AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1732 → Henkikirja  ☰ 

Sulkava henkikirja 1732

Sivu 1956B (aukeaman 1956 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - - - Peer Aufwins hemman - - under ett bruk i Hintzala Auvinen
2 - 4 - Påhl Tijain 1 - Caw:e Tiainen
Bror Jöran 1 - Tiainen
dräng Thomas Nijpa 1 - Niippa
d:g Johan Laijuin 1 - Lajunen
1 Erickala/Eerikkälä 5 - - Ryttmästar Nykop mh:o 1 1 Caw:e Nykopp
dräng Matz Lawoin 1 - Lehvonen
d:g Hindrich Turuin 1 - Turunen
Piga Brita Hulkoin - 1 Hulkkonen
2 - 2 - Anders Turuin mh:o 1 1 Caw:e Turunen
3 - 2 - Brusius Ryhein mh:o 1 1 Caw:e Ryhänen
1 Haltula/Halttula - 5 - Erich Kilpälein 1 - Caw:e Kilpeläinen
Son Anders mh:o 1 1 Kilpeläinen
Son Staphan 1 - Kilpeläinen
Piga Maria Haltutar - 1 Halttunen
2 - 2 - Jacob Kårhoin mh:o 1 1 Caw:e Korhonen
3 - - 3 Johan Parckins E:a - 1 Crono Ograv: Parkkinen
Son Anders Parckoin 1 - Parkkinen
dåtter Anna - 1 Parkkinen
4 - 2 - Johan Ryhein mh:o 1 1 Ryhänen
1 Hasula - - 4 Peer Månoins h:o - 1 Mononen
B:r Anders mh:o 1 1 Mononen
Piga Malin Månotar - 1 Mononen
2 - - 4 Anders Räpoin 1 - Inf:e Reponen
Matz Andersson Räpoin mh:o 1 1 Reponen
Syster Carin - 1 Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä 1 - - Lieut:n Jacob Böismans Fru - 1 Böisman

Sivu 1957A (aukeaman 1957 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Heikurila/Heikkurila - 7 - Thomas Thomasson Mietin mh:o 1 1 Caw:e Miettinen
B:r Son Thomas Erichsson mh:o 1 1 Miettinen
Son Erich 1 - Miettinen
Kånan Sisla Härckein - 1 Härkönen
Drag:n Hindrich Blickz h:o - 1 Blick
1 Hintzala/Hintsala - 3 - Johan Hintzain mh:o 1 1 Caw:e Hintsanen
Piga Karfwins h:o - 1 Karvinen
1 Idenlax/Iitlahti - - - Befall:n Eric Johan Beckborgz hemman - - Beckborg
2 - - - Fureren Reinholt Pistolkors hemman - - Caw:e Pistolekors
Piga Brita Palkotar niuta Löhn och __ hoos adelsman - -
Piga Margreta Pilckein niuta Löhn och __ hoos adelsman - - Pylkkänen
3 - 1 - Hindrich Kårhoin 1 - Caw:e Korhonen
4 - - - Capitaine Peter Törnes hemman - - Törne
4 - - Befallningman Henric Masalin 1 - Caw:e Masalin
dåtter Margreta - 1 Masalin
dräng Pehr Pohialain 1 - Pohjalainen
dräng Anders Kinnuin 1 - Kinnunen
1 Kardila/Kaartila - 2 - Anders Nousiain mh:o 1 1 Caw:e Nousiainen
2 - - 3 Pehr Pehrsson Hintzain mh:o 1 1 Inf:e Hintsanen
Son Elias Pehrsson 1 - Hintsanen
3 - 3 - Johan Aufwin 1 - Caw:e Auvinen
dåtter Justina - 1 Auvinen
dåtter Anna - 1 Auvinen
4 - 2 - Olof Tärfwoin mh:o 1 1 Caw:e Tervonen
1 Kaipola - - 3 Anders Säppein 1 - Crono Ograv: Seppänen
Jöran Tijain mh:o 1 1 Tiainen
2, 3 - 6 - Erich Erichsson Kåstiain mh:o 1 1 Caw:e Kostiainen
dräng Erich Kuckoin 1 - Kukkonen
d:o Anders Kuckoin 1 - Kukkonen
Piga Judita - 1
Drag:n Hinrich Lindz h:o - 1 Lind

