AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1707 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1707

Sivu 5095AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 6 Peer Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Johan mh 2 Auvinen
B:r Axell 1 Auvinen
B:r Samuell 1 Auvinen
Erikala/Eerikkälä 2 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
1 Peer Mattss. Erikain 1 Eerikäinen
3 Niels Heldemoin ho 1 Heltimoinen
S:n Michell 1 Heltimoinen
d:r Niels Råckain 1
Hasula 4 Olof Luckoin mh 2 Luukkonen
d:r Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
2 Olof Terfwoin mh 2 Tervonen
Hiutzala/Hintsala 6 Elias Hiutzain mh 2 Hintsanen
B:r Peer mh 2 Hintsanen
B:r Hind. mh 2 Hintsanen
Haltula/Halttula 7 Olof Haltin mh 2 Halttunen
B:r Grelss Haltuin mh 2 Halttunen
B:r Johan 1 Halttunen
B:r Hind. 1 Halttunen
Dub: Ryttare ho 1
5 And. Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Johan mh 2 Parkkonen
Pijga Anna 1
3 Stafan Huckoin mh 2 Hukkanen
S. Johan 1 Hukkanen
4 Jacob Kohroin 1 Korhonen
S:n Anders mh 2 Korhonen
Son Jacob 1 Korhonen

Sivu 5096AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hyfwarila/Hyvärilä 3 Hind. Waijolain mh 2 Veijalainen
Son Peer 1 Veijalainen
Häkurila/Heikkurila 9 And. Hackol: mh 2 Hakulinen
B:r Erich mh 2 Hakulinen
B:r S: Anders 1 Hakulinen
B:r Son Peer mh 2 Hakulinen
B:r S: Olof mh 2 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 4 Påhl Månoin 1 Mononen
B:r Stafan mh 2 Mononen
B:r S: Johan 1 Mononen
3 Mårten Laitin mh 2 Laitinen
B:r David 1 Laitinen
4 Jöran Pajulain mh 2 Pohjalainen
B:r Peer 1 Pohjalainen
Pijga Malin 1
3 Giösta Erichss. mh 2
d:r Mossius 1 Pelkonen
2 And. Johans. Tijoin 1 Tiainen
B:r Johan 1 Tiainen
Kardila/Kaartila 1 Johan Peerss. 1 Kaartinen 127
4 And. Kardin 1 Kaartinen
S:n Mattz mh 2 Kaartinen
B:r Olof mh 2 Kaartinen
3+1 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
Sipilä 4 Michell Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen
Kardila/Kaartila 3 Jöran Pölloin 1 Pöllänen
S:n Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 3 Laars Larss. Säpoin mh 2 Seppänen
S:n Sigfred 1 Seppänen 131

Sivu 5097AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipola 8 Erich Kåsterin mh 2 Kostiainen
B:r S. Samuell mh 2 Kostiainen
d:r And. Peers. 1
Ordj. Rytt. h:o 1
Dubl. Rytt. h:o 1
d:r Johan Hattain 1 Haatainen
3 And. Tijtoin mh 2 Tiittanen
B:r Hind. 1 Tiittanen
2 Sigfred Tijtoin mh 2 Tiittanen
4 Olof Gyrkin mh 2 Jyrkinen
B:r Peer 1 Jyrkinen 21
d:r Laars Pöhelain 1 Pohjalainen
1 Philip And. Kåhroin 1 Korhonen
Kaituis/Kaitainen 4 2 Peer Erikain mh 2 Eerikäinen
Son Niels mh 2 Eerikäinen
Ord. Soldatz ho 1
d:r Johan Lackoin ho 1 Laakkonen
5 Hind. Saikoin mh 2 Soikkanen
B:r Grels 1 Soikkanen
B:r Erich mh 2 Soikkanen
Kammola 3 Olof Mäckelein 1 Mäkeläinen
d:r Bertell Kamoin mh 2 Kammonen
5 Olof Wahvoin mh 2 Vihavainen
B:r Peers E:a 1 Vihavainen
d:r Mattz Mattzss. mh 2 Anttonen
3 Philip Philipss. Korhoin mh 2 Korhonen
S:n Johan 1 Korhonen
3 Olof Tijroin mh 2 Tirronen
B:r Johan 1 Tirronen
2 Laars Halloin mh 2 Halonen

