AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1694 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1694

Sivu 2132B (aukeaman 2132 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufuila/Auvila 5 Samuel Aufwin mh 2 Auvinen
S. Pehr 1 Auvinen
d. Johan Kajulain mh 2 Kainulainen
Hasula 5 Hind. Luchokain mh 2 Luukkonen
B:r Oloff mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
Hintzala/Hintsala 4 Johan Hintzain 1 Hintsanen
S. Elias mh 2 Hintsanen
S. Pehr 1 Hintsanen
Haltula/Halttula 4 Oloff Parkoin 1 Halttunen
B:r Grelss mh 2 Halttunen
B. Hindrich 1 Halttunen
4 Jacob Korhoin mh 2 Korhonen
d. Michel Tijcka mh 2 Tikkanen
3 Michel Nackahattu mh 2 Nahkahattu
d. Laars Tjttain 1 Tiittanen
4 Johan Ryhins h 1 Ryhänen
S. Johan h 1 Ryhänen
St.S. Johan Olofss. 1
d. Laars Radikain 1 Raatikainen 133
Hyfwarila/Hyvärilä 5 Anders Pardain h 1 Partanen
S. Anders mh 2 Partanen
S. Grelss mh 2 Partanen
Hiekurila/Heikkurila 7 And: Hakulin 1 Hakulinen
S. Anders mh 2 Hakulinen
B S. Anders mh 2 Hakulinen
B:r S Peer Hakulin 1 Hakulinen
Rytt hustru 1

Sivu 2133A (aukeaman 2133 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idenlax/Iitlahti 6 And. Mähoin 1 Mähönen
S. Oloff mh 2 Mähönen
S. Mattz E:a 1 Mähönen
d. Laars mh 2
5 Påhl Monoin mh 2 Mononen
B. Staffan mh 2 Mononen
d. Jöran 1
5 Mårten Påjolain 1 Pohjalainen
B. Laars mh 2 Pohjalainen
B. Johan 1 Pohjalainen
Pijga 1
5 Giösta Erichss mh 2
d Hans Kohoin 1 Kohonen
d Måns Pohlsson 1
Rytt. hustru 1
Kardila/Kaartila 4 1 Hind. Pehrsson mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh 2 Kaartinen 127
Soldatz hustru 1
5 Johan Pehrss: mh 2 Kaartinen
S. Oloff mh 2 Kaartinen
S. Oloff 1 Kaartinen
4 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
3 Jöran Pöllinen mh 2 Pöllänen
S. Laars 1 Pöllänen
Caipola/Kaipola 6 Lars Sappin mh 2 Seppänen
B:r Sigfred mh 2 Seppänen
B. Anders mh 2 Seppänen
2 Sigfred Knuin mh 2 Kinanen
8 Erich Kåstiain 1 Kostiainen
S. Erich 1 Kostiainen
B. Samuel mh 2 Kostiainen
d. Johan Wackhwain mh 2 Vihavainen
Pijga 1
Rytt hustru 1

Sivu 2133B (aukeaman 2133 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaitais/Kaitainen 1 Mattz Karppein 1 Karppinen
4 Pehr Erickain mh 2 Eerikäinen
d. Bertell mh 2
3 Pehr Kerfwin mh 2 Kervinen
d. Christer 1
Cammola/Kammola 2 And. Kammoin mh 2 Kammonen
4 Bertel Kokoin 1 Kukkonen
B Philip mh 2 Kukkonen
B. Pehr 1 Kukkonen
2 1 Mattz Wännäl: mh 2 Venäläinen
Soldatz hustru 1
2 Dawid Afwein mh 2 Ahonen
2 Oloff Kangainen mh 2 Kankainen
Kaipola 3 1 Pehr Andss. Kaipain 1 Kaiponen
S. Anders mh 2 Kaiponen
Soldatz hustru 1
6 Arckljm. Hans Huldz h 1 Huld
Landb. Christer Monoin 2 Mononen
S. Anders mh 2 Mononen
B.M. And. Pehrss: mh 2 Mononen?
2 Oloff Wanhain mh 2 Vanhanen
2 Johan Hellpins E:a 1 Helpi
S. Jöran 1 Helpi
4 Johan Rautian mh 2 Rautiainen
B. Pehr mh 2 Rautiainen
Kammola 3 Johan Kossman mh 2 Kuosmanen
B. Christer 1 Kuosmanen
5 Olof Mäckelain mh 2 Mäkeläinen
S. Pehr mh 2 Mäkeläinen
d. Pehr Hintzain 1 Hintsanen
Koskutjärvi 5 Laars Nullpoin mh 2 Nulpponen
B:r Johan mh 2 Nulpponen
B:r Anders 1 Nulpponen