Sivu 1957B (aukeaman 1957 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kaipola 3 - - Häradzskrif:n Peter Stråhlman mh:o 1 1 Crono Ograv: Strålman
dräng Matz Hålopain 1 - Holopainen
5 - - 2 Philip Kårhoins h:o - 1 Crono Ograv: Korhonen
Sonn Anders 1 - Korhonen
6 - - 4 Lars Påhialain mh:o 1 1 Crono Ograv: Pohjalainen
Johan Säppein 1 - Seppänen
Syster Margreta - 1
1 Kaitais/Kaitainen - 2 - Adam Erikain mh:o 1 1 Caw:e Eerikäinen
2 - - 2 Hindrich Assikain mh:o 1 1 Crono Ogr: Asikainen
3 - - 3 Påhl Huckain mh:o 1 1 Crono Ogr: Hukkanen
Syster Maria - 1 Hukkanen
1 Kammoila/Kammola - - 2 Mattz Hämälein mh:o 1 1 Crono Ograv: Hämäläinen
2 - - - Dafwid Achoins öde - - Crono Ahonen
3 - - 2 Påhl Ohlsson Mäckälein 1 - Crono Ograv: Mäkeläinen
Bror Ohlofs hustru - 1 Mäkeläinen
4 - - 3 Hindrich Ahoinen mh:o 1 1 Crono Ograv: Ahonen
Son Hindrich 1 - Ahonen
5 - - 2 Johan Ahoin 1 - Crono Ogr: Ahonen
Såld: Sigfred Hämäleins hustru - 1 Hämäläinen 122
6 - - 5 Pehr Wijhawain 1 - Inf:e Vihavainen
B:r Jacob med h:o 1 1 Vihavainen
B:r Anders med h:o 1 1 Vihavainen
1 Kåskutjärwi/Koskutjärvi - - 1 Peter Mickoin 1 - Crono Ograv:d Mikkonen
1 Kyrsywä/Kyrsyä - 2 - Johan Johanson Kammoin 1 - Caw:e Kammonen
Pehr Kammoin 1 - Kammonen
1 Karjulanmäcki/Karjulanmäki - - 2 Brussius Pardain mh:o 1 1 Crono Ograv:d Partanen
2 - 1 1 Abraham Mattsson mh 1 1 Caw:e Vitikka
Såld: Abraham Kardins h:o - 1 Kaartinen 137

Sivu 1958A (aukeaman 1958 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Karjulanmäcki/Karjulanmäki - - 2 Hindrich Kammoin 1 - Crono Ograv: Kammonen
Syster Carin - 1 Kammonen
4 - 2 - Anders Wittickas h:o - 1 Caw:e Vitikka
B:r Abraham Hackulin 1 - Hakulinen
5 - 2 - Mårten Pardain mh:o 1 1 Caw:e Partanen
1 Låhilax/Lohilahti - - 6 Nills Hämmälein mh:o 1 1 Crono Ograv: Hämäläinen
Bror Dafwid mh:o 1 1 Hämäläinen
Bror Thomas 1 - Hämäläinen
Såld: Carl Sipoins h:o - 1 Sipinen
2 - - - Måns Lächwoins - - Crono öde Lehvonen
- - 4 Mårten Kåstiain mh:o 1 1 Crono Ograv: Kostiainen
Bror Jöran 1 - Kostiainen
Piga Anna - 1
3 - 6 - Lars Waldoin 1 - Caw:e Valtonen
Bror Påhl mh:o 1 1 Valtonen
Piga Margareta Löppein - 1 Löppönen
Piga Anna - 1
Drag:n Carl Ekelundz h:o - 1 Eklund
4 - 3 - Johan Reinickain 1 - Caw:e Reinikainen
Maria Naukaritar - 1 Naukkarinen
Syster Maria - 1 Reinikainen
1 Lingola/Linkola - 2 1 Philip Korhoins h:o - 1 Caw:e Korhonen
B:r Nils 1 - Korhonen
Såldat Johan Haltuins h:o - 1 Halttunen 133
1 Läipämäcki/Leipämäki - 6 - Johan Lautiain mh:o 1 1 Caw:e Lautiainen
B:r Son Adam 1 - Lautiainen
dräng Anders Kånsti 1 - Konsti
dåtter Karin - 1 Lautiainen
Piga Kirstin - 1

