AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1710 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1710

Sivu 1347A (aukeaman 1347 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Afwila/Auvila 5 Peer Aufwin mh 1 1 Auvinen
B. Johan mh 1 1 Auvinen
B. Axell 1 Auvinen
Erickala/Eerikkälä 2 Eskell Kangoin mh 1 1 Kankainen
1 Peer Mattss Erickain 1 Eerikäinen
3 Michell Heldmain 1 Heltimoinen
d:r Hind: Hulckoin mh 1 1 Hulkkonen
Hasula 2 Ohl Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Hiutzala/Hintsala 1 Elias Hintzain 1 Hintsanen
2 Hindrich mh 1 1
Halltula/Halttula 5 Ohl Haltuin mh 1 1 Halttunen
B. Johan 1 Halttunen
B. Hind: 1 Halttunen
Dub: R: h:o 1
2 Johan Parckoin mh 1 1 Parkkonen
2 Peer Röhins E 1 Ryhänen
S. Joh: Peers: 1 Ryhänen
3 Staff: Huckain mh 1 1 Hukkanen
S. Johan 1 Hukkanen
4 And: Korhoin mh 1 1 Korhonen
S. Jacob mh 1 1 Korhonen
Hywärilä/Hyvärilä 3 Hend: Weijal: mh 1 1 Veijalainen
S. Peer 1 Veijalainen
Häkärilä/Heikkurila 8 And: Hakol: mh 1 1 Hakulinen
B. Erich mh 1 1 Hakulinen
B S. Anders 1 Hakulinen
B.S. Peers ho 1 Hakulinen
B.S. Ohl mh 1 1 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 4 Staff: Monoin mh 1 1 Mononen
B S. Johan 1 Mononen
S. Anders Staff 1 Mononen
2 Mart Laitin mh 1 1 Laitinen
2 Jöran Påjul: 1 Pohjalainen
B. Peer 1 Pohjalainen
3 Giösta Erichsson mh 1 1
Dub: R: ho 1
Kardila/Kaartila 2 Mats Kardin mh 1 1 Kaartinen
2 And: Kardin 1 Kaartinen
d:r Niels Kainul: 1 Kainulainen
1 Michel Kardin 1 Kaartinen

Sivu 1347B (aukeaman 1347 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
__pilä/Sipilä 4 Michel Kardin mh 1 1 Kaartinen
B: Johan mh 1 1 Kaartinen
Kaipoila/Kaipola 3 Lars Larss: Sapoin mh 1 1 Seppänen
S. Sifr 1 Seppänen 131
10 Erich Kåstiain mh 1 1 Kostiainen
B.S. Samuel 1 Kostiainen
B. Hind mh 1 1 Kostiainen
dr. And. Peerss mh 1 1
d:r Mosius 1 Pelkonen
Dub: R: ho 1
d:r Joh: Haltuin 1 Halttunen
3 And. Tijtoin mh 1 1 Tiittanen
B. Hind: 1 Tiittanen
2 Lens M. Jonas Löberg mh 1 1 Löfberg
2 Philip And: Kohro: mh 1 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 2 Niels Erickain mh 1 1 Eerikäinen
4 Hind: Saickoin mh 1 1 Soikkanen
B. Grels mh 1 1 Soikkanen
Kammola 1 Ohl Mekel: 1 Mäkeläinen
5 Peer Wehwain 1 Vihavainen
dr. Mats Mattsson mh 1 1 Anttonen
d:r Bertel Kamo: mh 1 1 Kammonen
Niinimäki? 4 Ohl Mähoin mh 1 1 Mähönen
S. And: mh 1 1 Mähönen
Kammola 2 Johan Tirro: mh 1 1 Tirronen
2 Lars Halloin mh 1 1 Halonen
4 Hind: Ahwo: mh 1 1 Ahonen
B. Johan mh 1 1 Ahonen
Kyrsäwä/Kyrsyä 6 Mart Kamo: mh 1 1 Kammonen
B Lars mh 1 1 Kammonen
B Johan mh 1 1 Kammonen
Karjulamäki/Karjulanmäki 2 Påhl Hankain mh 1 1 Hakulinen
2 Mats Mattsson mh 1 1 Vitikka
3 1 Simon Hakol: mh 1 1 Hakulinen
Sold: ho 1
d:r And: Ahwoin 1 Ahonen
3 And: Pardain 1 Partanen
B.S. Brusius 1 Partanen
B.S. Thomas 1 Partanen
Lohilax/Lohilahti 4 Lars Leppo: mh 1 1 Löppönen
B. Lars E 1 Löppönen
Dub: R: ho 1
4 Brusius Sinkoin mh 1 1 Reinikainen
B. Lars ho 1 Naukkarinen
dr. And: Uckoins ho 1 Akkanen
2 Bertell Israelsson mh 1 1 Hana

