AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Sulkavan henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  E  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Y 
 A  E  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Y

AAlkuun

Auvila

1644: Auffuinen, Auffwin

1645: Auffuin, Auffuinen

1646: Auffuin, Auffwinen

1647: -, Auffuin

1648: Afuinen, Hölcker

1649: Aufuinen, Hölker

1650: Afwuinen, Hölker

1651: Aufuin, Hölker

1652: Aufwin, Hölker

1654: Aufwinen, Condiain, Hölker

1655: Aufwin, Hölker

1656: -, Aufwinen, Hölker

1657: Aufwin, Hölker

1658: Auffuuinen, Hölker

1659: -, Auwinen, Hölker

1660: Aufwinen, Holker

1662: Aufwin

1663: -, Aufwin, Hölki, Mikulain

1665: Aufwinen, Auwinen, Hölkj, Skumpe

1666: Aufwin, Hölki

1667: Aufuinen, Holkj

1668: Aufuin, Hölkj

1669: Aufin, Hölkerj

1673: -, Aufwin, Lehwoin

1675: -, Auwin, Skumpe

1676: Auwin, Peckain

1677: Aufwi, Helpi

1678: Aufuinen, Sinkoinen

1679: -, Aufwin

1680: -, Aufwin

1682: Aufwin, Michulain

1688: Afwoin, Mikoin

1690: Aufwin

1693: Afwin

1694: Aufwin, Kajulain

1697: Aufwin, Hintzain, Kettewain, Korpin

1699: Aufwoin

1700: Aufwin

1701: -, Aufwin

1702: -, Aufwin

1703: Aufwin

1704: Aufwoin

1705: Aufwoin

1706: Aufwin

1707: Aufwoin

1708: Aufwin

1709: Aufwin

1710: Aufwin

1711: Aufwin

1712: Aufwin

1722: Aufwin, Strählman, Turuin

1723: Laijuinen, Nijpa, Strelman, Turuin

1724: Aufwin, Laijunen, Nijpa, Pernoin, Strellman, Turuin

1725: Hirfwoin, Laijunen, Nijpa, Strelman, Turuin

1726: Aufwin, Hirfwoin, Nijpa, Strellman

1727: Aufwin, Nijpa, Strellman, Walldoin

1728: Aufwin, Nijpa, Strellman, Walldoin

1730: Aufwin, Laijuin, Nijpa, Streelman

1731: Aufwin, Laijuin, Nijpa, Tijain

1732: Aufwin, Laijuin, Nijpa, Tijain

1733: Aufwin, Tijain

1734: Aufwin, Tijain

1735: Aufwin, Tijain

1736: Aufwin, Tijain

1737: Aufwin, Tijain

1738: Aufwin, Tijain

1739: Aufwin, Tijain

1743: Tijain

EAlkuun

Eerikkälä

1644: -, Heldimoin, Mulj

1645: -, Heldimoin, Mulj

1646: Heldimoin, Mulj

1647: Heldimoin, Mulj

1648: Erikäinen, Heldimoinen, Muli

1649: Erikainen, Heldimoinen, Mulj

1650: Erikainen, Heldemåinen, Mulinen

1651: Hedimoin, Mullj

1652: Heldimoin, Mullj

1654: Erikainen, Heldemoinen, Mullj, Wijhawainen

1655: Heldumoinen, Mull

1656: Heldämoin, Mullj

1657: Erikain, Erikäin, Heldimoinen, Jerfweläin, Mullj, Pist:k:, Ruskain, Wihauain

1658: Erikainen, Heldemåjnen, Järfuelein, Muli, Ruuskain, Wihauain

1659: -, Erikain, Heldemoinen, Jerfwelein, Ruskan, Wihawain

1660: -, Erikain, Heldomain, Jerfwelain, Ruskoin, Wihamies

1662: Heldinen, Mullj

1663: Heldinen, Mulli

1665: -, Erichain, Heldimoin, Kangain, Kerwin, Mulli, Ruskoin

1666: Heldimoin, Mulli, Pohialain

1667: Heldimoin, Mullj, Pohialain

1668: Heldimee, Mullj, Pohialain

1669: Mullj

1673: Mullj

1675: Mulli

1676: Mullin

1677: Molli

1678: -, Hyfweinen, Hölköri, Mulli, Seppein

1679: -, Erikain, Hakulin, Hölker, Kangain, Kåstiain, Mulj, Pesoin, Seppäin, Waroin

1680: -, Hirfwin, Mulli, Säppäin

1682: -, Erikain, Hakulain, Kangain, Mullis, Päsoin, Waroin

1688: Erikain, Kangain

1690: -, Kuckoin, Rachkoin, Rackoin, Soikain

1693: -, Hackeljnein, Kangain, Pasoin, Sackoin, Somolain

1694: -, Hackulijnen, Kangain, Passoin, Pistohlkoorss, Rackoin, Somuol:

1697: -, Hackulijnein, Häldjmunein, Kangain, Pässoin, Somalain

1699: Heldemoin, Kangain, Suomel:

1700: Heldemain, Kangain, Kempin, Pistolkors, Suomal:

1701: Heldemain, Kangain, Kempe, Pistohlkårs, Råkain, Somalain

1702: -, Erichkoin, Helldem:, Kangain, Pistohlkårs, Rakoin

1703: Erickain, Heldemain, Kangain, Pistohlkors, Rackoin

1704: Erickain, Heldemain, Kangain, Pistohlkårs, Rackoin

1705: Erickain, Helldemain, Kangain, Råckain

1706: -, Erickain, Heldemoin, Kangain

1707: Erikain, Heldemoin, Kangain, Råckain

1708: Erickain, Heldemain, Kangain, Karfwin, Rackoin

1709: Erckain, Heldma:, Kangain, Kerfv:

1710: Erickain, Heldmain, Hulckoin, Kangoin

1711: Ahoin, Haltuin, Hildemoin, Hulckoin

1712: Ahoin, Halltuin, Helldemoin, Hullkoin

1722: Assickain, Heldemoin, Hulckoin

1723: Asikain, Hulkoin

1724: Assickain, Nykop, Pistohlkårs

1725: Pistohlkårs

1726: Kämpin, Pistohlkårss, Turuin

1727: Kämpin, Lächwoin, Pistohlkårs, Turuin

1728: Lächwoin, Pistohlkårs, Turuin

1730: Lächwoin, Pistohlkårss, Ruskatar, Turuin

1731: Lächwoin, Pistohlkårss, Ryhein, Turuin

1732: Hulkoin, Lawoin, Nykop, Ryhein, Turuin

1733: Pistohlkors, Ryhäin, Turuin, Wäijalain

1734: Hämäläin, Pistohlkors, Ryhein, Turuin, Weijalain, v: Essen

1735: Essen, Halin, Pistohlkors, Ryhein, Turuin, Weijal:

1736: Halin, Pistohlkors, Ryhäin, Turuin, Waijal:

1737: Halin, Kanckuin, Pistohlkors, Turuin, Weijelein

1738: -, Kanckuin, Pistolkors, Turuin

1739: -, Bengtin, Kankuin, Pistolkors, Turuin

1743: Kaukuin, Pistolkors, Turuin

HAlkuun

Halttula

1644: Haltuinen, Hyfuärinen, Nachkahathu, Pöllinen

1645: Haltuin, Nachkahathu, Pöllinen

1646: Haltuin, Nachkahathu, Pöllinen

1647: Haltuin, Hyffwärin, Nachkahattu, Pöllinen

1648: Haltuinen, Hyfuerin, Nahkahattu, Pölginen

1649: Haltunen, Hyfuärinen, Nahkahattu, Ryhäinen

1650: Halttuinen, Hyfwarinen, Nachkahattu, Riihoinen

1651: -, Haltuin

1652: Haltuin

1654: Hakulin, Haltuin, Hyfwerin, Nachkahattu, Ryhäinen, Safwolain

1655: -, Hakulin, Hyfwärin, Nachkahattu, Ryhäinen, Safwolain

1656: -, Haltinnen, Hyfwerin, Hyfwärin, Nachkahattu, Ryheinen

1657: Haltuinen, Hyfwerinen, Nachkahattu, Ryheinen

1658: Haltujnen, Hyfwrinen, Nahkahattu, Ryhejnen

1659: -, Halltuinen, Hywerin, Nachkahattu, Ryhoinen

1660: -, Haltuin, Nackahattu, Ryhoin

1662: -, Haltuin, Nahkahattu, Ryhäin, Warain

1663: -, Haltuin, Kårhoin, Nahkahattu, Ryhäin, Waroin

1665: -, Haltuin, Hasuin, Korhoin, Nahkahattu, Ryhäin, Terwoin

1666: -, Haltuin, Hasuin, Korhoin, Nahkahattu, Ryhäin, Terwain

1667: -, Haltuin, Korhoin, Nachkahattu, Ryhöin

1668: -, Haltuin, Kårhoin, Lambin, Laukain, Nachkahattu, Ryhöin, Terwoin

1669: -, Hakulinen, Haltuin, Korhoin, Lambin, Lukoin, Nachkahattu, Ryhoin, Terwoin

1673: -, Kårroin el: Pällin, Möhoin, Parkin, Pällin, Röhäin

1675: Hakulin, Hywein, Korhoin, Nachkahattu, Parkin, Rongain

1676: -, Condiainen, Hakulin, Hywein, Korhoin, Nah__hattu, Parkin, Rongain, Ryhäin

1677: -, Corhoin, Hyfweri, Mekelein, Nahkahattu, Parkinen, Ryheinen, Saikon

1678: Korhoin, Mekelein, Nahkahattu, Parkinen, Ryhein

1679: Kårhoin, Mäkeleinen, Nahkahattu, Parkin, Ryhäin, Soicka

1680: Kånsti, Kårhoin, Makoin, Nachkahattu, Parkin, Ryhäin

1682: Haltuin, Korhoin, Kårhoin, Markoin, Nachkahattu, Parkin, Ryhäin

1688: -, Hyldin, Korhoin, Nachahat, Parkoin, Ryhain

1690: -, Kårhoin, Nachkahattu, Parkinen, Ryhoin

1693: -, Korhoin, Nackahatt, Parkoin, Ryhuin

1694: -, Korhoin, Nackahattu, Parkoin, Radikain, Ryhin, Tijcka, Tjttain

1697: -, Haltun, Kanckoin, Korhoin, Nackahatt, Ryhein, Tijttain

1699: Haltuin, Haltun, Kankuin, Korhoin

1700: Haltuin, Huckain, Kanckuin, Kårhoin, Parckoin

1701: Haltuin, Huckain, Kankuin, Kurhoin, Parkoin

1702: -, Halltinen, Huckain, Kankoin, Kurhoin, Parkin

1703: -, Halltin, Håckoin, Kanckuin, Kurhoin, Parckoin

1704: -, Haltuin, Huckoin, Kankoin, Kurhoin, Parkoin

1705: -, Halltuin, Häckoin, Kanckoin, Kurhoin, Parckoin

1706: -, Halltuin, Huckain, Kankoin, Kåhroin, Parckoin

1707: -, Haltin, Haltuin, Huckoin, Kohroin, Parkoin

1708: -, Haltin, Huckoin, Kackoin, Kårhoin, Parckoin

1709: -, Haltuin, Hucko:, Kackoin, Kancko:, Korho:, Parkoin, Racko:, Röjain

1710: Haltuin, Huckain, Korhoin, Parckoin, Röhin

1711: Haltuin, Huckain, Kårhoin, Parckoin, Röhin

1712: Halltuin, Huckain, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1722: Halttuin, Kilpeläin, Kårhoin, Parckin, Ryhein, Wästerin

1723: -, Kilpeläin, Kårhoin, Parkin, Ryhain, Wästerin

1724: Killpelein, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1725: Killpelein, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1726: Hölldemoin, Killpelein, Kuttwain, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1727: Killpelein, Kuttwoin, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1728: Killpelein, Kuttwoin, Kårhoin, Parckin, Ryhein, Summain

1730: Killpelein, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1731: Halltuin, Killpel:n, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1732: Haltutar, Kilpälein, Kårhoin, Parckin, Parckoin, Ryhein

1733: Haltuin, Killpelein, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1734: Killpel:, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1735: Kilpel:n, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1736: Kilpel:n, Kårhoin, Parkin, Ryhäin

1737: Kilpelein, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1738: -, Killpeläin, Kårhoin, Parckin, Ryhein

1739: -, Killpäläin, Kårhåin, Parckin, Ryhäin

1743: -, Killpäläin, Kårhoin, Pack, Ryhäin

Hasula

1644: Hatzoin, Käckyin

1645: Cardin, Cardinen, Hasuin, Hatzoin, Heickurin, Heickurithar, Hyffuärithar, Käckyin, Mickulain, Pöllöin, Saffwolain, Tarkiain, Tijain

1646: Hatzoin, Käckyin

1647: Caipoin, Cardinen, Condiain, Hasuin, Hatzoin, Heickurinen, Heikurin, Käckyin, Mickulain, Pöllöin, Willain

1648: Haasuinen, Hassuinen, Hatzoin, Heikurin, Käkoinen, Mijkulain, Pölläinen, Willa

1649: Hatzoin, Häsäin, Häsäinen, Kuckoinen, Mijkulain, Pölläinen, Willan

1650: Hatzåinen, Kåckoinen

1651: Hatzoin, Kähkoin

1652: Hatzuin, Kekoinn

1654: Clostarinen, Hasuin, Hasuinen, Käköinen

1655: Clostarinen, Hatzoin, Hatzuinenn, Käckoin

1656: -, Hatzuin, Käkoinen

1657: Hassoin, Hatzoin, Käkoin

1658: Lukajnen

1659: -, Autiatar, Håtaka, Kåndiain, Lukoin

1660: Luukoin

1662: Innain, Lukoin, Tickain

1663: Innoin, Luukoin, Tickain

1665: Condiain, Hasutar, Lamain, Luukoin

1666: Luukoin, Sawolain

1667: Luukoin

1668: Lukoin

1669: Lukoin

1673: -, Luk, Lukoin, Pöllöin

1675: Lukoin

1676: -, Lukoin

1677: -, Lencko, Luckoin

1678: Liuko, Lukoin

1679: Lukoin

1680: Kainulain, Lukoin

1682: -, Luckoin, Wachwain

1688: -

1690: -, Hatain, Hintzain, Kietäwäin, Kinain, Lukoin, Ratikain

1693: -

1694: Luchokain

1697: Luhkain

1699: Lauhockoin, Messiein

1700: Luhakoin, Messiain

1701: Luhakain, Massiain

1702: Luhakain, Messeinen, Tarfwainen

1703: Luhockoin, Mäsiain, Terfwain

1704: Kandain, Messiain, Terfwain, Tuhockoin

1705: Luckoin, Mesiain, Ruuth, Terfwoin

1706: Luckoin, Terfwoin

1707: Kåndiain, Luckoin, Terfwoin

1708: Luckoin, Massoin, Terfwoin

1709: Colma:, Lucko:

1710: Luukoin

1711: Luuckoin

1722: Månoin

1723: Månoin, Rännare

1724: Månoin, Rännare, Terfwoin

1725: Lamain, Månnoin, Rännare, Terfw:

1726: Månoin, Räpoin

1727: Månoin, Räpoin

1728: Månoin, Räpoin

1730: Huskain, Månåin, Räpoin

1731: Huskain, Månoin, Månotar, Räpoin

1732: Månoin, Månotar, Räpoin

1733: -, Månoin, Räpoin

1734: Måhnoin, Räpoin

1735: Månoin, Räpoin

1736: Månoin, Repoin

1737: Månoin, Repoin

1738: Månoin, Repoin

1739: Månoin, Räpoin

1743: Manoin, Repoin

Heikkurila

1644: Heickurinen

1645: Heickurinen

1646: Heickurinen

1647: Heickurinen

1648: Heikurinen

1649: Heikurinen

1650: Heikurinen

1651: Heikurinen, Hyfuärin, Hyfuöin

1652: Heikurinn

1654: -, Heikurin

1655: -, Hamuinen, Heickurin

1656: -, Hamuin, Heikurin

1657: -, Hejckurin

1658: -

1659: -, Heikurin

1660: -, Heikurin

1662: -, Heikurin, Hyfwäin

1663: Heikurin, Hyfwäin

1665: Heikurin, Hywoin

1666: Heikurin, Hywoin

1667: Heikurin, Hywein

1668: Heikurin, Hyfwoin

1669: Heikurin, Hyfwein, Hyfwöin

1673: -, Haikurinen, Hyfwöin

1675: -, Heikurin, Hywäin

1676: -, Hywain

1677: -, Hyfwein

1678: -, Hyfwein

1679: -, Bengdtin, Kijskin

1680: -, Bengtin

1682: -, Bengtin, Heikurin

1688: -, Hackulin, Hafwo

1690: Häikulin

1693: Hakelin

1694: Hakulin

1697: Hackoelinen

1699: Hakkelin

1700: Hakkelin

1701: Hakkulain

1702: Hakunen

1703: Hackel:n

1704: Hackol:

1705: Hackol:n

1706: Hakol:n

1707: Hackol:

1708: Hakol:

1709: Hakol:

1710: Hakol:

