AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1732 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1732

Nimihakemisto


-  A  B  E  F  G  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  E  F  G  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Mattsson (Karjulanmäki) 1957B

Anders Mattsson (Sulkava) 1960A

Anna (Lohilahti) 1958A

Elias (Partala) 1959A

Harald Haraldsson (Tannila) 1960A

Judita (Kaipola) 1957A

Kirstin (Leipämäki) 1958A

Margreta (Kaipola) 1957B

Margreta (Pappila) 1960B

Ohlof Pehrson (Pappila) 1960B

Påhl Larsson (Pappila) 1960B

AAlkuun

Achoin

Dafwid (Kammola) 1957B

Agander

(Pappila) 1960B

Ahoin

Johan (Kammola) 1957B

Ahoinen

Hindrich (Kammola) 1957B

Antoin

Anna (Partala) 1959A

Matz (Partala) 1959A

Olof (Partala) 1959A

Argillander

Johan (Pappila) 1960B

Assikain

Hindrich (Kaitainen) 1957B

Aufwin

Anna (Kaartila) 1957A

Johan (Kaartila) 1957A

Johan (Telataipale) 1960B

Justina (Kaartila) 1957A

Peer (Auvila) 1956B

Samuell (Ylisenauvila) 1960B

BAlkuun

Barckhusen

Eric (Sulkava) 1960A

Beckborg

Eric Johan (Iitlahti) 1957A

Peter (Ruokoniemi) 1959A

Biörn

Benjamin (Mäntynen) 1958B

Blick

Hindrich (Heikkurila) 1957A

Bängtin

Anna (Ruottila) 1959B

Mattz (Tunnila) 1960B

Olof (Tunnila) 1960B

Böisman

Jacob (Hyvärilä) 1956B

EAlkuun

Ekelund

Carl (Lohilahti) 1958A

Erikain

Adam (Kaitainen) 1957B

FAlkuun

Flint

Nils (Rauhaniemi) 1959A

GAlkuun

Gröön

(Partala) 1959A

HAlkuun

Hackulin

Abraham (Karjulanmäki) 1958A

Haikara

Hindrich (Pappila) 1961A

Haltuin

Johan (Linkola) 1958A

Haltutar

Maria (Halttula) 1956B

Hamar

Pehr (Pulkkila) 1959A

Hana

Johan (Telataipale) 1960A

Samuel (Telataipale) 1960A

Hanski

Anders (Ruokoniemi) 1959B

Hatain

Johan (Rauhaniemi) 1959A

Johan (Pappila) 1961A

Matz (Partala) 1959A

Herratar

Anna (Ruokoniemi) 1959A

Hindtzain

Hindrich (Ylisenauvila) 1960B

Hintzain

Elias Pehrsson (Kaartila) 1957A

Johan (Hintsala) 1957A

Pehr Pehrsson (Kaartila) 1957A

Hirn

(Partala) 1959A

Huckain

Maria (Kaitainen) 1957B

Påhl (Kaitainen) 1957B

Hulkoin

Brita (Eerikkälä) 1956B

Hyfwein

Thomas (Ruottila) 1959B

Hålopain

Matz (Kaipola) 1957B

Håttaka

Mattz (Ruokoniemi) 1959A

Hälpi

Erich (Ruokoniemi) 1959B

Hindrich (Sulkava) 1960A

Hämmälein

Dafwid (Lohilahti) 1958A

Nills (Lohilahti) 1958A

Thomas (Lohilahti) 1958A

Hämälein

Börjel (Telataipale) 1960A

Erich (Ruokoniemi) 1959B

Hindrich (Sipilä) 1960A

Johan (Ruokoniemi) 1959B

Margreta (Ruokoniemi) 1959B

Mattz (Kammola) 1957B

Mattz (Telataipale) 1960A

Michel (Sipilä) 1960A

Mårten (Telataipale) 1960A

Sigfred (Kammola) 1957B

Härckein

Abraham (Partala) 1959A

Sisla (Heikkurila) 1957A

