AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1723 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1723

Sivu 3318AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Aufwila/Auvila 5 H:r Lieut. Strelmans Fru 1 Strellman
dräng Hindrich Turuin 1 Turunen
d:r Thomas Nijpa mh 1 1 Niippa
d:r Johan Laijuinen 1 Lajunen
Erikala/Eerikkälä 3 T. Lars Asikain 1 Asikainen
Bror Hindrich 1 Asikainen
d:r Hind. Hulkoins hust:o 1 Hulkkonen
Hassula/Hasula 5 Johan Månoin 1 Mononen
Bror Anders 1 Mononen
Bror Pehr mh:o 1 1 Mononen
d:r And:s Rännare 1 Rännare
Hintzala/Hintsala 5 Hindrich Hintzain 1 Hintsanen
dåtter Karin 1 Hintsanen
d:r Anders Hanskj 1 Hanski
d:r Hindrich Hatain mh:o 1 1 Haatanen
Haltula/Halttula 2 Johan Parkin mh:o 1 1 Parkkinen
4 Johan Ryhain mh:o 1 1 Ryhänen
Bror Brussius mh:o 1 1 Ryhänen
1 Påhl Wästerins hustro 1 Vesterinen
4 Jacob Kårhoin mh:o 1 1 Korhonen
d:r Pehr Grelsson mh:o 1 1 Halttunen?
2 Erich Kilpeläin mh:o 1 1 Kilpeläinen
Hyfwärilä/Hyvärilä 2 Lieut. Jacob Böismans Fru 1 Böisman
d:r Johan Kammoin 1 Kammonen
Idenlax/Iitlahti 2 And:s Wirolain mh:o 1 1 Virolainen
4 Sigfred Rämäins h:o 1 Rämänen
Olof Pärnäin mh:o 1 1 Pärnänen
Pijgan Chirstin 1
1 Pehr Leinoin 1 Leinonen
1 Qwartermäst: Kajanders hustro 1 Kajander
2 Johan Tijain mh:o, i Kaipola by 1 1 Tiainen
4 BefallningzMan Olof Meinander m hustro 1 1 Meinander
Upbördzskrif: Barthol Myrel 1 Myrell
Pijgan Brijta 1
4 L:b: Abraham Påhlss 1 Härkönen
Pigan Catharina 1
Pigan Margaretha 1
d:r Johan Andersson 1
Kardila/Kaartila 4 Pehr Hintzain mh:o 1 1 Hintsanen
Johan Hintzain mh:o 1 1 Hintsanen
1 Anders Nåussiains h:o 1 Nousiainen
Kaipola 1 Lars Larsson Säppäin 1 Seppänen
5 Erich Kåstiain 1 Kostiainen
M. Pehr Pulkin mh:o 1 1 Pulkkinen
Son Erich Kåstiain 1 Kostiainen
d. Matts Hållopain 1 Holopainen
3 Länssman Jonas Löberg mh:o 1 1 Löfberg
dräng Anders Kättuin 1 Kettunen

Sivu 3320AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kaipola 2 Philip Kårhoin mh:o 1 1 Korhonen
Kaitais/Kaitainen 2 Niels Erikäin mh:o 1 1 Eerikäinen
Kammola 4 Påhl Ohlss. Mäkeläin mh:o 1 1 Mäkeläinen
Bror Olof mh:o 1 1 Mäkeläinen
Kyrsyfwä/Kammola 5 Pehr Wihawain mh:o 1 1 Vihavainen
Bror Jacob mh:o 1 1 Vihavainen
Bror Anders 1 Vihavainen
1 Johan Ahoin 1 Ahonen
2 Hindrich Ahoin mh:o 1 1 Ahonen
Kyrsyä 4 Mårten Kammoin mh:o 1 1 Kammonen
Bror Lars hustro 1 Kammonen
d. Carll Rautiain 1 Rautiainen
Kariulanmäkj/Karjulanmäki 3 Brussius Pardain mh:o 1 1 Partanen
Bror Olof 1 Partanen
4 Abraham Mattsson mh. 1 1 Vitikka
Bror Anders mh:o 1 1 Vitikka
1 Mårten Pardains h:o 1 Partanen
Lohilax/Lohilahti 5 Lars Waldoin mh:o 1 1 Valtonen
Bror Påhl mh:o 1 1 Valtonen
Syster Margaretha 1 Valtonen
2 Johan Naukarin mh:o 1 1 Naukkarinen
Lingola/Linkola 3 Philip Kårhoins h:o 1 Korhonen
Bror Hindrich 1 Korhonen
Bror Niels 1 Korhonen
Läipämäkj/Leipämäki 5 Lars Kankuin mh:o 1 1 Kankkunen
Bror Johan mh:o 1 1 Kankkunen
Bror Matts 1 Kankkunen