Sivu 1958B (aukeaman 1958 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Läipämäcki/Leipämäki - 6 - Lars Kanckuin 1 - Caw:e Kankkunen
B:r Johan mh:o 1 1 Kankkunen
B:r Mattz 1 - Kankkunen
dräng Anders Kårhoin 1 - Korhonen
1 Marala/Maarala - 2 - Mattz Jumpain mh:o 1 1 Caw:e Jumppanen
1 Mändys/Mäntynen - - 2 Jacob Hindersson Turuin 1 - Turunen
dåtter Margreta - 1 Turunen
2 - - 2 Thomas Pehrson Wäijlain med h:o 1 1 Crono Ograv:d Veijalainen
3 - 3 - Mårten Mieloins h:o - 1 Caw:e Mielonen
B:r Anders mh:o 1 1 Mielonen
4 - - 4 Lars Laukain mh:o 1 1 Crono Ogr: Laakkonen
Bror Anders 1 - Laakkonen
Bror Hindrich 1 - Laakkonen
5 - 4 - Pehr Mattsson Wästerin mh:o 1 1 Caw:e Vesterinen
Bror Johan mh:o 1 1 Vesterinen
6 - - 2 Benjamin Biörn mh:o 1 1 Crono Ograv: Björn
7, 8 - - 3 Olof Kånsti mh:o 1 1 Inf:e Konsti
Bror Christer 1 - Konsti
9 - - 2 Hindrich Kåndiain mh:o 1 1 Crono Ogr: Kontiainen
1 Ninimäcki/Niinimäki - - 6 Johan Parckin mh:o 1 1 Crono Ogr: Parkkinen
dräng Ohlof Kardin mh:o 1 1 Kaartinen
dräng Dafwid Niskain mh:o 1 1 Niskanen
- 2 - Olof Pärnain mh:o 1 1 Caw:e Pärnänen

Sivu 1959A (aukeaman 1959 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Pardala/Partala 7 1 - Crono Befallningman Johan Wadsteen med h:o 1 1 Caw:e Vadsten
Munsterskrifwaren Gröön 1 - Grön
dräng Elias 1 -
dräng Matz Hatain 1 - Haatainen
dräng Matz Antoin 1 - Anttonen
Piga Anna Antoin - 1 Anttonen
Dragoun Lars Lustigz h:o - 1 Lustig
- 1 - Tårp:n Hindrich Härckäins h:o - 1 Härkönen
1 st: häst, 2 st: koor
- 1 - Tårp:n Abraham Härckein 1 - Härkönen
1 st: koo, 1 st: fåhr
- 1 - T: Olof Antoin 1 - Anttonen
1 st: häst, 1 st: koo, 1 st: fåhr
2 - - - Befallningman Wadsteens hemman Vadsten
- 2 - L:B: Påhl Kammoin 1 - Caw:e Kammonen
Bror Daniel 1 - Kammonen
- 2 - Åkesson niuta Löhn och Kåst 1 -
Hirn niuta Löhn och Kåst 1 -
1 Pulkila/Pulkkila - 4 - Anders Wasara mh:o 1 1 Caw:e Vasara
Far Bror Johan 1 - Vasara
Drag:n Pehr Hamars h:o - 1 Hammar
1 Rauhaniemi - 2 - Olof Låikain mh:o 1 1 Caw:e Loikkanen
2 - 4 - Anders Karfwin mh:o 1 1 Caw:e Kervinen
dräng Johan Hatain 1 - Haatainen
Piga Anna Kardin - 1 Kaartinen
3 - 2 1 Hindr. Hinderson Såickain 1 - Caw:e Soikkanen
Bror Mattz 1 - Soikkanen
Såld:n Nils Flintz h:o - 1 Flint 118
1, 2, 4 Rokoniemi/Ruokoniemi - 3 - Cap:n Peter Beckborg 1 - Caw:e Beckborg
dräng Mattz Håttaka 1 - Hotakka
Piga Anna Herratar - 1 Herranen

