AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1734 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1734

Sivu 2239B (aukeaman 2239 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __fwila/Auvila - - - Peer Aufwins hem:n - - under edt bruk med Hintzala Auvinen
2 - 2 - Påhl Tijain 1 - Caval: Tiainen
Bror Jöran 1 - Tiainen
1 __kala/Eerikkälä - - - Sahl: Capit: Pistohlkors Erfwingar Pistolekors
Hedevig v: Essens - - Drag:Caval: von Essen
dreng Hind: Weijalain - - Veijalainen
Piga Ingeborg Hämäläin - - Hämäläinen
2 - 2 - Anders Turuin mh: 1 1 Cav: Turunen
3 - 1 - Brusius Ryheins - - öde Ryhänen
1 __ltula/Halttula - 4 - Anders Erichss: Killpel: mh: 1 1 Caval: Kilpeläinen
Bror Samuell 1 - Kilpeläinen
Bror Staffan 1 - Kilpeläinen
2 - 2 - Jacob Kårhoin med hustro 1 1 Cav: Korhonen
3 - - 2 Anders Parckin 1 - Crono Parkkinen
dotter Anna - 1 Parkkinen
4 - 2 - Johan Ryhein med hustro 1 1 Cav: Ryhänen
1 __sola/Hasula - - 2 Anders Måhnoin med hust: 1 1 Crono Mononen
2 - - 2 Mattz Anderss: Räpoin mh: 1 1 Inf: Reponen
1 __fwärilä/Hyvärilä 2 - - Lieut: Jacob Böismans fruu - 1 Inf: Bostel: Böisman
dreng Erich Hällpi 1 - Helpi
- - 2 L:B: Påhl Huckain mh: 1 1 Hukkanen
1 __kurila/Heikkurila - 6 - Thomas Mietins hustro - 1 Caval: Miettinen
Erich 1 - Miettinen
B:S: Thomas med hustro 1 1 Miettinen
Sonn Bertill 1 - Miettinen
Drag: Hindrich Båcks hustro - 1 Bock
1 __tzala/Hintsala - 3 - Johan Hintzain med hustro 1 1 Caval: Hintsanen
Piga Kärfwins hustro - 1 Kervinen
1 __lax/Iitlahti - 2 - Michell Immoin mh: 1 1 Caval: Immoin
2 - 2 - Peer Pullkin mh: 1 1 Caval: Pulkkinen
3 - 1 - Hindrich Kårhoin 1 - Caval: Korhonen
4 - 1 - Capitain Petter Törnes hem:n - - Caval: Törne
dreng Peer Pochjalain 1 - Pohjalainen
1 __rdila/Kaartila - 2 - Anders Nåusiain mh: 1 1 Caval: Nousiainen

Sivu 2240A (aukeaman 2240 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 __rdila/Kaartila - - 3 Peer Hintzain med hustro 1 1 Inf: Hintsanen
Bror Elias 1 - Hintsanen
3 - 1 - Johan Aufwin 1 - Caval: Auvinen
4 - - - Olof Tärfwoins - - Crono (öde) Tervonen
1 Kaipola - - 2 Johan Tijain med hustro 1 1 Crono Tiainen
2, 3 - 6 - Erich Kåstiain med hustro 1 1 Caval: Kostiainen
dreng Erich Kuckoin 1 - Kukkonen
dreng Anders 1 - Kukkonen
dreng Mattz Hålapains hust - 1 Holopainen
Piga Karin Haltutar - 1 Halttunen
4 3 - - Häradzskrif:n Petter Stråhlman mh 1 1 Crono Strålman
dreng Samuell Säppein 1 - Seppänen
5 - - 1 Anders Säppein 1 - Crono Seppänen
6 - - 1 Anders Lajtinen 1 - Crono Laitinen
1 Kaitais/Kaitainen - 3 - Adam Erikain med hustro 1 1 Caval: Eerikäinen
Bror Petter 1 - Eerikäinen
2 - - 2 Hindrich Asickain mh: 1 1 Asikainen
3 - - - - - Crono öde
1 Kammoila/Kammola - - 2 Mattz Hämäläin mh: 1 1 Crono Hämäläinen
2 - - - Dawid Ahoins - - Crono (öde) Ahonen
3 - - 2 Påhl Ohlss: Mäkeläin 1 - Crono Mäkeläinen
Bror Olofz hustro - 1 Mäkeläinen
4 - - 2 Hindrich Ahoin med hustro 1 1 Crono Ahonen
5 - - 2 Johan Ahoin 1 - Crono Ahonen
dreng Hindrich 1 -
6 - - 4 Peer Wijhawain 1 - Inf: Vihavainen
Bror Jacobs hustro - 1 Vihavainen
Bror Anders med hustro 1 1 Vihavainen
1 Kåskutjerfwj/Koskutjärvi - - 1 Peer Mickoin 1 - Crono Mikkonen
1 Kyrsäwä/Kyrsyä - 2 - Johan Kammoin 1 - Caval: Kammonen
Bror Mårthen 1 - Kammonen
1 Karjulanmäkj/Karjulanmäki - - 2 Olof Antoin 1 - Crono Anttonen
Syster Anna - 1 Anttonen
2 - 1 - Abraham Mattzson mh 1 - Caval: Vitikka
3 - - 1 Hindrich Kammoin 1 - Crono Kammonen