Sivu 5098AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kammola 4 Hind. Ahoin mh 2 Ahonen
B:r Johan mh 2 Ahonen
2 Peer Lars. Kåndiain mh 2 Kontiainen
Kyrsava/Kyrsyä 3 1 Mårten Kamoin mh 2 Kammonen
B:r Laars 1 Kammonen
Dub: Sold. Johans h:o 1
Karelamakij/Karjulanmäki 2 Peer Christers. mh 2 Häivä
2 1 Christer Kamoin mh 2 Kammonen
Sold. h:o 1
2 1 Simon Hackulein mh 2 Hakulinen
Sold. h:o 1
5 And. Pardain mh 2 Partanen
B:r Peer 1 Partanen
B:r Brusius 1 Partanen
B:r S: Thomas 1 Partanen
1 And. Hattoin 1 Haatainen
Lahilax/Lohilahti 6 Johan Läppoin mh 2 Löppönen
dotter Margareta 1 Löppönen
B S:n Laars 1 Löppönen
Ord Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
4 Lars Oloss. Nackorin mh 2 Naukkarinen
B:r Brusius mh 2 Reinikainen
2 Bertell Israelss. mh 2 Hana
Lingola/Linkola 3 Philip Nielss. Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Peer h:o 1 Korhonen
Läppamakij/Leipämäki 4 Samuell Lautin 1 Lautiainen
S:n Påhl mh 2 Lautiainen
S:n Johan 1 Lautiainen

Sivu 5099AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Läppamakij/Leipämäki 6 Hind. Larss. Kankoin mh 2 Kankkunen
S:n Lars 1 Kankkunen
d:r Thomas Klostoin Luostarinen
B:r Johan mh 2 Kankkunen
Marila/Maarala 4 Påhl Jumpoin mh 2 Jumppanen
B:r Mattz mh 2 Jumppanen
Mendys/Mäntynen 4 Hind. Halloin 1 Halonen
B S: Hind. mh 2 Halonen
d:r Johan 1 Halonen
2 And. Nousiain mh 2 Nousiainen
2 Mattz Lautiain mh 2 Lautiainen
6 Mattz Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Påhl 1 Vesterinen
B:r Sigfred mh 2 Vesterinen
d:r Peer Halloins h:o 1 Halonen
2 Johan Wahwain mh 2 Vihavainen
4 Laars Ands. Kånstig 1 Konsti
S:n Anders 1 Konsti
B:r Jöran mh 2 Konsti
4 Olof Sallinen mh 2 Sallinen
B:M: And. Kiskin mh 2 Kiiskinen
3 Johan Kijskin mh 2 Kiiskinen
Pijga Britha 1
3 Stafan Kjukain mh 2 Kiukainen
Syster Anna 1 Kiukainen
4 Thomas Thjoin mh 2 Tiainen
B:r Christer mh 2 Tiainen
Ninimäkij/Niinimäki 7 Olof Mahoin mh 2 Mähönen
B:r And. mh 2 Mähönen
M. Peer Kardin mh 2 Kaartinen
Pijga Malin 1

Sivu 5100AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pardala/Partala Öfwerst: Carl Pistohlkors hemman Pistolekors
d:r And. Kärfin Kervinen
d:r And. Pöhoin mh Pöyhönen
1 Dub: Rytt: h:o 1
2 T. Christer Härkein mh 2 Härkönen
2 T. Hind. Kijukoin mh 2 Kukkonen
2 Hind. Regonin mh 2 Reijonen
Pulkila/Pulkkila 4 And. Tijroin mh 2 Tirronen
B:r Olof 1 Tirronen
Rytt. h:o 1
3 And. Kempe mh 2 Kempe
S.S. Hindrich 1 Kempe
Rauhaniemj/Rauhaniemi 3 Peer Lehein mh 2 Leinonen
B:r Påhl 1 Leinonen
2 Anders Hotoin mh 2 Haatainen
3 Johan Hatain mh 2 Haatainen
d:r Abraham 1 Skumpe
Rakoniemj/Ruokoniemi 8 Johan Help mh 2 Helpi
B:r Sigfred mh 2 Helpi
B:M. Sigfred Hanska mh 2 Hanska
d:r Hardwick Sipoin mh 2 Sipinen
2 Peer Hattain mh 2 Haatainen
2 Laars Hintzoin mh 2 Hintsanen
4 Olof Räsoin mh 2 Räsänen
B:M. Jöran Johans. mh 2 Helpi
2 Jöran Hådikain mh 2 Hotakainen
2 1 Elias Hintzain mh 2 Hintsanen
Sold. h:o 1
3 Erich Hanskij mh 2 Hanski
Son Anders 1 Hanski