Sivu 3321AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Läipämäkj/Leipämäki 3 Påhl Lautiain 1 Lautiainen
Dräng Olof Kardin 1 Kaartinen
Ryttare hustro Hellga 1
Marala/Maarala 2 Matts Jumpain mh:o 1 1 Jumppanen
Mändys/Mäntynen 4 Hindrich Turuin mh:o 1 1 Turunen
Son Jacob 1 Turunen
dräng Hind. Halloin 1 Halonen
2 Lars Kånstis hustro 1 Konsti
Son Olof 1 Konsti
3 Beniam Biörn mh:o 1 1 Björn
dräng Erich Kiskin 1 Kiiskinen
3 Pehr Wästerin mh:o 1 1 Vesterinen
Bror Johan 1 Vesterinen
3 Mårten Mieloin mh:o 1 1 Mielonen
Bror Anders 1 Mielonen
2 Staffan Kiukas mh:o 1 1 Kiukas
2 Pehr Wäjalain mh:o 1 1 Veijalainen
Ninimäkj/Niinimäki 3 Johan Lautiain mh:o 1 1 Lautiainen
dräng Sigfred Kinnoin 1 Kinanen
Pardala/Partala H:r Öfwerste Pistohlkors Sätterij Pistolekors
d:r Anders Pärnoin Niuter löhn och kåst hoos adelsm. Pärnänen
2 T. Hindrich Härkoin mh:o 1 1 Härkönen
Pulkila/Pulkkila 2 Anders Wasaras hustro 1 Vasara
Bror Johan 1 Vasara
Rauhaniemj/Rauhaniemi 2 Johan Haatain mh:o 1 1 Haatainen

Sivu 3322AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Rauhaniemj/Rauhaniemi 2 Jöran Kärfwins hust:o 1 Kervinen
Bror Anders 1 Kervinen
Rookoniemj/Ruokoniemi 3 Regementq:n Petter Beckborgz Fruu 1 Beckborg
Pijga Anna 1
d. Anders Hanskj 1 Hanski
2 Johan Hämmäläin mh 1 1 Hämäläinen
2 L:b: Hind. Hintzain mh:o 1 1 Hintsanen
1 Pehr Terfwoins hust:o 1 Tervonen
1 Erich Sinkoin 1 Sinkkonen
1 Swen Matika 1 Matikainen
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale 2 Jöran Taskin mh:o 1 1 Taskinen
Rootila/Ruottila 2 Lars Rootin mh:o 1 1 Ruottinen
2 Anders Rootin mh:o 1 1 Ruottinen
Ryhälä 2 Anders Räppoin mh:o 1 1 Reponen
Sulkafwa/Sulkava 6 Lars Laakoin 1 Laakkonen
Bror Anders 1 Laakkonen
dräng Anders Kållemain 1 Kolehmainen
d. Olof Ohlsson 1
d. Beniamin Paunoin mh 1 1 Paunonen
3 Erich Mickoin mh:o 1 1 Mikkonen
Bror Anders 1 Mikkonen
1 Föraren Gert. Bergmans h:o 1 Bergman
Sefwionsarj/Kaartila 1 Anders Aufwins hust:o 1 Auvinen

Sivu 3323AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Sipilä 2 Michel Hämmäläin mh 1 1 Hämäläinen
2 Mattz Pölläin mh:o 1 1 Pöllänen
3 Anders Sipin 1 Sipinen
d:r Jöran Hämmäl:n mh 1 1 Hämäläinen
Säppälä/Seppälä 4 Sigfredh Säppäin 1 Seppänen
Bror Anders mh:o 1 1 Seppänen
½Bror Lars 1
Tannila 4 Johan Kåndiains hust:o 1 Kontiainen
Anders Kånstj 1 Konsti
d. Mårten Enochsson 1 Laitinen
d. Påhl Längäin 1 Länkinen
Telataipal/Telataipale 5 Mårten Hämmäläin mh 1 1 Hämäläinen
Bror Matts 1 Hämäläinen
Bror Byrgell mh:o 1 1 Hämäläinen
2 Johan Aufwin mh:o 1 1 Auvinen
1 Lars Pedikäins hustro 1 Pietikäinen
Tunnila 4 Johan Pumalain 1 Puumalainen
Son Olof mh:o 1 1 Puumalainen
Son Johan 1 Puumalainen
3 Niels Parkoins hustro 1 Parkkonen
Son Niels 1 Parkkonen
d:r Olof Haltuin 1 Halttunen
4 Matts Bengtin 1 Penttinen
Son Olof mh:o 1 1 Penttinen
Bror Matts 1 Penttinen

Sivu 3324AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Tunnila 3 Johan Pölläin mh:o 1 1 Pöllänen
Bror Grels 1 Pöllänen
Wätälä/Väätälänmäki 1 Johan Räpoin 1 Reponen
2 Lars Parkoin 1 Parkkonen
Son Niels 1 Parkkonen
2 Olof Johanss. Wätäin mh. 1 1 Väätäinen
Yllisenaufwila/Ylisenauvila 4 Samuel Aufwin mh. 1 1 Auvinen
Bror Axell mh:o 1 1 Auvinen
2 Niels Hämmäläin mh. 1 1 Hämäläinen
2 Hindrich Hintzain mh:o 1 1 Hintsanen
Pappila 1 Brofoug. Mårten Kåndia 1 Kontiainen
1 Uthrijd. Mårten Kåndia 1 Kontiainen
2 Klåckaren Matts Hatain 1 Haatainen
Son Johan 1 Haatainen
1 Spögub. Pehr Leinoin 1 Leinonen
5 Sacellanen H:r Aron Molander mh:o 1 1 Molander
d. Erich Såikain 1 Soikkanen
d. Johan Haatain 1 Haatainen
Piga Beata Aufwin 1 Auvinen
6 Kyrckioherden H:r Claes Molander 1 Molander
Syster Emerentia och Maija 2 Molander
d:r Peer Larssonn 1
d. Olof Peersson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17221724

© Maija-Liisa Laakso 2023