AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1728 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1728

Sivu 2466AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - - - Petter Aufwins hem:n - - Under ett ___ i Hindtzala Auvinen
2 3 - - H:r Lieut: Strellmans Fruu - 1 Caw: Strellman
d:r Thomas Nijpa 1 - Niippa
d:r Lahrs Walldoin 1 - Valtonen
1, 2, 3 Erickala/Eerikkälä - - - Sahl: Capitein Pistohlkårsz Erfwing:s berustade - - Sätterije Pistolekors
d:r Mattz Lächwoin - - Niuta __ Kåst hooss __ Lehvonen
d:r Anders Turuin - - Niuta __ Kåst hooss __ Turunen
1 Halltula/Halttula - 4 - Erich Killpelein mh 1 1 Caw: Kilpeläinen
Son Anders Erichsson 1 - Kilpeläinen
d:r Johan Kuttwoins hust - 1 Kietäväinen
2 - 3 - Jacob Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
d:r Jacob Summain 1 - Summanen
3 - - 3 Johan Parckin mh 1 1 C:og: Parkkinen
Son Anders Parckin 1 - Parkkinen
4 - - 2 Johan Ryhein mh 1 1 Caw: Ryhänen
1 Hassula/Hasula - - 2 Peer Månoins hustru - 1 C:og: Mononen
Bror Anders Månoin 1 - Mononen
2 - - 1 Mattz Andersson Räpoin 1 - Inf: Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä 1 - - Lieut: Jacob Bröismans Fruu - 1 Fend: Bost: Böisman
1 Heikurila/Heikkurila - 4 - Thomas Thomass:n Mietin 1 - Caw: Miettinen
B:r Son Thomas Erssonn 1 - Miettinen
Son Erich 1 - Miettinen
Syster Carin - 1 Miettinen
1 Hindtzala/Hintsala - 6 - Hindrich Hindtzain 1 - Caw: Hintsanen
dåtter Carin - 1 Hintsanen
dåtter Malin - 1 Hintsanen
d:r Anders Hanskj mh 1 1 Hanski
Pigan Kärfwins hustru - 1 Kervinen
1 Idenlax/Iitlahti 2 - - Qwarteermest: Kaijander mh 1 1 Caw: Kajander
2 - - - Fureren Reinholdt Pistohlkårses hemman - - Caw: Pistolekors
3 - 1 1 Hindrich Kårhoin 1 - Caw: Korhonen
Solld: Jonas Aufwins hust - 1 Auvinen 16
4 7 1 - H:r Befallningm:n Hindrich Masalin med hustrun 1 1 Masalin
dåtter Jungfru Helena Christina - 1 Masalin
dåtter Jungfru Marg: Elisabeth - 1 Masalin
d:r Petter Påchialain 1 - Pohjalainen
Pigan Christina - 1
Pigan Margetta Pyllckein - 1 Pylkkänen
Drag:n Anders Wirolains hust - 1 Virolainen

Sivu 2467AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __dila/Kaartila - 2 - Anders And:ss:n Nouss:n mh 1 1 Caw: Nousiainen
2 - - 2 Peer Hindtzain 1 - Inf: Hintsanen
Son Peer Peerssonn 1 - Hintsanen
3 - 2 - Anders Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
4 - 2 - Johan Tärfwoin mh 1 1 Caw: Tervonen
1 __pola/Kaipola - - 2 Anders Säppein mh 1 1 C:og: Seppänen
- - 2 Johan Tijain mh 1 1 C:og: Tiainen
2, 3 - 5 - Erich Ersson Kåstiain mh 1 1 Caw: Kostiainen
d:r Mattz Hållapain 1 - Holopainen
d:r Lahrs Laakoin 1 - Laakkonen
drag:n Hindrich Lindz hustru - 1 Lind
4 3 - - H:r Häradzskrif:n Gustaff Wijckberg mh 1 1 Crono Upt: öde Vikberg
d:r Johan Säppä 1 - Seppä
5 - - 3 Philip Kårhoin mh 1 1 C:og: Korhonen
Son Anders 1 - Korhonen
6 - - - Johan Kaipoins - - Crono öde Kaiponen
1 __tais/Kaitainen - 2 - Adam Erickain mh 1 1 Caw: Eerikäinen
2 - - 2 Lahrs Assickain 1 - C:og: Asikainen
Bror Hindrich 1 - Asikainen
3 - - 3 Påhl Huckain 1 - C:og: Hukkanen
Påhl Wästerins hustru - 1 Vesterinen
Syster Maria - 1 Hukkanen
1 __mola/Kammola - - 2 Mattz Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
2 - - - Dafwid Achoins - - Crono öde Ahonen
3 - - 3 Påhl Ohlsson Mäckel:n mh 1 1 C:og: Mäkeläinen
Bror Olofz hustru - 1 Mäkeläinen
4 - - 2 Hindrich Achoin mh 1 1 C:og: Ahonen
5 - - 1 Johan Achoin 1 - C:og: Ahonen
6 - - 5 Petter Wijhawain mh 1 1 Inf: Vihavainen
Bror Jacob mh 1 1 Vihavainen
Bror Anders 1 - Vihavainen
1 __utierfwj/Koskutjärvi - - - bebrukas af Kammoin - - Kammonen
1 __yfwä/Kyrsyä - 1 - Johan Johansson Kammoin 1 - Caw: Kammonen
1 __lan__j/Karjulanmäki - - 2 Brussius Pardain mh 1 1 C:og: Partanen
2 - 2 - Abraham Mattsson mh 1 1 Caw: Vitikka
3 - - - Hindrich el:r Anders Hatains - - Crono öde Haatainen
4 - 1 - Anders Wittickas hustru - 1 Vitikka
5 - 3 - Mårten Pardain mh 1 1 Caw: Partanen
d:r Hindrich Kammoin 1 - Kammonen

