AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1726 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1726

Sivu 3227AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila Petter Aufwins hem:n Auvinen
2 3 H:r Leut:n Strellmans Fruu 1 Caw: Strellman
d:r Thomas Nijpa 1 Niippa
Pigan Anna Hirfwoin 1 Hirvonen
1.2.3 Erickala/Eerikkälä Sahl: Capitein Pistohlkårss Erfw:s berustade Sätt:n Pistolekors
d:r Hindrich Turuin Niuta Löhn och Kåst Turunen
d:r Anders Kämpin Niuta Löhn och Kåst Kemppinen
1 Halltula/Halttula 4 Erich Killpelein mh 1 1 Caw: Kilpeläinen
d:r Jöran Kuttwain mh 1 1 Kietäväinen
2 3 Jacob Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
d:r Johan Parckin 1 Parkkinen
3 3 Johan Parckin mh 1 1 C: og: Parkkinen
d:r Olof Hölldemoin 1 Heltimoinen
4 2 Johan Ryhein mh 1 1 Caw: Ryhänen
1 Hassula/Hasula 3 Peer Månoin mh 1 1 C: og: Mononen
Bror Anders Månoin 1 Mononen
2 1 Mattz Anderss:n Räpoin 1 Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä 1 Leut:n Jacob Böismans Fruu 1 Fend: Bost Inf: Böisman
1 Heikurila/Heikkurila 4 Thomas Thomass:n Mietin 1 Caw: Miettinen
B: S: Thomas Erssonn 1 Miettinen
Sonn Erich 1 Miettinen
Syster Carin 1 Miettinen
1 Hindtzala/Hintsala 4 Hindrich Hindtzain 1 Caw: Hintsanen
dåtter Carin 1 Hintsanen
d:r Anders Hanskj 1 Hanski
Piga Karfwins hustru 1 Karvinen

Sivu 3228AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Idenlax/Iitlahti 2 Qwarteermest: Kaijander med hustru 1 1 Caw: Kajander
2 Fureren Reinholdt Pistohlkårss hem:n Caw:
Pigan Helena Niuter Löhn och Kåst
1 Inhysses Pigan Margeta 1
3 4 Jonas Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen 16
d:r Petter Pochialain 1 Pohjalainen
d:r Petter Leinoin 1 Leinonen
4 5 1 Befallningm:n Hind: Massalin med hustrun 1 1 Caw: Masalin
Skrif:n Harald Haraldss 1
Pigan Brita 1
Pigan Christina 1
drag: Anders Wirol:s hust 1 Virolainen
1 Kardila/Kaartila 1 Anders Noussiains hust 1 Caw Nousiainen
2 2 Peer Hindtzain mh 1 1 Inf: Hintsanen
3 2 Anders Aufwin mh 1 1 Caw Auvinen
4 bebrukas af H:r Kyrkioheerden Molander Caw Molander
2 Johan Tarfwoin mh 1 1 Caw: Tervonen
1 Kaipola 2 Anders Säppälein mh 1 1 C: og: Seppänen
2 Johan Tijain mh 1 1 C: og: Tiainen
2.3 7 Erich Erichss:n Kåstiain 1 Caw: Kostiainen
Måg Peer Pullkin mh 1 1 Pulkkinen
d:r Mattz Hållopain 1 Holopainen
d:r Lahrs Laakoin mh 1 1 Laakkonen
Lahrs Wijhawains hust 1 Vihavainen
4 3 H:r Häradzskirf:n Gustaff Wijckberg mh 1 1 Crono Upt: öde Vikberg
d:r Johan Säppä 1 Seppä