Sivu 2240B (aukeaman 2240 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Karjulanmäkj/Karjulanmäki - 2 - Peer Hakulin 1 - Caval: Hakulinen
F: Adam Hakulin 1 - Hakulinen
5 - 2 - Mårthen Pardain med hustro 1 1 Caval: Partanen
1 __hilax/Lohilahti - - 5 Niels Hämäläin mh: 1 1 Crono Hämäläinen
Bror Dafwid 1 - Hämäläinen
Bror Thomas 1 - Hämäläinen
Såld: Hällpis hustro - 1 Helpi 90
2 - - 4 Mårthen Kåstiain mh: 1 1 Crono Kostiainen
Bror Jöran med hust 1 1 Kostiainen
3 - 5 - Lars Walldoin 1 - Caval: Valtonen
Bror Påhl med hustro 1 1 Valtonen
Piga Margetha Löppöin - 1 Löppönen
Dragoun Carl Eeklundz hustro - 1 Eklund
4 - 3 - Johan Räinikain 1 - Caval: Reinikainen
Syster Maria - 1 Reinikainen
Piga Naukaritar - 1 Naukkarinen
1 __gola/Linkola - 2 - Philip Kårhoins hustro - 1 Caval: Korhonen
Bror Niels 1 - Korhonen
1 __pämäkj/Leipämäki - 6 - Johan Lautiain 1 - Caval: Lautiainen
Bror Son Adam 1 - Lautiainen
Son Samuell 1 - Lautiainen
dåtter Karin - 1 Lautiainen
dreng Johan Såpain 1 - Seppänen
Piga Rigina Kinnuin - 1 Kinnunen
2 - 5 - Lars Kanckuin 1 - Caval: Kankkunen
Bror Mattz med hustro 1 1 Kankkunen
dreng Anders Kårhoin 1 - Korhonen
Drag: Sigfred Lakas hustru . 1 Laaka
1 __arala/Maarala - 2 - Mattz Jumpain 1 - Caw: Jumppanen
Syster Margetha - 1 Jumppanen
1 __ndys/Mäntynen - - 2 Jacob Turuin 1 - Crono Turunen
Syster Margeta - 1 Turunen
2 - - 2 Thomas Wäijalain med hustro 1 1 Crono Veijalainen
3 - 2 - Anders Miehloin mh: 1 1 Caval: Mielonen
4 - - 4 Lars Lauckain 1 - Crono Laakkonen
Bror Anders 1 - Laakkonen
Bror Hindrich 1 - Laakkonen
Piga Maria Hardikatar - 1 Hartikainen