1711: Hakulin

1712: Hackulin

1724: Mietin

1725: -, Mietin

1726: Mietin

1727: -, Mietin

1728: Mietin

1730: Meetin

1731: Blixt, Meetin

1732: Blick, Härckein, Mietin

1733: Blick, Mietin

1734: Båck, Mietin

1735: Båck, Mietin

1736: Mietin

1737: -, Mietin

1738: -, Mietin

1739: -, Mietinen

1743: Mietin

Hintsala

1644: Hintzain

1645: Hintzain

1646: Hintzainen

1647: Hintzain

1648: Hindzainen

1649: Hintzain

1650: Hintzainen

1651: Hintzainen

1652: Hintzain

1654: Hintzsainen

1655: Hatain, Hindtzainenn

1656: Hindtzainen

1657: Hintzainen

1658: Hintzojnen, Hitzojnen

1659: -

1660: Hintzain

1662: Aufwin, Hintzain

1663: Hintzain

1665: Hindzain, Mannikain

1666: Hintzain

1667: Hindzain

1668: -

1669: Hintzain

1673: Hinttzain, Hintzain

1675: Hintzain

1676: Hintzain

1677: Hintzon

1678: Hindzain

1679: Hindzain

1680: Hintzain

1682: Hintzain

1688: -

1690: -, Hintzain

1693: Hintzain

1694: Hintzain

1697: Hintzain, Hådckoin, Imoin

1699: Hintzain

1700: Hintzain

1701: Hintzain

1702: Hindzainen

1703: Hintzain

1704: Hintzain

1705: Hintzain

1706: Hintzain

1707: Hiutzain

1708: Huitzain

1709: Hintzain

1710: -, Hintzain

1711: Hindzain, Hintzain, Neepa

1712: Hindtzain, Nijpa

1722: Hindtzain

1723: Hanskj, Hatain, Hintzain

1724: Hanskj, Hindtzain

1725: Hanskj, Hindtzain, Karfwin

1726: Hanskj, Hindtzain, Karfwin

1727: Hanskj, Hindtzain, Kardin, Karfwin

1728: Hanskj, Hindtzain, Kärfwin

1730: Hanskj, Hindtzain, Kärfwin, Mattickatar

1731: Hindtzain, Kärfwin, Mickoin

1732: Hintzain, Karfwin

1733: Hintzain, Kärfwin

1734: Hintzain, Kärfwin

1735: Hintzain, Löpöt:

1736: Hintzain, Löpötär

1737: Hintzain

1738: Hintzain

1739: Hintzain

1743: Hinsain

Hyvärilä

1644: Parthain

1645: Parthain

1646: Parthain

1647: Parthain

1648: Pardainen

1649: Pardainen

1650: Pardainen

1651: Pardainen

1652: Pardainn

1654: Pardain

1655: Pardainen

1656: Pardain

1657: Pardainen

1658: Pardojnen

1659: Partainen

1660: Pardain

1662: Pardain

1663: Pardain

1665: Pardain

1666: Pardain

1667: Pardain

1668: Pardain

1669: Pardain

1673: Pardain

1675: Lechwoin, Pardain

1676: Pardan

1677: Pardan

1678: Pardain

1679: Pardain

1680: Pardain

1682: Pardain

1688: Karpain, Pardain

1690: Pardain

1693: Kijrlain, Pardain

1694: Pardain

1697: Kerckein, Pardain

1699: Tanja

1700: Kallentin, Tanin

1701: Kiskin, Kullentin, Tanin

1702: -, Tanje

1703: -, Tanje

1704: Tanin

1705: -, Wäijal:n

1706: Wjalain

1707: Waijolain

1708: Veilain

1709: Reguin, Veijal:

1710: Weijal:

1711: Weijal:n

1712: Wäijalain

1722: Böisman

1723: Böisman, Kammoin

1724: Böisman, Kammoin

1725: Böisman, Kammoin

1726: Böisman

1727: Aufwin, Böisman

1728: Bröisman

1730: Böisman

1731: Böisman

1732: Böisman

1733: Böisman, Hällpi

1734: Böisman, Huckain, Hällpi

1735: -, Böisman

1736: Gyllenskep

1737: Gyllenskep

1738: Krossou

1739: -, Biörn, v: Krassos

1743: Krassou

IAlkuun

Iitlahti

1644: Autio, Klåstarin, Mähyin, Radickain

1645: Klåstarin, Mähyin, Radickain

1646: Klåstarin, Mähyin, Ratickain

1647: -, Klåstarin, Mähyin, Radickain

1648: -, Clåstarinen, Kåstiainen, Mähöinen, Radikainen

1649: -, Clåstarinen, Kostiainen, Mähönen, Radikain

1650: -, Klåstarinen, Kåstiain, Mähönen, Radikain

1651: -, Kåstiain, Mähöinen, Mäkäläin, Radikainen

1652: -, Clostarinn, Clåstarin, Kaipoinn, Kåstiain, Mähöinn, Radikainn

1654: -, Clostarinen, Kostiain, Radikain

1655: -, Clostarinen, Keetäwain, Kåstiain, Mustoin, Nousiain, Radikain

1656: -, Clostarinen, Kondiain, Kåstiain, Radikain

1657: -, Condiainen, Klåstarin, Kåstian, Radikain

1658: -, Closterinen, Kåstiain, Nåusiainen

1659: -, Kåstiain, Nåisiein

1660: -, Kostiain, Nousiain, Sockain

1662: -, Caipain, Nissinen, Nousiain, Soikain

1663: -, Caipoin, Nousiain

1665: -, Caipoin, Fink, Hämeläin, Mackoin, Monoin, Nousiain, Pohiolain

1666: -, Fik, Hämeläin, Lamain, Monoin, Pohiolain, Saikoin

1667: -, Fik, Lamain, Monoin, Pohiolain, Såikain

1668: -, Fike, Lamain, Makoin, Mehoin, Monoin, Pohialain, Soikain, Utrain, Von Holten

1669: -, Cainulain, Hyfwerin, Lamain, Mackoin, Mehoin, Monoin, Panain, Pohjalain, Soikain

1673: -, Carpain, Muhoin, Månnoin, Radikain

1675: -, Carpain, Forsius, Lamain, Mohain, Monoin

1676: -, Cammoin, Carpain, Clostarin, Härkäin, Mehain, Monoin

1677: -, Cammon, Carpoin, Clostarin, Mehoin, Monoin, Mononen

1678: -, Cammoin, Clost__, Mehoin, Monoin

1679: -, Mackoin, Mähöin, Månoin, Påhjolain

1680: -, Haloin, Mankoin, Mannoin, Mähöin, Pochial:n

1682: -, Manckoin, Månoin, Möhein, Pohjalain, Radikain

1688: -, Mahoin, Monoin, Pohialain

1690: -, Immoin, Mackoin, Mähöin, Månåin, Påhjalain

1693: -, Hemel:, Korhoin, Mondoin, Monoin, Mähain, Pojalain

1694: -, Kohoin, Monoin, Mähoin, Påjolain

1697: -, Hemelein, Kamoin, Kandiain, Kardein, Mahain, Månoin, Pojolain

1699: -, Kardnin, Månoin, Pojelain

1700: -, Månoin, Paijalain

1701: -, Månnoin, Påjelain

1702: -, Green, Månnoinen, Pohielain

1703: -, Green, Månoin, Påhjalain

1704: -, Laitoin, Månoin, Påjulain

1705: -, Laitain, Månnoin, Påijulain, Tijain

1706: -, Klosterin, Laitin, Månoin, Pajulain, Tjain

1707: -, Laitin, Månoin, Pajulain, Tijoin

1708: -, Laitin, Monoin, Necka, Pajul:, Tijoin

1709: -, Laitin, Mijko:, Mono:, Pajul:, Tijho:

1710: -, Laitin, Monoin, Påjul:

1711: -, Laitin, Monoin, Pohial:n

1712: -, Laitin, Monoin, Pochal:n, Tijain, Ämmänen

1722: -, Kaiander, Kethon, Majnad:, Mickoin, Myrell, Pärnain, Rämäin, Tijain, Wirolain

1723: -, Kajander, Leinoin, Meinander, Myrel, Pärnäin, Rämäin, Tijain, Wirolain

1724: -, Kaijander, Leinoin, Meinander, Påchial:, Ramoin, Wirolain

1725: -, Kaijander, Meinand:r, Meinander, Rautiain, Rämoin, Tirroin, Wirolain

1726: -, Aufwin, Kaijander, Leinoin, Massalin, Pistohlkårss, Pochialain, Wirol:

1727: -, Härckein, Kaijander, Kammoin, Kårhoin, Massalin, Pistohlkårs, Pyllck:n, Påchialain, Wirolain

1728: -, Aufwin, Kaijander, Kårhoin, Masalin, Pistohlkårs, Pyllckein, Påchialain, Wirolain

1730: -, Hämmäl:, Kaijander, Kammoin, Kårhoin, Massalin, Pistohlkårss, Påchialain, Pöllikätar

1731: Beckborg, Kåndiain, Kårhoin, Massalin, Pistohlkårss, Pylckein, Påchialain, Pöllckätar

1732: Beckborg, Kinnuin, Kårhoin, Masalin, Palkotar, Pilckein, Pistolkors, Pohialain, Törne

1733: -, Beckborg, Kinnuin, Kårhoin, Pulckin, Påchjalain, Törne

1734: Immoin, Kårhoin, Pochjalain, Pullkin, Törne

1735: -, Immoin, Kinnuin, Kårhoin, Pochialain, Pulckin, Törne

1736: -, Immoin, Kinnuin, Kårhoin, Pohial:n, Pulkin, Törne

1737: Immoin, Kårhoin, Pulckin

1738: Immoin, Kårhoin, Pullkin, Påhialain

1739: -, Elldstenn, Immoin, Kinnuin, Kårhoin, Pullkin, Påhjalain, Törne

1743: Imain, Kårhoin, Masalin, Pulkin, Påhialain

Itlahti

1644: -

KAlkuun

Kaartila

1644: Cardinen

1645: Cardinen

1646: Cardinen

1647: Cardinen

1648: -, Cardin, Cardinen

1649: Cardin, Cardinen, Korhonen

1650: Cardinen, Kårhoinen

1651: -, Cardinen

1652: Kardin, Kardinenn

1654: Cardinen, Hekurinen, Nousiain

1655: -, Cardin, Cardinen, Heickurin, Wätein

1656: Cardin, Cardinen

1657: Cardinen

1658: -, Cardin, Cardinen

1659: -, Kardin

1660: -

1662: Cardinen, Heikurin

1663: -, Cardin, Heikurin, Hemelein

1665: -, Cardinen, Heikurin

1666: -, Cardin, Cardinen, Heikurin

1667: -, Cardin, Heikurin, Hemeloin

1668: Cardin, Cardinen, Tannin

1669: Cardin, Tannin

1673: -, Cardin, Condiain

1675: -, Cardin, Condiain, Pellinen

1676: -, Card__, Cardin, Cardinen, Condiain, Hatain, Lehwoin, Pellinen, Siukain

1677: -, Cardin, Cardinen, Condian, Pellinen

1678: -, Cardinen, Cond___, Kardinen, Pellin

1679: -, Kardin, Pellin

1680: -, Hassuin, Jawainen, Kardin, Pällin, Wihawain

1682: -, Kardin, Pöllin

1688: -, Kardin, Pöllin

1690: -, Kardin, Pöllin

1693: -, Kardin, Pijttkin, Pöllinein

1694: -, Kardin, Pöllinen

1697: Kanjulain, Kardin, Pöllinen

1699: -, Kardein, Kardin, Pölloin

1700: Kardin, Kardnin, Pöllain

1701: Kardin, Pöllöin

1702: Kardin, Lamain, Pöllöin

1703: -, Kardin, Polläin

1704: -, Kardin, Kårdin, Pöllöin

1705: -, Kardin, Pölläin

1706: -, Kardin, Kårdin, Pöllöin

1707: -, Kardin, Pölloin

1708: -, Kardin, Pöllein

1709: -, Kardin, Pöllin

1710: Kainul:, Kardin

1711: Kardin

1712: Kardin

1722: Aufwinen, Hindtzain, Nåussiain

1723: Aufwin, Hintzain, Nåussiain

1724: -, Aufwin, Hindtzain, Kerfwin, Noussiain, Terfwoin

1725: Aufwin, Hindtzain, Noussiain, Terfwoin

1726: Aufwin, Hindtzain, Molander, Noussiain, Tarfwoin

1727: Aufwin, Hindtzain, Noussiain, Tärfwoin

1728: Aufwin, Hindtzain, Nouss:n, Tärfwoin

1730: Aufwin, Hindtzain, Kardin, Noussiain, Tärfwoin

1731: Anttoin, Aufwin, Hindtzain, Nuossiain, Säppel:n, Tärfwoin

1732: Aufwin, Hintzain, Nousiain, Tärfwoin

1733: Aufwin, Hintzain, Nåusiain, Tärfwoin

1734: Aufwin, Hintzain, Nåusiain, Tärfwoin

1735: -, Aufwin, Hintzain, Sairoin

1736: -, Aufwin, Hintzain, Sairain

1737: -, Aufwin, Hintzain, Sairain

1738: -, Aufwin, Hintzain, Saijrain

1739: -, Aufwin, Hintzain, Sairain

1743: Aufwin, Hinsain, Kärfwin

Kaipola

1644: Caipoin, Kinainen, Klåstarin, Kostiain, Säppäin

1645: Caipoin, Kinain, Klåstarin, Kostiain, Säppäin

1646: Caipoin, Kinain, Klåstarin, Kostiain, Säppäin

1647: Caipoin, Kinain, Klostarin, Kostiain, Säppäin

1648: Caipainen, Caipoin, Kinainen, Klåstarin, Kåstiainen, Seppäinen

1649: Caipoinen, Caiponen, Kinain, Klåstarinen, Kostiainen, Seppäin

1650: Caipainen, Kaipinen, Kinainen, Klåstarinen, Kostiainen, Seppäinen

1651: Caipoin, Caipoinen, Kinainen, Klostarin, Kostiainen, Radikain, Seppäinen

1652: Caipoin, Clostarinn, Kaipoin, Kaipoinenn, Kinainn, Kåstiainn, Säppäinn

1654: -, Caipain, Caipainen, Cammoin, Clostarin, Häifwä, Kinain, Kostiainen, Mähöin, Paakoinen, Seppeinen

1655: Caipain, Camoin, Clostarinenn Trääfot, Cåstiainenn, Fläski, Kinain, Mähoinenn, Seppainenn

1656: -, Caipainen, Caipoin, Clostarinen, Cåstiainen, Hakulin, Kinainen, Mahoin, Seppainen

1657: Caipain, Clåstarin, Hakulin, Kinnainen, Kåstiainen, Muhoin, Säppäinen

1658: -, Caipåinen, Clösterinen, Heppåinen, Kaipåinen, Kinajn, Klösteriss, Kåstiajnen, Mähöinen, Seppoinen

1659: -, Caipain, Caipoinen, Closterinnen, Höwein, Kinain, Klösterin, Kåstiain, Mähyinen, Seppoinen

1660: -, Caipiain, Caipoin, Hyfwein, Kinnain, Klosterin, Kostiain, Muhoin, Seppoin

1662: -, Caipain, Hujain, Hyfwain, Hyfwerin, Kinnain, Kåstain, Mähoin, Seppäin, Sifwain, Witikain

1663: -, Caipoin, Hujain, Hyfwerin, Hywöin, Kinnain, Kåstiain, Seppäin, Wihawain

1665: -, Caipoin, Costiain, Hujain, Hyfwerin, Hyfwöinen, Immoin, Kaikoin, Kaipoin, Karhinen, Kinain, Mårsuinen, Seppäin

1666: -, Caipoin, Costiain, Hujain, Hywärin, Innain, Kaipoin, Kinain, Kuckoin, Laihinen, Pohitar, Seppäin

1667: -, Caipoin, Cåstiain, Hujain, Hyfwoin, Innoin, Kijnain, Kuckoin, Mähoin, Ryhäläin, Seppein, Terffuoin

1668: -, Caipoin, Hujain, Hyfwerin, Hyfwin, Imoin, Kijnain, Kåstiain, Pölkin, Seppein

1669: -, Aufuin, Caipoin, Hujain, Hyuoin, Kinain, Kåstiain, Lehuin, Mehoin, Pelkin, Seppein, Sopain

1673: -, Caipoin, Gran, Huijain, Hyfwoin, Kinnain, Kostiain, Skumpj

1675: -, Aufwinen, Costiain, Grahn, Hujain, Hyfwein, Kaipain, Kijnain, Wanhain

1676: -, Aufwin, Caipian, Caipon, Costiain, Fortzius, Grahn, Haimi, Hujainen, Hyfwoin, Kijnain, Kiskin, Konsti

1677: -, Aufwinen, Caipian, Caipon, Forseus, Gran, Huian, Hyfwein, Ketauin, Kinoin, Kostiain, Wihawain

1678: -, Aufwinen, Caipain, Gran, Hyfwein, Kåstiain, Monoin, Radikain

1679: -, Aufwin, Gran, Hyfwöin, Kaipain, Karpin, Kinain, Kåstiain, Radikain

1680: -, Aufwin, Aufwinen, Graan, Holkin, Hyfwöin, Karpin, Kinnain, Kinnuin, Kåstiain, Radikain, Seppain, Wanhain, Wihawain

1682: -, Graan, Hirfwoin, Immoin, Kinman, Kostiain

1688: -, Hefwon, Kinan, Kipoin, Kåstiain, Monoin, Seppin, Wahwin

1690: -, Heinoin, Huöfwin, Hällpi, Kåstinen, Rösö, Samol:, Sappoin, Wahanen, Wäkäwäin

1693: -, Hellpin, Henhuin, Kapain, Kinin, Kåstiain, Rautien, Seppein, Wanhain

1694: -, Hellpin, Huld, Kaipain, Knuin, Kåstiain, Monoin, Rautian, Sappin, Wackhwain, Wanhain

1697: -, Immoin, Kardin, Kaupain, Kohoin, Kåstiain, Lööberg, Pedekain, Rautian, Rejoin, Seppein, Tijttain, Wanhoin

1699: Kåstiain, Lööberg, Såppoin, Tijtain

1700: Kåstiain, Lööbergh, Såppain, Tijtain

1701: -, Kåstiain, Lööberg, Råpoin, Sappein, Tjtain

1702: Kåstiain, Laitiain, Seppoin, Tjtain

1703: -, Kåstiain, Latiain, Säppain, Tijtain

1704: -, Gyrein, Kåstiain, Påhilain, Säppoin, Tijtain

1705: -, Gyrckein, Kåstiain, Pohilain, Säppäin, Tijtain

1706: -, Gyrkin, Kårhoin, Kåstiain, Pafwilain, Säppoin, Tjtoin

1707: -, Gyrkin, Hattain, Kåhroin, Kåsterin, Pöhelain, Säpoin, Tijtoin

1708: -, Gyrckin, Hatain, Korhoin, Kåstiain, Löberg, Pohlain, Sepoin, Tijckoin, Tijtoin