Sivu 3229AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kaipola 2 Philip Kårhoin mh 1 1 C: og: Korhonen
6 Johan Kaipoins Crono öde Kaiponen
1 Kaitais/Kaitainen 2 Adam Erickain mh 1 1 Caw: Eerikäinen
2 2 Lahrs Assickain 1 Crono Upt: öde Asikainen
Bror Hindrich 1 Asikainen
3 1 Påhl Wästerins hust 1 C: og: Vesterinen
1 Kammola 2 Mattz Hämmälein mh 1 1 C: og: Hämäläinen
2 Dafwid Ahoins Crono öde Ahonen
3 4 Påhl Ohlss:n Mäckel:n mh 1 1 C: og: Mäkeläinen
Bror Olof mh 1 1 Mäkeläinen
4 2 Hindrich Ahoin mh 1 1 C: og: Ahonen
5 1 Johan Ahoin 1 C: og: Ahonen
6 5 Petter Wijhawain mh 1 1 Inf Vihavainen
Bror Jacob mh 1 1 Vihavainen
Bror Anders 1 Vihavainen
1 Kåskutierfwj/Koskutjärvi bebrukas af Kammoin Kammonen
1 Kyrsyfwä/Kyrsyä 3 Mårten Kammoin mh 1 1 Caw Kammonen
Bror Lahrs hustru 1 Kammonen
1 Kariulanmäckj/Karjulanmäki 3 Brussius Pardain mh 1 1 Caw: Partanen
Bror Olof 1 Partanen
2 2 Abraham Mattss:n mh 1 1 Caw: Vitikka
3 Hind: el:r Anders Hatains Crono öde Haatainen
4 1 Anders Wittickas hustru 1 Caw: Vitikka
5 3 Mårten Pardain mh 1 1 Caw: Partanen
d:r Johan Kammoin 1 Kammonen
1 Lohilax/Lohilahti Brussius Månssons Crono öde Mikkonen
2 Måns Lächwoins Crono öde Lehvonen
3 4 Lahrs Walldoin 1 Caw: Valtonen
Bror Påhl mh 1 1 Valtonen
Syster Margareta 1 Valtonen
4 1 Johan Naukarins Enk 1 Caw: Naukkarinen
1 Lingola/Linkola 5 Philip Kårhoins hust 1 Caw: Korhonen
Bror Hindrich 1 Korhonen

Sivu 3230AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Lingola/Linkola Bror Nills mh 1 1 Korhonen
d:r Mattz Räijoin 1 Reijonen
1 Läipämäckj/Leipämäki 3 Påhl Lautiain 1 Caw: Lautiainen
d:r Olof Kardin 1 Kaartinen
Bror Mattz 1 Lautiainen
2 5 Lahrs Kanckuin mh 1 1 Caw: Kankkunen
Bror Johan mh 1 1 Kankkunen
Bror Mattz 1 Kankkunen
1 Marala/Maarala 2 Mattz Jumpain mh 1 1 Caw: Jumppanen
1 Mendyss/Mäntynen 2 Hindrich Turuin 1 C: og: Turunen
Sonn Jacob 1 Turunen
2 2 Petter Wäijalain mh 1 1 C: og: Veijalainen
3 3 Mårten Miel:n mh 1 1 Caw: Mielonen
Bror Anders 1 Mielonen
4 2 Corp: Petter Lundberg hust 1 C: og: Lundberg 1
d:r Erich Kiskin 1 Kiiskinen
5 4 Peer Mattss:n Wästerin mh 1 1 Caw: Vesterinen
Bror Johan mh 1 1 Vesterinen
6 4 Beniam Biörn mh 1 1 C: og: Björn
d:r Dafwid Niskain 1 Niskanen
Pigan Anna 1
7.8 2 Lahrs Kånstis hustru 1 Inf Konsti
Sonn Olof 1 Konsti
9 Anders Luukoins Crono öde Luukkonen
1 Ninimäckj/Niinimäki 2 Johan Lautiain mh 1 1 C: og: Lautiainen
2 Olof Pernoin mh 1 1 Caw: Pärnänen
1.2 Pardala/Partala 7 Befal:n Sahl: Meinand:s E:a 1 Caw: Meinander
d:r Carll Rautiain 1 Rautiainen
d:r Hindrich Härckein mh 1 1 Härkönen
Pigan Maria Härckein 1 Härkönen
Pigan Ellin 1
Pigan Anna 1
1 Pullckila/Pulkkila 2 Anders Wassaras hust 1 Caw: Vasara
Bror Johan 1 Vasara

