AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1724 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1724

Sivu 3316AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila Petter Aufwins Hem:n Auvinen
Under ett bruuk i Hindtzala
2 6 H:r Lieut:n Strellmans Fruu 1 Caw: Strellman
d:r Hindrich Turuin mh 1 1 Turunen
d:r Thomas Nijpa 1 Niippa
d:r Johan Laijunen 1 Lajunen
d:r Anders Pernoin 1 Pärnänen
1 Erickala/Eerikkälä 2 H:r Ryttmest: Nykop mh 1 1 Nykopp
2 Tårp Lars Assickain 1 Asikainen
Bror Hindrich 1 Asikainen
2 Capit:n Sahl: Jöran Pistohlkårs Caw: öde Pistolekors
1 Halltula/Halttula 2 Erich Killpelein mh 1 1 Caw: Kilpeläinen
2 2 Jacob Kårhoin mh 1 1 Caw Korhonen
3 2 Johan Parckin mh 1 1 C: og: Parkkinen
4 4 Johan Ryhein mh 1 1 Caw Ryhänen
Bror Brussius mh 1 1 Ryhänen
1 Hassula/Hasula 5 Johan Månoin 1 C: og: Mononen
Bror Anders 1 Mononen
Bror Peer mh 1 1 Mononen
d:r Anders Rännare 1 Rännare
2 Olof Terfwoins Inf öde Tervonen

Sivu 3317AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Heikurila/Heikkurila 3 Thomas Thomass:n Mietin 1 Caw Miettinen
Bror S: Thomas Erss:n 1 Miettinen
Syster Carin 1 Miettinen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä 2 Lieut:n Jacob Böismans Fruu 1 Inf Böisman
dreng Johan Kammoin 1 Kammonen
1 Hindtzala/Hintsala 3 Hindrich Hindtzain 1 Caw Hintsanen
dåtter Karin 1 Hintsanen
d:r Anders Hanskj 1 Hanski
1 Idenlax/Iitlahti 2 Anders Wirolain mh 1 1 Caw Virolainen
2 Qwarteermest: Kaijander mh 1 1 Kajander
2 4 Johan Anderssonn 1 Caw
Sigfred Ramoins hust 1 Rämänen
d:r Petter Leinoin 1 Leinonen
Pigan Christina 1
3 Marten Påchial:s Caw öde Pohjalainen
4 7 Befallningm:n Oloff Meinander mh 1 1 Caw Meinander
Skrif:n gåssen Petter 1
d:r Abraham Påhlsson 1 Härkönen
Pigan Brita 1
Pigan Catharina 1
Pigan Maija 1
1 Kardila/Kaartila 1 Anders Noussiains hustru 1 Caw Nousiainen

Sivu 3318AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kardila/Kaartila 5 Peer Hindtzain mh 1 1 Inf Hintsanen
Johan Hindtzain mh 1 1 Hintsanen
Pigan Giertrud 1
3 2 Anders Aufwins hust 1 Caw Auvinen
Ifwar Kerfwins hust 1 Kervinen
4 1 Johan Terfwoin 1 Caw Tervonen
1 Kaipola 1 Lars Larsson Soppein 1 C: og: Seppänen
2 Johan Tijain mh 1 1 C: og: Tiainen
2.3 5 Erich Kåstiain 1 Caw Kostiainen
M: Peer Pullckin mh 1 1 Pulkkinen
Son Erich Kåstiain 1 Kostiainen
d:r Mattz Hållopain 1 Holopainen
4 5 H:r Häradzskirf:n Gustaff Wijckberg mh 1 1 C: öde Vikberg
d:r Lars Luukoin 1 Luukkonen
d:r And:s Kietewein 1 Kietäväinen
Pigan Maria 1
5 2 Philip Kårhoin mh 1 1 C: og: Korhonen
6 Johan Kaipoins C: öde Kaiponen
1 Kaitais/Kaitainen 1 Solld: Swen Wetel:s hust 1 Veteläinen 129
2 Hindrich Saikoins C: öde Soikkanen
3 1 Påhl Wästerins hust 1 C: og: Vesterinen
1, 2 Kammola Crono öde
3 4 Påhl Ohlss:n Mäckel:n mh 1 1 C: og: Mäkeläinen
Bror Olof mh 1 1 Mäkeläinen
4 2 Hindrich Ahoin mh 1 1 C: og: Ahonen