Sivu 2134A (aukeaman 2134 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrsywä/Kyrsyä 3 1 Johan Kamoin mh 2 Kammonen
S. Johan 1 Kammonen
Soldatz hustru 1
Karulamäkij/Karjulanmäki 2 Christer Andss. h 1 Häivä
d. Thomas 1
6 Jacob Pardain 1 Partanen
B:r Pehr mh 2 Partanen
B:r Påhl mh 2 Partanen
B. Oloff 1 Partanen
3 Hind. Hattain 1 Haatainen
B. Mattz h 1 Haatainen
B S. Pehr 1 Haatainen
5 Grelss Hackulijn mh 2 Hakulinen
B. Simon mh 2 Hakulinen
d. Morten Räppoin 1 Reponen
7 Brusius Pardain 2 Partanen
B. Anders mh 2 Partanen
d. Bengdt Ickoin mh 2 Ikonen
Rytt hustru 1
Låhilax/Lohilahti 8 Laars Leppoin mh 2 Löppönen
B. Johan mh 2 Löppönen
d. Pehr Tefwoin mh 2 Tervonen?
d. Brusius Månss. 1 Mikkonen
Rytt hustru 1
5 1 Johan Sijnkoin mh 2 Sinkkonen
B. Thomas mh 2 Sinkkonen
B. Niels hustru 1 Sinkkonen
Soldatz hustru 1
3 Påhl Lamain mh 2 Laamanen
S. Hindrich 1 Laamanen
3 Bertel Isrelss: mh 2 Hana
B:r Isral 1 Hana
Lingola/Linkola 5 Niels Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Philip mh 2 Korhonen
B. Pehr 1 Korhonen

Sivu 2134B (aukeaman 2134 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leipamäkj/Leipämäki 3 Johan Hindsson 1 Kankkunen
M. Samuel mh 2 Lautiainen
7 Hind. Kanckoin mh 2 Kankkunen
B. Laars 1 Kankkunen
d. Thomas 1 Rahkonen?
d. Sigfred mh 2 Tiittanen?
Rytt hustru 1
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpin mh 2 Jumppanen
B:r Mattz mh 2 Jumppanen
Mendys/Mäntynen 5 Hind. Halloinen 1 Halonen
S. Hindrich mh 2 Halonen
d. Johan mh 2
3 Laars Mettuin mh 2 Marttinen
Mohr Kirstin 1
2 Mattz Wihwain mh 2 Vihavainen
5 Johan Harkoin mh 2 Härkönen
B. Oloff 1 Härkönen
B:r Erich mh 2 Härkönen
3 Bertel Kamoin 1 Kammonen
B:r Laars mh 2 Kammonen
4 Mattz Wästrin mh 2 Vesterinen
B:r Sigfred 1 Vesterinen
d. Bengdt 1 Vihavainen?
2 Anders Kiskin 1 Kiiskinen
B:r Mattz 1 Kiiskinen
2 Laars Kånstij mh 2 Konsti
Ninimäkj/Niinimäki 6 Anders Pärnain mh 2 Pärnänen
S. Grelss 1 Pärnänen
d. Påhl Asikain 1 Asikainen
d. Pehr Pehrss mh 2
Pardala/Partala 2 Mattz Kuckoin mh 2 Kukkonen
4 Hind. Sockoin mh 2 Soikkanen
M. Erich mh 2
Pulkila/Pulkkila 4 Olof Tiroin 1 Tirronen
S. Bertell mh 2 Tirronen
Rytt hustru 1

