lars (Pappila) 5909

Kåndein

Anders (Sulkava) 5907

Kåndiain

Anders (Kammola) 5903

Anders (Sulkava) 5907

Anders (Tannila) 5907

Erich (Tannila) 5907

Johan (Tannila) 5907

Mårthen (Sulkava) 5907

Mårthen (Pappila) 5909

Peer Larss: (Kammola) 5904

Kånsti

Jöran (Mäntynen) 5905

Lars Anderss: (Mäntynen) 5905

Kårhoin

Peer (Linkola) 5904

Philiph (Linkola) 5904

Philiph And:ss: (Linkola) 5904

Philiph Nielss: (Linkola) 5904

Kåstiain

Erich (Kaipola) 5903

Samuel (Kaipola) 5903

Känoin

Bertell (Kammola) 5903

LAlkuun

Lackoin

Hindrich (Rahkolantaipale) 5906

Peer (Rahkolantaipale) 5906

Laitain

Mårthen (Iitlahti) 5902

Laitin

Påhl (Leipämäki) 5905

Samuel (Leipämäki) 5905

Lautiain

Mattz (Mäntynen) 5905

Lehein

Peer (Rauhaniemi) 5906

Lehnuin

Thomas (Sulkava) 5907

Luckoin

Oloff (Hasula) 5901

Låppoin

Johan (Lohilahti) 5904

Lars (Lohilahti) 5904

MAlkuun

Mehloin

Mårthen (Rahkolantaipale) 5906

Mesiain

Peer (Hasula) 5901

Moland:

And: (Pappila) 5909

Moland:r

And: (Sulkava) 5907

Muhoin

Oloff (Niinimäki) 5905

Månnoin

Påhl (Iitlahti) 5902

Staffan (Iitlahti) 5902

Mäckel:n

Oloff (Kammola) 5903

NAlkuun

Nousiain

Anders (Mäntynen) 5905

PAlkuun

Parckoin

Anders (Halttula) 5902

Johan (Halttula) 5902

Lars (Tunnila) 5908

Niels (Tunnila) 5908

Peer (Tunnila) 5908

Pardain

Anders (Karjulanmäki) 5904

Brusius (Karjulanmäki) 5904

Greels (Tunnila) 5908

Johan (Tunnila) 5908

Peer (Karjulanmäki) 5904

Pedikain

Lars (Telataipale) 5908

Pernain

Arfwedh (Sulkava) 5907

Pistohlkors

Carl (Partala) 5909

Pohilain

Lars (Kaipola) 5903

Påijulain

Jöran (Iitlahti) 5902

Mårthen (Iitlahti) 5902

Pölläin

Jöran (Kaartila) 5903

RAlkuun

Racka

(Kaitainen) 5903

Regein

Hindrich (Partala) 5909

Ruuth

Erich (Hasula) 5901

Råckain

Greels (Eerikkälä) 5909

Räppoin

Anders (Väätälänmäki) 5908

Johan (Väätälänmäki) 5908

Karin (Väätälänmäki) 5908

Thomas (Sairalanmäki) 5907

Räsain

Oloff (Ruokoniemi) 5906

SAlkuun

Sallamain

Oloff (Mäntynen) 5905

Sinkoin

Johan (Lohilahti) 5904

Sipein

Hardwick (Sipilä) 5907

Sipoin

Anders (Sipilä) 5907

Oloff (Sipilä) 5907

Såikain

Erich (Kaitainen) 5903

Greels (Kaitainen) 5903

Hindrich (Kaitainen) 5903

Säppäin

Lars (Kaipola) 5903

TAlkuun

Tannin

Samuel (Pappila) 5909

Taskin

Jöran (Rahkolantaipale) 5906

Tefwin

Michell (Sulkava) 5907

Terfwoin

Oloff (Hasula) 5901

Tijain

Anders (Iitlahti) 5902

Tijhoin

Thomas (Partala) 5909

Tijnckein

Anna (Mäntynen) 5905

Staffan (Mäntynen) 5905

Tijroin

Oloff (Kammola) 5904

Tijtain

Anders (Kaipola) 5903

Sigfredh (Kaipola) 5903

Tijtta

Johan (Väätälänmäki) 5908

Mårthen (Väätälänmäki) 5908

Sigredh (Väätälänmäki) 5908

Thomas (Väätälänmäki) 5908

Tirrain

Anders (Pulkkila) 5905

Tuchkain

And: Gabrielss: (Ruottila) 5906

Anders (Ruottila) 5906

Gabriel (Ruottila) 5906

Johan (Väätälänmäki) 5908

Jöran (Ruottila) 5906

Turuin

Hindrich (Tunnila) 5908

Johan (Tunnila) 5908

VWAlkuun

Wahwain

Oloff (Kammola) 5903

Peer (Kammola) 5903

Wahwoin

Johan (Mäntynen) 5905

Wäijal:n

Hind. (Hyvärilä) 5902

Wästrain

Mattz (Mäntynen) 5905

Sigfredh (Mäntynen) 5905

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 232 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023