Sivu 1959B (aukeaman 1959 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Rokoniemi/Ruokoniemi - 2 - L:B: Peter Pulckin mh:o 1 1 Pulkkinen
- 1 - L:B: Erich Hälpi 1 - Helpi
- 1 - L:B: Anders Hanski 1 - Hanski
5 - - 2 Swän Mattikain mh:o 1 1 Inf:e Matikainen
3 - - 4 Johan Hämälein mh:o 1 1 Crono Ograv:d Hämäläinen
Syster Margreta - 1 Hämäläinen
Såld:n Hindrich Löppeins h:o - 1 Löppönen 87
6 - - 2 Johan Tärfwoin 1 - Crono Ograv:d Tervonen
Bror Olof 1 - Tervonen
7 - 2 - Erich Sinckoin mh:o 1 1 Caw:e Sinkkonen
8 - 3 - Benjamin Paunoin 1 - Caw:e Paunonen
dräng Erich Hämälein mh:o 1 1 Hämäläinen
1 Rachkolantaipal/Rahkolantaipale - - 1 Jacob Summain 1 - Crono Ograv:d Summanen
2 - - 2 Johan Karpinen mh:o 1 1 Crono Ogr: Karppinen
3 - - - Under ett bruk i Haltula - -
4 - 2 - Peter Punnoin mh:o 1 1 Caw:e Punnonen
1 Ruotila/Ruottila - - 4 Påhl Andersson Ruotin mh:o 1 1 Crono Ogr: Ruottinen
Bror Michel 1 - Ruottinen
Piga Anna Bängtin - 1 Penttinen
2 - - 3 Peter Ruotin mh:o 1 1 Crono Ogr: Ruottinen
Bror Thomas h:o - 1 Ruottinen
3 - - 4 Thomas Hyfwein 1 - Crono Ogr: Hyvönen
Mågen Peter Wänses h:o - 1 Vänskä
Mågen Erich Lamain mh:o 1 1 Laamanen
1 Ryhälä - - 2 Anders Räpoinen mh:o 1 1 Crono Ogr: Reponen