Sivu 2241A (aukeaman 2241 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 __ndys/Mäntynen - 3 - Johan Wästerin med hustro 1 1 Caval: Vesterinen
Bror Son Mattz 1 - Vesterinen
6 - - 2 Benjamin Biörn mh: 1 1 Crono Björn
7, 8 - - 3 Olof Kånstj med hustro 1 1 Inf: Konsti
Bror Christer 1 - Konsti
9 - - 2 Olof Sallinen 1 - Crono Sallinen
Hindrich Kåndiains hust - 1 Kontiainen
1 Ninimäkj/Niinimäki - - 5 Johan Parckin med hustro 1 1 Caval: Parkkinen
dreng Olof Kardin 1 - Kaartinen
dreng Dafwid Niskains h: - 1 Niskanen
Såld: Olof Härckeins hustro - 1 Härkönen 134
- 2 - Olof Pärnäin med hustro 1 1 Caval: Pärnänen
1 Pardala/Partala 7 1 - Häradzfogden Joh: Wadsteen mh: 1 1 Caval: Vadsten
Bror Simon Wadsteen 1 - Vadsten
dreng Petter Huttuin 1 - Huttunen
dreng Mattz Antoin 1 - Anttonen
Piga Margeta Kucko - 1 Kukko
Piga Karin Kåndia - 1 Kontiainen
Drag: Lars Lustigz hustro - 1 Lustig
- 1 - Tårp: Hind: Härckeins hust - 1 Härkönen
1 st: häst, 2 st: koor
- 1 - Tårp: Abram Härckein 1 - Härkönen
1 st: koo, 1 st: fåhr
2 - - - Dito Befall: Wadsteens hem:n - - Caval: Vadsten
- 2 - L:b: Daniel Kammoin 1 - Kammonen
Bror hustro 1 -
1 Pulkila/Pulkkila - 3 - Anders Wasara mh: 1 1 Caval: Vasara
Dragoun Peer Hammars hustro - 1 Hammar
1 Rauhanemj/Rauhaniemi - - - Lauckains - - öde Loikkanen
2 - 3 - Anders Kärfwin mh: 1 1 Caval: Kervinen
dreng Johan Ickoin 1 - Ikonen
3 - 3 1 Hindrich Såickain mh: 1 1 Caval: Soikkanen
Bror Mattz 1 - Soikkanen
Såldat Niels Flinckz hustro - 1 Flint 118

Sivu 2241B (aukeaman 2241 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2, 4 Rokoniemj/Ruokoniemi 1 1 - Capit: Petter Beckborg hem:n - - Caval: Beckborg
dreng Mattz Håttaka 1 - Hotakka
Dragoun Mattz Mickoins h: - 1 Mikkonen
3 - - 4 Johan Hämäläin med h: 1 1 Inf: Hämäläinen
Syster Margeta - 1 Hämäläinen
Såld: Hind: Löppeins hustro - 1 Löppönen 87
?? - 2 - Påhl Järfweläin mh: 1 1 Caval: Järveläinen
5 - - 2 Swän Mattickain mh: 1 1 Inf: Matikainen
6 - - 2 Johan Tärfwoin 1 - Tervonen
Bror Olof 1 - Tervonen
7 - 2 - Erich Sinckoin mh: 1 1 Caval: Sinkkonen
8 - 1 - Benjamin Punnoin 1 - Caval: Paunonen
1 __ahkolantaipall/Rahkolantaipale - - 1 Jacob Summain 1 - Crono Summanen
2 - - 2 Johan Karpin med hustro 1 1 Crono Karppinen
3 - - - Under edt bruck i Haltula - - Caw:
4 - 2 - Peer Punnoin med hustro 1 1 Caval: Punnonen
1 __otila/Ruottila - - 3 Thomas Sauckoin mh: 1 1 Crono Saukkonen
Bror Mattz 1 Saukkonen
2 - - 3 Peer Rootinen med hustro 1 1 Crono Ruottinen
Bror Thomas hustro - 1 Ruottinen
3 - - 3 Thomas Hyfwöin 1 - Crono Hyvönen
Måg Erich Lamain mh 1 1 Laamanen
1 __hälä/Ryhälä - - 2 Anders Räpoin med hustro 1 1 Crono Reponen
- - 4 Mårthen Wasara mh: 1 1 Vasara
Mårthen Kyllöin mh: 1 1 Kyllönen
1, 2 __lkawa/Sulkava - 3 - Kyrckjoherd: H:r Claes Molanders hen:n Caval: Molander
Daniell Nyberg 1 - Nyberg
dreng Hind: Hälpi 1 - Helpi
Reserve Carl Sigfred Sigfredss: 1 - Kolehmainen
3 - - 5 Erich Mickoin 1 - Crono Mikkonen
Bror Anders mh: 1 1 Mikkonen
Bror Dafwidz hustro - 1 Mikkonen
Såld: Michell Wittick:s h:o - 1 Vitikainen 119
4 1 - - Förare Poppius - - Inf:: Bostel: Poppius
Piga Liskin Lauckain - 1 Laukkanen
5 - - - Lagdt under Prästebohlet - -