1709: -, Kårho:, Kåstiain, Löberg, Tijko:, Tijtoin

1710: -, Haltuin, Kohro:, Kåstiain, Löberg, Sapoin, Tijain, Tijtoin

1711: -, Korhoin, Kåstiain, Lööfberg, Säppein, Tijain, Tijtain

1712: -, Kårhoin, Kåstiain, Leinoin, Löberg, Säppein, Tijtain

1722: Kietewäin, Kårhoin, Kåstiain, Leinoin, Löberg, Pulckin, Säppain

1723: Hållopain, Kättuin, Kårhoin, Kåstiain, Löberg, Pulkin, Säppäin

1724: -, Hållopain, Kaipoin, Kietewein, Kårhoin, Kåstiain, Luukoin, Pullckin, Soppein, Tijain, Wijckberg

1725: -, Hållopain, Kaipoin, Kårhoin, Kåstiain, Laakoin, Pullkin, Säppein, Tijain, Wijckberg, Wijhawain

1726: Hållopain, Kaipoin, Kårhoin, Kåstiain, Laakoin, Pullkin, Säppä, Säppälein, Tijain, Wijckberg, Wijhawain

1727: -, Hållapain, Kaipoin, Kårhoin, Kåstiain, Laakoin, Lind, Påchialain, Säppein, Säppä, Tijain, Wijckbergh, Wijhawain

1728: Hållapain, Kaipoin, Kårhoin, Kåstiain, Laakoin, Lind, Säppein, Säppä, Tijain, Wijckberg

1730: Hållopain, Kaipoin, Kuckoin, Kårhoin, Kåstiain, Lind, Säppein, Tijain, Wijckberg, Wijhawain

1731: Aufwin, Hållopain, Kuckoin, Kårhoin, Kåstiain, Lind, Påchialain, Stråhlman, Säppein, Tijain, Wijhawain

1732: -, Hålopain, Kuckoin, Kårhoin, Kåstiain, Lind, Påhialain, Stråhlman, Säppein, Tijain

1733: Haltutar, Hålapain, Kuckoin, Kårhoin, Kåstiain, Lajtin, Stråhlman, Säppein, Tijain

1734: -, Haltutar, Hålapain, Kuckoin, Kåstiain, Lajtinen, Stråhlman, Säppein, Tijain

1735: -, Hatain, Kietäwäin, Kuckoin, Kåstiain, Laitin, Pälkotar, Stråhlm:, Säppein, Säppäin, Tijain

1736: -, Kietäwäin, Kuckoin, Kårhotar, Kåstiain, Laitin, Löfberg, Stråhlman, Säppein, Tijain

1737: -, Kårhoin, Kåstiain, Laitin, Petenius, Tijain

1738: -, Kårhoin, Kåstiain, Laitin, Låickain, Petenius, Tijnnin

1739: -, Kårhoin, Kåstiain, Laitin, Låikain, Petenius, Tijain

1743: -, Kårhoin, Kåstiain, Laitin, Pielamies, Påinain, Tijain, Wihawain

Kaitainen

1644: Caipoin, Hyffuärithar, Leskinen, Monoin, Panoin, Radickain, Säppäin, Tijtain

1645: Caipoin, Hackulin, Monoin, Panoin, Radickain, Säppäin, Tijtain

1646: Caipoin, Hackulinen, Monoin, Panoin, Ratickain, Säppäin, Tijtain, Tunninen, Turrithar

1647: -, Caipoin, Hackulin, Hyfuärin, Hyfuärithar, Monoin, Panoin, Radickain, Ratickain, Säppäin, Tijtain, Tunninen

1648: -, Caipoin, Hakulin, Hyfuerin, Hyfueritar, Månoinen, Panoinen, Radikain, Radikainen, Seppäinen, Tijtainen, Tunninen

1649: Caiponen, Hakulin, Hyfueritar, Hyfuärin, Månonen, Paanoinen, Radikain, Seppäin, Tijttain, Tulk, Tunninen

1650: Kaipinen, Månåinen, Paanåinen, Radikain, Seppäinen, Tijttainen

1651: -, Caipoinen, Inginen, Komsu, Monoinen, Panoinen, Radikain, Radikainen, Seppäin

1652: Caipoin, Inginen, Månoinenn, Paanoin, Radickainn, Radikan, Säppäinn

1654: Inginen, Kaipoinen, Månoinen, Panoin, Radikain, Seppein, Tijtain

1655: Caipainen, Inginenn, Monoin, Paanoinen, Radikain, Radikainen, Seppein, Tijtain

1656: Caipainen, Inginen, Månoinen, Paanoin, Radikain, Seppin, Tijttain

1657: Caipainen, Ingin, Månoinen, Panoinen, Radikainen, Säppäinen, Tijtain

1658: -, Inginen, Kaipåinen, Månåinen, Paunåjnen, Radikain, Sepeinen, Titajnen

1659: -, Kaipain, Klåstarin, Panoin, Radikain, Seppein, Tijtain

1660: -, Caipainen, Klosterin, Panoin, Rudikain, Tjtoin

1662: Inginen, Kaipain, Klostarin, Panoin, Radikain, Tunnin

1663: -, Caipain, Clostarin, Ingin, Muhoin, Pernain, Radikain, Tijtain, Tunnin

1665: -, Haikoin, Ingin, Panoin, Tijtain, Tunnain

1666: -, Huokoin, Ingin, Panoin, Tijtain

1667: -, Cainulain, Ingin, Panain, Radikain

1668: -, Ingin, Kainulain, Panain, Radikain, Tijtain

1669: Panain, Tijtain

1673: -, Panoin, Radikain

1675: Kehka, Laitin, Panoin

1676: Panoin, Rachka, Rahkoin

1677: Panain, Rehkoin

1678: Painain, Rahkoin

1679: Hindtzain, Panoin, Rahkoin

1680: Hintzain, Kankoin, Mäckelain, Pannoin, Rahkoin, Saurman

1682: Kanckoin, Mäkeläin, Pannoin, Rackoin

1688: -, Kankoin, Pernain

1690: -, Erikain, Jumpoin, Karpain, Kaukoin

1693: -, Erickain, Karppin, Kerfwoin

1694: -, Erickain, Karppein, Kerfwin

1697: -, Erickain, Karppein, Kerfwin, Rocka

1699: Erikoin, Huckoin

1700: Erickoin, Sackoin

1701: Erikain, Rocka, Sakoin

1702: Erikoin, Rocka, Sakain

1703: Erickoin, Rocka, Såckoin

1704: Erichkoin, Rocka, Såikoin

1705: Erickoin, Racka, Såikain

1706: Erichkäin, Såikain

1707: Erikain, Lackoin, Saikoin

1708: Erickain, Lackoin, Saikoin

1709: Ericka:, Lackoin, Såcko:

1710: Erickain, Saickoin

1711: Erichain, Erikain, Soikain

1712: Erick:n, Erickain

1722: Erickain, Raski

1723: Erikäin

1724: Saikoin, Wetel:, Wästerin

1725: Assickain, Erickain, Wästerin, Wätel:

1726: Assickain, Erickain, Wästerin

1727: Assickain, Erickain, Huckain, Wästerin

1728: Assickain, Erickain, Huckain, Wästerin

1730: Assickain, Erichkain, Huckain

1731: Assickain, Erickain, Huckain

1732: Assikain, Erikain, Huckain

1733: Asikain, Erickain, Huckain

1734: Asickain, Erikain

1735: Asikain, Erickain, Lautiain

1736: Asikain, Erikain, Huckain, Lautiain

1737: Asikain, Erikain, Huckain, Lautiain

1738: Asikain, Erickain, Lautiain

1739: Asikain, Erickain, Lautiain

1743: Asikain, Erikain, Såikain

Kammola

1644: Cammoin, Leijnickäinen, Wihawainoin

1645: -, Cammoin, Läijnickäin, Wihawainoin

1646: -, Cammoin, Leijnickäin, Wihawainoin

1647: -, Cammoin, Leijnikäin, Wihawainoin

1648: -, Cammoin, Cammoinen, Leinikäinen, Wihawainen, Wätäinen

1649: Cammoin, Cammoinen, Leinikäinen, Wihawain, Wätäinen

1650: Commåinen, Leinikainen, Wiehwainen, Wätainen, Wätäin

1651: -, Cammoin, Hertikainen, Hyfuärin, Wätäinen

1652: Hartikain, Kammoin, Kåndiain, Mustos, Repoin, Wihaua, Wänäläin, Wätäin

1654: -, Cammoin, Condiain, Kockoinen, Wihawain, Wänälein, Wätäin

1655: -, Cammoin, Kinainen, Kuckoinenn, Kyllöinenn, Laitain, Pelk__, Randalain, Wenälein, Wihawain, Wäteinen

1656: -, Kammoin, Kinainen, Kuckoinen, Repoinen, Toifwain, Wihawain, Wätein

1657: Cammoinen, Isakain, Kinnainen, Kuckoinen, Repoin, Wenelainen, Wihauaino, Wätäinen

1658: -, Kamåjnen, Kinojnen, Marajnen, Wenälein, Wetejnen, Wihauajnen

1659: -, Kamoin, Kinnoin, Marain, Saikoin, Wihawain, Wännelein, Wätein

1660: -, Camoin, Camoinen, Kinoin, Marin, Wenäläin, Wihawain, Wätäin

1662: -, Cammoin, Kyllein, Marain, Radikain, Wenelein, Wihawain, Wätain

1663: -, Cammoin, Hindzain, Kylläin, Marain, Pöllöin, Wenelein, Wihawain, Wätäin

1665: Cammoin, Hindzain, Kärki, Marain, Wenäläin, Wihawain

1666: -, Cammoin, Hintzain, Hywärinen, Marain, Wenäläin, Wihawain

1667: -, Hintzain, Hyfwerin, Marain, Wenelein, Wihawain

1668: -, Hindzain, Kammoin, Marain, Wenelein, Wihauain, Wihawain

1669: -, Cammoin, Hintzain, Kerkj, Marain, Weleinen, Wihawain

1673: -, Cammoin, Cardin, Hinttzain, Wihawain, Wäneläin

1675: -, Cammoin, Cardin, Hintzain, Wenäläin, Wihawain

1676: -, Cammoin, Canginen, Cardin, Hintzain, Panoinen, Wenäläin, Wihawain

1677: -, Cammoin, Hintzain, Hyfweri, Wenalain, Wihauain

1678: -, Cammoin, Hintzain, Hyfwoin, Wenelein, Wijhawain

1679: -, Hindtzain, Wihawain, Wänäläin

1680: -, Hintzain, Mäkel:n, Wihawain, Wänäläin

1682: -, Hintzain, Kangain, Konstin, Kuckoin, Mäkäläin, Wenäläin

1688: Hintzain, Kosmain, Kuckoin, Meckelein, Wenel:

1690: -, Ahoin, Cuosmain, Hälpi, Kangain, Kuckoin, Mäkäläin, Wihawain, Wänäläin

1693: -, Aufwin, Kammoin, Kangain, Kardein, Kojssmain, Kokoin, Mackelain, Wänelain

1694: Afwein, Hintzain, Kammoin, Kangainen, Kokoin, Kossman, Mäckelain, Wännäl:

1697: Aufwin, Hintzain, Kammoin, Kokoin, Kossonin, Mäckelain, Nullpoin, Wännalain

1699: Härckein, Mäckelain, Wiehwain

1700: Mäckelain, Wahwain

1701: -, Kenoin, Kerfwin, Mäckäläin, Tirroin, Woihlain, Währain, Wänäläin

1702: -, Auin, Halinien, Kåndiain, Mekelein, Tiroin, Wahwain, Wajellain

1703: -, Halloin, Kanoin, Kåndiain, Meckeläin, Tijroin, Wafwain, Wäjelain

1704: -, Achwin, Haloin, Kanoin, Kåndiain, Meckeläin, Merhottar, Tijroin, Wachwain, Wejeläin

1705: -, Ahwin, Haloin, Känoin, Kåndiain, Mäckel:n, Tijroin, Wahwain

1706: -, Aufwin, Haloin, Kandiain, Kandin, Mäkeläin, Tjroin, Wachwain

1707: -, Ahoin, Halloin, Kamoin, Korhoin, Kåndiain, Mäckelein, Tijroin, Wahvoin

1708: -, Ahoin, Haloin, Kamoin, Karfoin, Korhoin, Kåndiain, Mekel:, Tijroin, Vavain, Vihavain

1709: -, Aufwo:, Hal:, Kammo:, Korho:, Mäkel:, Tirroin, Wahwain

1710: -, Ahwo:, Halloin, Kamo:, Mekel:, Tirro:, Wehwain

1711: -, Ahoin, Haloin, Mäkel:n, Wihawain

1712: -, Ahoin, Halloin, Kammoin, Mäckel:n, Wijhawain

1722: Achoin, Mäckäläin, Wichawain

1723: Ahoin, Mäkeläin, Wihawain

1724: Ahoin, Hämäl:n, Mäckel:n, Wijhawain

1725: Achoin, Ahoin, Hämmäl:n, Mäckel:n, Wijhawain

1726: Ahoin, Hämmälein, Mäckel:n, Wijhawain

1727: Achoin, Hämmäl:n, Mäckel:n, Wijhawain

1728: Achoin, Hämmälein, Mäckel:n, Wijhawain

1730: Achoin, Hämmälein, Mäckel:n, Wijhawain

1731: Achoin, Hämmälein, Hämäl:, Mäckel:n, Pernoin, Wijhawain

1732: Achoin, Ahoin, Ahoinen, Hämälein, Mäckälein, Wijhawain

1733: Ahoin, Hämäläin, Mäkelein, Wijhawain

1734: -, Ahoin, Hämäläin, Mäkeläin, Wijhawain

1735: Ahoin, Hämäl:n, Mäckäläin, Utter, Wihawain

1736: -, Ahoin, Kasin, Utter, Wihawain

1737: -, Ahoin, Huttuin, Hyfwein, Kasin, Utter, Wijhawain

1738: -, Ahoin, Huttuin, Hyfwein, Kasin, Kåndiain, Mäckelä, Wihawain

1739: -, Huttuin, Hyfwäin, Kasin, Kåndiain, Mäkälä, Tijpa, Wihawain

1743: -, Huikain, Huttuin, Hyfwäin, Kasin, Mäkäläin, Tirråin, Wihawain

Karjulanmäki

1644: -, Cardin, Curoinen, Hotaka, Hyfuarithar, Häijffwä, Hämäläin, Lapwetelätär, Låstarin, Mähyin, Parthain, Parthainen, Pochialain, Pylckithar, Pöriäin, Ryhäijin, Wckoinen, Wätäin

1645: Cammoin, Condiain, Curoin, Hotacka, Häijffwä, Hämäläin, Lapwätäläthar, Låstarin, Martickain, Mähyin, Parthain, Pylckithar, Pöriäin, Ryhäin, Toiffuain, Wckoin, Wätäin

1646: Cammoin, Condiain, Häijffwä, Käckyin, Kärckäin, Martickain, Parthain, Pöriäin, Ryhäin, Toiffwain, Wckoin, Wätäin

1647: Cammoin, Häijfwä, Martickain, Mähyin, Palothar, Parthain, Parthan, Pochiathar, Poriäin, Toiffwain, Tolpathar, Wätäin

1648: Häifwä, Mardikainen, Mähöin, Partain, Partainen, Pöriäin

1649: Häjfuä, Marttikainen, Mähöin, Pardain, Pardainen, Pardatar, Pöriäinen, Tålpatar

1650: Häwåinen, Pardainen, Pyoriäinen

1651: Hyfuöinen, Naka, Pardain, Pardainen, Pöriänen

1652: Hakulinn, Pardain, Pardainn, Pööriäinn

1654: -, Hakulinen, Partain, Pöriäinen

1655: -, Aufwin, Haifwa, Hakulin, Leinikein, Pardain, Partain, Pöriain

1656: -, Hakulin, Heifwä, Pardain, Pörieinen

1657: Hakulinen, Häifuä, Pardainen, Pörjainen

1658: -, Hakulinen, Häijfui, Pöriäinen

1659: -, Hackulin, Haiwa, Hywein, Pardain

1660: -, Hakulinen, Heifwa, Pardain

1662: Comain, Hakulin, Häifwä, Inginen, Kietäwäin, Naaka, Pardain, Poriäin, Purdain

1663: -, Cammoin, Hakulin, Heifwä, Ingin, K_täwäin, Pardain, Pöriäin, Uckoin

1665: Auwinen, Cammoin, Hakulinen, Heifwa, Ketäwäin, Mehoin, Nockoin, Pardain, Pällinen, Pöriäinen, Uckoin, Wilkj

1666: -, Auwin, Camoin, Hakulin, Heiwa, Ketäwäin, Kockoin, Mahoin, Nakain, Pardain, Pällin, Pöriäin, Wilkj

1667: -, Aufwinen, Hakulin, Heiwo, Nakain, Pardain, Pollinen, Pörjein, Uckoin, Wilkj

1668: -, Aufwinen, Hakulin, Heiwo, Ketewain, Mehötar, Nakain, Pardain, Pörjäin, Uckoin, Wilkj