Sivu 1960A (aukeaman 1960 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 Sulkawa/Sulkava 1 4 - Opbörds skrif:n Daniel Nyberg 1 - Caw:e Nyberg
L:B:n Hindrich Hälpi 1 - Helpi
dräng Anders Mattsson 1 -
Reserwe karlen Sigfred Kuolemain 1 - Kolehmainen
Piga Kirstin Kåndia - 1 Kontiainen
3 - - 5 Erich Mickoin 1 - Crono Ogr: Mikkonen
Bror Anders mh:o 1 1 Mikkonen
B:r Dafwid mh:o 1 1 Mikkonen
4 - - - Föraren Eric Barckhusen - - Inf:: Bost: Barckhusen
5 - - - Lagdt under Prästebohl - -
1 Sippikumbu/Sipikumpu - - - Lagd under Cappelans bohl - -
1 Sippilä/Sipilä - 1 - Michel Hämälein 1 - Caw:e Hämäläinen
2 - 1 - Hindrich Hämälein 1 - Caw:e Hämäläinen
3 - 2 - Olof Sipinen mh:o 1 1 Caw:e Sipinen
1 Säppälä/Seppälä - 3 - Samuel Sigfredzson Säppeinen mh:o 1 1 Caw:e Seppänen
Bror Anders 1 - Seppänen
1 Sairalanmäcki/Sairalanmäki - 1 - Nils Hardtwijkson Kiskin 1 - Caw:e Kiiskinen
1 Tannila 2 - - Corporal Harald Haraldssons hemman - - Caw:e
dräng Ohlof Kardin mh:o 1 1 Kaartinen
1 Tellataipal/Telataipale - 4 - Peter Peckain mh:o 1 1 Caw:e Pekkanen
Bror Matz mh:o 1 1 Pekkanen
3 - - 4 Mårten Hämälein 1 - Inf:e Hämäläinen
Bror Mattz h:o - 1 Hämäläinen
Bror Börjel mh:o 1 1 Hämäläinen
2 - - 2 Samuel Hana 1 - Hana
Bror Johan Hana 1 - Hana

Sivu 1960B (aukeaman 1960 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Tellataipal/Telataipale - 2 - Johan Aufwin 1 - Caw:e Auvinen
Son Johan 1 - Auvinen
1, 2 Tunnila - 3 - Johan Pumalain mh:o 1 1 Caw:e Puumalainen
Bror Grels 1 - Puumalainen
3 - 3 - Olof Bängtin 1 - Caw:e Penttinen
B:r Mattz med h:o 1 1 Penttinen
4 - 2 1 Nills Nillsson Parckoins E:a - 1 Caw:e Parkkonen
Bror Ohlof 1 - Parkkonen
Såld:n Erich Kinnuins h:o - 1 Kinnunen 127
5 - 4 - Grels Pöllein mh:o 1 1 Caw:e Pöllänen
Bror Påhl mh:o 1 1 Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 2 Olof Wätein mh:o 1 1 Crono Ogr: Väätäinen
2 - - 2 Pehr Räpoinen mh:o 1 1 Crono Ogr: Reponen
3 - - 4 Lars Parckoin 1 - Crono Ogr: Parkkonen
Son Nils 1 - Parkkonen
Son Mattz mh:o 1 1 Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 1 - Samuell Aufwins h:o - 1 Caw:e Auvinen
2 - 2 - Mårten Kammoin mh:o 1 1 Caw:e Kammonen
3 - - 3 Hindrich Hindtzain mh:o 1 1 Crono Ogr: Hintsanen
dräng Mattz Pöllein 1 - Pöllänen
Pappila 2 - - Brofogden Mårten Kåndia 1 - Kontiainen
Son Mårten 1 - Kontiainen
9 - - Kyrckioheerden H:r Claes Molander 1 - Molander
Syster Emerentia - 1 Molander
d:o Catharina - 1 Molander
Swåger Johan Argillander med hustro 1 1 Argillander
Swägerska Aganders h:o - 1 Agander
dräng Påhl Larsson 1 -
dräng Ohlof Pehrson 1 -
Piga Margreta - 1

Sivu 1961A (aukeaman 1961 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 4 - - Sacellanen H:r Aron Molander 1 - Molander
Swåger Thomas Molenius 1 - Molenius
Swägerska Helena Molenia - 1 Molenius
dräng Hindrich Haikara 1 - Haikara
- 1 - L:B:n Erich Såikain 1 - Soikkanen
1 - - Klåckaren Johan Hatain 1 - Haatainen
2 - - Kyrckiowächtaren Pehr Leinoin mh:o 1 1 Leinonen
1 - - Sochnestugu Eldaren Erich Kåndiain 1 - Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17311733

© Maija-Liisa Laakso 2022