AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1711

Sivu 2587AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila - 4 - Petter Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Johan mh 1 1 Auvinen
Erikala/Eerikkälä - 2 - Johan Ahoin mh 1 1 Ahonen
- 4 - Michel Hildemoin 1 - Heltimoinen
Dr: Hind: Hulckoin mh 1 1 Hulkkonen
D:r Johan Haltuin 1 - Halttunen
Hasula - 1 - Ohlof Luuckoins h:o - 1 Luukkonen
Hintzala/Hintsala - 1 - Elias Hintzains h:o - 1 Hintsanen
- 3 - Hind: Hindzain mh 1 1 Hintsanen
D:r Tomas Neepa 1 - Niippa
Haltula/Halttula - 3 - Olof Haltuin mh 1 1 Halttunen
B:r Hindrich 1 - Halttunen
- 2 - Johan Parckoin mh 1 1 Parkkonen
- 2 - Peer Röhins E:a - 1 Ryhänen
S: Johan Persson 1 - Ryhänen
- 2 - Staff: Huckain mh 1 1 Hukkanen
- 4 - Anders Kårhoin mh 1 1 Korhonen
S: Jacob mh 1 1 Korhonen
Hyfwerile/Hyvärilä - 2 - Hind: Weijal:n 1 - Veijalainen
S: Petter 1 - Veijalainen
Heikurila/Heikkurila - 6 - And: Hakulin mh 1 1 Hakulinen
B:r Erich mh 1 1 Hakulinen
B:S: Peers h:o - 1 Hakulinen
B:S: Olof 1 - Hakulinen
Idenlax/Iitlahti - 4 - Staffan Monoin mh 1 1 Mononen
S: Johan 1 - Mononen
S: Anders 1 - Mononen
- 2 - Mårtn Laitin mh 1 1 Laitinen
- 1 - Peer Mortnss: Pohial:n 1 - Pohjalainen
- 2 - Giöstan Erichss: mh 1 1
Kardila/Kaartila - - 1 Matz Kardins h:o - 1 Kaartinen
- 2 - Anders Kardin mh 1 1 Kaartinen
- 1 - Michel Kardin 1 - Kaartinen

Sivu 2588AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaipola - 2 - Lars Larss: Säppein mh 1 1 Seppänen
- 8 - Erich Kåstiain mh 1 1 Kostiainen
B: Sammuel 1 - Kostiainen
B:S: Hindrich mh 1 1 Kostiainen
D:r Anders Peerss: mh 1 1
D:r Moses 1 - Pelkonen
- 2 - Anders Tijtain mh 1 1 Tiittanen
2 - - Lensm: Jonas Lööfberg mh 1 1 Löfberg
- 2 - Philip Andss: Korhoin mh 1 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen - 3 - Niels Erichain mh 1 1 Eerikäinen
D:r Peer Matzs. Erikain 1 - Eerikäinen
- 2 - T: Hind: Soikain mh 1 1 Soikkanen
- 2 - Grels Soikain mh 1 1 Soikkanen
Kammoila/Kammola - 2 - Påhl Mäkel:n 1 - Mäkeläinen
D:r Hindrich 1 -
- 3 - Pett: Wihawain 1 - Vihavainen
D:r Matz Matzson mh 1 1 Anttonen
- 1 - Lars Haloin 1 - Halonen
- 2 - Hind: Ahoin mh 1 1 Ahonen
Kärsywä/Kyrsyä - 6 - Mårtn Kammoin mh 1 1 Kammonen
B: Lars mh 1 1 Kammonen
B: Johan mh 1 1 Kammonen
Kariulamekj/Karjulanmäki - 2 - Pohl Hakulin mh 1 1 Hakulinen
- 1 - Matz Matzson 1 - Vitikka
- 3 1 Simon Hakulin mh 1 1 Hakulinen
Dr: And: Ahoins h:o - 1 Ahonen
Sol: h:o - 1
- 3 - And: Pardain 1 - Partanen
B:S: Brusius 1 - Partanen
B:S: Thomas 1 - Partanen
Lohilax/Lohilahti - 6 - Matz Löppein mh 1 1 Löppönen
B:S: Lars 1 - Löppönen
B: Bertel mh 1 1 Löppönen
B: Hind: h:o - 1 Löppönen
- 4 - Brusius Sinckoin mh 1 1 Reinikainen
B: Lars h:o - 1 Naukkarinen
D:r And: Sinckoins h:o - 1 Akkanen
- 2 - BertL: Israelss: mh 1 1 Hana

