AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1706 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1706

Sivu 4632A (aukeaman 4632 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufvila/Auvila 5 Peer Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Johan 1 Auvinen
B:r Samuel 1 Auvinen
B:r Axell 1 Auvinen
Hasula 2 Olof Luckoin mh 2 Luukkonen
2 Olof Terfwoin mh 2 Tervonen
Hintzala/Hintsala 6 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Peer mh 2 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
Haltula/Halttula 8 Grells Halltuin mh 2 Halttunen
B:r Michell 1 Halttunen
B:r Olof mh 2 Halttunen
B:r Hindrich 1 Halttunen
B:r Johan 1 Halttunen
Rytt: Michels h:o 1
4 And. Parckoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan mh 2 Parkkonen
6 Lars Kankoin mh 2 Kankkonen
B:r Johan mh 2 Kankkonen
Piga Walborg 1
Piga Anna 1
2 Staffan Huckain mh 2 Hukkanen
4 Jacob Kåhroin h:o 1 Korhonen
S. Anders mh 2 Korhonen
S. Jacob 1 Korhonen
Hirfvilax/Hyvärilä 3 Hind. Wjalain mh 2 Veijalainen
S. Peer 1 Veijalainen
Hekurila/Heikkurila 9 And. Hakol:n mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh 2 Hakulinen
B.S: Peer 2, B.S: And:s 1 3 Hakulinen
B.S Olof mh 2 Hakulinen

Sivu 4632B (aukeaman 4632 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 4 Påhl Månoin 1 Mononen
Br Staffan mh 2 Mononen
B:S: Johan 1 Mononen
5 Mårt: Pajulain 1 Pohjalainen
B: Jöran mh 2 Pohjalainen
B:r Per 1 Pohjalainen
Piga Malin 1
2 Mårt: Laitin 1 Laitinen
B:r Dafwid 1 Laitinen
4 Giösta Erichss: mh 2
d: Mosius 1 Pelkonen
Piga Margaretha 1
4 L:b: Erich Klosterin 2 Luostarinen
B:r Hindrich mh 2 Luostarinen
2 And: Tjain 1 Tiainen
B:r Johan 1 Tiainen
Kardila/Kaartila 4 Hind: Peerss:s E:a 1 Kaartinen
Syster Britha 1 Kaartinen
B: Johan 1 Kaartinen 127
Piga Elin 1
5 And: Kårdin mh 2 Kaartinen
S: Mattz mh 2 Kaartinen
B: Olof 1 Kaartinen
4 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B. Jöran mh 2 Kaartinen
Sipilä 4 Mich: Kardin mh 2 Kaartinen
B. Johan mh 2 Kaartinen
Kaartila 1 1 Jöran Pöllöin 1 Pöllänen
Sold. h:o 1
Kaipola 3 Lars Säppoin mh 2 Seppänen
S: Sigfred 1 Seppänen 131
2 Anders Tjtoin mh 2 Tiittanen

Sivu 4633A (aukeaman 4633 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipola 7 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
B:S: Samuel mh 2 Kostiainen
d And: Peerss 1
Ordj Rytt h:o 1
Dub: Rytt h:o 1
2 Sigfred Tjtoin mh 2 Tiittanen
4 Olof Gyrkin 1 Jyrkinen
B: Peer 1 Jyrkinen 21
d: Lars Pafwilain 1 Pohjalainen
Piga Agnetha 1
1 Philip Kårhoin 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 4 2 Peer Erichkäin mh 2 Eerikäinen
S Niels mh 2 Eerikäinen
Sold. hust:r 2
5 Hind. Såikain mh 2 Soikkanen
B:r Grellss 1 Soikkanen
B:r Erich mh 2 Soikkanen
Kammola 3 Olof Mäkeläin 1 Mäkeläinen
d: Bertell mh 2 Kammonen
7 Olof Wachwain mh 2 Vihavainen
B. Peers h:o 1 Vihavainen
d Mattz Mattss. mh 2 Anttonen
d And: Kandin mh 2 Kontiainen
2 Olof Tjroin mh 2 Tirronen
2 Lars Haloin mh 2 Halonen
4 Hind: Aufwin mh 2 Ahonen
B: Johan 1 Ahonen
Faar Dawid 1 Ahonen
2 Peer Kandiain mh 2 Kontiainen
Kyrsäwä/Kyrsyä 3 1 Mårt: Kamoin mh 2 Kammonen
B. Lars 1 Kammonen
Sold. hust: 1