Sivu 3231AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Rauhanemj/Rauhaniemi 1 Sacell:n H:r Aron Moland: Hem:n Molander
d:r Hindrich Haikara 1 Haikara
2 3 Anders Kärfwin mh 1 1 Caw: Kervinen
d:r Johan Hatain 1 Haatainen
3 1 Hind: Hind:ss:n Såikain 1 Caw: Soikkanen
1.2.4.5 Roukonemj/Ruokoniemi 2 H:r Capit:n Beckborg mh 1 1 Caw: Beckborg
3 3 Johan Hämmäl:n mh 1 1 C: og: Hämäläinen
Bror Anders 1 Hämäläinen
5 3 Swän Mattickas mh 1 1 Inf Matikainen
Syster Agneta 1 Matikainen
6 2 Petter Tärfwoins hust 1 C: og: Tervonen
Son Johan 1 Tervonen
7 2 Erich Såikain mh 1 1 Caw: Soikkanen
8 1 Beniam Paunoin 1 Caw: Paunonen
1 Rachkolantaipal/Rahkolantaipale Lahrs el:r Petter Laakoins Crono öde Laakkonen
2 brukas af Jöran Taskin C: og: Taskinen
3 Under ett bruuk i Halltula Caw:
4 2 Jöran Taskinen mh 1 1 Caw: Taskinen
1 Routila/Ruottila 2 Anders Routin mh 1 1 C: og: Ruottinen
2 2 Lahrs Routins hustru 1 C: og: Ruottinen
Son Petter 1 Ruottinen
3 Petter Tuchkoins Caw: öde Tuhkanen
1 Ryhälä 4 And:s Mattsson Räpoin mh 1 1 C: og: Reponen
d:r Hindrich Kammoin 1 Kammonen
ähn een annan dreng 1
1.2 Sullckawa/Sulkava 4 Lahrs Laakoin 1 Caw: Laakkonen
Bror Anders 1 Laakkonen
d:r Olof Ohlssonn 1
Bror Peers hustru 1 Laakkonen
3 3 Erich Mickoin mh 1 1 C: og: Mikkonen
Bror Anders 1 Mikkonen
4 Föraren Barckhuus Bost Barckhusen
5 Lagdt under Prestebohl

Sivu 3232AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Sippikumbu/Sipikumpu Lagdt under Caplans Bohl
1 Sippilä/Sipilä 2 Michell Hammäl: mh 1 1 Caw: Hämäläinen
2 2 Mattz Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
3 2 Anders Sippin 1 Caw: Sipinen
Sonn Olof 1 Sipinen
2 Tårp:n Jöran Hämmäl: mh, 1 st Häst, 1 st Koo 1 1 Hämäläinen
1 Säppälä/Seppälä 2 Sigfred Säppein 1 Caw: Seppänen
Son Samuell 1 Seppänen
1 Sairalanmackj/Sairalanmäki Erich Kåtilains Caw: öde Kotilainen
1 Tannila Anders Kånstis Caw: öde Konsti
1 Tellataipal/Telataipale 3 Petter Piedickäin 1 Caw: Pietikäinen
d:r Luukas Hanski mh 1 1 Hanski
2.3 5 Mårten Hämmäl:n 1 Inf: Hämäläinen
Bror Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Byrgiell mh 1 1 Hämäläinen
4 2 Johan Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
1.2 Tunnila 3 Olof Pumalain 1 Caw: Puumalainen
Bror Johan 1 Puumalainen
Syster Margareta 1 Puumalainen
3 2 Olof Bengdtin 1 Caw: Penttinen
Bror Mattz 1 Penttinen
4 2 Nills Nillss:n Parckin mh 1 1 Caw: Parkkinen
5 3 Johan Pöllein 1 Caw: Pöllänen
Bror Grells mh 1 1 Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki 2 Olof Johanss:n Wätein mh 1 1 C: og: Väätäinen
2 1 Petter Räppoin 1 C: og: Reponen
3 Lahrs Piedickäin 1 C: og: Parkkonen
Son Nills mh 1 1 Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila 3 Samuell Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
Bror Axell 1 Auvinen
2 3 Nills Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Bror Dafwid 1 Hämäläinen
3 2 Hindrich Hindtzain mh 1 1 C: og: Hintsanen
Pappila 1 Brof: Mårten Kåndia 1 Kontiainen
1 Uthrijd:n Mårten Kåndia 1 Kontiainen

Sivu 3232AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 2 Klåckaren Matz Hatain 1 Haatainen
Sonn Johan 1 Haatainen
1 Spögubb:n Petter Leinoin 1 Leinonen
3 Sacell:n H:r Aron Molander med hustrun 1 1 Molander
d:r Erich Såikain 1 Soikkanen
6 Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Claes Molander 1 Molander
Syster Emerentia 1 Molander
Syster Maija 1 Molander
d:r Peer Lahrssonn 1
d:r Olof Peerssonn 1
Pigan Sophia 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17251727

© Maija-Liisa Laakso 2023