1669: -, Aufuinen, Hakulin, Heiwo, Nakain, Nehoin, Pardain, Pöyriein, Willkj

1673: -, Aufwin, Hakulinen, Huwij, Nackain, Pardain, Wilkj

1675: -, Auwin, Hakulin, Hawj, Heiwä, Mehilain, Pardain, Uckoin, Wilki

1676: -, Hakulin, Heiwa, Ikäheimo, Meheläin, Pardain, Pardin, Uckoin, Wilki

1677: -, Hakulin, Heiwä, Mehelen, Pardinen, Partain, Uckoin, Wilki

1678: -, Hakulin, Heiwä, Mehelein, Naka, Pardinen

1679: -, Hakulin, Häifwä, Naka, Pardain

1680: -, Hakulin, Häifwa, Ketewäin, Naka, Pardain

1682: Aufwin, Hakulin, Heifwo, Nacka, Pardain

1688: -, Afwoin, Hattain, Hofwein, Pardain

1690: Aufwin, Hatain, Heifwoin, Ikeheinoin, Pardain

1693: -, Hackuljnen, Hattain, Ickoin, Pardain, Rappoin

1694: -, Hackulijn, Hattain, Ickoin, Pardain, Räppoin

1697: Hackelijnein, Hattain, Hefwa, Ickoin, Luckoin, Pardain, Perdoin

1699: Hakulinein, Kamoin, Lackoin, Pardoin

1700: Hakelinen, Hattain, Komoin, Lukoin, Pardain

1701: -, Hackalain, Hatain, Komoin, Lambin, Laukoin, Pardain

1702: -, Hakinen, Hatain, Kamoin, Luckoin, Pard:n

1703: -, Hackelinen, Hattain, Kamoin, Luckoin, Pardain

1704: -, Hakolinen, Hottoin, Kamoin, Pardain

1705: -, Hackel:n, Hattain, Kammoin, Pardain

1706: -, Hakalain, Kamoin, Kinnain, Pardain

1707: -, Hackulein, Hattoin, Kamoin, Pardain

1708: -, Hakol:, Pardin, Rackoin

1709: -, Ahwoin, Hakol:, Kamon, Parda:

1710: -, Ahwoin, Hakol:, Hankain, Pardain

1711: -, Ahoin, Hakulin, Pardain

1712: -, Aufwin, Hackulin, Pardain

1722: -, Kammoin, Mura, Padain, Pardain

1723: -, Pardain

1724: -, Hackul:, Hatain, Kammoin, Pardain

1725: -, Hatain, Kammoin, Pardain, Witticka

1726: -, Hatain, Kammoin, Pardain, Witticka

1727: -, Hatain, Kammoin, Pardain, Witticka

1728: -, Hatain, Kammoin, Pardain, Witticka

1730: -, Hackulin, Kammoin, Pardain, Witticka

1731: -, Kammoin, Kardin, Pardain, Witticka

1732: -, Hackulin, Kammoin, Kardin, Pardain, Witticka

1733: -, Kammoin, Pardain, Witticka

1734: -, Antoin, Hakulin, Kammoin, Pardain

1735: -, Antoin, Hakulin, Kammoin, Pardain

1736: -, Antoin, Hakulin, Kammoin, Nousiain, Pardain

1737: -, Antoin, Hakulin, Kammoin, Nåusiain, Pardain, Räsäin

1738: -, Hakulin, Kammoin, Kårhoin, Nåusiain, Pardain

1739: -, Hakulin, Kammoin, Kårhoin, Noussiain, Pardain

1743: Haukulin, Kårhoin, Nousiain, Pardain

Kaskii

1665: Randoin

Koskutjärvi

1665: -, Cammoin, Kainulainen

1666: -, Cammoin, Kainulain

1667: -, Cammoin

1668: -, Cammoin

1669: -, Cammoin

1673: Nulppoin, Petuin

1675: Nulpoin, Pettuin

1676: -, Nulpoin, Pettuin

1677: Nulpoinen

1678: Nulpoin

1679: Nulpoin

1680: Nulpoin

1682: Nulpoin

1688: Nulpoin

1690: Nulpoin

1693: Nullpoin

1694: Nullpoin

1724: Kammoin

1725: Kammoin

1726: Kammoin

1727: Kammoni

1728: Kammoin

1730: Mickoin

1731: Mickoin

1732: Mickoin

1733: Mickoinen

1734: Mickoin

1735: Mickoin

1736: Mickoin

1737: Mickoin

1738: Michoin

1739: Mickoin

1743: Mikoin

Kyrsyä

1665: Cammoin

1666: Cammoin

1667: Cammoin

1668: Cammoin

1669: Cammoin

1673: Cammoin

1675: Cammoin

1676: Cam__

1677: Cammon

1678: Cammoin

1679: Cammoin

1680: Kammoin

1682: Kammoin

1688: Cammoin

1690: Kammoin

1693: Kammoin

1694: Kamoin

1697: -, Kamoin

1699: Kamoin

1700: Konoin

1701: Kåmoin

1702: Kåmåin

1703: Kamoin

1704: Kamoin

1705: Kammoin

1706: Kamoin

1707: -, Kamoin

1708: Kamoin

1709: Kamo:

1710: Kamo:

1711: Kammoin

1712: Kammoin

1722: Kammoin, Rautia

1723: Kammoin, Rautiain

1724: Kammoin, Rautiain

1725: Kammoin

1726: Kammoin

1727: Kammoin

1728: Kammoin

1730: Kammoin

1731: Kammoin

1732: Kammoin

1733: Kammoin

1734: Kammoin

1735: Kam:, Kammoin

1736: Kammoin

1737: Kammoin

1738: Kammoin

1739: Kammoin

1743: Kamoin

LAlkuun

Leipämäki

1644: Halinen, Härckäinen

1645: Halin, Härckäin

1646: Halinen, Härckäin

1647: Halinen, Härckäin, Härckäinen

1648: Halinen, Härköin, Härköinen

1649: Härkäin, Kanckuinen

1650: Härkäinen, Kankuinen

1654: -, Härkein, Kankuin, Pardain

1655: Caipain, Condiain, Härkeinen, Kanckuin

1656: -, Härkein, Kanckuinen, Pesoin

1657: Haloin, Härkeinen, Kanckuinen, Pessoinen

1658: -, Härkejnen, Kankujn, Pesoinen, Pessoinen

1659: -

1660: -, Caipiain

1662: -, Hanuckain, Kaipain, Kanckuin, Renner

1663: -, Caipain, Hannukain, Kankuin, Renner

1665: Kankuin, Meloin, Ränner, Soikain, Waroin, Wihawain

1666: Kankuin, Mielain, Ränner, Waroin, Wihawain

1667: -, Kankuin, Meloin, Suomalain, Waroin, Wihawain

1668: -, Kankuin, Somalain, Waroin, Wihawain

1669: -, Kankuin, Somalain, Waroin, Wihauain

1673: -, Somalain, Waroin

1675: -, Kankuin, Meloin, Samalain, Soikain

1676: -, Kanckoin, Kankuin, Meloin, Saikoin, Samalain, Tuchkuin

1677: -, Kankuin, Meloin, Soikon, Tijtain

1678: -, Kankuin

1679: -, Kankuin

1680: -, Kankuin

1682: -, Kanckuin, Lautin

1688: -, Kanckon, Kankoin

1690: -, Kankoin, Tijtain

1693: -, Kanckoin

1694: -, Kanckoin

1697: -, Kanckain, Kanckoin, Klostrin, Rackoin

1699: Kaukuin, Laitiain

1700: Kankoin, Laitiain

1701: Kankuin, Klåstarin, Laitin

1702: -, Kankoin, Laitin

1703: Kanckoin, Klostriain, Laitin

1704: Höfwein, Kanckoin, Kankotar, Klostarin, Laitin

1705: Kandoin, Klostarin, Laitin

1706: -, Kankoin, Lautin

1707: Kankoin, Klostoin, Lautin

1708: Kanckoin, Lautin, Reguin

1709: Kancko:, Lautiain

1710: Kaldaus, Kankoin, Lautiain, Mähötär

1711: Kanckoin, Kotka, Lautiain

1712: Kanck:, Lautiain, Såikain

1722: Kaukuin, Lautiain

1723: -, Kankuin, Kardin, Lautiain

1724: -, Hälldemoin, Kanckuin, Kardin, Lautiain, Mäckel:n

1725: -, Hälldemoin, Kanckuin, Kardin, Lautiain, Mäckel:n

1726: Kanckuin, Kardin, Lautiain

1727: Kanckuin, Kiskin, Lautiain, Mäckel:n

1728: Kanckuin, Lautiain, Mäckel:n, Tuchkoin

1730: Kanckuin, Kånstj, Laaka, Lautiain

1731: Hardickain, Kanckuin, Korhoin, Kånstj, Laaka, Lautiain

1732: -, Kanckuin, Kånsti, Kårhoin, Lautiain

1733: Kanckuin, Kårhoin, Lautiain, Läika, Säppein

1734: Kanckuin, Kinnuin, Kårhoin, Laka, Lautiain, Såpain

1735: Huckain, Kanckuin, Kårhoin, Lautiain, Läika

1736: -, Kanckuin, Kårhoin, Laka, Lautiain, Såikain

1737: Hardikain, Kanckuin, Kiskitär, Kårhoin, Lautiain, Locka, Niskain, Otinen, Såickain, Tirråin

1738: -, Kanckuin, Laka, Lautiain, Saickoin

1739: -, Kankuin, Laka, Lautiain, Saikoin

1743: Konkain, Lautiain, Wunulain

Linkola

1644: Korhoin, Wätäin

1645: Korhoin, Wätäin

1646: Korhoin, Wätäin

1647: Korhoin, Wätäin

1648: Corhoinen, Korhoin, Wätäinen

1649: Kårhoinen

1650: Corhoinen

1651: -, Kårhoin

1652: Kårhoin, Wätäin

1654: Korhoin

1655: Korhoin

1656: Korhoin

1657: Korhoinen

1658: Kårhoinen

1659: Kårhoinen

1660: Korhoin

1662: Kårhoin

1663: Kårhoin, Nahkahattu

1665: Hamuin, Korhoin

1666: -, Korhoin

1667: Korhoin

1668: Korhoin

1669: Korhoin

1673: Kårhoin, Mackoin

1675: Korhoin

1676: Korhoin

1677: Korhoin

1678: Korhoin

1679: Kårhoin

1680: Kårhoin

1682: Korhoin

1688: Korhoin

1690: Kårhoin

1693: Korhoin

1694: Korhoin

1697: Korhoin

1699: Korhoin

1700: Korhoin

1701: Kårhoin

1702: Kårh:n

1703: Korhoin

1704: Korhoin

1705: Kårhoin

1706: Kårhoin

1707: Korhoin

1708: Kårhoin

1709: Korho:

1710: Korhoin

1711: Korhoin

1712: Kårhoin

1722: Kårhoin

1723: Kårhoin

1724: Kårhoin

1725: Kårhoin

1726: Kårhoin, Räijoin

1727: Kårhoin

1728: Halltuin, Halltutar, Kårhoin

1730: Halltuin, Kårhoin

1731: Halltuin, Kårhoin

1732: Haltuin, Korhoin

1733: Kårhoin

1734: Kårhoin

1735: Kårhoin

1736: -, Haltuin

1737: -, Haltuin

1738: -

1739: -

1743: Kårhoin

Lohilahti

1644: Auffuinen, Bengdtikäin, Hinthathar, Lamain, Lechwoin, Löppöinen, Mickoinen, Olckoin, Olckothar, Sinckoinen

1645: Benchtickäin, Lamain, Lechwoin, Löppoin, Mickoin, Olckoin, Olckothar, Sinckoin, Sinckothar, Waldoin

1646: -, Bengtickäin, Kohoin, Lamain, Lechwoin, Löppöin, Mickoin, Olckothar, Sinckoin, Sinckothar, Talickain, Waldoin

1647: Bengtikäin, Kohoin, Lamain, Lechwoin, Löppöin, Mannikathar, Mickoin, Olkoin, Sinckoinen

1648: Aufuin, Bengdtikäin, Leino, Lähuoinen, Löppöinen, Mickoinen, Olko, Sinkoinen

1649: Bengtikein, Lamain, Lehwoinen, Löppönen, Mickoin, Olkoin, Sinckoin

1650: Lehwoinen, Leppäinen, Mijkäinen, Sinkoinen

1651: -, Lehuoin, Löppäinen, Michoinen, Sinkoinen

1652: Kekoinn, Lehoinenn, Löppäinen, Mickoinenn, Sinckoinn

1654: Lechwoin, Löppöinen, Michoinen, Sinckoinen

1655: -, Lehwoin, Loppoin, Michoin, Qwintus, Sinckoin

1656: -, Lehwoin, Löppöin, Michoinen, Sinckoin

1657: Hemelain, Leehuoinen, Löppöin, Mickoinen, Mijkulain, Sinckoinen

1658: Lehwinen, Löppöinen, Mikojnen, Sinkåjnen

1659: -, Lähewoin, Löppein, Mickoinen, Sinckoin

1660: -, Lefwoin, Leppein, Mickoin, Sinkoin

1662: -, Lehwoin, Löppäin, Mickain, Sinkoin

1663: -, Lechwoin, Löppöin, Mickoin, Sinkoin

1665: -, Lehwoin, Löppoin, Mickoin, Rösso, Sinkoin

1666: -, Lehwain, Löppoin, Pellin, Pölläin, Rösö, Sinkoin, Skumpi

1667: -, Hemelein, Lehwoin, Loppoin, Rössa, Sinko

1668: -, Lechwoin, Lopoin, Rösse

1669: -, Hakulinen, Lechwoin, Lopoin, Rössa

1673: -, Hakulinen, Löppoin, Wckoin

1675: -, Hakulin, Leppäin, Sinkoin

1676: -, Hakulin, Leppäin, Sinkoin

1677: -, Hakulin, Peckain, Seppain, Sinkon

1678: -, Löppein, Sinkoin

1679: -, Löppoin, Sinkoin

1680: -, Leppäin, Sinkoin

1682: -, Läppäin, Sinckoin

1688: -, Leppin, Sinkoin

1690: -, Anckain, Låppoin, Mähöin, Sinkain

1693: Läppain, Sijnckoin

1694: -, Lamain, Leppoin, Sijnkoin, Tefwoin

1697: !, -, Lamain, Leppoin, Röndoin, Sijnckoin

1699: -, Ackoin, Leppoin, Sinkoin

1700: -, Läppoin, Sinkoin

1701: -, Häidikain, Läppoin, Sinkoin, Tärfwin

1702: -, Hana, Låpoinen, Sinkoin

1703: -, Hanna, Läppoin, Sinkoin

1704: -, Himain, Leppoin, Sinkoin

1705: -, Hijmain, Låppoin, Sinkoin

1706: -, Himarin, Läppoin, Sinkoin

1707: -, Läppoin, Nackorin

1708: -, Ackoin, Läppoin, Sinckoin, Sinckon

1709: -, Acko:, Lappo:, Sijncko:

1710: -, Leppo:, Sinkoin, Uckoin

1711: -, Löppein, Sinckoin

1712: Ackain, Hanna, Hindtzain, Jäskel:n, Kärfwin, Löppein, Sinkoin

1722: Naukarin, Walldoin

1723: Naukarin, Waldoin

1724: Hanna, Kärfwin, Naukarin, Walldoin

1725: -, Lechwoin, Naukarin, Walldoin

1726: -, Lächwoin, Naukarin, Walldoin

1727: Hämmäl:n, Lächwoin, Naukarin, Walldoin

1728: Hämmälein, Lächwoin, Löppein, Walldoin

1730: Hanna, Hämmäl:n, Lächwoin, Löppein, Naukaritar, Walldoin

1731: -, Hanna, Hällpi, Hämmälein, Lächwoin, Löppein, Naukaritar, Reinickain, Walldoin

1732: -, Ekelund, Hämmälein, Kåstiain, Lächwoin, Löppein, Naukaritar, Reinickain, Sipoin, Waldoin

1733: -, Ecklund, Hämäläin, Hålapain, Kåstiain, Läfwoin, Löppöin, Naukaritar, Reinikain, Walldoin

1734: Eeklund, Hällpi, Hämäläin, Kåstiain, Löppöin, Naukaritar, Räinikain, Walldoin

1735: Eklund, Hälpi, Hämäl:n, Kåstiain, Nauckarin, Räinikain, Wald, Waldoin

1736: Eklund, Hanski, Hälpi, Hämäl:n, Kåstiain, Löppein, Naukarin, Reinikain, Waldoin

1737: Ecklund, Hanskj, Hälpi, Hämäläin, Kåistiain, Löppöin, Månoin, Nauckarin, Reinikain, Waldoin

1738: -, Ecklund, Hanskj, Hellei, Hämälein, Kåstiain, Naukarin, Reinikain, Walldoin

1739: -, Eklund, Hällpi, Hämäläin, Kåstiain, Naukarin, Reinikain, Walldoin

1743: -, Hämäläin, Naukain, Waldoin

MAlkuun

Maarala

1644: Kuckoinen

1645: Kuckoinen

1646: Kuckoin

1647: Kuckoin

1648: Kuckoin

1649: Kuckoinen

1650: Kukoinen

1651: Kuckoin

1652: Kuckoinn

1654: Kuckoinen

1655: Kuckoin

1656: Kuckoin

1657: Kuckoinen

1658: Marajnen

1659: -

1660: -

1662: Kuckoin

1663: -, Kuckoin

1665: Kuckoin

1666: -, Kuckoin, Raska

1667: -, Kuckoin, Raska

1668: -, Kuckoin, Rascha

1669: Kuckoin, Mikoin

1673: -

1675: Kuckoin

1676: Kuckoin

1677: Kuckoin

1678: Kuckoin

1679: Kuckoin

1680: Kuckoin

1682: Kuckoin

1688: Kukoin

1693: Jumpun

1694: Jumpin

1697: Jumpin

1699: Jumpin

1700: Jumpin

1701: Jumpin

1702: Jumpain

1703: Jumpin

1704: Jumpin

1705: Jumpain

1706: Jumpain

1707: Jumpoin

1708: Jumpoin

1709: Jumpo:

1710: Jumpo:

1711: Jumpain

1712: Jumpain

1722: Jumpain

1723: Jumpain

1724: Jumpain

1725: Jumpain

1726: Jumpain

1727: Jumpain

1728: Jumpain

1730: Jumpain

1731: Jumpain

1732: Jumpain

1733: Jumpain

1734: Jumpain

1735: Jumpain

1736: Jumpain

1737: Jumpain

1738: Jumpain

1739: Jumpain

1743: Juppain, Kuhain

Mäntynen

1644: Halinen, Haloinen, Heinoin, Hyffuärin, Kijskinen, Lapwätäläin, Wihawainoin, Wänäläin

1645: Halinen, Haloin, Heinoin, Hyfuärin, Kijskinen, Lapwätäläin, Wihawainoin, Wänäläin

1646: Halinen, Haloin, Heinoin, Hyfuärin, Kijskinen, Lapwäteläin, Possa, Sikain, Wihawainoin