Sivu 2589AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lingola/Linkola - 2 - Philip Korhoin mh 1 1 Korhonen
Leipämekj/Leipämäki - 4 - Sammuel Lautiain 1 - Lautiainen
S: Påhl mh 1 1 Lautiainen
D:r Erich Kotka 1 -
- 4 - Hind: Larss: Kanckoins h:o - 1 Kankkunen
S: Lars 1 - Kankkunen
B: Johan mh 1 1 Kankkunen
Marala/Maarala - 4 - Pohl Jumpain mh 1 1 Jumppanen
B: Matz mh 1 1 Jumppanen
Mändys/Mäntynen - 2 - Hind: Haloin mh 1 1 Halonen
- 1 1 And: Nousiains h:o - 1 Nousiainen
Sol: Anders Kosmain h:o - 1 Kuosmanen 125
- 2 - Johan Wihawain mh 1 1 Vihavainen
- 1 - And: Konstins mor - 1 Konsti
- 2 - Olof Sallin mh 1 1 Sallinen
- 2 - Matz Wästerin 1 - Vesterinen
B: Pohl Peerss: 1 - Vesterinen
- 2 - Johan Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
- 3 - Staff Kiukas mh 1 1 Kiukas
Syster Anna - 1 Kiukas
Nijnimekj/Niinimäki - 4 - Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Dr: And: Mähoin mh 1 1 Mähönen
Pardala/Partala - - - ÖfwerstL: Pistohlkors hemman - - Pistolekors
D:r Bert: Kammoin - - Kammonen
- 2 - T: Christer Härkoin mh 1 1 Härkönen
Pulckila/Pulkkila - 2 - And: Tirroin 1 - Tirronen
B: Olof 1 - Tirronen
Rauhannej/Rauhaniemi - 3 - Mantahls Commissarien Petter Strengberg mh 1 1 Strengberg
D:r Pohl 1 -
- 1 - Petter Lejnoin 1 - Leinonen
- 4 - Johan Haatain mh 1 1 Haatainen
B: Hindrich 1 - Haatainen
Dr: Abraham 1 - Skumpe
Rokonemj/Ruokoniemi - 4 - Sigf: Helpj mh 1 1 Helpi
B:M: Jöran Johans: mh 1 1 Helpi
- 1 - Hind: Hintzain 1 - Hintsanen

Sivu 2590AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi - 3 - Pett: Tärwoin mh 1 1 Tervonen
B:M: And: Hanskj 1 - Hanska
- 3 - Jöran Hotaka mh 1 1 Hotakka
Pig: Beata - 1
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale - 2 - Pett: Lakoin mh 1 1 Laakkonen
- 1 - Jöran Taskin 1 - Taskinen
Rootila/Ruottila - 4 - Lars Ruotin mh 1 1 Ruottinen
B: And: 1 - Ruottinen
B: Johan 1 - Ruottinen
- 2 - Hind: Jöransson mh 1 1 Ahonen
- 3 - And: Tuhkoin mh 1 1 Tuhkanen
B: Gabriel 1 - Tuhkanen
Ryhelä/Ryhälä - 3 - And: Matzson mh 1 1 Reponen
B:S: And: Peerss 1 - Reponen
Sulkawa/Sulkava - 2 - Petter Massin 1 - Mesiäinen
Rytt: h:o - 1
- 2 - Erich Soikain mh 1 1 Soikkanen
- 3 1 And: Kondin mh 1 1 Kontiainen
D:r Peer Kondin 1 - Kontiainen
Sol: h:o - 1
Sipilä - 2 - Pett: Hintzain mh 1 1 Hintsanen
- 3 - And: Sipin mh 1 1 Sipinen
B: Ohls h:o - 1 Sipinen
Säppälä/Seppälä - 4 - Sigfred Säppein mh 1 1 Seppänen
B: Anders mh 1 1 Seppänen
Tannila - 2 - Johan Kondiain mh 1 1 Kontiainen
B: Anders - - Kontiainen
Telataipall/Telataipale - 4 - Mortn Hämälein 1 - Hämäläinen
S: Mårtn mh 1 1 Hämäläinen
B: Tomas 1 - Hämäläinen
- 2 - Michel Hemel:n mh 1 1 Hämäläinen
- 2 - Lars Pedikein mh 1 1 Pietikäinen
- 2 - Israel Israelss: mh 1 1 Hana
Tunnila - 2 1 Joh: Pardain mh 1 1 Partanen
Sol: h:o - 1
- 3 - Niels Parckoins h:o - 1 Parkkonen
B: Lars mh 1 1 Parkkonen

Sivu 2591AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tunnila - 2 1 Matz Bengtin mh 1 1 Penttinen
Sol: hust: - 1
- 4 - Joh: Turuin mh 1 1 Turunen
B: Hindrich mh 1 1 Turunen
Wäätälä/Väätälänmäki - 4 1 Anders Repoin mh 1 1 Reponen
B: Johan mh 1 1 Reponen
Sol: Thomas Tijtain hust:o - 1 Tiittanen 121
Ylisenaufwila/Ylisenauvila - 4 1 Bertel Johansson mh 1 1 Helpi
Swåg: Samuel Aufwin mh 1 1 Auvinen
Sol: h:o - 1
- 2 - Hindrich Hintzain mh 1 1 Hintsanen
- 3 - Matz Hämäl:n 1 - Hämäläinen
D:r Hind: Hintzain mh 1 1 Hintsanen
Pappila 1 - - Brof: Mortn Kondin 1 - Kontiainen
- 1 - Utrid: Mårtn Kåndin 1 - Kontiainen
2 - - Klock: Matz Haatain mh 1 1 Haatainen
- 1 - Spög: Lars Kodin 1 - Kontiainen
2 - - Capel: H:r Mortn Allenius mh 1 1 Allenius
3 - - Kyrckioheerd: H:r Anders Molander mh 1 1 Molander
D:r Johan Turuin 1 - Turunen
Kaipola - 2 - Anders Tijain 1 1 Tiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17101712

© Väinö Holopainen 2023