Sivu 2135A (aukeaman 2135 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rauhanemij/Rauhaniemi 4 Pehr Lehuin 1 Leinonen
B:r Johan h 1 Leinonen
S. Hindrich mh 2 Leinonen
7 Johan Hattain 1 Haatainen
B. Jacob mh 2 Haatainen
B. Anders mh 2 Haatainen
B.M. Thomas Rackain mh 2 Rahkonen
3 Laars Hattain mh 2 Haatainen
B. Mattz 1 Haatainen
Råkoniemj/Ruokoniemi 11 Bertel Hellpz E:a 1 Helpi
B:r Johan mh 2 Helpi
B. Erich mh 2 Helpi
B. Sigfred mh 2 Helpi
d. Jöran Andsson 1
d. Bertell Imoin mh 2 Immonen
Rytt hustru 1
2 Sigfred Tijtta mh 2 Tiittanen
2 Pehr Hintzain mh 2 Hintsanen
4 Tönnes Hanska mh 2 Hanska
B:r Hans mh 2 Hanska
3 Anders Kardin mh 2 Kaartinen 43
B:r Pehr 1 Kaartinen
3 Thomas Hintzain mh 2 Hintsanen
S. Elias 1 Hintsanen
3 1 Pehr Hattuin mh 2 Haatainen
S. Bertell 1 Haatainen
Soldatz hustru 1
6 1 Erich Hanska mh 2 Hanska
B:r Thomas mh 2 Hanska
d. Johan Kaipain mh 2 Kaipainen
Soldatz hustru 1
Råckolantapal/Rahkolantaipale 2 Laars Hamuin mh 2 Hamunen
2 Jöran Sigfredss mh 2 Raatikainen?
4 Laars Lackoin mh 2 Laakkonen
B:r Pehr mh 2 Laakkonen

Sivu 2135B (aukeaman 2135 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råckolantapal/Rahkolantaipale 2 Mårten Kammoin mh 2 Kammonen
Routila/Ruottila 4 Laars Rottin mh 2 Ruottinen
Bm. Hind. Hanson mh 2
4 Pehr Tuchkoin mh 2 Tuhkunen
B:r Anders 1 Tuhkunen
Rytt hustru 1
5 Bengdt Ahoin 1 Ahonen
B:r Jöran mh 2 Ahonen
B. Anders mh 2 Ahonen
Ryhälä 6 Thomas Repioin mh 2 Reponen
B:r Anders 1 Reponen
d Pehr Nackorin mh 2 Naukkarinen
Rytt hustru 1
Sulkawaby/Sulkava 5 Kyrckioherden H:r And: Molanders h:n Molander
d. Johan Ickoin 1 Ikonen
d. Laars Condiain mh 2 Kontiainen
d. Hind: Radikain mh 2 Raatikainen
4 Landb. Pehr Olofs. mh 2
d. Påhl Johansson 1
Rytt hustru 1
5 Mårten Kåndiain mh 2 Kontiainen
B. Pehr 1 Kontiainen
B. Anders mh 2 Kontiainen
2 And. Säppein mh 2 Seppänen
4 Class Falltins: mh 2
d. Hind. Pöllein mh 2 Pöllänen
Sipila/Sipilä 5 Oloff Imoin 1 Immonen
S. Oloff mh 2 Immonen
S. Bertell mh 2 Immonen
3 Knuth Sipoin 1 Sipinen
B. Hardwik mh 2 Sipinen

