AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1722

Sivu 2103AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Aufwila/Auvila 3 Petter Aufwin mh: 1 1 Auvinen
Son Johan 1 Auvinen
2 H. Leut: Strählmans Fru 1 Strellman
d: Hind: Turuin 1 Turunen
Erickala/Eerikkälä 2 T: Lars Assickain 1 Asikainen
Bror Hindrich 1 Asikainen
3 Michell Heldemoin 1 Heltimoinen
d: Hind: Hulckoin mh: 1 1 Hulkkonen
Hassula/Hasula 4 Johan Månoin 1 Mononen
Bror Anders 1 Mononen
Bror Peer mh: 1 1 Mononen
Hintzala/Hintsala 2 Hindrich Hindtzain mh: 1 1 Hintsanen
Haltula/Halttula 2 Johan Parckin mh: 1 1 Parkkinen
3 Johan Peerss. Ryhein mh: 1 1 Ryhänen
b: Brussius 1 Ryhänen
1 Påhl Wästerins hustru 1 Vesterinen
2 Jacob Kårhoin mh: 1 1 Korhonen
4 Erich Kilpeläin mh: 1 1 Kilpeläinen
d: Peer Halttuin mh: 1 1 Halttunen
Hyfwärilä/Hyvärilä 1 Leut: Jacob Böismans Fru 1 Böisman
Idenlax/Iitlahti 4 Sigfred Rämäins hustru 1 Rämänen
Olof Pärnain mh: 1 1 Pärnänen
Piga Kirstin 1
2 Anders Wirolain mh: 1 1 Virolainen
1 3 Erich Mickoin mh: 1 1 Mikkonen
Bror Anders 1 Mikkonen
Qwartermest: Kaianders h: 1 Kajander
2 Johan Tijain mh: 1 1 Tiainen

Sivu 2104AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 2 Befall:n Olof Majnad:s Hem:n Meinander
OpbördzM:n Barthold Myrell 1 Myrell
Dito Zacharias Kethon 1 Kethon
Kardila/Kaartila 4 Peer Hindtzain mh: 1 1 Hintsanen
Johan Hindtzain mh: 1 1 Hintsanen
1 Anders Nåussiains hust 1 Nousiainen
Kaipola 1 Lars Larsson Säppain 1 Seppänen
4 Erich Kåstiain mh: 1 1 Kostiainen
Måg Peer Pulckin mh: 1 1 Pulkkinen
4 Länsman Jonas Löberg mh: 1 1 Löfberg
d: Peer Leinoin 1 Leinonen
d: And:s Kietewäin 1 Kietäväinen
2 Philip Kårhoin mh: 1 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 2 Niels Erickain mh: 1 1 Eerikäinen
2 Anders Raski mh: 1 1 Raski
Kammola 4 Olof Mäckäläins hust: 1 Mäkeläinen
S: Påhl Ohlss. mh: 1 1 Mäkeläinen
bror Olof 1 Mäkeläinen
4 Petter Wichawain mh: 1 1 Vihavainen
Bror Jacob Wichawain 1 Vihavainen
Bror Anders 1 Vihavainen
1 Johan Achoin 1 Ahonen
2 Hindrich Achoin mh: 1 1 Ahonen
Kyrsyfwä/Kyrsyä 5 Mårthen Kammoin mh: 1 1 Kammonen
Bror Lars hustru 1 Kammonen
bror Johans Enkia 1 Kammonen
d: Carl Rautia 1 Rautia
Kariulanmäkj/Karjulanmäki 3 Brussius Pardain mh: 1 1 Partanen
Bror Olof Pardain 1 Partanen
5 Abraham Mattsson mh: 1 1 Vitikka
bror Anders mh: 1 1 Vitikka
d: Hindrich Kammoin 1 Kammonen

Sivu 2105AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kariulanmäkj/Karjulanmäki 2 Mårten Padains hustru 1 Partanen
d: Matts Mura 1 Mura
Låhilax/Lohilahti 4 Lars Walldoin mh: 1 1 Valtonen
bror Påhl 1 Valtonen
Syster 1
2 Johan Naukarin 1 Naukkarinen
Fb: Lars hustru 1 Naukkarinen
Linghola/Linkola 5 Philip Kårhoin hustru mh: 1 1 Korhonen
Bror Hindrich 1 Korhonen
Bror Niels 1 Korhonen
dotter 1
Läipämäkj/Leipämäki 5 Hindrich Kaukuins hust 1 Kankkunen
Sonn Lars 1 Kankkunen
Bror Johan 1 Kankkunen
Bror Mattz 1 Kankkunen
Rytt hustru 1
3 Påhl Lautiain 1 Lautiainen
bror Johans hustru 1 Lautiainen
Syster Susanna 1 Lautiainen
Marala/Maarala 2 Mattz Jumpain mh: 1 1 Jumppanen
Mändyss/Mäntynen 4 Hindrich Turuin mh: 1 1 Turunen
Son Jacob 1 Turunen
d: Hindrich Haloin 1 Halonen
2 Lars Kånstis hustru 1 Konsti
Sonn Olof 1 Konsti
2 Benjamin Biörn mh: 1 1 Björn
3 Petter Mattsson Wästerin mh: 1 1 Vesterinen
bror Johann 1 Vesterinen
2 Mårthen Mieloin mh: 1 1 Mielonen
2 Staffan Kiukas mh: 1 1 Kiukas
2 Petter Wäjalain mh: 1 1 Veijalainen