Härckäin

Hindrich (Partala) 1959A

JAlkuun

Jumpain

Mattz (Maarala) 1958B

KAlkuun

Kammoin

Carin (Karjulanmäki) 1958A

Daniel (Partala) 1959A

Hindrich (Karjulanmäki) 1958A

Johan Johanson (Kyrsyä) 1957B

Mårten (Ylisenauvila) 1960B

Pehr (Kyrsyä) 1957B

Påhl (Partala) 1959A

Kanckuin

Johan (Leipämäki) 1958B

Lars (Leipämäki) 1958B

Mattz (Leipämäki) 1958B

Kardin

Abraham (Karjulanmäki) 1957B

Anna (Rauhaniemi) 1959A

Ohlof (Niinimäki) 1958B

Ohlof (Tannila) 1960A

Karfwin

(Hintsala) 1957A

Anders (Rauhaniemi) 1959A

Karpinen

Johan (Rahkolantaipale) 1959B

Kilpälein

Anders (Halttula) 1956B

Erich (Halttula) 1956B

Staphan (Halttula) 1956B

Kinnuin

Anders (Iitlahti) 1957A

Erich (Tunnila) 1960B

Kiskin

Nils Hardtwijkson (Sairalanmäki) 1960A

Korhoin

Nils (Linkola) 1958A

Philip (Linkola) 1958A

Kuckoin

Anders (Kaipola) 1957A

Erich (Kaipola) 1957A

Kuolemain

Sigfred (Sulkava) 1960A

Kåndia

Kirstin (Sulkava) 1960A

Mårten (Pappila) 1960B

Kåndiain

Erich (Pappila) 1961A

Hindrich (Mäntynen) 1958B

Kånsti

Anders (Leipämäki) 1958A

Christer (Mäntynen) 1958B

Olof (Mäntynen) 1958B

Kårhoin

Anders (Kaipola) 1957B

Anders (Leipämäki) 1958B

Hindrich (Iitlahti) 1957A

Jacob (Halttula) 1956B

Philip (Kaipola) 1957B

Kåstiain

Erich Erichsson (Kaipola) 1957A

Jöran (Lohilahti) 1958A

Mårten (Lohilahti) 1958A

LAlkuun

Laijuin

Johan (Auvila) 1956B

Lamain

Erich (Ruottila) 1959B

Laukain

Anders (Mäntynen) 1958B

Hindrich (Mäntynen) 1958B

Lars (Mäntynen) 1958B

Lautiain

Adam (Leipämäki) 1958A

Johan (Leipämäki) 1958A

Karin (Leipämäki) 1958A

Lawoin

Matz (Eerikkälä) 1956B

Leinoin

Pehr (Pappila) 1961A

Lind

Hinrich (Kaipola) 1957A

Lustig

Lars (Partala) 1959A

Låikain

Olof (Rauhaniemi) 1959A

Lächwoin

Måns (Lohilahti) 1958A

Löppein

Hindrich (Ruokoniemi) 1959B

Margareta (Lohilahti) 1958A

MAlkuun

Masalin

Henric (Iitlahti) 1957A

Margreta (Iitlahti) 1957A

Mattikain

Swän (Ruokoniemi) 1959B

Mickoin

Anders (Sulkava) 1960A

Dafwid (Sulkava) 1960A

Erich (Sulkava) 1960A

Peter (Koskutjärvi) 1957B

Mieloin

Anders (Mäntynen) 1958B

Mårten (Mäntynen) 1958B

Mietin

Erich (Heikkurila) 1957A

Thomas Erichsson (Heikkurila) 1957A

Thomas Thomasson (Heikkurila) 1957A

Molander

Aron (Pappila) 1961A

Catharina (Pappila) 1960B

Claes (Pappila) 1960B

Emerentia (Pappila) 1960B

Molenia

Helena (Pappila) 1961A

Molenius

Thomas (Pappila) 1961A

Månoin

Anders (Hasula) 1956B

Peer (Hasula) 1956B

Månotar

Malin (Hasula) 1956B

Mäckälein

Ohlof (Kammola) 1957B

Påhl Ohlsson (Kammola) 1957B

NAlkuun

Naukaritar

Maria (Lohilahti) 1958A

Nijpa

Thomas (Auvila) 1956B

Niskain

Dafwid (Niinimäki) 1958B

Nousiain