Sivu 2468AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Låhilax/Lohilahti - - 5 Nills Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen 90
Bror Dafwid mh 1 1 Hämäläinen
Bror Carll Hämmälein 1 - Hämäläinen
2 - - - Måns Lächwoins - - Crono öde Lehvonen
3 - 5 - Lahrs Walldoin 1 - Caw: Valtonen
Bror Påhl mh 1 1 Valtonen
Pigan Lijssa Löppein - 1 Löppönen
Drag:n Johan Löppeins hust - 1 Löppönen
4 - 1 - Hindrich Löppeins hustru - 1 Caw: Löppönen
1 Lingola/Linkola - - 4 Philip Kårhoins hustru - 1 C:og: Korhonen
Bror Nills 1 - Korhonen
Pigan Beata Halltutar - 1 Halttunen
Solld: Johan Halltuins hust - 1 Halttunen 133
1 Läipämäckj/Leipämäki - 4 - Johan Lautiain mh 1 1 Caw: Lautiainen
dåtter Agneta - 1 Lautiainen
d:r Anders Tuchkoin 1 - Tuhkunen
1 - - Lössd:r Grells Mäckel:n 1 - Mäkeläinen
2 - 5 - Lahrs Kanckuin mh 1 1 Caw: Kankkunen
Bror Johan mh 1 1 Kankkunen
Bror Mattz 1 - Kankkunen
1 Marala/Maarala - - 2 Mattz Jumpain mh 1 1 C:og: Jumppanen
1 Mendyss/Mäntynen - - 2 Hindrich Turuin 1 - C:og: Turunen
Son Jacob 1 - Turunen
2 - - 1 Thomas Peersson Wäijal:n 1 - C:og: Veijalainen
3 - 3 1 Mårten Mieloin mh 1 1 Caw: Mielonen
Bror Anders 1 - Mielonen
Solld: Hardickains hustru - 1 Hartikainen 124
4 - - - Lahrs Kammoins - - Crono öde Kammonen
5 - 5 - Peer Mattsson Wästerin mh 1 1 Caw: Vesterinen
Bror Johan mh 1 1 Vesterinen
Pigan Beata Halloin - 1 Halonen
6 - - 3 Beniam Biörn mh 1 1 C.og: Björn
d:r Dafwid Niskain 1 - Niskanen
7, 8 - - 2 Lahrs Kånstis hustru - 1 Inf: Konsti
Son Olof 1 - Konsti
9 - - - Anders Luukoins - - Crono öde Luukkonen
1 Ninimäckj/Niinimäki - - 2 Johan Parckin 1 - C:og: Parkkinen
d:r Olof Kardin 1 - Kaartinen
- 2 - Olof Pernoin mh 1 1 Caw: Pärnänen
1 Pullckila/Pulkkila - 2 - Anders Wassaras hustru - 1 Caw: Vasara
Bror Johan Wassara 1 - Vasara