Sivu 1348A (aukeaman 1348 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lingola/Linkola 2 Philip Korhoin mh 1 1 Korhonen
Leppämäki/Leipämäki 3 Samuel Lautiain 1 Lautiainen
S. Påhl mh 1 1 Lautiainen
4 Joh. Lautiain mh 1 1 Lautiainen
d Erich Kaldaus 1
Piga Mähötär 1 Mähönen
5 Hind: Larss. Kankoin mh 1 1 Kankkunen
S. Lars 1 Kankkunen
B. Johan mh 1 1 Kankkunen
Marila/Maarala 4 Påhl Jumpo: mh 1 1 Jumppanen
B. Mats mh 1 1 Jumppanen
Mendis/Mäntynen 4 Hind: Haloin mh 1 1 Halonen
B.M. Joh: Haloin mh 1 1 Halonen
2 1 And: Nousiain mh 1 1 Nousiainen
Dub: Sold: Anders Kosmain ho 1 Kuosmanen 125
2 Joh: Wahwain mh 1 1 Vihavainen
2 And: Konstin 1 Konsti
St. Mohr 1
2 Ohl Sallin mh 1 1 Sallinen
2 Joh: Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
3 Staff: Kijukain mh 1 1 Kiukainen
Piga Anna 1
Ninimäki/Niinimäki 3 Joh: Lautin mh 1 1 Lautiainen
Piga Anna dubbelt Upfördt 1
Mäntynen 4 Sifr Westerin mh 1 1 Vesterinen
d:r Mattz Westerin mh 1 1 Vesterinen
Pardala/Partala Öfwerst. Carl Pistohlkors hemman Pistolekors
d:r And: Pohöin niut: Löhn och Kost Pöyhönen
2 T. Christer Härköin mh 1 1 Härkönen
Pulckila/Pulkkila 4 And: Tirro: 1 Tirronen
B. Ohl mh 1 1 Tirronen
Dub: R: ho 1
Rauhanemj/Rauhaniemi 4 BefallningM. Petrus Strengberg mh 1 1 Strengberg
Piga Gertru 1
d:r Hind: 1
2 Peer Lehno: mh 1 1 Leinonen
3 Johan Hatain mh 1 1 Haatainen
Br. Abraham 1 Skumpe
Råkonemj/Ruokoniemi 6 Johan Help mh 1 1 Helpi
B. Sifred mh 1 1 Helpi
B.M. Sifr. Huska mh 1 1 Hanska
1 Hind. Larss Hintzain 1 Hintsanen
2 Jöran Johanss. 1 Helpi
Piga Beata 1
2 Jöran Hådikain mh 1 1 Hotakainen
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 2 Peer Lackoin mh 1 1 Laakkonen
2 1 Jöran Taskin mh 1 1 Taskinen
Ord. Sold: ho 1

Sivu 1348B (aukeaman 1348 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
__tila/Ruottila 5 Lars Routin mh 1 1 Ruottinen
B. And: mh 1 1 Ruottinen
B. Johan 1 Ruottinen
4 Hind: Jöranson mh 1 1 Ahonen
B. Matz mh 1 1 Ahonen
4 And: Tuckain mh 1 1 Tuhkanen
B. Gabriel mh 1 1 Tuhkanen
Ryhala/Ryhälä 2 And: Mattss mh 1 1 Reponen
Sulkawa/Sulkava 2 Thomas Lehno: 1 Leinonen
d. Peer Messin 1 Mesiäinen
2 Erich Saiko: mh 1 1 Soikkanen
3 1 And: Kandin mh 1 1 Kontiainen
d:r Peer Kandain 1 Kontiainen
Dub: Sold: ho 1
Sipilä 2 Peer Hintzain mh 1 1 Hintsanen
5 And: Sipin mh 1 1 Sipinen
B. Ohls ho 1 Sipinen
dr Hind Kucko: mh 1 1 Kukkonen
Suppola/Seppälä 4 Sifr Sepo: mh 1 1 Seppänen
B. And: mh 1 1 Seppänen
Tannilla/Tannila 3 Joh: Kandiain mh 1 1 Kontiainen
B. And: 1 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 8 Mart Hemel: 1 Hämäläinen
S. Mart mh 1 1 Hämäläinen
B. Thomas mh 1 1 Hämäläinen
B. Matt 1 Hämäläinen
B. Michel mh 1 1 Hämäläinen
3 Lars Pedikain mh 1 1 Pietikäinen
B.M. And: Hanska 1 Hanska
2 T: Israel Israelsson mh 1 1 Hana
Tuniula/Tunnila 2 1 Johan Pardain mh 1 1 Partanen
Dub: Sold: ho 1 1
4 Niels Parkoin mh 1 1 Parkkonen
B. Lars mh 1 1 Parkkonen
2 Matt Bengtin mh 1 1 Penttinen
3 T. Johan Turin 1 Turunen
B. Hind: mh 1 1 Turunen
Wättälä/Väätälänmäki 4 1 And: Repo: mh 1 1 Reponen
B. Johan mh 1 1 Reponen
Dub: Sold: Thomas Tijta ho 1 Tiittanen 121
3 Sifr Tijta 1 Tiittanen
B. Johan mh 1 1 Tiittanen 119
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 5 1 Bertel Johansson mh 1 1 Helpi
Swåger Samuel Aufw: 1 1 Auvinen
Dub: Sold: ho 1
dr Thomas 1 Niippa

Sivu 1349A (aukeaman 1349 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ylisenaufwila/Ylisenauvila 3 Hind Hintzain mh 1 1 Hintsanen
B: Johan 1 Hintsanen
2 Hind: Hintzain mh 1 1 Hintsanen
Pappila 1 Brof: Mart Kandain 1 Kontiainen
1 Utrjd. Simon Pahlss 1
1 Utrjd. Mart Kåndiain 1 Kontiainen
2 Klåck: Matt Hotain mh 1 1 Haatainen
2 Spögub Lars Kondiain mh 1 1 Kontiainen
2 Cap: H: Mart Alenius mh 1 1 Allenius
5 1 Kyrckioheerden H: And: Molander mh 1 1 Molander
d:r Emerentz 1 Molander
d:r Joh: Kardin mh 1 1 Kaartinen
Dub: R: ho 1
Kaipola/Mäntynen 3 Matt Westerin 1 Vesterinen
B. Påhl Peerson 1 Vesterinen
d:r Peer Haloins ho 1 Halonen
Kaipola 3 Anders Tijain mh 1 1 Tiainen
B:r Johan 1 Tiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17091711

© Maija-Liisa Laakso 2023