AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1712 → Henkikirja  ☰ 

Sulkava henkikirja 1712

Sivu 2257AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Petter Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Johan mh 1 1 Auvinen
Erickala/Eerikkälä 2 Johan Ahoin mh 1 1 Ahonen
4 Michell Helldemoin 1 Heltimoinen
d:r Hindrich Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
d:r Johan Halltuin 1 Halttunen
Hindtzala/Hintsala 3 Hindrich Hindtzain mh 1 1 Hintsanen
d:r Thomas Nijpa 1 Niippa
Halltula/Halttula 3 Olof Halltuin mh 1 1 Halttunen
Bror Hindrich 1 Halttunen
2 Johan Parckin mh 1 1 Parkkinen
1 Johan Peerss:n Ryhein 1 Ryhänen
1 Staffan Huckains Enkia 1 Hukkanen
4 Anders Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Sonn Jacob mh 1 1 Korhonen
Hyfwärillä/Hyvärilä 3 Hindrich Wäijalain 1 Veijalainen
Sonn Peer mh 1 1 Veijalainen
Heikurilla/Heikkurila 4 Anders Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Bror Erich mh 1 1 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 5 Johan Staffanss:n Monoin 1 Mononen
Bror Anders 1 Mononen
Bror Petter 1 Mononen
M: Sigfredh Ämmänen mh 1 1 Ämmänen

Sivu 2258AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 2 Mårten Laitin mh 1 1 Laitinen
2 Johan Tijain 1 Tiainen
pro 1710 tillbaka 1
1 Peer Mattss:n Pochal:n 1 Pohjalainen
4 Gustaf Erichssonn mh 1 1
d:r Anders Tijains hustru 1 Tiainen
Pro 1711 tillbaka 1
Kaartila 2 Michell Kardin mh 1 1 Kaartinen
Kaipola 3 Lars Larss:n Säppein mh 1 1 Seppänen
dräng Petter Leinoin 1 Leinonen
8 Erich Kåstiain mh 1 1 Kostiainen
Bror Samuell 1 Kostiainen
Bror Son Hindrich mh 1 1 Kostiainen
d:r Anders Peersson mh 1 1
d:r Mosses 1 Pelkonen
2 Anders Tijtain mh 1 1 Tiittanen
2 Länsm:n Johan Löberg mh 1 1 Löfberg
2 Philip Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 2 Niells Erickain 1 Eerikäinen
B:r S: Erich Mattss:n Erick:n 1 Eerikäinen
Kammoila/Kammola 2 Påhl Mäckel:n 1 Mäkeläinen
d:r Hindrich 1
4 Petter Wijhawain mh 1 1 Vihavainen
Bertell Kammoin mh 1 1 Kammonen

Sivu 2259AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kammoila/Kammola 1 Lars Halloin 1 Halonen
4 Hindrich Ahoin mh 1 1 Ahonen
B:S: Hindrich Jöranss:n mh 1 1 Ahonen
Kyrsyfwä/Kyrsyä 6 Mårten Kammoin mh 1 1 Kammonen
Bror Lahrs mh 1 1 Kammonen
Bror Johan mh 1 1 Kammonen
Karjulameckj/Karjulanmäki 3 Påhl Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Sonn Påhls hustru 1 Hakulinen
3 Mattz Mattssonn mh 1 1 Vitikka
Bror Abraham 1 Vitikka
3 1 Simon Hackulin 1 Hakulinen
Solldat hustrun 1
d:r Anders Aufwin 1 Ahonen?
Bror dåtter Anna 1 Hakulinen
3 Brussius Pardain 1 Partanen
Bror Sonn Thomas 1 Partanen
Bror Sonn Anders 1 Partanen
Låhilax/Lohilahti 6 Mattz Löppein mh 1 1 Löppönen
Bror Sonn Lahrs 1 Löppönen
Bror Bertell mh 1 1 Löppönen
Bror Hindrichz hustru 1 Löppönen
4 Brussius Sinkoin mh 1 1 Reinikainen
Bror Lahrs hustru 1 Naukkarinen
d:r Anders Ackains hustru 1 Akkanen

Sivu 2260AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Låhilax/Lohilahti 3 Michell Jäskel:n mh 1 1 Jääskeläinen
Han pro 1711 tillbackars 1
2 Jöran Kärfwin 1 Kervinen
Pro 1711 tillbackars 1
3 Bertell Issraellss:n Hanna medh hustru 1 1 Hana
d:r Ellias Hindtzains hust 1 Hintsanen
Lingola/Linkola 4 Philip Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Bror Hindrich mh 1 1 Korhonen
Läipämäckj/Leipämäki 3 Samuell Lautiain 1 Lautiainen
Sonn Påhl mh 1 1 Lautiainen
5 Hindrich Lahrsson Kanck:s hust 1 Kankkunen
Sonn Lahrs 1 Kankkunen
Bror Johan 1 Kankkunen
Grells Såikain mh 1 1 Soikkanen
Maarala 5 Påhl Jumpain mh 1 1 Jumppanen
Bror Mattz mh 1 1 Jumppanen
Sonn Påhl 1 Jumppanen
Mändyss/Mäntynen 2 Hindrich Halloin mh 1 1 Halonen
1 1 Anders Nåussiains hust 1 Nousiainen
Solldat Anders Kosmain hustrun 1 Kuosmanen 125
1 Lars Kånstis Enkia 1 Konsti
2 Olof Sallin mh 1 1 Sallinen
2 Mattz Wästerin 1 Vesterinen
Bror Påhl Peerssonn 1 Vesterinen