1647: Halinen, Haloin, Haloinen, Heinoin, Hyfuärin, Kiskinen, Lapwätäläin, Påssa, Turrithar, Wihawainoin

1648: Halin, Haloinen, Hyfwärinen, Kiskinen, Lapwetelainen, Turitar, Wihauainen

1649: Erikain, Hallinen, Haloinen, Hyfuärinen, Kiskinen, Kiukåinen, Kurki, Lapweteläinen, Mursuin, Radikatar, Turditar, Weijalain, Weijalainen, Wihawainen

1650: Bengdtikainen, Erikain, Hakulinen, Hallinen, Haloinen, Har__, Hasain, Hassain, Hyfuäritar, Hyfwarin, Hyfwarinen, Kijskinen, Kiukuinen, Kurkj, Lapweteläin, Lapweteläinen, Leinåinen, Martikainen, Mijkulainen, Mursuin, Mähöin, Olkoinen, Pardainen, Pöllöinen, Radikatar, Tulcki, Tunninen, Turditar, Tålpatar, Weijalainen, Wiehauainen, Wiehawainen, Willian

1651: Hyfuärin, Kånst

1652: Hyf:n, Hyfuern, Kånstj

1654: -, Haloin, Hasuin, Kijskinen, Konst, Remexe el:r Härkein, Räsäinen, Wihawainen

1655: -, Halinen, Haloinen, Hyfwärin, Kijskin, Kijskinen, Rennare, Rennare el:r Erkäin, Wihawain, Wihawainen

1656: -, Halinen, Haloin, Hyfwärin, Kijskin, Kijskinen, Rennare, Wihawain

1657: Hallinen, Halloinen, Hyfwerin, Kiskinen, Rennare, Wihauainen

1658: -, Halinen, Haloin, Haloinen, Halojnen, Kijskinen, Ränner, Wihauainen, Wihauainå

1659: -, Halloin, Haloin, Kiskinen, Rennar, Wihawain

1660: -, Haloin, Kiskinen, Remner, Wihawain

1662: -, Halinen, Haloin, Hyfwerin, Kiskinen, Wihawain

1663: -, Condiain, Halinen, Haloin, Hyfwerin, Kiskin, Wihawain

1665: Halinen, Haloin, Hyfwerinen, Kiskin, Kånstj, Soikain, Wihawain, Wihawainen

1666: -, Halinen, Haloin, Hywerin, Kiskinen, Konsti, Wihawain

1667: -, Condiain, Halinen, Haloin, Kijskin, Kånstj, Wihawain

1668: -, Ahmoin, Halinen, Haloin, Hywerin, Konstj, Wihauain

1669: -, Halinen, Haloin, Hywerin, Kiskin, Konstj, Remo, Wihauain, Wihawain

1673: -, Halloin, Halloin el:r Kånstj, Kånstj, Wihawain

1675: -, Haloin, Haloinen, Konsti, Linduin, Paunoin, Wihawain

1676: -, Halinen, Haloin, Hywärinen, Kinnuin, Konsti, Paunoin, Wihawain

1677: -, Halinen, Haloin, Heilain, Konsti, Wihauain, Wihawain, Wiholain

1678: -, Haloin, Kiskinen, Konsti, Linduin, Taninen, Wihawain

1679: -, Haloin, Kijskin, Kånstj, Wihawain

1680: -, Hallin, Halloin, Kijskin, Kånsti, Wihawain

1682: -, Hallinen, Haloin, Haloinen, Kåntin, Wihawain

1688: -, Cammoin, Hallin, Haloin, Kånstin, Salloin, Wihawain, Wihwain

1690: -, Hallin, Halloin, Härkäläin, Kammoin, Kiukain, Kånstj, Martin, Sallin, Wihawain

1693: -, Halloin, Hallonein, Härkain, Kamain, Kiskin, Kånstij, Mettuin, Sollanein, Wihwain

1694: -, Halloinen, Harkoin, Kamoin, Kiskin, Kånstij, Mettuin, Wihwain, Wästrin

1697: -, Halloin, Halloinn, Kiskin, Kånstij, Luckoin, Perrnön, Wahwain, Westroin, Wihwain

1699: Halloin, Kåstij, Wahwain, Wästrain

1700: Haloin, Kånstj, Nossiain, Wachwain, Wästrain

1701: -, Halloin, Haloin, Kånstj, Lautiain, Nåsiain, Wahrain, Wästerin

1702: -, Halloin, Kiskin, Kånsti, Lautiain, Nausiain, Wahwain, Wäistrain

1703: -, Halloin, Haloin, Kiskin, Kånsti, Lautiain, Nosiain, Nousiain, Salleinen, Tijuckain, Wäfwain, Wästriain

1704: -, Haloin, Kijskin, Kiskin, Kånsti, Lautiain, Nousiain, Salleinen, Tijroin, Tirckoin, Wachwoin, Westerin

1705: -, Haloin, Kiskin, Kånsti, Lautiain, Nousiain, Sallamain, Tijnckein, Wahwoin, Wästrain

1706: -, Haloin, Kiskin, Kiukain, Kånstj, Lautiain, Nåusiain, Salinen, Wihawain, Wästriain

1707: -, Halloin, Kijskin, Kiskin, Kjukain, Kånstig, Lautiain, Nousiain, Sallinen, Thjoin, Wahwain, Wästerin

1708: -, Haloin, Kijskin, Kiuckain, Kosmain, Kånstig, Lautiain, Nousiain, Sallin, Tijoin, Vahwain, Wästrain

1709: -, Hal:, Halo:, Kijski:, Konstig, Kosmain, Lauteain, Nousiain, Salnie:, Sijncko:, Vahwoin, Westein

1710: -, Haloin, Kijskin, Kijukain, Konstin, Kosmain, Nousiain, Sallin, Wahwain, Westerin

1711: Haloin, Kiskin, Kiukas, Konstin, Kosmain, Nousiain, Sallin, Wihawain, Wästerin

1712: Halloin, Kiskin, Kiukas, Kosmain, Kånsti, Nåussiain, Sallin, Wästerin

1722: Biörn, Haloin, Kiukas, Kånsti, Mieloin, Turuin, Wäjalain, Wästerin

1723: Biörn, Halloin, Kiskin, Kiukas, Kånsti, Mieloin, Turuin, Wäjalain, Wästerin

1724: -, Biörn, Kammoin, Kiskin, Kånsti, Lautiain, Mieloin, Niskain, Turuin, Wäijal:n, Wästerin

1725: Biörn, Härckein, Kammoin, Kiskin, Kånsti, Luukoin, Mieloin, Niskain, Turuin, Wäijalain, Wästerin

1726: -, Biörn, Kiskin, Kånsti, Lundberg, Luukoin, Miel:n, Niskain, Turuin, Wäijalain, Wästerin

1727: Biörn, Kammoin, Kånsti, Luukoin, Mieloin, Niskain, Turuin, Wäijol:n, Wästerin

1728: Biörn, Halloin, Hardickain, Kammoin, Kånsti, Luukoin, Mieloin, Niskain, Turuin, Wäijal:n, Wästerin

1730: -, Biörn, Halloin, Kåndin, Kånstj, Laakoin, Mieloin, Niskain, Sallin, Turuin, Wäijal:n, Wästerin

1731: Biörn, Kijskin, Kåndin, Kånstj, Laakoin, Mieloin, Niskain, Sallin, Turuin, Wäijal:n, Wästerin

1732: Biörn, Kåndiain, Kånsti, Laukain, Mieloin, Turuin, Wäijlain, Wästerin

1733: Antoin, Biöhrn, Kåndiain, Kånstj, Laukain, Mieloin, Sallinen, Turuin, Wäijalain, Wästerin

1734: Biörn, Hardikatar, Kåndiain, Kånstj, Lauckain, Miehloin, Sallinen, Turuin, Wäijalain, Wästerin

1735: Biörn, Hardik, Kåndiain, Kånstj, Lauckain, Mieloin, Sallin, Turuin, Wäijäläin, Wästärin

1736: Biörn, Hardikain, Kåndin, Kånsti, Laukain, Mieloin, Sallin, Turuin, Waijal:n, Wästerin

1737: Biörn, Hardikatar, Kånstj, Lackoin, Mieloin, Sallin, Turuin, Weijalain, Wästärin

1738: -, Biörn, Kånsti, Lakoin, Mieloin, Sallin, Turuin, Weijalain, Wästerin

1739: -, Biörn, Killkj, Kånsti, Laitin, Lakoin, Mielåin, Sallin, Turuin, Wäijalain, Wästärin

1743: -, Biörn, Konsti, Lukoin, Mieloin, Sallin, Turuin, Wäjäläin, Wässein

NAlkuun

Niinimäki

1644: Monoin

1645: Monoin

1646: Monoin

1647: Monoin

1648: Månoinen

1649: Mononen

1650: Månåinen

1654: -, Caipain, Månoin, Pärnäin

1655: Pernäin

1656: Caipainen, Kowotar, Pärnäin

1657: Caipain, Pernainen

1658: -, Pernäinen

1659: -, Kaipoin, Pernain, Såckain

1660: -, Pärnoin

1662: -, Pardain, Pernain, Pessuin

1663: -, Pardain, Pesuin, Pärnäin

1665: Pardain, Pernain

1666: Pardain, Pernoin

1667: -, Pardainen, Pernain

1668: Pardainen, Pernain, Pernoin

1669: Pernain

1673: Mekälain, Pernain

1675: -, Asikain, Mäkelä, Pernain

1676: -, Asikain, Pernain

1677: -, Assikain, Pernain, Wihauain

1678: -, Assikain, Pernoin, Wanhoin

1679: Asikain, Pernain, Wanhain

1680: Assikain, Pernain, Wanhain

1682: Asikain, Kainulain, Permain, Walain, Wihawain

1688: -, Pernain

1690: Asikain, Pernain

1693: Asikain, Pärnain

1694: -, Asikain, Pärnain

1697: Kempe, Pärnain

1699: Kempe, Mähoin

1700: Kempe, Mähoin

1701: Häckerin, Kardin, Kemain, Mähoin

1702: -, Mähoinen

1703: Kanoin, Kardin, Mehoin

1704: -, Kardin, Mähoin

1705: -, Kardin, Muhoin

1706: -, Muhoin

1707: -, Kardin, Mahoin

1708: -, Kardin, Muhoin

1709: Kardin, Moh:

1710: -, Lautin

1711: Lautiain, Mähoin

1712: Kangains, Lautiain

1722: Kånstij, Laitin

1723: Kinnoin, Lautiain

1724: Kinoin, Lautiain, Pernoin

1725: Kinnain, Lautiain, Pernoin

1726: Lautiain, Pernoin

1727: Kardin, Parckin, Pernain

1728: Kardin, Parckin, Pernoin

1730: Kardin, Parckin, Pernoin

1731: Kardin, Niskain, Parckin, Pernain

1732: Kardin, Niskain, Parckin, Pärnain

1733: Häsein, Kardin, Niskain, Parckin, Pärnein

1734: Härckein, Kardin, Niskain, Parckin, Pärnäin

1735: Härckein, Kardin, Parckin, Pärnein

1736: Hurckein, Kardin, Parckin, Parnäin

1737: Härckein, Kardin, Parckin, Pernain

1738: Herckein, Kardin, Parckin, Pärnäin

1739: Härckäin, Kardin, Parckin, Perinein

1743: Kardin, Parkin, Perninn

Niinimäki?

1710: Mähoin

PAlkuun

Pappila

1665: -, Tijain, Tukain

1666: -, Mackoin, Tiainen, Tukain

1667: -, Mackoin, Tukain

1668: -, Gran, Mursins, Tickain

1669: -, Cardinen, Helpi, Martinj

1673: -, Haijfwa, Martt, Tijain

1675: -, Marthini

1676: -, Lehwain, Marthini, Mäkeläin

1677: -, Clostarin, Martinj

1678: -, Halinen, Immoin, Kiski, Mart

1679: -, Hindtzain, Häifwä, Immoin, Lukoin, Marthini, Sinkoin, Tijain

1680: -, Hintzain, Häifua, Lukoin, Martini, Punain, Tijain

1682: -, Häifwä, Ikoin, Kardin, Kietäwäin, Luckoin, Mart:, Molander, Tijain

1688: -, Helpin, Hofwoin, Kardin, Martin, Molander, Mähoin, Radikain

1690: -, Hyfwöin, Martini, Molland:, Tijain

1693: -, Hattain, Hyfwin, Imoin, Kardin, Kardwin, Kettein, Löberg, Martin, Mollander, Ruutt, Tijain

1694: Bass, Heetein, Hyf:, Kardin, Kardinn, Kollmain, Kuttwain, Löberg, Martin, Mollander, Ruutt, Somal:, Tijain

1697: -, Bass, Hattain, Heettain, Hyfwin, Kallamain, Kardin, Kollemain, Martin, Mollander, Ruuth, Tijain, Tijckain

1699: -, Aenius, Hattain, Heetein, Molander, Rojanius, Ruuth

1700: -, Alenius, Hatain, Heetain, Hyfwerin, Kåndiain, Molander, Rohianus

1701: -, Alenius, Hatain, Häfwain, Kardin, Kåndin, Moland:, Rohianus, Sinkoin

1702: -, Alenius, Haf:n, Hatain, Kardin, Kånd:n, Löberg, Moland:

1703: -, Alenius, Hatain, Kardin, Kåndiain, Löberg, Moland:

1704: -, Alenius, Hatain, Kardin, Kånd:n, Kåndiain, Kårdinen, Löberg, Molander

1705: -, Alenius, Hatain, Kardin, Kånd:, Kåndiain, Moland:, Tannin

1706: -, Alenius, Hatain, Kandain, Kardin, Kåndiain, Lakoin, Lööberg, Molander, Mässoin, Ruuth

1707: -, Alenius, Hatain, Kandiain, Kardin, Kåndiain, Lööberg, Molander, Mässoin

1708: -, Alenius, Hatain, Hujain, Ikoin, Kandiain, Kardin, Kåndiain, Molander

1709: -, Alenius, Hatto:, Kardin, Kåndiain, Molander, Såcko:

1710: -, Alenius, Hotain, Kandain, Kardin, Kondiain, Kåndiain, Molander

1711: Allenius, Haatain, Kodin, Kondin, Kåndin, Molander, Turuin

1712: Allenius, Hatain, Kåndia, Kåndiain, Molander, Tanninen

1722: -, Hatain, Hämäl:, Kåndia, Leinoin, Molander, Såickain

1723: -, Aufwin, Haatain, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1724: -, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1725: -, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1726: -, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1727: -, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1728: -, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1730: -, Hackara, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Såikain

1731: -, Haikara, Hatain, Kåndia, Leinoin, Molander, Molenia, Såikain

1732: -, Agander, Argillander, Haikara, Hatain, Kåndia, Kåndiain, Leinoin, Molander, Molenia, Molenius, Såikain

1733: -, Haikara, Hatain, Hulkotar, Kåndiain, Läjnoin, Molander, Molenia, Molenius, Mollander, Såickain

1734: -, Hackarain, Hatain, Kåndiain, Läinoin, Molander, Molenius, Såickain

1735: -, Hackara, Hatain, Kåndiain, Läunoin, Molander, Såickain

1736: -, Haikarain, Hakulin, Hatain, Kåndiain, Leinoin, Molander, Pitenius, Såikain

1737: -, Hackara, Hatain, Kåndiain, Leinoin, Mollander, Såickain

1738: -, Hattin, Kåndiain, Lejnoin, Molander, Såikain

1739: -, Haikarain, Ickoin, Kardin, Kåndiain, Läinoin, Molander, Såikain

1743: -, Karde, Kåndain, Leinoinen, Molander, Simoin, Såikain

Partala

1644: -, Autio, Cainolain, Cardinen, Hatain, Klåstarin, Kurcki, Matilain, Muli, Mutkathar, Pitkäin, Pörithar, Radickain, Rotinen, Skumpe, Tanninen, Wckoin, Wänäläin, Wätäin

1645: -, Cainolain, Wckoin

1646: -, Wckoin

1647: -, Erickälä, Mulj, Wckoin

1648: -, Uckoinen

1649: Uckoinen

1650: Ukoinen

1651: -, Uckoin

1652: Uckoinn

1654: Lentz, Uckoinen

1655: -, Uckoin

1656: Harmain, Kärkein, Lautiain, Pardain, Uckoin

1657: Harmain, Korhoinen, Kärkein, Pardainen, Pist:, Uckoinen

1658: -, Harmain, Kårhåinen, Lautiajnen, Pardajnen, Wckåjnen

1659: Harmainen, Höwerein, Kårhoinen, Lautiain, Pardain, Uckoin

1660: Harman, Härkäin, Kelwinen, Korhoin, Uckoin

1662: -, Kardinen, Tuppurain, Uckoin

1663: Cardin, Kerkain, Otinen Smedh, Tuppurain, Uckoin

1665: Cardinen, Kankuin, Kärkein, Otinen Smedh, Patilain, Tuppurain, Uckoin

1666: Cardinen, Kankuin, Kärkein, Tuppurain, Uckoin

1667: Cardinen, Kankuin, Kerkein, Otinen, Uckoin

1668: Kankunen, Kerkein, Uckoin

1669: Uckoin

1673: Cammoin, Wckoin

1675: -, Camoin, Panain, Uckoin

1676: Cammoin, Pan__, Uckoin

1677: Camoin, Kempunen, Uckoin

1678: -, Askiain, Kempi, Uckoin

1679: -, Härkäin, Kämpj, Pardain, Uckoin

1680: -, Härkäin, Kampi, Pardain, Uckoin

1682: -, Kiämpj, Pardain, Uckoin

1688: -, Henoin, Herkein, K__b__, Kempi, Kolmain, Wckoin

1690: Härkäin, Kainolain, Kiempu, Käckoin, Uckoin

1693: Härkain, Kempe, Kuckoin, Käinlain, Mukoin, Pallein, Pälloein

1694: -, Harckain, Kaniul:, Kempe, Kuckoin, Mukoin, Palloin, Sockoin

1697: Harkoin, Kainul:, Kammoin, Kuckoin, Palloin, Pistohlkors, Rackoin, Sackoin, Tupperin