Sivu 4633B (aukeaman 4633 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kariolamäkij/Karjulanmäki 2 Peer Cristerss: mh 2 Häivä
2 1 Crist: Kamoin 2 Kammonen
Sold: hust 1
2 1 Simon Hakalain 2 Hakulinen
Sold: hust 1
6 Brus: Pardain 1 Partanen
B:r Anders mh 2 Partanen
B:r S: Thomas 1 Partanen
B. Peer 1 Partanen
Rytt:s E:a 1
3 Sigfred Kinnain 2 Kinanen
d: Anders 1 Haatainen?
Låhilax/Lohilahti 6 Johan Läppoin mh 2 Löppönen
B: Lars 1 Löppönen
d: Johan Himarin 1 Himanen
Ordj: Rytt: h:o 1
Dubj: Rytt: h:o 1
4 Johan Sinkoin 1 Sinkkonen
B: Lars mh 2 Naukkarinen
Sold: hust 1
2 Bertel Israelss mh 2 Hana
Lingoila/Linkola 5 Philip Kårhoin 1 Korhonen
B: Phifilp mh 2 Korhonen
B: Peer mh 2 Korhonen
Leppämäkj/Leipämäki 5 Samuel Lautin 1 Lautiainen
S: Påhl mh 2 Lautiainen
S: Johan 1 Lautiainen
Dubl: Rytt: h:o 1
3 Hind: Kankoin mh 2 Kankkunen
d: Thomas 1 Luostarinen
Marila/Maarala 4 Påhl Jumpain mh 2 Jumppanen
B:r Matz mh 2 Jumppanen

Sivu 4634A (aukeaman 4634 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mendys/Mäntynen 4 Hind: Haloin mh 2 Halonen
B:r S: Hindrich mh 2 Halonen
1 And: Nåusiains h:o 1 Nousiainen
2 Matz Lautiain mh 2 Lautiainen
6 Matz Wästriain 2 Vesterinen
B: Påhl 1 Vesterinen
B: Sigfred 2 Vesterinen
d Peer Haloins h:o 1 Halonen
2 Johan Wihawain mh 2 Vihavainen
4 Lars Kånstj mh 2 Konsti
B: Jöran mh 2 Konsti
2 1 Olof Salinen mh 2 Sallinen
Sold. hust:o 1
3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
Piga Britha 1
3 Staff: Kiukain mh 2 Kiukainen
Syster Anna 1 Kiukainen
Ninimäkj/Niinimäki 5 Olof Muhoin mh 2 Mähönen
M: Peer mh 2 Kaartinen
Piga Malin 1
Pulkilä/Pulkkila 4 And: Tirroin mh 2 Tirronen
B: Olof 1 Tirronen
Rytt: h:o 1
3 And: Kempe mh 2 Kempe
S.S. Hindrich 1 Kempe
Rauhaniemj/Rauhaniemi 2 Peer Lehein mh 2 Leinonen
2 And. Hetoin mh 2 Haatainen
4 Johan Hatain mh 2 Haatainen
Syster Karin 1 Haatainen
d. Abram 1 Skumpe
Rakoniemj/Ruokoniemi 2 Pähr Hatjain mh 2 Haatainen
2 Lars Hintzain mh 2 Hintsanen
2 Olof Rässäin mh 2 Räsänen

Sivu 4634B (aukeaman 4634 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rakoniemj/Ruokoniemi 9 Johan Hellp mh 2 Helpi
B:r Sigfred mh 2 Helpi
B:m: Hanska mh 2 Hanska
d: Jöran mh 2 Helpi
d: Thomas Nipp 1 Niippa
2 Jöran Hådikain mh 2 Hotakainen
2 1 Elias Hintzain 2 Hintsanen
Sold. hust 1
2 Erich Hanska mh 2 Hanska
Rakolantaipal/Rahkolantaipale 2 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
2 Jöran Taskin mh 2 Taskinen
2 Mårt: Mehlain mh 2 Mielonen
__ukila/Ruottila 5 Lars Thomasson mh 2 Ruottinen
B. Mattz el: And:s mh 2 Ruottinen
B. Johan 1 Ruottinen
3 Hind: Jöranss. 1 Ahonen
B. Mattz mh 2 Ahonen
6 1 And. Tuckain mh 2 Tuhkanen
B.S. Anders mh 2 Tuhkanen
B. Gabriell mh 2 Tuhkanen
Sold: hustrun 1
Ryhälä/Sairalanmäki 2 Thomas Räpoin mh 2 Reponen
Ryhälä 5 Mattz Månsson mh 2 Reponen
S. Anders mh 2 Reponen
B: Peers h:o 1 Reponen
Sulkawa/Sulkava 6 Sigfred Kolomain mh 2 Kolehmainen
d. Anders Kondiain 1 Kontiainen
d Thom:s Lenhoin mh 2 Leinonen
d Erich Mackoin 1 Makkonen
3 Arfwed Pernoin 1 Pärnänen
d: Michell Tefwoin 1 Teräväinen
d. Thomas Anderss 1