Sivu 3319AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kammola 3 Johan Ahoin 1 C: og Ahonen
Mattz Hämäl:n mh 1 1 Hämäläinen
6 5 Petter Wijhawain mh 1 1 Inf Vihavainen
Bror Jacob mh 1 1 Vihavainen
Bror Anders 1 Vihavainen
1 Kyrsyfwä/Kyrsyä 4 Mårten Kammoin mh 1 1 Caw Kammonen
Bror Lahrs hust 1 Kammonen
d:r Carll Rautiain 1 Rautiainen
1 Kåskutierfwj/Koskutjärvi af Kammoins Hem:n Kammonen
1 Kariulanmeckj/Karjulanmäki 3 Brussius Pardain mh 1 1 Caw Partanen
Bror Olof 1 Partanen
2 3 Abraham Mattss:n mh 1 1 Caw Vitikka
Bror Anders hust 1 Vitikka
3 Anders Hatains C: öde Haatainen
4 Simon Hackul:s Caw: öde Hakulinen
5 2 Hindrich Kammoin 1 Caw Kammonen
Mårten Pardains hust 1 Partanen
1 Låhilax/Lohilahti Bertell Hannas C: öde Hana
2 Jöran Kärfwins C: öde Kervinen
3 5 Lars Walldoin mh 1 1 Caw Valtonen
Bror Påhl mh 1 1 Valtonen
Syster Margetta 1 Valtonen
4 2 Johan Naukarin mh 1 1 Caw: Naukkarinen
1 Lingola/Linkola 4 Philip Kårhoins hust 1 Caw Korhonen
Bror Hindrich 1 Korhonen
Bror Nills mh 1 1 Korhonen

Sivu 3320AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Läipämäckj/Leipämäki 4 Påhl Lautiain 1 Caw Lautiainen
d:r Olof Kardin 1 Kaartinen
d:r Grells Mäckel:n 1 Mäkeläinen
drag: hustrun Hellga 1
2 6 Lars Kanckuin mh 1 1 Caw Kankkunen
Bror Johan mh 1 1 Kankkunen
Bror Mattz 1 Kankkunen
Res: Karl: Olof Hälldemoin 1 Heltimoinen
1 Marala/Maarala 2 Mattz Jumpain mh 1 1 Caw: Jumppanen
1 Mendyss/Mäntynen 5 Hindrich Turuin mh 1 1 C: og: Turunen
Sonn Jacob 1 Turunen
d:r Erich Kiskin 1 Kiiskinen
Pigan Anna 1
2 2 Petter Wäijal:n mh 1 1 C: og: Veijalainen
3 3 Mårten Mieloin mh 1 1 Caw Mielonen
Bror Anders 1 Mielonen
4 Lars Kammoins C: öde Kammonen
5 4 Petter Mattss:n Wästerin mh 1 1 Caw: Vesterinen
Bror Johan mh 1 1 Vesterinen
6 3 Beniam Biörn mh 1 1 C: og: Björn
d:r Dafwid Niskain 1 Niskanen
7.8 2 Lars Kånstis hustru 1 Inf Konsti
Sonn Olof 1 Konsti
9 Mattz Lautiains C: öde Lautiainen

Sivu 3321AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Ninimäckj/Niinimäki 3 Johan Lautiain mh 1 1 C: og: Lautiainen
Res: K: Sigfred Kinoin 1 Kinanen
2 Olof Pernoin mh 1 1 Pärnänen
1.2 Pardala/Partala H:r Öfwerste Sahl: Abraham Pistohlkårs Erfw:s Sätterije Pistolekors
d:r Anders Kämpin Niuter Löhn och Kåst hooss Adelssm:n Kemppinen
d:r Mattz Räijoin Niuter Löhn och Kåst hooss Adelssm:n Reijonen
Pigan Maria Niuter Löhn och Kåst hooss Adelssm:n
Pigan Helena Niuter Löhn och Kåst hooss Adelssm:n
2 Tårp:n Hindrich Härckein mh, 1 st:n Häst, 1 st: Koo 1 1 Härkönen
1 Pullckila/Pulkkila 2 Anders Wassaras hust 1 Caw Vasara
Bror Johan 1 Vasara
1 Rauhanemj/Rauhaniemi 2 Johan Hatain 1 Caw Haatainen
drengen Hindrich 1
2 2 Anders Karfwin mh 1 1 Caw Kervinen
3 1 Johan Hatain 1 Caw Haatainen
1.2.4.5 Rouckonemj/Ruokoniemi 10 Regementz qwartermest Petter Beckborg mh 1 1 Beckborg
d:r Anders Hanskj 1 Hanski
d:r Hindrich Loppoin 1 Löppönen 87
d:r Hindrich Hindtzain mh 1 1 Hintsanen
d:r Mårten Kietewein 1 Kietäväinen
Pigan Anna Hirfw:n 1 Hirvonen
Pigan Sijssa 1
Pigan Anna Laukoin 1 Laukkanen