1699: Kuckoin, Pistohlkors

1700: Herckein, Kuckoin, Pistolkors

1701: -, Beruman, Herkoin, Kardin, Kempe, Kuckoin, Pahloin, Pistohlkårs, Thioin

1702: -, Herkein, Kardin, Kempe, Kuckoin, Pistohlkårs, Rjoin

1703: -, Heinoin, Henoin, Härckein, Kardin, Kempe, Kuckoin, Palloin, Pistohlkors, Repoin, Tijhoin

1704: Härckein, Kempe, Kuckoin, Kårdin, Palloin, Pistohlkors, Reijenin, Tijhoin

1705: -, Hennoin, Herckein, Kardin, Kempe, Kuckoin, Kuukoin, Pistohlkors, Regein, Tijhoin

1706: Hennoin, Herckein, Kerfwin, Kuckain, Pistohlkårs, Pöhöin, Regoin, Tjhoin

1707: Härkein, Kijukoin, Kärfin, Pistohlkors, Pöhoin, Regonin

1708: Härkain, Kuckoin, Pistolkors, Pöhoin

1709: Härköin, Ilvo:, Kucko:, Pistolkors, Poho:

1710: Härköin, Pistohlkors, Pohöin

1711: Härkoin, Kammoin, Pistohlkors

1712: Antoin, Härckein, Pistohlkårss

1722: Härckäin, Piståhlkors, Pärnoin

1723: Härkoin, Pistohlkors, Pärnoin

1724: -, Härckein, Kämpin, Pistohlkårs, Räijoin

1725: -, Harckein, Kassitar, Kämpin, Pistohlk:, Röijoin

1726: -, Härckein, Meinand:, Rautiain

1727: Aufwitar, Hallotar, Härckein, Meinander, Räijoin, Turuin

1728: -, Aufwitar, Härckein, Räijoin, Wadsteen

1730: Anttoin, Harckein, Härckein, Kammoin, Kåstiain, Wadsten

1731: -, Anttoin, Gröön, Harckein, Hatain, Härckein, Kammoin, Lusti, Wadsten

1732: -, Antoin, Gröön, Hatain, Hirn, Härckein, Härckäin, Kammoin, Lustig, Wadsteen, Åkesson

1733: -, Antoin, Härckein, Kammoin, Kuicka, Lustig, Wadsteen

1734: Antoin, Huttuin, Härckein, Kammoin, Kucko, Kåndia, Lustig, Wadsteen

1735: -, Antoin, Huttuin, Härkein, Kammoin, Karhoin, Kasin, Kukotar, Kurotar, Lustig, Läskin, Meinander, Månoin, Wadsten

1736: -, Antoin, Huttuin, Härckein, Härkein, Kammoin, Kårhoin, Lustig, Läskin, Meinander, Mienander, Rönholm, Turdiain, Wadsten

1737: -, Antoin, Härckein, Håtacka, Kammåin, Lustig, Läskin, Meinander, Pöllein, Rönholm, Wadsteen

1738: -, Antoin, Härckein, Håtacka, Kammoin, Kanckuin, Lustig, Läskin, Meinander, Pölläin, Wadsteen

1739: -, Ahoin, Antoin, Gerlander, Härckäin, Håtaka, Kammoin, Kankuin, Kuckoin, Lustig, Läskin, Löfberg, Pölläin, Räpoin, Wadsteen

1743: Antoin, Håtaka, Kammoin, Luskinen, Palain, Pölläin

Pulkkila

1644: Wätäin

1645: Wätäin

1646: Wätäin

1647: Wätäin

1648: Wätäinen

1649: Wätäinen

1650: Wätäinen

1651: Wätäinen

1652: Wätäin

1654: Wätäin

1655: Watain

1656: Wätäinen

1657: Wätainen

1658: -, Rimpi Wätäjn

1659: -, Wätein

1660: -, Wäteinen

1662: -, Wätain

1663: Wätäin

1665: Wätäin

1666: Wätain

1667: Wätoin

1668: Wätoin

1669: Wätäin

1673: -, Saikoin, Wät, Wätain

1675: -, Wetein

1676: -, Kiskinen, Wetäin

1677: Wetein, Wetenen

1678: Kammoin, Wetein

1679: Cammoin, Tirroin

1680: Sorjonen, Tirroin

1682: Kamoin, Lackoin, Tirroin

1688: -, Tirroin

1690: -, Juckarain, Tirroin

1693: Camoin, Tiroin

1694: Tiroin

1697: Tiroin

1699: Turriain

1700: Turrain

1701: Tijrrain

1702: Tirroin

1703: Tijrain

1704: Tirrain

1705: Tirrain

1706: Kempe, Tirroin

1707: Kempe, Tijroin

1708: Kempe, Tirroin

1709: Kempe, Tirro:

1710: Tirro:

1711: Tirroin

1712: -, Wassara

1722: Wassara

1723: Wasara

1724: Wassara

1725: Wassara

1726: Wassara

1727: Wassara

1728: Wassara

1730: Hammar, Wassara

1731: Hammar, Wassara

1732: Hamar, Wasara

1733: Hammar, Kyllöin, Wasara

1734: Hammar, Wasara

1735: Hammar, Wasara

1736: Hammar, Wasara

1737: Hammar, Wasara

1738: Hammar, Wassara

1739: Hammar, Wasara

1743: Warsa

RAlkuun

Rahkolantaipale

1665: -, Caipain, Clostarin, Radikain, Ratikain

1666: -, Clostarin, Kaipain, Ratikain

1667: Caipoin, Closterin, Ratikain

1668: Caipoin, Klostarin, Ratikain

1669: Caipoin, Klostarin, Ratikain

1673: -, Klåsterin, Ratik.

1675: Clostarin, Hardikain, Kaipain, Ratikain

1676: Clostarin, Hardikain, Kapain, Ratikain

1677: Clostar, Copain, Hardickain, Ratek., Ratekan

1678: Ratikain

1679: -, Cammoin

1680: -, Cammoin

1682: -, Camoin

1688: -, Comain, Lackoin, Roikoin?

1690: Cammoin, Hamuin, Lakoin

1693: -, Cammoin, Hamuin, Lackoin

1694: -, Hamuin, Kammoin, Lackoin

1697: Cammoin, Lockoin

1699: Kamoin

1700: Kamoin, Lakoin

1701: Kaupiain, Lackoin

1702: Lakoin

1703: Kaupiain, Lackoin

1704: -, Lakoin, Meloin, Taskinen

1705: Lackoin, Mehloin, Taskin

1706: Lackoin, Mehlain, Taskin

1707: Lackoin, Mehloin, Taskoin

1708: Lackoin, Mehloin, Taskin

1709: Lacko:, Mehlo:, Taskin

1710: Lackoin, Taskin

1711: Lakoin, Taskin

1712: Laakoin, Taskin

1722: Taskin

1723: Taskin

1724: Halltuin, Kammoin, Laakoin, Taskin

1725: Kaipoin, Laakoin, Taskin, Taskinen

1726: Laakoin, Taskin, Taskinen

1727: Laakoin, Taskin

1728: -, Laakoin, Taskin, Taskinen

1730: Punnoin, Summain, Taskin, Taskinen

1731: Karpin, Punnoin, Summain

1732: Karpinen, Punnoin, Summain

1733: Karpin, Punnoin, Summain

1734: Karpin, Punnoin, Summain

1735: -, Karpoin, Punnoin, Summain

1736: -, Karpin, Punnoin, Summain

1737: -, Karpin, Punnoin, Summain

1738: -, Kårpin, Punnoin, Summain

1739: Karpin, Punnoin, Summanen

1743: -, Karpin, Punnin, Sunnain

Rauhaniemi

1644: Hatain, Lamain

1645: Hatain, Lamain

1646: Hatain, Lamain

1647: Hatain, Lamain

1648: Haatainen, Lamainen

1649: Haatainen, Lamainen

1650: Hatainen, Lamainen

1651: Cardinen, Hatain, Hatainen, Heikurin, Lamainen

1652: Hatain, Hämäläin, Laamainn

1654: -, Hatain, Lamain

1655: Cardinenn, Hatain, Lamain

1656: Cardinen, Hatainen, Lamain

1657: Haatain, Kardinen, Laamainen, Ohitar

1658: -, Hatajnen, Laamajnen, Rautaniemi

1659: -, Aitar, Hatain, Lamain, Tijtain

1660: -, Hatain, Lamain

1662: Hatain, Keckoin, Lamain, Tijtain

1663: -, Hatain, Lamain, Tijtain

1665: -, Hatain, Lamain, Soriain, Sorioin

1666: -, Hatain, Lamainen, Sorioin

1667: Hatain, Hatoin, Lamain, Sorjoin

1668: Hatain, Hatoin, Lamain, Sorjain

1669: -, Hatain, Hatatar, Lamain, Sorjain

1673: -, Hatain

1675: Hatain, Hotain

1676: -, Hatain, Hielman, Lukoin, Skinnari

1677: -, Hatain, Hatan, Heelman, Kurki

1678: Hatain, Hatoin, Kurki

1679: -, Hatain

1680: -, Hatain, Ikoin, Swan

1682: Haatain, Hatain

1688: Hatain, Hattain, Lehnoin

1690: Hatain, Läinoin

1693: -, Hattain, Lehunein

1694: Hattain, Lehuin, Rackain

1697: Hattain, Lehuin

1699: Hatain, Lehninen

1700: Hatain, Lehuin

1701: Hatain, Lehoin, Skump

1702: -, Hatain, Lehnin

1703: -, Hatain, Lehein

1704: Hatain, Lehein

1705: -, Hatain, Lehein

1706: -, Hatain, Hetoin, Lehein

1707: -, Hatain, Hotoin, Lehein

1708: -, Haatain, Hatain, Lenhoin, Strengberg

1709: -, Hootain, Leino:, Strengberg

1710: -, Hatain, Lehno:, Strengberg

1711: -, Haatain, Lejnoin, Strengberg

1712: -, Hatain, Strengbergh

1722: Hatain, Kärfwin

1723: Haatain, Kärfwin

1724: -, Hatain, Karfwin

1725: -, Hatain, Hindtzain, Kärfwin, Molander

1726: Haikara, Hatain, Kärfwin, Moland:, Såikain

1732: Flint, Hatain, Kardin, Karfwin, Låikain, Såickain

1733: Flint, Ickoin, Karfwin, Kärj, Låickain, Saickoin

1734: Flinck, Ickoin, Kärfwin, Lauckain, Såickain

1735: Flint, Ikoin, Kärfwin, Låikain, Såickain

1736: Flint, Hatain, Låikain, Såikain

1737: Flintt, Hätäin, Räpoin, Såickain

1738: Flint, Hatain, Räpoin, Såickain

1739: Hatain, Reppoin, Såikain

1743: Hämäläin, Såikain

Rauhanniemi

1727: Haikara, Hatain, Kärfwin, Molander, Såikoin

1728: Haikara, Hatain, Kärfwin, Molander, Såikoin

1730: Flint, Hassiatar, Hatain, Kärfwin, Leinoin, Såikain

1731: Flint, Hatain, Kardin, Kärfwin, Leinoin, Såikain

Ruokoniemi

1644: Cardinen, Hanski, Hatain, Hielp

1645: Cardinen, Hanski, Hatain, Hielp

1646: Cardinen, Hanski, Hatain, Hielp

1647: Cardinen, Hanski, Hatain, Hielp

1648: Cardin, Cardinen, Haatainen, Hanski, Hielp

1649: Cardinen, Haatainen, Hanski, Hielpi, Hielppi

1650: Cardinen, Hanskj, Hatainen, Helppi

1651: Cardin, Cardinen, Hanski, Hielp, Hotain

1652: Cardin, Hanskj, Hatain, Hielpi, Härkäinn, Pellin, Taskinenn

1654: -, Cardinen, Hanska, Hatainen, Hielp, Hielpj, Pellinen, Taskinen

1655: Cardin, Hanska, Hatainen, Hielp, Härkainen, Pellinenn, Pohialain, Taskinen

1656: -, Cardin, Cardinen, Clostarinen, Hanska, Hatainen, Hielp, Mijkulain, Pellinen, Rickoinen, Taskinen

1657: -, Hanskj, Hatainen, Helpi, Kardinen, Klåstarinen, Taskinen

1658: -, Hanski, Hatajnen, Helpi, Hielp, Kardinen, Påhialajnen

1659: -, Hanska, Hatain, Hatatar, Hielp, Påhiolainen

1660: -, Cardinen, Hanska, Hatain, Hielp

1662: -, Cardinen, Hanskj, Hatain, Helpi, Hielpi, Kardinen, Mikulain

1663: -, Cardin, Cardinen, Hanska, Hatain, Helpi

1665: -, Cardinen, Hanska, Hatain, Hotocka, Mikulain, Skinner

1666: -, Cardin, Cardinen, Hanska, Hatain, Hatocka, Mikulain, Skumpi

1667: -, Cardin, Hanska, Hatain, Helpi, Håtaka, Kardin, Mikolain, Skumpi

1668: Cardin, Hanska, Hatain, Helpi, Hotaka, Mickolain, Skempi

1669: -, Cardin, Hanska, Hatain, Helpi, Hotaka, Kardin, Mikolain, Skempj

1673: -, Cardin, Hanska, Hatain, Helpi, Helpj, Håttaka, Skumpj

1675: -, Cardin, Hanska, Hanski, Hatain, Hataka, Helpi, Mikulain, Skumpi

1676: -, Cardin, Cardinen, Haikain, Hanski, Hatoin, Helpi, Håtakain, Skumpi

1677: -, Cardin, Cardinen, Hanska, Hanski, Hatoin, Helph, Hoteka, Skumpi

1678: Cardin, Cardinen, Hanska, Hanski, Hatain, Hataka, Helpi

1679: Cardin, Hanskj, Hatain, Helpi, Håtaka, Kardin

1680: Halpi, Hanski, Hatain, Kardin

1682: Hanski, Hanskj, Hatain, Hulpi, Kardin

1688: Cardin, Haloin, Hanska, Help

1690: -, Hanska, Hatanen, Hielpe, Kardin

1693: -, Hanska, Hattuien, Hellp, Kardin, Tijtta

1694: -, Hanska, Hattuin, Hellp, Hintzain, Imoin, Kaipain, Kardin, Tijtta

1697: -, Asikain, Hanska, Hattain, Hellp, Hintzain, Hödicka, Kardin, Tijtt

1699: Hanska, Hatain, Help, Hintzain, Kardin, Titta

1700: Hatain, Hauska, Help, Hintzain, Rasain

1701: -, Hanska, Hatain, Help, Hintzain, Rösain

1702: -, Hanska, Hellp, Hindikain, Hintzain, Ratoin, Rässoin

1703: -, Hanska, Hatain, Hattzain, Help, Hintzain, Hodickain, Resain

1704: -, Hanska, Hatain, Help, Hintzain, Hådikain, Räsäin

1705: -, Hanska, Hatain, Hellph, Hintzain, Hådikain, Räsain

1706: -, Hanska, Hatjain, Hellp, Hintzain, Hådikain, Nipp, Rässäin

1707: -, Hanska, Hanskij, Hattain, Help, Hintzain, Hintzoin, Hådikain, Räsoin, Sipoin

1708: -, Hanska, Hanskij, Hatain, Help, Hintzain, Hintzoin, Hådickain, Rässoin

1709: -, Hanska, Help, Hintzain, Hoota:, Husko:, Hådicko:, Rässain

1710: -, Help, Hintzain, Huska, Hådikain

1711: -, Hanskj, Helpj, Hintzain, Hotaka, Tärwoin

1712: -, Haatain, Hanskj, Hardukain, Hindtzain, Hällpi, Håttacka, Tärfwoin

1722: -, Båchburg, Hanska, Hindtzain, Hämäl:, Matticka, Täräfwäin

1723: -, Beckborg, Hanskj, Hintzain, Hämmäläin, Matika, Sinkoin, Terfwoin

1724: -, Beckborg, Hanskj, Hindtzain, Hirfw:n, Hämälein, Kietewein, Laukoin, Loppoin, Matticka, Paunoin, Sinckoin, Terfwoin

1725: Beckborg, Hämmäl:n, Laukain, Mattickas, Paunoin, Sinckoin, Tärfwoin

1726: Beckborg, Hämmäl:n, Mattickas, Paunoin, Såikain, Tärfwoin

1727: Beckborgh, Hämmälein, Mattickas, Paunoin, Pullkin, Sinckoin, Tärfwoin

1728: Beckborg, Hällpi, Hämmälein, Matticka, Paunoin, Pullckin, Sinckoin, Tärfwoin

1730: -, Beckborg, Hammalein, Hanskj, Hällpi, Hämmälein, Håttacka, Löppein, Matticka, Mickoin, Paunoin, Pullckin, Rassain, Sinckoin, Säppein, Tärfwoin, Wijhawain

1731: Beckborg, Hackulin, Hanskj, Hällpi, Hämmäl:n, Hämmälein, Håttacka, Löppein, Mattickain, Mickoin, Paunoin, Pullckin, Sinckoin, Tärfwoin

1732: Beckborg, Hanski, Herratar, Hälpi, Hämälein, Håttaka, Löppein, Mattikain, Paunoin, Pulckin, Sinckoin, Tärfwoin

1733: Beckborg, Hakulin, Hintzain, Hämäläin, Håttacka, Löppöin, Mattickain, Mickulain, Punnoin, Sinckoin, Tärfwoin

1734: Beckborg, Hämäläin, Håttaka, Järfweläin, Löppein, Mattickain, Mickoin, Punnoin, Sinckoin, Tärfwoin

1735: Beckborg, Hanskj, Hataka, Hämäl:, Håtacka, Jerfwelein, Matikain, Mickoin, Paunoin, Rasain, Sinckoin, Tärfwoin

1736: Becborg, Hanskj, Hämäl:n, Håtaka, Järfweläin, Kietäw:, Löppein, Matikain, Mickoin, Paunoin, Sinkoin, Tarfwoin

1737: -, Becborg, Hanskj, Hämäl:, Håtacka, Ketewein, Löppöin, Matikain, Paunoin, Rachkoin, Sinckoin, Terfwain