Sivu 2242A (aukeaman 2242 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Sippikumbu/Sipikumpu - - - Lagt under Cappelans Bohl - -
1 Sipilä - - - Michell Hämäläins 1 - öde Hämäläinen
2 - 2 - Hindrich Hämäläin mh: 1 1 Caval: Hämäläinen
3 - 2 - Olof Sipinen : 1 1 Caval: Sipinen
1 Säppälä/Seppälä - 3 - Samuell Sigfredss: Säppein mh: 1 1 Caval: Seppänen
Bror Anders 1 - Seppänen
1 Sairalanmäkj/Sairalanmäki - 1 - Niels Hardtwijkss: Kiskin 1 - Caval: Kiiskinen
1 Tannila - - - Sahl: Harald Haraldssons hem:n - - Caval:
L:b: Olof Kardin mh: 1 1 Kaartinen
1 Telataipal/Telataipale - 4 - Peer Peeckoin med hustro 1 1 Caval Pekkanen
Bror Mattz mh: 1 1 Pekkanen
2 - - - Samuell Hanas - - Inf: (öde) Hana
3 - - 4 Mårthen Hämäläin 1 - Inf: Hämäläinen
Bror Mattz hustro - 1 Hämäläinen
Bror Börgell med hustro 1 1 Hämäläinen
4 - 2 - Johan Aufwin 1 - Caval: Auvinen
Son Johan 1 - Auvinen
1, 2 Tunnila - 2 - Olof Asikain 1 - Caval: Asikainen
Bror Michels hustro - 1 Asikainen
3 - 3 1 Olof Bengdtin 1 - Caval: Penttinen
Bror Mattz med hustro 1 1 Penttinen
Sålldat Häldemoins hustro - 1 Heltimoinen 126
4 - 2 - Niels Parckoins Enka - 1 Caval: Parkkonen
Bror Olof 1 - Parkkonen
5 - 3 - Grells Pölläin 1 - Caval: Pöllänen
Bror Påhl med hustro 1 1 Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 2 Påhl Bengdtin mh: 1 1 Crono Penttinen
2 - - 2 Peer Räpoin 1 - Crono Reponen
Såld: Johan Tifins hustro - 1 Tiittanen 121
3 - - 5 Lars Parckoin 1 - Crono Parkkonen
Son Niels 1 - Parkkonen
Son Mattz med hustro 1 1 Parkkonen
Son Lars 1 - Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 1 - Samuell Aufwins Enka - 1 Caval: Auvinen
2 - 1 - Hindrich Hindtsain 1 - Caval: Hintsanen
3 - - 1 Johan Pällkoin 1 - Crono Pelkonen
Pappila 1 - - Uthridare Mårthen Kåndiain 1 - Kontiainen

Sivu 2242B (aukeaman 2242 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 4 - - Kyrckjoheerden H:r Clas Molander 1 - Molander
Syster Emerentia - 1 Molander
dito Chatarina - 1 Molander
Piga Britha - 1
3 - - Cappellan H:r Aron Molander 1 - Molander
Swåger Thomas Molenius 1 - Molenius
dreng Hind: Hackarain 1 - Haikara
- 1 - Landbonde Såickain 1 - Soikkanen
1 - - Klåckare Mattz Hatain 1 - Haatainen
- 1 - Kyrckjowächt: Peer Läinoin 1 - Leinonen
- 1 - Sochne Stugu Elldaren Erich Kåndiain 1 - Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17331735

© Maija-Liisa Laakso 2023