Sivu 5101AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rackolantaipall/Rahkolantaipale 2 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
2 Jöran Taskoin mh 2 Taskinen
2 1 Mårten Mehloin mh 2 Mielonen
Dub: Sold h:o 1
Routila/Ruottila 5 Laars Thomass. Röutin mh 2 Ruottinen
B:r And. mh 2 Ruottinen
B:r Johan 1 Ruottinen
3 1 Hind. Jöranson 1 Ahonen
B:r Mattz mh 2 Ahonen
Ordj Soldatz h:o 1
5 And. Peers. Tuchoin mh 2 Tuhkanen
B:r Gabriell mh 2 Tuhkanen
d:r Påhl Luckoins h:o 1
Ryhälä 5 Mattz Månson mh 2 Reponen
S:n Anders mh 2 Reponen
B:r Pers h:o 1 Reponen
Sulkawaby/Sulkava 5 Sigfred Collomain mh 2 Kolehmainen
d:r And. Kåndiain 1 Kontiainen
d:r Thomas Lehnoin 1 Leinonen
d:r Erich Mackoin 1 Makkonen
5 Arfwed Pernoin 1 Pärnänen
d:r Michell Tefwin 1 Teräväinen
d:r Thomas Anderss. 1
d:r Erich Ruuth mh 2 Ruuth
2 1 Anders Kåndein mh 2 Kontiainen
Dub: Soldatz h:o 1
3 Bertell Imoin mh 2 Immonen
B:r Johan 1 Immonen

Sivu 5102AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sipilä 2 Olof Imoin 1 Immonen
B:r Peer 1 Immonen
4 Olof Sipoin mh 2 Sipinen
B:r And. mh 2 Sipinen
Säppälä/Seppälä 3 Sigfred Säpoin mh 2 Seppänen
B:r Anders 1 Seppänen
Tannilla/Tannila 5 And. Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
B:r S: Johan 1 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 8 Mårten Hemel: 1 Hämäläinen
S:n Mårten mh 2 Hämäläinen
B:r Thomas mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz 1 Hämäläinen
B:r Michell mh 2 Hämäläinen
2 Lars Pedikain mh 2 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
2 Israell Israellss. mh 2 Hana
Tuniula/Tunnila 3 Johan Pardain mh 2 Partanen
B:r Grels h:o 1 Partanen
5 Niels Parkoin mh 2 Parkkonen
B:r Peers h:o 1 Parkkonen
B:r Lars mh 2 Parkkonen
2 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
4 Johan Turoin mh 2 Turunen
B:r Hindrich mh 2 Turunen

Sivu 5103AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wättäla/Väätälänmäki 5 1 Anders Räpoin mh 2 Reponen
B:r Johan mh 2 Reponen
d:r Karin 1 Reponen
Dub: Sold. Thomas Tijtta h:o 1 Tiittanen 121
2 Johan Tuchkoin mh 2 Tuhkanen
5 Sigfred Tijtta 1 Tiittanen
B:r Johan mh 2 Tiittanen 119
B:r Mårten mh 2 Tiittanen
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 6 1 Brusius Aufwin mh 2 Auvinen
d:r Hind. Help mh 2 Helpi
d:r Bertell Johans. 1 Helpi
Dub: Sold. h:o 1
d:r Thomas Nipa 1 Niippa
3 Hind. Hintzain mh 2 Hintsanen
B:r Johan 1 Hintsanen
Pappila 5 2 Kyrckioh. H:r And. Molander mh 2 Molander
dåtter 1
d:r Johan Kardin mh 2 Kaartinen
Ordj Rytt h:o 1
Dub: Rytt h:o 1
3 Capl. H:r Mårten Alenius mh 2 Allenius
d:r Per Mässoin 1 Mesiäinen
1 Ländzm. Jonas Lööberg 1 Löfberg
2 Uthrijare Mårten Kåndiain mh 2 Kontiainen

Sivu 5104AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 2 Klock. Mattz Hatain mh 2 Haatainen
2 Spögub. Laars Kandiain mh 2 Kontiainen
1 Simon Olofss. 1 Simonen
2 Brofoug Mårten Kåndiain mh 2 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17061708

© Maija-Liisa Laakso 2023