Sivu 3322AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Rouckonemj/Ruokoniemi 2 Johan Hämälein mh 1 1 C: og: Hämäläinen
5 2 Swen Mattickas hust 1 Inf Matikainen
Syster Agneta 1 Matikainen
6 2 Petter Terfwoins hust 1 C: og: Tervonen
Son Johan 1 Tervonen
7 2 Erich Sinckoin mh 1 1 Caw Sinkkonen
8 2 Beniam Paunoin mh 1 1 Caw Paunonen
1 Rachkolantaipall/Rahkolantaipale Petter Laakoins Crono öde Laakkonen
2 2 Jöran Taskin mh 1 1 C: og: Taskinen
3 Olof Halltuins Caw: öde Halttunen
4 Mårten Kammoins Caw: öde Kammonen
1 Routila/Ruottila 2 Anders Routin mh 1 1 C: og: Ruottinen
2 2 Lars Routin mh 1 1 C: og: Ruottinen
3 Peer Tuchkains Caw: öde Tuhkanen
1 Ryhälä 5 Anders Mattss:n Räpoin mh 1 1 C: og: Reponen
B:m: Erich Ickaheimoin 1 Ikäheimonen
Bror Hans mh 1 1
1.2 Sullkawa/Sulkava 5 Lahrs Laakoin 1 Caw Laakkonen
Bror Anders 1 Laakkonen
d:r Anders Koulemoin 1 Kolehmainen
d:r Olof Ohlssonn 1
Bror Peers hustru 1 Laakkonen
3 2 Föraren Giert Bergman mh 1 1 Bergman
3 Erich Mickoin mh 1 1 C: og: Mikkonen
Bror Anders 1 Mikkonen

Sivu 3323AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Sullkawa/Sulkava Bertell Immoins Inf: öde Immonen
5 Lagdt Under Prästebohl
1 Sippikumbu/Sipikumpu Lagdt under Caplans Bohl
1 Sippilä/Sipilä 2 Michell Hämäl:n mh 1 1 Caw Hämäläinen
2 3 Mattz Pöllein mh 1 1 Caw Pöllänen
Bror Petter 1 Pöllänen
3 4 Anders Sippin 1 Caw Sipinen
d:r Jöran Hämälein mh 1 1 Hämäläinen
Son Olof 1 Sipinen
1 Säppälä/Seppälä 5 Sigfred Säppein 1 Caw Seppänen
Sonn Samuell 1 Seppänen
Bror Anders mh 1 1 Seppänen
½Bror Lahrs 1
1 Sairalanmäckj/Sairalanmäki Thomas Räpoins Caw: öde Reponen
1 Tannila 1 Anders Kånstj 1 Caw: Konsti
1 Tellataipal/Telataipale 1 Lars Piedickeins hust 1 Caw Pietikäinen
2.3 6 Mårten Hämäl:n mh 1 1 Inf Hämäläinen
Bror Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Byrgell mh 1 1 Hämäläinen
4 2 Johan Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
1.2 Tunnila 4 Olof Pumalain mh 1 1 Caw: Puumalainen
Bror Johan 1 Puumalainen
Syster Margetta 1 Puumalainen
3 3 Olof Bengdtin mh 1 1 Caw: Penttinen
Bror Mattz 1 Penttinen
4 1 Nills Nillsson Parckoin 1 Caw: Parkkonen

Sivu 3324AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Tunnila 3 Johan Pöllein mh 1 1 Caw Pöllänen
Bror Grells 1 Pöllänen
1 Wätala/Väätälänmäki 2 Olof Johansson Wätein mh 1 1 C: og: Väätäinen
2 2 Petter Johansson Repoin 1 C: og: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
2 Lars Parckoin 1 C: og: Parkkonen
Sonn Niells 1 Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila 4 Samuell Aufwin mh 1 1 Caw Auvinen
Bror Axell mh 1 1 Auvinen
2 3 Nills Hämälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Bror Dafwid 1 Hämäläinen
3 2 Hindrich Hindtzain mh 1 1 C: og: Hintsanen
Pappila 1 Brof: Mårten Kåndia 1 Kontiainen
1 Uthrijd: Mårten Kåndia 1 Kontiainen
2 Klåck:n Mattz Hatain 1 Haatainen
Sonn Johan 1 Haatainen
1 Spög: Petter Leinoin 1 Leinonen
3 Sacell:n H:r Aron Molander med hust 1 1 Molander
d:r Erich Såikain 1 Soikkanen
6 Kyrckioheerden H:r Claes Molander 1 Molander

Sivu 3325AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila Syster Ema'rentia 1 Molander
Syster Maija 1 Molander
d:r Peer Lahrssonn 1
d:r Olof Peerssonn 1
Pigan Sophia 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17231725

© Maija-Liisa Laakso 2023