Sivu 2106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Ninimäkj/Niinimäki 3 Anders Kånstij mh: 1 1 Konsti
Johan Laitin 1 Lautiainen
Pardala/Partala 1 H:r Öfwerste Piståhlkors Enkias Sättärije Pistolekors
d: Anders Pärnoin 1 Pärnänen
3 T: Hindrich Härckäin mh: 1 1 Härkönen
Bror Abraham 1 Härkönen
Pulckila/Pulkkila 3 Anders Wassara mh: 1 1 Vasara
Bror Johan 1 Vasara
Rauhanemj/Rauhaniemi 2 Johan Hatain mh: 1 1 Haatainen
4 Ifwar Kärfwin mh: 1 1 Kervinen
Bror Anders 1 Kervinen
d: Johan Hatain 1 Haatainen
Ruåkonemj/Ruokoniemi 2 Regem:s Qwartermest: Petter Båchburgz Fruu 1 Beckborg
Piga Anna 1
2 Johan Hämäl: mh: 1 1 Hämäläinen
2 Hind: Larsson Hindtzain mh: 1 1 Hintsanen
2 Pett Täräfwäins hustru 1 Tervonen
d: Anders Hanska 1 Hanska
2 Olof Matticka 1 Matikainen
Son Swen 1 Matikainen
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale 2 Jöran Taskin mh: 1 1 Taskinen
Råtila/Ruottila 2 Lars Ruåtin mh: 1 1 Ruottinen
2 Anders Rotin mh: 1 1 Ruottinen
Ryhälä 2 Anders Mattss. Räpo mh: 1 1 Reponen
Sulckawa/Sulkava 5 Lars Lakoin 1 Laakkonen
Syster Brijta 1 Laakkonen
d: Olof Ohlssonn 1
d: Benjam Paunoin mh: 1 1 Paunonen
Sefwionsarij/Kaartila 2 Anders Aufwinen mh:, ifr. Pätäjänemj och Pumala S:n 1 1 Auvinen

Sivu 2107AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Sulckawa/Sulkava 1 Föraren Gerdt Bergmans h: 1 Bergman
Sippilä/Sipilä 2 Michell Hämäl: mh: 1 1 Hämäläinen
1 Anders Sippin 1 Sipinen
Säppälä/Seppälä 4 Sigfredh Säppäin mh: 1 1 Seppänen
Bror Anders mh: 1 1 Seppänen
Tannila 1 Johan Kåndias hustru 1 Kontiainen
Telataipall/Telataipale 5 Mårten Hämäl: 1 Hämäläinen
Son Mårten mh: 1 1 Hämäläinen
Bror Mattz 1 Hämäläinen
Bror Byrgell 1 Hämäläinen
2 Johan Aufwin mh: 1 1 Auvinen
3 Lars Piedickeins hust: 1 Pietikäinen
b: Mattz Pollein mh: 1 1 Pellinen
Tunnila 4 Johan Pumalain mh: 1 1 Puumalainen
Son Olof mh: 1 1 Puumalainen
3 Niels Parckoins hust: 1 Parkkonen
Son Niels 1 Parkkonen
dreng Olof Haltuin 1 Halttunen
4 Mattz Bengdtin 1 Penttinen
Son Olof mh: 1 1 Penttinen
Bror Mattz 1 Penttinen
3 Johan Pöllein mh: 1 1 Pöllänen
Brodern 1
Wätälä/Väätälänmäki 1 Johan Räpoin 1 Reponen
2 Lars Parckoin 1 Parkkonen
Sonn Niels 1 Parkkonen
2 Olof Johansson Wätäin mh: 1 1 Väätäinen
Ylesenaufwila/Ylisenauvila 4 Samuel Aufwin mh: 1 1 Auvinen
Bror Axell mh: 1 1 Auvinen

Sivu 2108AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Ylesenaufwila/Ylisenauvila 4 Mattz Hämäläin mh: 1 1 Hämäläinen
Son Niels mh: 1 1 Hämäläinen
Pappila 1 Brofoug: Mårth:n Kåndia 1 Kontiainen
1 Uthrijd: Mårthen Kåndia 1 Kontiainen
2 Kl: Matz Hatain 1 Haatainen
Son Johan 1 Haatainen
1 Spögub. Petter Leinoin 1 Leinonen
5 Capl: H. Aron mh: 1 1 Molander
dreng Erich Såickain 1 Soikkanen
d: Jöran Hämäl: mh: 1 1 Hämäläinen
6 Kyrckioh:n H. Claes Molander 1 Molander
Syst:r Emerentzia och Marja 2 Molander
d: Peer Larsson 1
dreng Olof Peersson 1
d: Johan Hindersson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17121723

© Maija-Liisa Laakso 2023