Sivu 2261AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mändyss/Mäntynen 2 Sigfredh Wästerin mh 1 1 Vesterinen
2 Johan Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
2 Staffan Kiukas mh 1 1 Kiukas
Ninimäckj/Niinimäki 4 Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
d:r Eskell Kangains mh 1 1 Kankainen
Pardala/Partala Öfwerste Pistohlkårss Sätt Pistolekors
d:r Mattz Antoin mh, Niuta Löhn och Kåst Anttonen
2 T:re Christer Härckein mh 1 1 Härkönen
Pullkila/Pulkkila 5 Anders Wassara mh 1 1 Vasara
Bror Johan mh 1 1 Vasara
d:r Rassmus 1
Rauhanemj/Rauhaniemi 2 Mantahls Commissarien Pett:r Strengbergh mh 1 1 Strengberg
4 Johan Hatain mh 1 1 Haatainen
d:r Abraham 1 Skumpe
Bror Hindrich 1 Haatainen
Rockonemj/Ruokoniemi 6 Sigfredh Hällpis hustru 1 Helpi
B:m: Jöran Johanss:n mh 1 1 Helpi
Ryttare hustru 1
d:r Michell Hardukain mh 1 1 Hartikainen
1 Hindrich Lahrss:n Hindtzain 1 Hintsanen
4 Petter Tärfwoin mh 1 1 Tervonen
B:m: Anders Hanskj 1 Hanska
Petter Haatain 1 Haatainen
2 Jöran Håttacka mh 1 1 Hotakka

Sivu 2262AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale 2 Petter Laakoin mh 1 1 Laakkonen
1 Jöran Taskin 1 Taskinen
Routila/Ruottila 4 Lahrs Routin mh 1 1 Ruottinen
Bror Anders 1 Ruottinen
Bror Johan 1 Ruottinen
Ryhälä 4 Anders Mattss:n Räpoin mh 1 1 Reponen
B:r S: Anders Peerss:n mh 1 1 Reponen
Sullkawa/Sulkava 2 Måns Mickoin 1 Mikkonen
Ryttare hustrun 1
2 Erich Soikain mh 1 1 Soikkanen
2 1 Anders Kåndiains hust 1 Kontiainen
d:r Petter Kåndin 1 Kontiainen
Solld: hustru Anna 1
Sippillä/Sipilä 2 Petter Hindtzain mh 1 1 Hintsanen
3 1 Anders Sippin mh 1 1 Sipinen
Bror Olofz hustru 1 Sipinen
Solldat Kardins hustru 1 Kaartinen 117
Säppälä/Seppälä 4 Sigfredh Säppäin mh 1 1 Seppänen
Bror Anders mh 1 1 Seppänen
Tannila 3 Befal:n Olof Meinander mh 1 1 Meinander
Piga Gertrudh 1
2 Johan Kåndia mh 1 1 Kontiainen

Sivu 2263AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tellataipall/Telataipale 7 1 Mårten Hämmäl:n 1 Hämäläinen
Sonn Mårten mh 1 1 Hämäläinen
Bror Thomas mh 1 1 Hämäläinen
pro 1711 hust: tillbaka 1
Solldat Löppeins hust 1 Löppönen
d:r Simon Thomasson 1
4 Michell Hämälein mh 1 1 Hämäläinen
Lars Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Tunnila 2 1 Johan Pardain mh 1 1 Partanen
Solldat hustru 1
3 Niels Parckoins hust 1 Parkkonen
Bror Lahrs mh 1 1 Parkkonen
3 1 Mattz Bengdtin 1 Penttinen
Son Olof mh 1 1 Penttinen
Solldat hustrun 1
4 Johan Turuin mh 1 1 Turunen
Bror Hindrich mh 1 1 Turunen
Wätälä/Väätälänmäki 2 1 Johan Reppoin mh 1 1 Reponen
Solldat Thomas Tijtain hustrun 1 Tiittanen 121
Yllisenaufwila/Ylisenauvila 5 Bertell Johanss:n mh 1 1 Helpi
Swåg:r Samuell Auf:n mh 1 1 Auvinen
Solldat Enckian 1
2 Hindrich Hindtzain mh 1 1 Hintsanen
4 Mattz Hämäl:n mh 1 1 Hämäläinen
d:r Hindrich Hindtzain mh 1 1 Hintsanen

Sivu 2264AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Yllisenaufwila/Ylisenauvila 1 Corp: Adam Suppoins hust 1 Supponen 89
Pappila 1 Brof: Mårt:n Kåndiain 1 Kontiainen
1 Uthrijd: Mårt:n Kåndia 1 Kontiainen
1 Spögub: Lars Kåndiain 1 Kontiainen
2 Capl: H:r Mårt:n Allenius medh hustru 1 1 Allenius
3 Kyrckioheerd:n H:r Andreas Molander mh 1 1 Molander
d:r Johan Tanninen 1 Tanninen
1 Klåck: Mattz Hatain Haatainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17111722

© Maija-Liisa Laakso 2022