Sivu 4635A (aukeaman 4635 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawa/Sulkava 2 And: Kåndiain 2 Kontiainen
3 Bert: Imoin mh 2 Immonen
B: Johan 1 Immonen
Sipilä 2 Olof Innoin mh 2 Immonen
2 Hardwid Sipoin mh 2 Sipinen
4 Olof Sipoin mh 2 Sipinen
B:r Anders mh 2 Sipinen
Säpälä/Seppälä 3 Sigfred Hyfwörin 2 Hyvönen
B:r Anders 1 Hyvönen
Tunnila/Tannila 5 1 And: Kåndiain 2 Kontiainen
Sold. hust:o 1
B. Johan mh 2 Kontiainen
B.S. Johan 1 Kontiainen
Tilotaipal/Telataipale 7 Mårt: Hemelein 1 Hämäläinen
S. Mårten mh 2 Hämäläinen
B. Thomas mh 2 Hämäläinen
B: Mattz 1 Hämäläinen
Sold: hust 1
2 Lars Pedikoin mh 2 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
2 Israel Israelss. mh 2 Hana
Tuniula/Tunnila 3 Johan Pardain mh 2 Partanen
B:r Grells h:o 1 Partanen
5 Niels Parckoin mh 2 Parkkonen
B:r Peers h:o 1 Parkkonen
B. Lars mh 2 Parkkonen
2 Mattz Bengdtin mh 2 Penttinen
4 Johan Turun mh 2 Turunen
Sold: hustru 2

Sivu 4635B (aukeaman 4635 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wättälä/Väätälänmäki 5 1 Anders Räppoin mh 2 Reponen
B:r Johan mh 2 Reponen
dåtter Karin 1 Reponen
Sold: Thomas Titta h:o 1 Tiittanen 121
2 Johan Ands: Tuchkain mh 2 Tuhkanen
5 Sigf: Titta 1 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
B. Mårten mh 2 Tiittanen
Ylisenaufvila/Ylisenauvila 5 1 Brus: Aufwin mh 2 Auvinen
d. Hindrich Hellp mh 2 Helpi
d Bertell 1 Helpi
Sold: Hardwickz h:o 1 Immonen
2 Hind: Hintzain mh 2 Hintsanen
Erikala/Eerikkälä 2 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
1 Peer Erickain 1 Eerikäinen
4 Niels Heldemoin 2 Heltimoinen
S. Michel 1 Heltimoinen
d. Grells 1 Rahkonen
Pardala/Partala Öfwerst: Carll Pistohlkårs adell Pistolekors
Desse 8 Pers:r niutha Löhn och Kåst
d. Mattz Hennoin mh Heinonen
d. Jöran Kerfwin Kervinen
d. Thomas Tjhoin Tiihonen
d. Matz Kuckain mh Kukkonen
d. And: Pöhöin mh Pöyhönen
1 Dub: Rytt: hust 1
4 T: Crister Herckein mh 2 Härkönen
B. Anders mh 2 Härkönen
3 T: Erich Kuckain 1 Kukkonen
S: Hindrich mh 2 Kukkonen
Ylisenaufvila/Partala 2 Hind. Regoin mh 2 Reijonen
Ylisenauvila 3 Simon Hintzan 1 Hintsanen
S: Hindrich mh 2 Hintsanen

Sivu 4636A (aukeaman 4636 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 2 Kyrckioherd: H:r Anders Molander mh 2 Molander
dåtter 1
d: Johan Kardin mh 2 Kaartinen
Ryttare hust:r 2
4 Lendzm: Jonas Lööberg 1 Löfberg
d. Johan Lakoin 1 Laakkonen
d. Mårt. Kåndiain mh 2 Kontiainen
4+1 Capl. H: Mårt. Alenius mh 2 Allenius
d. Peer Mässoin mh 2 Mesiäinen
d. Erich Ruuth 1 Ruuth
2 Klåck. Matz Hatain 2 Haatainen
2 Spögub. Lars Kåndiain 2 Kontiainen
2 Simon Olofsson mh 2 Simonen
2 Broofougd: Mårthen Kandain mh 2 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17051707

© Maija-Liisa Laakso 2023