AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä → 1694

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Sulkava henkikirja 1694

Otsikkotiedot

Sulkafwa S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2132B Auvila, Hasula, Hintsala, Halttula, Hyvärilä, Heikkurila
2133A Iitlahti, Kaartila, Kaipola
2133B Kaitainen, Kammola
2134A Kyrsyä, Karjulanmäki, Lohilahti, Linkola
2134B Leipämäki, Maarala, Mäntynen, Niinimäki, Partala, Pulkkila
2135A Rauhanniemi, Ruokoniemi, Rahkolantaipale
2135B Rahkolantaipale, Ruottila, Ryhälä, Sulkava, Sipilä
2136A Seppälä, Tannila, Telataipale, Tunnila, Väätälänmäki
2136B Ylisenauvila, Eerikkälä, Partala, Sairalanmäki, Pappila
2137A Pappila

Allekirjoitukset

Föregående Mantals Längd ähr uthj
Cronones Befallningzmans el:r des Full-
machtiges, wederbörande Prästerskapetz
Ländz- och Nämbdemänners, sampt Kyrckio
nes Säxmäns och Meenige allmogens
Närwaro, efter een noga Inqvisition, och
alfwarsam förmaningh till sanningens
bekännelse, efter alles deras Enhälleliga
Intygan, af underskrefwen Uprättat,
dett betyga under egen hand och Signete.
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 275.
Veroa maksaneita 484 henkilöä.
Veroluokittain 27 / 415 / 40 ; yhteensä 482 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 91 32.3 %
Mies ja vaimo 174 61.7 %
Vaimo 1 0.4 %
Leski 3 1.1 %
Muu merkintä 13 4.6 %
Kaikki yhteensä 282 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1694-1694 (8712a), sivu 2132B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12643871 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020