AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaPalkat → Virkatalot ja torpat 1735

Savon rykmentti: Henkikomppania

Virkatalot ja torpat 1735

Virkatalot

Förteckning af Lijf Compagnie på des Frijhets åhr och öfver- och Underofficerare på deras boställe och Länings Hemman åtniutit, sampt hvad bygnings hiellp och ärsättning De bekommit och hvad ännu återstår, Nembl:n

Palkka Nimi Talo
Öfwerste Boställe på Capit:n skapet Råinilaniemj
Capitain Lieutenants Indehlning Capitain Anders Frieudentahl Boställe Merrasmäki
Fendrichs Indehlning Niels Longe Boställe Innala
Fälltwäbels Indehlning Carl Jack Boställe Hindika uti S:te Michels S:n
Sergeants Indehlning Abraham Jack Boställe Lappilamäki i Christina Sockn
Munsterskrifware Indehlning Audit:n Johan Burtz Christina Sockn Boställe Haikola
Förare Indehlning Gabriel Jack Christina Sockn Boställe Pundala
Fouriers Indehlning Petter Elephant Christina Sockn Boställe Pundala
Rustmesta: Indehlning Jacob Schmidt S:te Michells Sochn Boställe Merrasmäki

Sotilastorpat

Förteckning af Safwolax Infanterie Regemente sampt Lijf Compagnie, Beträffande Solldate Torppställens beskaffenhee

Kuvaus Lukumäärä
Valmis, peltoa ja niittyä (Färdiga med åker och äng) 3
Valmis, vain peltoa (Färdiga med åker utan äng) 2
Valmis, vain niittyä (Färdiga med äng utan åker) 2
Valmis, ei peltoa eikä niittyä (Färdiga utan åker och äng) 8
Tarvitsee korjausta, niittyä ja vähän peltoa (Gambla som behöfwa reparation med full äng och något åker) 3
Valmis, vähän peltoaa ja ei niittyä (Färdiga med något åker och ingen äng) 7
Valmis, niittyä ja vähän pelto (Färdiga med äng och något åker) 5
Aloittamatta (Intet på begynte) 97
127

Lähde: Pääkatselmus 1735SSHY

© Väinö Holopainen 2023