Sivu 2136A (aukeaman 2136 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Säppäläby/Seppälä 4 Thomas Hyffwin mh 2 Hyvönen
d. Anders Henhnein h 1 Heinonen?
Rytt. hustru 1
Tammila/Tannila 7 Pehr Kandain 1 Kontiainen
B. Olof mh 2 Kontiainen
B. Erich mh 2 Kontiainen
B. Anders mh 2 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 2 Erich Hanska mh 2 Hanska
6 Mårten Hemel: mh 2 Hämäläinen
B. Thomas mh 2 Hämäläinen
B. Lars mh 2 Hämäläinen
5 And: Pekoin mh 2 Pekonen
B. Pehr 2 Pekonen
B. Laars 1 Pekonen
4 1 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
d. Pehr Mickoin mh 2 Mikkonen
Soldatz hustru 1
Tunnila 5 Grelss Pardain mh 2 Partanen
B. Johan mh 2 Partanen
d. Thomas Klåstrinen 1 Luostarinen
3 Jacob Cnutsson 1 Hämäläinen
B. Laars mh 2 Hämäläinen
7 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
B.m. Pehr Karpin mh 2 Karppinen
d. Pehr Afwoin mh 2 Auvinen
d. Anders 1 Karppinen
4 Jacob Turuin 1 Turunen
S. Johan mh 2 Turunen
S. Hindrich 1 Turunen
Watala/Väätälänmäki 3 Olof Hassoin 1 Hasunen
B.M Olof Kijlkij mh 2 Kilkki 115
6 And. Wättuin mh 2 Väätäinen
B. Johan mh 2 Väätäinen
d. Laars h 1
Rytt. hustru 1

Sivu 2136B (aukeaman 2136 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ylisenauvila 5 Brusius Afwin mh 2 Auvinen
M. Anders mh 2 Tiittanen
d. Pehr Kardin 1 Kaartinen
5 Simon Hindzain 1 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
B:r Laars mh 2 Hintsanen
4 Jöran Hellp mh 2 Helpi
B:r Hindrich mh 2 Helpi
Erikala/Eerikkälä 4 Öfwerst: Abram Pistohlkoorss H Pistolekors
Eskell Kangain mh 2 Kankainen
d. Grelss Rackoin mh 2 Rahkonen
4 Hind. Somuol: mh 2 Suomalainen
Pijga Inga 1
Pijga Malin 1
3 T. Staffan Passoin mh 2 Pesonen?
dåtter 1
2 T. Erich Hackulijnen 2 Hakulinen
Pardhala/Partala 5 T. Hind. Kempe mh 2 Kempe
B. Mattz 1 Kempe
B.M. Johan Mukoin mh 2 Muukkonen
2 T. Påhl Harckain mh 2 Härkönen
1 H.K. Eskell Kaniul: h 1 Kainulainen
2 T. Påhl Palloin mh 2 Pallonen
Sajralamäkj/Sairalanmäki 4 Erich Kattulain mh 2 Kotilainen
B. Mattz mh 2 Kotilainen
Pappila 3 Kyrckioh: H:r Anders Mollander mh 2 Molander
d. Pehr Kardin mh 2 Kaartinen

Sivu 2137A (aukeaman 2137 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Capl: H:r Johan Martin mh 2 Martini
S. H:r Mårten 1 Martini
d. Bertel Kuttwain 1 Kietäväinen
d. Hans Somal: 1 Suomalainen
2 Sochenskohlmestare Petter Bass mh 2 Bass
2 Klåck: Thomas Tijain mh 2 Tiainen
2 Dödgref:e Mattz Hyf: 2 Hyvönen
6 Ländzman Daniel Löberg 1 Löfberg
d. Pehr Kardinn mh 2 Kaartinen
d. Johan Heeteins h 1 Haatainen
d. Sigfre Kollmain mh 2 Kolehmainen
2 Pijpar: Erich Ruutt mh 2 Ruuth

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16931697

© Maija-Liisa Laakso 2023