1738: -, Becborg, Forss, Handskin, Hämelein, Håttaka, Kettewein, Löppein, Mattikain, Paunoin, Rachkoin, Saukoin, Sinckoin, Terfwain

1739: -, Beckborg, Forss, Handskj, Hämäläin, Håtaka, Kiärfwin, Kätäwäin, Löpöin, Matikain, Paunoin, Rachoin, Saikoin, Sinckoin, Terfwain

1743: -, Beckborg, Forsman, Hauski, Hämäläin, Kietäwäin, Kättuin, Matikain, Rahkon, Tarfwoin

Ruottila

1644: Cossman, Rotinen, Tuchkuinen

1645: Cossman, Rotinen, Tuchkuin

1646: Cossmain, Rotinen, Tuchkuin

1647: Kiskinen, Rotinen, Tuchkuinen

1648: Kijskinen, Råtinen, Tuhkuinen

1649: Kiskinen, Rotinen, Tuhkuinen

1650: Kariolainen, Kijskinen, Ruåtinen, Tuchkainen

1654: Ahoin, Rotinen, Tuckoinen

1655: Ahoin, Roottinen, Tuhkuinen

1656: Ahoinen, Rotinen, Tuchkuinen

1657: Ahoinen, Rottinen, Tuchkuinen

1658: Ahåinen, Råtinen, Tuchkujnen

1659: Ahoin, Routin, Tuchkainen

1660: -, Ahoin, Ruotinen, Tuckoin

1662: -, Ahoin, Hasuin, Tuhkain

1663: -, Ahoin, Hasuin, Häijwä, Tuhkain

1665: Ahoin, Hasuin, Lumoin, Ruotinen, Tuchkuin

1666: -, Ahoin, Auwin, Hasuin, Rotin, Tuhkain

1667: -, Ahoin, Hassmu, Rotin, Tuhkoin

1668: -, Ahoin, Hassuin, Rotin, Tuchkoin

1669: -, Ahoin, Hasuin, Rotin, Tuchkoin

1673: -, Ahoin, Rottin, Tuchkuin

1675: -, Ahoin, Rotinen, Tuhkain

1676: -, Ahoin, Rotnien, Taiwain, Tuhkain

1677: -, Ahoin, Rotinen, Tuhkoin

1678: -, Ahoin, Repoin, Rotinen, Tuhkoin

1679: -, Ahoin, Repoin, Tuhkuin

1680: -, Ahoin, Parfwiain, Reppoin, Tukuin

1682: -, Ahoin, Turkin

1688: -, Ahoin, Tuckoin

1690: -, Ahoin, Räpoin, Tuckain

1693: -, Ahoin, Caipain, Rottin, Tuchkoin

1694: -, Ahoin, Rottin, Tuchkoin

1697: -, Ahoin, Mäsoin, Rottin, Tuchkain, Tuchkoin

1699: Ahoin, Rottin, Tuchkain

1700: Rottin, Tuchkain

1701: Råttin, Tuchkain

1702: -, Råttin, Tuhkain

1703: -, Rottin, Tuhkain

1704: -, Tuchkain

1705: -, Tuchkain

1706: -, Tuckain

1707: -, Luckoin, Röutin, Tuchoin

1708: -, Routin, Tuckoin

1709: -, Routin, Tucko:

1710: -, Routin, Tuckain

1711: -, Ruotin, Tuhkoin

1712: Routin

1722: Rotin, Ruåtin

1723: Rootin

1724: Routin, Tuchkain

1725: Routin, Tuchkain

1726: Routin, Tuchkoin

1727: Routin, Tuchkoin

1728: Hyfwein, Lamain, Routin, Wänssä

1730: Hyfwein, Lamain, Routin, Ruotin, Wänssä

1731: Bengdtin, Hyfwöin, Lamain, Ruotin, Wänssä

1732: Bängtin, Hyfwein, Lamain, Ruotin, Wänse

1733: Bengtin, Hyfwöin, Lamain, Rootin, Saukoin, Wänse

1734: Hyfwöin, Lamain, Rootinen, Sauckoin

1735: Hyfwöin, Lamain, Rotin, Saukoin

1736: Hyfwäin, Lamain, Rotin, Saukoin

1737: -, Hyfwärin, Lamain, Rotain, Saickoin

1738: -, Hyfwein, Rotinen, Sauckoin

1739: -, Hyfwäin, Kasin, Rotinnen, Saukoin, Tärfwoin

1743: -, Janduin, Ruotin, Saukoin

Ryhälä

1644: Auffuin, Auffuinen, Wckoin

1645: Auffuinen, Kottro, Wckoin

1646: Auffuinen, Kothro, Wckoin

1647: Aufuinen, Kothro, Wckoin

1648: Uckoinen

1649: Uckonen

1650: Ukoinen

1651: -, Uckoinen

1652: Uckoinn

1654: Hamuinen, Mutulain, Uckoin

1655: Muttulain, Uckoin

1656: Uckoin

1657: -, Hamuin, Uckoinen

1658: Hamuinen, Wckåinen

1659: -, Uckoin

1660: -, Uckoin

1662: -, Repoin, Uckoin

1663: -, Uckoin

1665: -, Repoin

1666: -, Repoin

1667: -, Repoin

1668: -, Repoin

1669: -, Repoin

1673: -, Repoin

1675: -, Repoin

1676: -, Repoin

1677: Räpoin

1678: Repoin

1679: Reppoin

1680: Reppoin

1682: Repoin

1688: Rippoin

1690: Reppain

1693: -, Repioin

1694: Nackorin, Repioin

1700: Räppoin

1701: Räppoin

1702: -

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: Räpoin

1722: Räpo

1723: Räppoin

1724: -, Ickaheimoin, Räpoin

1725: Räpo

1726: Kammoin, Räpoin

1727: Räpoin

1728: Hackulin, Räpoin

1730: Räpoin

1731: Räpoin

1732: Räpoinen

1733: Räpoin

1734: Kyllöin, Räpoin, Wasara

1735: Räpoin

1736: Läcker, Repoin

1737: Karhuin, Läcker, Pulckin

1738: Karhuin, Läcker, Pullkin

1739: Karhuin, Läker, Pullkin

1743: -, Karhuin

SAlkuun

Sairalanmäki

1688: -

1690: -

1693: Kåttelain

1694: Kattulain

1697: Ickohem, Kettelain, Repioin

1699: Räppoin

1700: Räpoin

1701: Räppoin

1702: Räppoin

1703: Repoin

1704: Räpoin

1705: Räppoin

1706: Räpoin

1724: Räpoin

1725: Kåtilain

1726: Kåtilain

1727: Kåtilain

1728: Kåtilain

1730: Kåtilain

1731: Kåtilain

1732: Kiskin

1733: Kåsken

1734: Kiskin

1735: Kiskin

1736: Kiskin

1737: Kiskin

1738: Kiskin

1739: Kiskin

1743: Kiskin

Seppälä

1673: -, Säppäin

1675: -, Seppäin

1676: -

1677: -

1678: Pohjalain, Seppein

1679: -, Wanhain

1680: -, Wanhoin

1682: -

1688: -

1690: -, Säppäin

1693: Hyffwin, Weckwain

1694: Henhnein, Hyffwin

1697: -, Hofwin, Hyffwin

1699: Höfwein

1700: Höfwein

1701: Höfwerin

1702: Höfwein

1703: Höfwein

1704: Hyfwein

1705: Höfwein

1706: Hyfwörin

1707: Säpoin

1708: Rautiain, Seppoin

1709: Säpo:

1710: Sepo:

1711: Säppein

1712: Säppäin

1722: Säppäin

1723: -, Säppäin

1724: -, Säppein

1725: Säppein

1726: Säppein

1727: Säppein

1728: Säppein

1730: Säppein

1731: Säppein

1732: Säppeinen

1733: Säppäin

1734: Säppein

1735: Säppäin

1736: Seppein

1737: Säppäin

1738: Säppäin

1739: Säppäin

1743: Säppäin

Sipilä

1644: Hatainen, Sipinen

1645: Hatain, Sipinen

1646: Hatain, Sipinän

1647: Hatain, Sipinen

1648: Haatainen, Sipinen

1649: Hatainen, Sipinen

1650: Hattainen, Sipinen

1651: -, Hatainen, Sipinen

1652: Hatain, Sipinen

1654: -, Hatainen, Sipinen

1655: -, Hatain, Hatainen, Mutka, Sipinen

1656: -, Hatain, Korhoinen, Naaka, Sipin, Sipinen, Wihawain

1657: Haatain, Hatain, Mutka, Sipin, Sipinen

1658: -, Sipinen, Wihauaino

1659: -, Hata, Imoin, Ingåroinen, Mickoin, Sippin

1660: -, Immoin, Radikain, S_ppi

1662: -, Haikoin, Immoin, Radikain, Sipin, Wihawain

1663: -, Haikain, Immoin, Radikain, Sipin

1665: -, Auwinen, Hämäläin, Immoin, Radikain, Sipinen

1666: -, Aufwinen, Immoin, Radikain, Sipin

1667: -, Aufin, Immoin, Ratikain, Sipiein

1668: -, Aufwin, Immoin, Ratikain, Sipin

1669: -, Aufuin, Immoin, Ratikain, Sipinen

1673: -, Aufin, Immoin, Sippinen

1675: -, Immoin, Sipin

1676: -, Condiain, Immoin, Sipin

1677: Immo, Sipinen

1678: Immoin, Sipinen

1679: Immoin, Sipin

1680: Hintzain, Immoin, Sipin

1682: Hanskij, Immoin, Sipin

1688: -, Imoin, Sipoin

1690: Immoin, Sipoin

1693: -, Imoin, Sipoin

1694: Imoin, Sipoin

1697: Imoin, Sipoin

1699: Imoin, Sapoin

1700: Immoin, Sipoin

1701: Imoin, Sipoin

1702: -, Imoinen, Rohianus, Sapoin

1703: Immoin, Sijpoin

1704: Imoin, Kardin, Sipoin

1705: Immoin, Kardin, Sipein, Sipoin

1706: Innoin, Kardin, Sipoin

1707: Imoin, Kardin, Sipoin

1708: Immoin, Kardin, Sijpoin

1709: Immo:, Kardin, Sipo:

1710: Hintzain, Kardin, Kucko:, Sipin

1711: Hintzain, Sipin

1712: Hindtzain, Kardin, Sippin

1722: Hämäl:, Sippin

1723: Hämmäl:n, Hämmäläin, Pölläin, Sipin

1724: Hämäl:n, Hämälein, Pöllein, Sippin

1725: Hämmäl:n, Pöllein, Sippin

1726: Hammäl:, Hämmäl:, Pöllein, Sippin

1727: Hämmäl:, Hämmäl:n, Pöllein, Sippin

1728: Hämmälein, Kåndiatar, Pöllein, Sippin

1730: Hämmälein, Pöllin, Sippin

1731: Hämmälein, Kåndiain, Sippin

1732: Hämälein, Sipinen

1733: Hämäläin, Sipinen

1734: Hämäläin, Sipinen

1735: Hämäl:, Hämäl:n, Såpain

1736: -, Hämäl:, Hämäl:n, Ikoin, Sipin

1737: Hämäl:, Ikoin, Pällin, Sippoin

1738: Hemelein, Hämälein, Ickoin, Pällin, Sippin

1739: Hämäläin, Sippin

1743: Hämäläin, Matikain, Sipin

Sulkawa

1644: -, Autiothar, Cardin, Condiain, Hasuin, Heickurin, Heickurithar, Mieloin, Pochiathar, Pöllöin, Saffwolain, Sinckothar, Tijtain, Wckoin

1645: -, Condiain, Mieloin, Tijtain

1646: -, Cardinen, Condiain, Hasuin, Heickurin, Heickurithar, Lautiain, Mickulain, Mieloin, Pöllöin, Saffwolain, Tarckin, Tijain, Tijtain, Willain

1647: -, Condiain, Mieloin, Tijtain

1648: -, Condiain, Mieloinen, Tijtainen

1649: -, Condiain, Condiainen, Meeloinen, Tijttainen

1650: -, Condiainen, Mieloinen, Tijttainen, Tijäinen

1651: -, Condiainen, Hassuinen, Hotaka, Kardin, Pölläin, Safuolainen, Tiainen, Ticka, Titainen, Williain

1652: -, Condainn, Condiain, Kårhoinn, Tijainn, Tijtainn

1654: -, Cardinen, Condiainen, Håtacko, Kolemainen, Korhoinen, Randalain, Sinckoinen, Tijttainen

1655: -, Cardinen, Condiain, Hatacka, Kalloin, Korhoin, Lautiain, Randalain, Saickoin, Tiainen, Tijthann

1656: -, Kalloinen, Kondiain, Meeloin, Saickoinen, Tijainen, Tijttainen, Uckoinen

1657: -, Condiainen, Mjelloinen, Tijainen, Tijtainen

1658: -, Condiain, Håtaka, Kondiajnen, Tijajnen, Titajnen, Tittajnen

1659: -, Tiittainen

1660: -, Condiain, Condiainen, Tittain

1662: -, Cardinen, Condiain, Hammoin, Kondiain, Pulkin, Tijain, Tijtain, Uckoin

1663: -, Cardinen, Condiain, Hamoin, Mackoin, Pulkin, Tijain, Tijtain, Uckoin

1665: -, Cardinen, Condiain, Hotitar, Pulkinen, Tijtain

1666: -, Cardin, Condiain, Tijtain

1667: -, Cardin, Condiain, Tijtain

1668: -, Cardinen, Condiain, Tannin, Tijtain, Uckoin

1669: -, Cardinen, Condiain, Putkin, Tannin, Tijtain, Uckoin

1673: -, Cardin, Condiain, Härkäin, Skyring, Tannin, Tijtain, Wckoin

1675: -, Cardinen, Condiain, Hintzain, Härkoin, Skyring, Tannin, Tijtain, Uckoin

1676: -, Cardin, Condiain, Hintzain, Härkäin, Klåstarin, Mikulain, Skyring, Tanninen, Tijtain

1677: -, Cardin, Condin, Herkoin, Hintzain, Hyfwerin, Klostarin, Michulain, Skyring, Taminen

1678: -, Cardinen, Condiain, Herkein, Hintzain, Hyfwerin, Klostarin, Pohjalain, Skring

1679: -, Condiain, Hindtzain, Härkä, Kardin, Klåstarin, Skyrin, Tannin

1680: -, Hintzain, Hyfwerin, Härkä, Kardin, Klåstar:, Kåndiain, Skyrin, Tunnin

1682: Härkj, Kardin, Räsäin

1688: -, Condin, Ickoin, Kardin, Molander

1690: -, Ickoin, Kardin, Kåndiain

1693: -, Collmain, Condiain, Ickoin, Kandiain, Mollander, Radikain, Radkain, Sappein, Skumpt, Tannin

1694: -, Condiain, Ickoin, Kåndiain, Molander, Pöllein, Radikain, Säppein

1697: -, Aniain, Brockius, Condiain, Ickoin, Kandein, Kåndiain, Mackonen, Mollander, Pojolain, Soppein

1699: Enquist, Kondiain, Kondianen, Molander, Pernain

1700: Enquist, Immoin, Kåndiain, Moland., Pernain, Tijtta

1701: -, Colemain, Enqvist, Imoin, Kandiain, Kåndiain, Molander, Peernain, Titta

1702: -, Cuolam:, Imoin, Molander, Pernain, Titta

1703: -, Colemain, Immoin, Imon, Kånd:, Mackoin, Molander, Pernain, Tijtta

1704: -, Collmain, Imoin, Kandiain, Karfwin, Kåndiain, Molander, Permoin, Tefwoin

1705: -, Cuollamain, Immoin, Kåndein, Kåndiain, Lehnuin, Moland:r, Pernain, Tefwin

1706: -, Imoin, Kolomain, Kondiain, Kåndiain, Lenhoin, Mackoin, Pernoin, Tefwoin

1707: -, Collomain, Imoin, Kåndein, Kåndiain, Lehnoin, Mackoin, Pernoin, Ruuth, Tefwin

1708: -, Colniain, Immoin, Kåndiain, Kåndin, Lehnoin, Mackoin, Pernoin, Ruth, Tofwoin

1709: Kåndain, Kåndiain, Leino:, Mässi, Ruth

1710: Kandain, Kandin, Lehno:, Messin, Saiko:

1711: Kondin, Massin, Soikain

1712: -, Kåndiain, Kåndin, Mickoin, Soikain

1722: -, Bergman, Lakoin, Paunoin

1723: -, Bergman, Kållemain, Laakoin, Mickoin, Paunoin

1724: -, Bergman, Immoin, Koulemoin, Laakoin, Mickoin

1725: -, Bergm:, Kardin, Koulemoin, Laakoin, Mickoin

1726: -, Barckhuus, Laakoin, Mickoin

1727: Kardin, Laakoin, Mickoin

1728: Barckhusen, Kardin, Laakoin, Mickoin, Pardain

1730: -, Barckhus, Cuolemoin, Kardin, Mickoin

1731: -, Barckhuusen, Cuolemoin, Hällpj, Kammotar, Kardin, Kåndiain, Mickoin

1732: -, Barckhusen, Hälpi, Kuolemain, Kåndia, Mickoin, Nyberg

1733: Barckhaus, Hällpi, Kåndia, Mickoin, Molander, Nyberg

1734: -, Hälpi, Lauckain, Mickoin, Molander, Nyberg, Poppius, Wittick:

