AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1708 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1708

Sivu 3856AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 6 Peer Aufwin mh 2 Auvinen
Br. Johan mh 2 Auvinen
Br. Samuel 1 Auvinen
Br. Axell 1 Auvinen
Erickala/Eerikkälä 3 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
dåtter Lijsa 1 Kankainen
dr. Anders Karfwin 1 Kervinen
1 Peer Mattson Erickain 1 Eerikäinen
3 Michell Heldemains ho 1 Heltimoinen
Mohr 1
dr. Grels Rackoin 1 Rahkonen
Hasula 2 Olof Luckoin mh 2 Luukkonen
3 Olof Terfwoin mh 2 Tervonen
B.m. Peer Massoin 1 Mesiäinen
Huitzala/Hintsala 6 Elias Huitzain mh 2 Hintsanen
Br. Peer mh 2 Hintsanen
Br. Hindrich mh 2 Hintsanen
Haltula/Halttula 7 Olof Haltin mh 2 Halttunen
Br. Grels Haltin mh 2 Halttunen
Br. Johan 1 Halttunen
Br. Hindrich 1 Halttunen
Dubl. Rytt: ho 1

Sivu 3857A (aukeaman 3857 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 7 Anders Parckoin mh 2 Parkkonen
Br. Johan mh 2 Parkkonen
Pijga Anna 1
dreng Bertell mh 2
3 Lars Kackoin mh 2 Kankkonen
Pijga Walborg 1
3 Staffan Huckoin mh 2 Hukkanen
S. Johan 1 Hukkanen
4 Jacob Kårhoin 1 Korhonen
S. Anders mh 2 Korhonen
S. Jacob 1 Korhonen
Hyfwärilä/Hyvärilä 3 Hindrich Veilain mh 2 Veijalainen
S. Peer 1 Veijalainen
Hakarila/Heikkurila 9 Anders Hakol: mh 2 Hakulinen
Br Erich mh 2 Hakulinen
Br S. Anders 1 Hakulinen
B.S. Peer mh 2 Hakulinen
Br S. Olof mh 2 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 5 Påhl Monoin 1 Mononen
Br. Staffan mh 2 Mononen
B.S. Johan 1 Mononen
Pijga Margeta 1
3 Mårthen Laitin mh 2 Laitinen
Br David 1 Laitinen
5 Jöran Pajul: mh 2 Pohjalainen
Br Peer 1 Pohjalainen
dr. Matt Necka mh 2 Naakka

Sivu 3857B (aukeaman 3857 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 3 Giösta Erichson mh 2
dr. Mosius 1 Pelkonen
3 Anders Johanson Tijoin mh 2 Tiainen
Br. Johan 1 Tiainen
Kardila/Kaartila 4 Johan Peerson mh 2 Kaartinen 127
B.S. Peer 1 Kaartinen
6 Anders Kardin 1 Kaartinen
S. Matt mh 2 Kaartinen
Br Olof mh 2 Kaartinen
Br. Anders 1 Kaartinen
3 Michel Kardin 1 Kaartinen
Mans Kardin h 1 Kaartinen
Br. Jöran h 1 Kaartinen
Sipilä 4 Michell Kardin mh 2 Kaartinen
Br. Johan mh 2 Kaartinen
Kaartila 3 Jöran Pöllein 1 Pöllänen
S. Jöran mh 2 Pöllänen
Kaipola 3 Lars Larson Sepoin mh 2 Seppänen
S. Sefrid 1 Seppänen 131
9 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
Br S. Samuel 1 Kostiainen
S. Hindrich 1 Kostiainen
dr. Anders Peerson mh 2
Ord. Rytt: ho 1
Dubl. Rytt ho 1
dr. Johan Hatain 1 Haatainen
2 Anders Tijckoin mh 2 Tiittanen

Sivu 3858AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipola 2 Sifred Tijtoin mh 2 Tiittanen
3 Länsm. Jonas Löberg mh 2 Löfberg
dr Lars Pohlain Pohjalainen
2 Sold Olof Gyrckin ho 1 Jyrkinen
Br. Sold. Peer ho 1 Jyrkinen 21
2 Philip Anderson Korhoin mh 2 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 5 1 Peer Erickain mh 2 Eerikäinen
S. Niels mh 2 Eerikäinen
Ord. Sold. ho 1
dr. Johan Lackoins ho 1 Laakkonen
6 Hindrich Saikoin mh 2 Soikkanen
Br Grels mh 2 Soikkanen
Br. Erich mh 2 Soikkanen
Kammola 1 Olof Mekel: 1 Mäkeläinen
6 Peer Vihavain 1 Vihavainen
Olof Vavains E:a 1 Vihavainen
dr. Matt Matson mh 2 Anttonen
dr. Bertel Kamoin mh 2 Kammonen
3 Philip Philipson Korhoin mh 2 Korhonen
S. Johan 1 Korhonen
3 Olof Tijroins ho 1 Tirronen
Br. Johan mh 2 Tirronen
2 Lars Haloin mh 2 Halonen
6 Hindrich Ahoin mh 2 Ahonen
Br. Johan mh 2 Ahonen
Fader David 1 Ahonen
dr. Jöran Karfoin 1 Kervinen
2 Peer Larson Kåndiain mh 2 Kontiainen