Anders (Kaartila) 1957A

Nyberg

Daniel (Sulkava) 1960A

Nykop

(Eerikkälä) 1956B

PAlkuun

Palkotar

Brita (Iitlahti) 1957A

Parckin

Johan (Halttula) 1956B

Johan (Niinimäki) 1958B

Parckoin

Anders (Halttula) 1956B

Anna (Halttula) 1956B

Lars (Väätälänmäki) 1960B

Mattz (Väätälänmäki) 1960B

Nills Nillsson (Tunnila) 1960B

Nils (Väätälänmäki) 1960B

Ohlof (Tunnila) 1960B

Pardain

Brussius (Karjulanmäki) 1957B

Mårten (Karjulanmäki) 1958A

Paunoin

Benjamin (Ruokoniemi) 1959B

Peckain

Matz (Telataipale) 1960A

Peter (Telataipale) 1960A

Pilckein

Margreta (Iitlahti) 1957A

Pistolkors

Reinholt (Iitlahti) 1957A

Pohialain

Pehr (Iitlahti) 1957A

Pulckin

Peter (Ruokoniemi) 1959B

Pumalain

Grels (Tunnila) 1960B

Johan (Tunnila) 1960B

Punnoin

Peter (Rahkolantaipale) 1959B

Påhialain

Lars (Kaipola) 1957B

Pärnain

Olof (Niinimäki) 1958B

Pöllein

Grels (Tunnila) 1960B

Mattz (Ylisenauvila) 1960B

Påhl (Tunnila) 1960B

RAlkuun

Reinickain

Johan (Lohilahti) 1958A

Maria (Lohilahti) 1958A

Ruotin

Michel (Ruottila) 1959B

Peter (Ruottila) 1959B

Påhl Andersson (Ruottila) 1959B

Thomas (Ruottila) 1959B

Ryhein

Brusius (Eerikkälä) 1956B

Johan (Halttula) 1956B

Räpoin

Anders (Hasula) 1956B

Carin (Hasula) 1956B

Matz Andersson (Hasula) 1956B

Räpoinen

Anders (Ryhälä) 1959B

Pehr (Väätälänmäki) 1960B

SAlkuun

Sinckoin

Erich (Ruokoniemi) 1959B

Sipinen

Olof (Sipilä) 1960A

Sipoin

Carl (Lohilahti) 1958A

Stråhlman

Peter (Kaipola) 1957B

Summain

Jacob (Rahkolantaipale) 1959B

Såickain

Hindr. Hinderson (Rauhaniemi) 1959A

Mattz (Rauhaniemi) 1959A

Såikain

Erich (Pappila) 1961A

Säppein

Anders (Kaipola) 1957A

Johan (Kaipola) 1957B

Säppeinen

Anders (Seppälä) 1960A

Samuel Sigfredzson (Seppälä) 1960A

TAlkuun

Tijain

Jöran (Auvila) 1956B

Jöran (Kaipola) 1957A

Påhl (Auvila) 1956B

Turuin

Anders (Eerikkälä) 1956B

Hindrich (Eerikkälä) 1956B

Jacob Hindersson (Mäntynen) 1958B

Margreta (Mäntynen) 1958B

Tärfwoin

Johan (Ruokoniemi) 1959B

Olof (Kaartila) 1957A

Olof (Ruokoniemi) 1959B

Törne

Peter (Iitlahti) 1957A

VWAlkuun

Wadsteen

(Partala) 1959A

Johan (Partala) 1959A

Waldoin

Lars (Lohilahti) 1958A

Påhl (Lohilahti) 1958A

Wasara

Anders (Pulkkila) 1959A

Johan (Pulkkila) 1959A

Wijhawain

Anders (Kammola) 1957B

Jacob (Kammola) 1957B

Pehr (Kammola) 1957B

Witticka

Anders (Karjulanmäki) 1958A

Wäijlain

Thomas Pehrson (Mäntynen) 1958B

Wänse

Peter (Ruottila) 1959B

Wästerin

Johan (Mäntynen) 1958B

Pehr Mattsson (Mäntynen) 1958B

Wätein

Olof (Väätälänmäki) 1960B

ÅAlkuun

Åkesson

(Partala) 1959A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 248 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023