1735: -, Hälpj, Laukain, Mickoin, Moland:, Poppi, Wittik

1736: Helpi, Kolemain, Laukain, Mickoin, Molandri, Poppii, Witika

1737: -, Cuolemain, Låckain, Meilein, Mickoin, Molander, Poppii, Witikain

1738: -, Kuolemain, Michoin, Mieloin, Molander, Poppi, Walldoin, Wittikain

1739: -, Kolemain, Michkoin, Mieloin, Molander, Poppii, Walldoin

1743: -, Hatuin, Mikain, Miloin, Wihawain

TAlkuun

Tannila

1644: -, Tanninen

1645: Tanninen

1646: Tanninen

1647: Tanninen

1648: Tanninen

1649: Tannin, Tanninen

1650: Tanninen

1651: Hamuinen, Härke, Kondin, Tannin, Tanninen

1652: -

1654: -, Cardinen, Herkeinen, Tanninen

1655: Harkäinen, Härkäinenn, Tanninenn

1656: Tanninen

1657: Condiainen, Tanninen

1658: -, Condiajnen, Tanninen

1659: -, Hamuss, Kardinen, Kärkin, Kåndinen, Tanninen, Tannitar

1660: -

1662: Condiain

1663: Condiain

1665: Condiain, Uckoin

1666: Condiain, Uckoin

1667: Condiain, Laihinen, Uckoin

1668: -, Condiain

1669: Condiain, Condin

1673: Condiain

1675: Condiain

1676: -, Condiain, Hallin

1677: -, Condiain, Holkerin, Melaitar, Seppon

1678: Condiain

1679: Condiain

1680: Kondiain

1682: Condian

1688: Candoin

1690: Condiain

1693: Kandain

1694: Kandain

1697: Kandoin

1699: Kondiain

1700: Kåndiain

1701: Kåndiain

1702: Kåndiain

1703: Kåndiain, Roianius

1704: Kåndiain

1705: Kåndiain

1706: Kåndiain

1707: Kåndiain

1708: Kondiain

1709: Kåndiain

1710: Kandiain

1711: Kondiain

1712: -, Kåndia, Meinander

1722: Kåndia

1723: -, Kåndiain, Kånstj, Längäin

1724: Kånstj

1725: Kånstj

1726: Kånsti

1727: -, Kåstiain

1728: -, Kåstiain

1730: -, Kåstiain

1731: -, Kåstiain

1732: -, Kardin

1733: -, Kardin

1734: -, Kardin

1735: -, Kardin

1736: Kerfwin

1737: Kerfwin

1738: Kerfwin

1739: Kiärfwin

1743: -, Ikoin, Meinander, Saickoin, Strolman

Telataipale

1644: Holopain, Olckoinen, Skumpe

1645: Holopain, Olckoin, Skumpe

1646: Holopain, Olkoin, Skump

1647: Holopain, Olkoin, Skump

1648: Holopainen, Olkoinen, Skump

1649: Holapainen, Olkoinen, Skump

1650: Hålåpainen, Olkåinen, Skump

1651: -, Holopain, Kieteuain

1652: Holpa:n, Ketäfwäin, Olkoinn

1654: Holopain, Härkäin, Ketewäin, Ketewäinen, Månoinen, Olkoinen, Pochiolain

1655: Haloin, Holopain, Keetäwäinenn, Monoinenn, Peckain

1656: -, Haloin, Hatain, Holopainen, Keetäwäin, Månoin

1657: Haloinen, Hålopain, Kietäwäinen, Piekainen

1658: -, Bentikejnen, Halojnen, Peekojnen

1659: -, Auwin, Bentikain, Halloin, Peckain, Peckoin

1660: -, Bengtikein, Haloin, Pelkonen

1662: -, Haloin, Hålopain, Kolkain, Mikotar, Peckain, Skump, Toifwain

1663: -, Haloin, Holkoin, Hålopain, Mikotar, Monoin, Peckain, Skumpe, Toifwain

1665: -, Haloin, Holopain, Mikulain, Monoin, Olkoin, Pekain, Toiwoin

1666: -, Holopain, Monoin, Pekain, Toiwoin

1667: -, Holopain, Monoin, Pekain, Smedh

1668: -, Holopain, Kempinen, Monoin, Peckain, Seppä

1669: -, Hålopain, Kempin, Monoin, Pekuin, Seppä

1673: -, Hanskj, Holopain, Månnoin

1675: -, Hanski, Holopain, Mannoinen, Pekain, Seppä

1676: -, Hanski, Holopain, Kumpi, Monoin, Peckain, Seppä

1677: -, Hanski, Holopan, Kempi, Monon, Peckain, Rahikan, Seppa

1678: -, Hanskj, Holopain, Peka__, Seppä, Skumpe

1679: -, Hanskj, Holopain, Pekain, Safwolain

1680: -, Hanski, Holopain, Peekain, Safwol:n, Sukoin

1682: Hansk, Hålopain, Peckain, Safwol:n

1688: -, Halopain, Hanska, Hemel:, Peckoin, Safwol:

1690: Hanska, Hämäl:, Mickolain, Päckain, Safwolain

1693: -, Hanska, Hemel:, Kardinen, Mukoin, Pekoin

1694: Hanska, Hemel:, Kardin, Mickoin, Pekoin

1697: Hanska, Hemel:, Kardin, Mickoin, Pekoin, Sijnckoin, Torfwoin

1699: Hemel:, Kardin, Peckoin

1700: Hemelein, Kardin, Peckain

1701: Hämäläin, Kardin, Pakain

1702: Hemel:, Kardin, Pedikäin

1703: -, Hemel:n, Kardin, Pedikain

1704: -, Hämel:n, Kardin, Pedikain

1705: -, Hemel:n, Kardin, Pedikain

1706: -, Hemelein, Kardin, Pedikoin

1707: -, Hemel:, Kardin, Pedikain

1708: -, Hemel:, Kardin, Pedickain

1709: -, Hemel:, Kardin, Pediko:

1710: -, Hanska, Hemel:, Pedikain

1711: -, Hemel:n, Hämälein, Pedikein

1712: -, Hämmäl:n, Hämälein, Löppein, Piedickein

1722: Aufwin, Hämäl:, Piedickein, Pollein

1723: Aufwin, Hämmäläin, Pedikäin

1724: Aufwin, Hämäl:n, Piedickein

1725: Aufwin, Hämmäl:n, Piedickein

1726: Aufwin, Hanski, Hämmäl:n, Piedickäin

1727: Aufwin, Hanski, Hämmälein, Piedickein

1728: Aufwin, Hanski, Hämmälein, Piedickein

1730: Aufwin, Hämmälein, Peekain

1731: Aufwin, Hämmälein, Peekoin, Tärfwoin

1732: Aufwin, Hana, Hämälein, Peckain

1733: Aufwin, Haana, Hämäläin, Peckain

1734: Aufwin, Hana, Hämäläin, Peeckoin

1735: Aufwin, Hana, Hämäläin, Peckoin

1736: Aufwin, Hämäl:n, Parkoin

1737: Aufwin, Hämäl:, Parckoin

1738: Aufwin, Hämelein, Parckoin

1739: Aufwin, Hämäläin, Piackoin

1743: Aufwin, Hämäläin, Peckain

Tunnila

1644: Caipoin, Kurcki, Mäckeläin, Mäckiläin, Radickain, Tunninen

1645: Caipoin, Kurcki, Mäckiläin, Radickain, Rahitar, Tunnin, Tunninen

1646: Caipoin, Kurcki, Mäckiläin, Panoin, Parrathar, Radickain, Säppäin, Tunninen

1647: Caipoin, Härckäin, Kurcki, Muli, Mäckeläin, Panoin, Ratickain, Säppäin, Tunninen

1648: -, Kurki, Mäkeleinen, Tunninen

1649: Kurkunen, Mäkeläin, Seppäin, Tunninen

1650: Kurkinen, Mäkäläinen, Seppäinen, Tunninen

1651: Kurki, Mäkäläin, Seppain, Tunain, Tunainen

1652: Kurckj, Mäkäläinn, Säppäin, Tunnin

1654: -, Mäkälein, Seppein, Tunninen

1655: -, Järfweläin, Kurki, Mäckäläin, Seppein, Tunninen

1656: -, Kurckj, Mäckälein, Radikain, Seppein, Tunninen

1657: Kurkinen, Mäckälain, Säppäin, Tunnin

1658: -, Tunninen

1659: -, Tunninen

1660: -

1662: Järfwelein, Kurkj, Mieloin, Mäckelein

1663: Kurki, Melain, Mäkelein

1665: -, Kurkj, Meloin, Mäkeläin

1666: -, Kurki, Mekeläin, Nahkahattu

1667: -, Kurkj, Mekelein

1668: -, Kurkj, Mekelein

1669: -, Kuckoin, Kurkj, Mekelein, Pardain, Radikain

1673: -, Hakulinen, Kurkin, Pardain, Polloin, Röhain, Turruin

1675: Kerkin, Kurki, Panain, Pardain, Pernain, Ruhain, Turain

1676: Kamoin, Kerkin, Pardain, Rahuin, Turain

1677: -, Hakulin, Kerkein, Pardain, Turoinen

1678: -, Kerkein, Pardain, Soikain, Turoinen

1679: -, Pardain, Turuin

1680: -, Kärkein, Pardain, Turpain

1682: -, Kierckäin, Pardain, Turfwain

1688: -, Pardain, Turwin

1690: -, Klåstarin, Pardain, Turuin

1693: -, Bengtin, Karpin, Klåstrain, Pardain, Turuin

1694: -, Afwoin, Bengtin, Karpin, Klåstrinen, Pardain, Turuin

1697: -, Bengtin, Klostriain, Korpin, Kuckoin, Nullpoin, Pardain, Turuin

1699: Bengdtin, Kyllein, Pardain, Turuin

1700: Bengtin, Pardain, Parkoin, Turuin

1701: Bengdtin, Pardain, Turuin

1702: -, Bengdtin, Pardain, Parkoin, Turuin

1703: Bengdtin, Pardikain, Partain, Turuin

1704: Bengtin, Forrs, Parckoin, Pardain, Turoin

1705: Bengtin, Parckoin, Pardain, Turuin

1706: Bengdtin, Parckoin, Pardain, Turun

1707: Bengtin, Pardain, Parkoin, Turoin

1708: Bengtin, Immoin, Parckoin, Pardain, Turuin

1709: Bengtin, Immo:, Parda:, Parko:, Turuin

1710: Bengtin, Pardain, Parkoin, Turin

1711: Bengtin, Parckoin, Pardain, Turuin

1712: Bengdtin, Parckoin, Pardain, Turuin

1722: Bengdtin, Haltuin, Parckoin, Pumalain, Pöllein

1723: Bengtin, Haltuin, Parkoin, Pumalain, Pölläin

1724: Bengdtin, Parckoin, Pumalain, Pöllein

1725: Bengdtin, Parckin, Pumalain, Pöllein

1726: Bengdtin, Parckin, Pumalain, Pöllein

1727: Bengdtin, Parckin, Pumalain, Pöllein

1728: Bengdtin, Kinnuinen, Lautiatar, Parckin, Pumalain, Pöllein

1730: Bengdtin, Kinnuin, Parck:n, Pumal:n, Pöllein

1731: Bengdtin, Kinnuin, Parckoin, Pumalain, Pöllein

1732: Bängtin, Kinnuin, Parckoin, Pumalain, Pöllein

1733: Asikain, Bengdtin, Häldemoin, Parckoin, Pumalain, Pölläin

1734: Asikain, Bengdtin, Häldemoin, Parckoin, Pölläin

1735: Asikain, Bengttin, Häldemoin, Pernein, Pumal:, Pöllein

1736: Asikain, Bengdtin, Heldemoin, Pärnain, Pölläin

1737: Asikain, Bengtin, Häldemåin, Kuckoin, Pernain, Pöllein

1738: Assikain, Bengtin, Häldemoin, Kuckoin, Pernein, Pöllein

1739: Antoin, Asikain, Bengtin, Häldemoin, Kuckoin, Pernäin, Pölläin

1743: Asikain, Kuckain, Kuckoin, Pentin, Pärnuin, Pölläin

VWAlkuun

Väätälänmäki

1644: Wätäin

1645: Wätäin

1646: Wätäin

1647: Wäthäin

1648: Watäiäin Sulpo

1649: Wätäin Sulpo

1650: Wätäinen

1651: Wätäinen

1654: Repoinen, Wätäin

1655: Repoinen, Wätäin

1657: Hyfwötar, Wätainen Sulpo

1658: Wetejnen

1659: -, Wätein

1660: -, Wätäin

1662: Wätäin Sulpo

1663: Wätäin

1665: Komoin, Wätäin, Wätäinen

1666: Wätäin

1667: Pitkäin, Wätein, Wätäin

1668: Kardin, Pitkäin, Wetein, Wätäin

1669: Pitkein, Wetein, Wätäin

1673: -, Wättain

1675: Saikoin, Wetein

1676: -, Wentin, Wet__

1677: -, Wetein, Weteinen

1678: -, Wetein

1679: -

1680: -

1682: -, Jukarain

1688: -

1690: -, Pernoin

1693: -, Hassoin, Kijlkj, Wättain

1694: -, Hassoin, Kijlkij, Wättuin

1697: Kijlckij, Wöttein

1699: Reppoin

1700: Reppoin, Tuchkain

1701: Räppoin, Tuchkoin

1702: Räpoinen, Tuhkain

1703: Reppoin, Tehkoin

1704: -, Råppoin

1705: Räppoin, Tijtta, Tuchkain

1706: Räppoin, Titta, Tuchkain

1707: Räpoin, Tijtta, Tuchkoin

1708: Räppoin, Titta, Tuckoin

1709: Ropo:, Taskin, Titta

1710: Repo:, Tijta

1711: Repoin, Tijtain

1712: Reppoin, Tijtain

1722: Parckoin, Räpoin, Wätäin

1723: Parkoin, Räpoin, Wätäin

1724: Parckoin, Repoin, Wätein

1725: Parckin, Räpoin, Wätein

1726: Piedickäin, Räppoin, Wätein

1727: Parckoin, Räpoin, Wätein

1728: Parckoin, Räpoin, Wätein

1730: Parckoin, Räpoin, Wätein

1731: Parckoin, Räpoin, Wätein

1732: Parckoin, Räpoinen, Wätein

1733: Bengdtin, Parckinen, Räpoin, Tijfan

1734: Bengdtin, Parckoin, Räpoin, Tifin

1735: Bengdtin, Parckoin, Räpoin, Tåifwain

1736: Bengdtin, Parkoin, Repoin, Tifwer

1737: Bengtin, Parckin

1738: Bengtin, Parkoin

1739: -, Bengtin, Kammoin, Parckoin

1743: Bengtin, Parckoin

Väätälänmäki?

1656: Wätein Sulpo

YAlkuun

Ylisenauvila

1644: Auffwinen, Hintzain

1645: Aufuinen, Hintzain

1646: Auffwinen, Hintzainen

1647: Auffuinen, Hintzain

1648: Aufuinen, Hindzainen

1649: Afwuinen, Hintzain

1650: Afwuinen, Hintzainen

1651: Aufuinen, Hintzain

1652: Aufwin, Hintzain, Ketauän

1654: Aufwinen, Hintzainen

1655: Aufwin, Hindtzain, Kietäwäin

1656: Aufwin, Hindtzainen, Keetäwäin

1657: Aufuinen, Hintzainen, Kietewäinen

1658: -, Affujnen, Hintzojnen

1659: -, Aufwin, Hintzain, Kietäwein

1660: -, Aufwinen, Hintzain, Kietewein

1662: -, Aufwinen, Hintzain, Kietäwäin

1663: -, Aufwin, Hindzain, Kietäwäin

1665: -, Auwinen, Hindzainen, Kietäwäin

1666: -, Auwin, Cardin, Hintzain

1667: -, Aufuin, Cardinen, Hintzain

1668: -, Aufuin, Cardinen, Hintzain

1669: -, Aufuin, Hindzain, Ketewein, Tukiain

1673: -, Aufwin, Helpj

1675: -, Aufwin, Helpi, Hintzain, Kurituin, Tijtain

1676: -, Aufwinen, H___, Hintzain, Taiw__, Tijtain

1677: -, Helpi, Hintzain, Tijton, Tjtain

1678: -, Helpi, Hintzain, Tijtain

1679: -, Helpi, Hindtzain, Tijtain

1680: Helpi, Hintzain, Tijtain

1682: Hintzain, Hälpä, Lijtain

1688: Help, Hintzain, Tijtain

1690: Hintzain, Tijtain

1693: -, Aufwoin, Hellp, Hintzain, Kardein, Lefwain

1694: -, Afwin, Hellp, Hindzain, Kardin

1697: Afwin, Hellp, Hindzain, Kardein, Pamp

1699: Aufwoin, Hintzain

1700: Aufwin, Hintzain

1701: -, Aufwin, Hintzain, Kardin, Pamp

1702: -, Aufwin, Hintzain

1703: -, Aufwin, Help, Hintzain, Kardin

1704: Aufwoin, Helpi, Hintzain, Hintzan, Kardin

1705: -, Aufwoin, Helph, Hintzain, Kardin

1706: -, Aufwin, Hellp, Hintzain, Hintzan

1707: -, Aufwin, Help, Hintzain, Nipa

1708: -, Aufwon, Hintzain, Nippa

1709: -, Hintzo:, Kemel:, Nipo:

1710: -, Aufw:, Hintzain

1711: -, Aufwin, Hintzain, Hämäl:n

1712: -, Auf:n, Hindtzain, Hämäl:n, Suppoin

1722: Aufwin, Hämäläin

1723: Aufwin, Hintzain, Hämmäläin

1724: Aufwin, Hindtzain, Hämälein

1725: Afwin, Hindtzain, Hämmäl:n

1726: Aufwin, Hindtzain, Hämmälein

1727: Aufwin, Hintzain, Hämmälein

1728: Aufwin, Hindtzain, Kammoin

1730: Aufwin, Hindtzain, Kammoin, Mickoin

1731: Aufwin, Hindtzain, Kammoin, Pällin

1732: Aufwin, Hindtzain, Kammoin, Pöllein

1733: Aufwin, Kammoin, Pällgoin, Pölläin

1734: Aufwin, Hindtsain, Pällkoin

1735: Aufwin, Hindtzain, Hällpj, Petenius, Pälkoin

1736: Aufwin, Helpi, Hintzain, Pelkoin

1737: Aufwin, Hintzain, Hälpi, Pälkoin

1738: Aufwin, Hintzain, Hällpi, Pullkoin

1739: Aufwin, Hintzain, Hällpi, Pällkoin

1743: Aufwin, Hinsoin, Peckoin

© Väinö Holopainen 2023