Sivu 3859AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrsala/Kyrsyä 5 Mårthen Kamoin mh 2 Kammonen
Br Lars 1 Kammonen
B. Johan mh 2 Kammonen
Karelamäki/Karjulanmäki 2 Peer Christerson mh 2 Häivä
2 1 Simon Hakol: mh 2 Hakulinen
Sold. ho 1
5 Anders Pardin mh 2 Partanen
Br. Peer 1 Partanen
B.S. Brusius 1 Partanen
Br. S. Thomas 1 Partanen
2 Giösta Rackoin mh 2 Rahkonen
Lähilax/Lohilahti 8 Johan Läppoin mh 2 Löppönen
d. Margeta 1 Löppönen
Br.S. Lars 1707 tilbakas 2 Löppönen
Br. Lars E:a 1 Löppönen
Ord. Rytt ho 1
Dubl Rytt ho 1
1 T: Lukas Sinckons ho 1 Sinkkonen
4 Lars Sinckoin mh 2 Naukkarinen
Br Brusius mh 2 Reinikainen
1 T: Anders Ackoin 1 Akkanen
2 Bertill Israelson mh 2 Hana
Lingoila/Linkola 3 Philip Kårhoin mh 2 Korhonen
Br. Peers ho 1 Korhonen

Sivu 3860AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leppämäki/Leipämäki 7 Samuel Lautin 1 Lautiainen
S. Påhl mh 2 Lautiainen
S. Johan mh 2 Lautiainen
d. Hindrich Reguin mh 2 Reijonen
6 Hindrich Larson Kanckoin mh 2 Kankkunen
S. Lars 1 Kankkunen
Br. Johan mh 2 Kankkunen
Pijga 1
Marila/Maarala 4 Påhl Jumpoin mh 2 Jumppanen
Br. Matt med ho 2 Jumppanen
Mendis/Mäntynen 6 Heindrich Haloin mh 2 Halonen
Br S. Hindrich mh 2 Halonen
dr. Johan Haloin mh 2 Halonen
6 Matt Wästrain mh 2 Vesterinen
Br. Påhl Peerson 1 Vesterinen
Br. Sifred mh 2 Vesterinen
dr. Peer Haloins ho 1 Halonen
2 1 Anders Nousiain mh 2 Nousiainen
Dubl Sold. Anders Kosmains ho 1 Kuosmanen 125
2 Matt Lautiain mh 2 Lautiainen
2 Johan Vahwain mh 2 Vihavainen
4 Lars Kånstigz ho 1 Konsti
S. Anders 1 Konsti
Br. Jöran mh 2 Konsti
2 Olof Sallin mh 2 Sallinen
3 Johan Kijskin mh 2 Kiiskinen
Pijga Brita 1

Sivu 3861AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mendis/Mäntynen 3 Staffan Kiuckain mh 2 Kiukainen
Syster Anna 1 Kiukainen
4 Thomas Tijoin mh 2 Tiainen
Br. Christer mh 2 Tiainen
Nijnimäki/Niinimäki 8 Olof Muhoin mh 2 Mähönen
S. Anders mh 2 Mähönen
dått. Karin 1 Mähönen
M. Peer Kardin mh 2 Kaartinen
Pijga Malin 1
Pardala/Partala Öfverst: Carl Pistolkors hemman Pistolekors
dr. Anders Pöhoin mh, 2 Pers. Niuta lön och __ Pöyhönen
1 Dubl Rytt ho 1
2 T: Christer Härkain mh 2 Härkönen
2 T: Hindrich Kuckoin mh 2 Kukkonen
Pulkila/Pulkkila 5 Anders Tirroin 1 Tirronen
Br Olof mh 2 Tirronen
Ord. Rytt. ho 1
Dubl. Rytt: ho 1
4 Anders Kempe mh 2 Kempe
S. Son Hindrich mh 2 Kempe
Rauhanemi/Rauhaniemi 4 Befalningm. Peer Strengberg 2 Strengberg
dr. Peer 1
Pijga Gertrud 1
3 Anders Haatain 1 Haatainen
B.M. Peer Lenhoin mh 2 Leinonen
3 Johan Hatain mh 2 Haatainen
dr. Abram 1 Skumpe