Sivu 2469AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 __dala/Partala 8 - - Casseuren Johan Wadsteen med hustrun 1 1 Caw: Vadsten
Styf d:r Jungf: Ebba Brita - 1
d:r Hindrich Härckein 1 - Härkönen
d:r Mattz Räijoin 1 - Reijonen
d:r Abraham Härckein mh 1 1 Härkönen
Pigan Anna Aufwitar - 1 Auvinen
1 __hanemj/Rauhanniemi 1 - - Sacell:n H:r Aron Molanders hemman - - Caw: Molander
d:r Hindrich Haikara 1 - Haikara
2 - - 3 Anders Kärfwin mh 1 1 C:og: Kervinen
d:r Johan Hatain 1 - Haatainen
3 - 1 - Hindrich Hinderss:n Såikoin 1 - Caw: Soikkanen
1, 2, 4 __konemj/Ruokoniemi 2 - - H:r Capitein Petter Beckborg mh 1 1 Caw: Beckborg
- 2 - L:B: Petter Pullckin mh 1 1 Pulkkinen
- 1 - L:B: Erich Hällpi 1 - Helpi
5 - - 3 Swän Matticka med hustru 1 1 Inf: Matikainen
Syster Agneta - 1 Matikainen
3 - - 2 Johan Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
6 - - 2 Johan Tärfwoin 1 - C:og: Tervonen
Bror Olof 1 - Tervonen
7 - - 2 Erich Sinckoin mh 1 1 C:og: Sinkkonen
8 - 1 - Beniam Paunoin 1 - Caw: Paunonen
1 __kolan__all/Rahkolantaipale - - - Lahrs el:r Petter Laakoins - - Crono öde Laakkonen
2 - - - bebrukas af Jöran Taskin - - C:og: Taskinen
3 - - - Under ett bruuk j Halltula - - Caw:
4 - - 3 Jöran Taskinen mh 1 1 C:og: Taskinen
Syting Son Jöran Jöranss:n 1 -
1 __tila/Ruottila - - 3 Anders Routin mh 1 1 C:og: Ruottinen
Son Påhl 1 - Ruottinen
2 - - 2 Lahrs Routins hustru - 1 C:og: Ruottinen
Son Petter 1 - Ruottinen
3 - 6 - Thomas Hyfwein mh 1 1 Caw: Hyvönen
Måg:n Petter Wänssä mh 1 1 Vänskä
Måg:n Erich Lamain mh 1 1 Laamanen
1 __älä/Ryhälä - - 3 Anders Mattss:n Räpoin mh 1 1 Reponen
d:r Adam Hackulin 1 - Hakulinen
1, 2 __ckawa/Sulkava - 5 - Lahrs Laakoin 1 - Caw: Laakkonen
Bror Anders 1 - Laakkonen
Bror Peers hustru - 1 Laakkonen
Bror Hindrich 1 - Laakkonen
d:r Nills Kardin 1 - Kaartinen

Sivu 2470A (aukeaman 2470 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 __ckawa/Sulkava - - 4 Erich Mickoin mh 1 1 Mikkonen
Bror Anders mh 1 1 Mikkonen
4 1 - - Föraren Erich Barckhusens Bost: - - Inf: Barckhusen
d:r Olof Pardain 1 - Partanen
5 - - - Lagdt under Prestebohl - -
1 Sippikumbu/Sipikumpu - - - Lagdt under Caplans bohl - -
1 Sippilä/Sipilä - 2 - Michell Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
2 - 2 - Mattz Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
3 - 3 - Anders Sippin 1 - Caw: Sipinen
Son Olof 1 - Sipinen
Pigan Margeta Kåndiatar - 1 Kontiainen
1 Säppälä/Seppälä - 2 - Sigfredh Säppein 1 - Caw: Seppänen
Son Samuell 1 - Seppänen
1 Sairalanmäckj/Sairalanmäki - - - Erich Kåtilains - - Caw: öde Kotilainen
1 Tannila 3 - - Upbördzskrif:n Harald Haraldssonn med hustrun 1 1
d:r Mårten Kåstiain 1 - Kostiainen
1 Tellataipall/Telataipale - - 3 Petter Piedickein 1 - Pietikäinen
Bror Mattz Piedickein 1 - Pietikäinen
d:r Luukas Hanskis hustru - 1 Hanski
2, 3 - - 5 Mårten Hämmälein 1 - Inf: Hämäläinen
Bror Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Byrgiell mh 1 1 Hämäläinen
4 - 1 - Johan Aufwin 1 - Caw: Auvinen
1, 2 Tunnila - 3 - Olof Pumalain 1 - Caw: Puumalainen
Bror Johan 1 - Puumalainen
Syster Margareta - 1 Puumalainen
3 - 2 - Olof Bengdtin 1 - Caw: Penttinen
Bror Mattz 1 - Penttinen
4 - 5 - Nills Nillss:n Parckin mh 1 1 Caw: Parkkinen
d:r Erich Kinnuinen mh 1 1 Kinnunen 127
Pigan Wallborg Lautiatar - 1 Lautiainen
5 - 3 - Grells Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
Bror Påhl 1 - Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 2 Olof Johanss:n Wätein mh 1 1 C:og: Väätäinen
2 - - 2 Petter Räpoin mh 1 - C:og: Reponen
3 - - 4 Lahrs Parckoin 1 - C:og: Parkkonen
Son Nills mh 1 1 Parkkonen
Son Mattz 1 - Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 2 - Samuell Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
2 - 2 - Mårten Kammoin mh 1 1 Caw: Kammonen
3 - - 2 Hindrich Hindtzain mh 1 1 C:og: Hintsanen
Pappila 1 - - Broof: Mårten Kåndia 1 - Kontiainen

Sivu 2470B (aukeaman 2470 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 1 - - Uthrijdaren Mårten Kåndia 1 - Kontiainen
7 - - Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Claud: Molander 1 - Molander
Syster Emerentia - 1 Molander
Syster Maija - 1 Molander
d:r Peer Lahrssonn 1 -
d:r Olof Peerssonn 1 -
Pigan Sophia - 1
d:r Olof Ohlssonn 1 -
3 - - Sacell:n H:r Aron Molander med hustrun 1 1 Molander
d:r Erich Såikain 1 - Soikkanen
1 - - Klåckaren Johan Hatain 1 - Haatainen
1 - - Spogubben Petter Leinoin 1 - Leinonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17271730

© Maija-Liisa Laakso 2023