Sivu 3862AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rakonemi/Ruokoniemi 8 Johan Help mh 2 Helpi
Br Sifred mh 2 Helpi
B.M. Sifred Hanska mh 2 Hanska
dr. Hindrich Help mh 2 Helpi
2 Peer Hatain mh 2 Haatainen
2 1 Lars Hintzoin mh 2 Hintsanen
Dubl Sold. ho 1
4 Olof Rässoin mh 2 Räsänen
B.M. Jöran Johanson mh 2 Helpi
2 Jöran Hådickain mh 2 Hotakainen
1 1 Elias Hintzain 1 Hintsanen
Sold. ho 1
3 Erich Hanskij mh 2 Hanska
S. Anders 1 Hanska
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 2 Peer Lackoin mh 2 Laakkonen
2 Jöran Taskin mh 2 Taskinen
2 1 Mårthen Mehloin mh 2 Mielonen
Dubl Sold. ho 1
Routila/Ruottila 5 Lars Routin mh 2 Ruottinen
Br. Anders mh 2 Ruottinen
Br. Johan 1 Ruottinen
3 1 Hindrich Jöranson 1 Ahonen
B Matt mh 2 Ahonen
Ord. Sold. ho 1
5 Anders Tuckoin mh 2 Tuhkanen
Br Gabriel mh 2 Tuhkanen
dr Påhl Tuckoins ho 1

Sivu 3863AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 4 Anders Mattson mh 2 Reponen
Matt Månsson 1 Reponen
Br Peers ho 1 Reponen
Sulkawaby/Sulkava 6 Sifred Colniain mh 2 Kolehmainen
dr Anders Kåndiain 1 Kontiainen
dr Thomas Lehnoin 1 Leinonen
dr Michell Tofwoin 1 Teräväinen
dr Erich Mackoin 1 Makkonen
5 Arfwid Pernoin 1 Pärnänen
dr. Anders Thomasson 1
dr Erich Ruth mh 2 Ruuth
dr. Peer Kåndin 1 Kontiainen
2 1 Anders Kåndin mh 2 Kontiainen
Dubl Sold. ho 1
2 Staffan Immoin mh 2 Immonen
Sipila/Sipilä 3 Olof Immoin mh 2 Immonen
Br. Peer 1 Immonen
5 Olof Sijpoin mh 2 Sipinen
Br. Anders mh 2 Sipinen
F: Br Hardtwijk 1 Sipinen
Säppälä/Seppälä 1 T: Hindrich Rautiain 1 Rautiainen
3 Sifred Seppoin mh 2 Seppänen
Br. Anders 1 Seppänen
Tannila 4 Joh. Kondiain mh 2 Kontiainen
Br. Anders ho 1 Kontiainen
Br Son Johan 1 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 7 Mårten Hemel: 1 Hämäläinen
S. Mårten 1 Hämäläinen
Br Thomas mh 2 Hämäläinen
B Matt 1 Hämäläinen
Br Michell mh 2 Hämäläinen

Sivu 3864AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipal/Telataipale 3 Lars Pedickain mh 2 Pietikäinen
Br Son Johan 1 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
2 Israel Israelson mh 2 Hana
Tuniula/Tunnila 3 1 Johan Pardain mh 2 Partanen
dr. Johan Immoin 1 Immonen
Dubl Sold. hustru 1
5 Niels Parckoin mh 2 Parkkonen
Br. Peers ho 1 Parkkonen
Br. Lars mh 2 Parkkonen
2 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
4 Johan Turuin mh 2 Turunen
Br. Hindrich mh 2 Turunen
Wättelä/Väätälänmäki 4 1 Anders Räppoin mh 2 Reponen
Br. Johan mh 2 Reponen
Dubl Sold. Thomas Titta ho 1 Tiittanen 121
2 Johan Tuckoin mh 2 Tuhkanen
4 Sifred Titta 1 Tiittanen
Br. Johan mh 2 Tiittanen 119
Br. Mårthen 1 Tiittanen
Ylisenaurila/Ylisenauvila 4 Brusius Aufwons E:a 1 Auvinen
dr. Bertel Johanson 1 Helpi
Dubl Sold. ho 1
dr. Thomas Nippa 1 Niippa
3 Hindrich Hintzain mh 2 Hintsanen
Br. Johan 1 Hintsanen

Sivu 3865AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 2 Kyrckioheerden H:r Anders Molander mh 2 Molander
dåtter 1
dr. Johan Kardin mh 2 Kaartinen
Ord. Rytt: ho 1
Dubl. Rytt: ho 1
2 Capl. H:r Mårten Alenius mh 2 Allenius
2 Uthrijdare Mart Kåndiain mh 2 Kontiainen
2 Klåckar. Matt Hatain mh 2 Haatainen
2 Spögub. Lars Kandiain mh 2 Kontiainen
1 Simon Olofson 1 Simonen
1 Bofougd. Mart Kåndiain 1 Kontiainen
1 Uthrjd. Simon Påhlson 1
2 Uthrijd. Peer Hujain mh 2 Hujanen
2 Anders Ikoin mh 2 Ikonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17071709

© Maija-Liisa Laakso 2023