AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Henkikomppania

Pääkatselmus 14.6.1735 (Savonlinna)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Rahikala,
Arpiala
Matts Hielte Saw. 43 24 gifft
2 Lijansarj Johan Hollm Westergyllen 37 16 gifft
3 Ylölä,
Kyrckioby
Petter Siurberg 14.3.1729 sai eron
Lars Waltfors Sawol. 21 6 - 15.9.1729 palkkamies
4 Lydikälä,
Heickilä
Johan Wijtkopp Cajana land lähn 30 17 gifft
5 Rahikalaby Gustaf Bruun 21.5.1734 sai eron
Gabriel Eskellss. Majuri Saw. 21 1 21.5.1734 ruotumies
6 Rahikala,
St Michels Sn Lahnaniemiby
Johan Limatta 14.3.1729 sai eron
Staffan Hauseen Saw. 23 6 - 15.9.1734 palkkamies
7 Kåsolaby,
Lydikäläby
Hendrich Manninen 14.3.1729 sai eron
Jacob Lydikäin 14.6.1729 ruotumies 18.3.1730 esitti miehen tilalleen
Niels Girström Saw. 20 1/2 5 18.3.1730 palkkamies
8 Lijkalaby Anders Bredberg 14.3.1729 sai eron
Christer Lind Saw 25 5 gifft 8.8.1729 palkkamies
9 Witziäläby,
Kåsola,
Pundala
Lars Sjkström 4.4.1729 kuoli
Jöran Nyfeldt ruodusta 20 _.8.1734 kuoli
Hindrich Gumse 14.6.1735 palkkamies
10 Witziäläby Jacob Lyding Saw 33 13 gifft
11 Såckalaby,
Witziäläby
Johan Ahlfedlt Saw 33 1/2 1 gifft 27.8.1734 palkkamies
12 Pöndiläby Lars Ahlqvist Saw 33 13 gifft
13 Såckalaby Petter Kjski 14.3.1729 sai eron
Simon Beckström Saw 24 5 gifft 12.2.1730 palkkamies
14 Laitialaby Jöran Furugren Saw. 29 12 gifft
15 Kårholaby,
Laitialaby
Lars Lundjn Vestergyllen 38 17 gifft
16 Kårholaby Pauhl Taipalin Saw 42 27 gifft
17 Kapalaby,
Kårhola
Swen Broman 14.3.1729 sai eron
Petter Kapain 14.6.1729 ruotumies 22.8.1730 esitti miehen tilalleen
Erick Järpendahl Saw 30 5 gifft 22.8.1730 palkkamies
18 Härämäkiby Michel Pahl 14.3.1729 sai eron
Petter Heickinen 14.3.1729 ruotumies 22.8.1730 esitti miehen tilalleen
Matts Sahlman Saw. 26 5 gifft 22.8.1730 palkkamies
19 Innalaby Christer Hauska Saw 31 8 gifft
20 Hangaistenma Christer Kackoin 13.4.1734 esitti miehen tilalleen
Thomas Hagbohm Saw 21 1 gifft 13.4.1734 palkkamies
21 Hangaistenma Petter Rääf 14.3.1729 sai eron
Anders Pijhl Saw 21 4 1/2 gifft 17.2.1731 palkkamies
22 Hangaistenma,
Hardikalaby,
Taipalby
Swen Biörckengreen Westergyllen 42 26 gifft
23 Parckatniemiby Petter Flinck Saw 34 12 gifft
24 Tiusalaby Staffan Airikain 14.3.1729 sai eron
Zachris Liten Saw 38 17 gifft 7.12.1731 ruodusta 50 14.6.1735 sai eron
Ellias Sundberg Safwolax 19 14.6.1735 palkkamies
25 Lappilaby,
Taipalby
Pauhl Streng 14.3.1729 hylättiin
Mattz Lappal:n 14.6.1729 ruotumies 21.5.1734
Johan Staffanson 21.5.1734 ruotumies 14.6.1735 esitti miehen tilalleen
Olof Weissman Safwolax 20 14.6.1735 palkkamies
26 Tiusalaby,
Taipalby
Hind: Liudman 21.5.1734 sai eron
Petter Granat Safwolax 36 5 1/2 gifft 26.5.1734 ruodusta 34
27 Bywjk,
Tarhoilaby,
Noroselkä
Matts Smed 14.3.1729 hylättiin
Fried. Christopher Reen Tafwastland 20 2 1/2 8.10.1732 vapaaehtoinen
28 Tarholaby Lars Bofast 14.3.1729 sai eron
Matts Wallckoin Saw: 25 2 26.10.1733 ruotumies
29 Marioniemiby,
Tarholaby
Anders Törn 14.3.1729 sai eron
Thomas Wanckellman Saw. 36 5
30 Marjoniemiby Carll Crass Wyborgz lähn 31 13 gifft
31 Pankiniemj,
Marjoniemi,
Outilaby
Petter Ring Saw 54 15 gifft
32 Huttulaby,
Outilaby
Anders Pettinen 14.3.1729 sai eron
Olof Outinen 14.6.1729 ruotumies 2.3.1733 esitti miehen tilalleen
Niels Willblad Saw 18 1/2 2 1/2 2.3.1733 palkkamies
33 Kasolaby Abraham Ruotzalain Sawol 37 13 gifft
34 Hardikalaby,
Mäkeläby
Hindrich Mäkelain 14.3.1729 hylättiin
Petter Granat 15.9.1729 26.5.1734 ruotuun 26
Påhl Wallckström Saw 31 1 26.5.1734 ruotumies
35 Pettyläby,
Mäkeläby
Lars Frögdman 14.3.1729 sai eron
Petter Lindström Sawol 36 6 gifft 15.9.1729 palkkamies
36 Pettyläby,
Tåjalaby,
Hapialaby
Bengt Stubbe 21.11.1731 kuoli
Matz Warg Saw. 25 1/2 2 1/2 22.1.1733 palkkamies
37 Tjroilaby,
Tåjalaby
Elias Kackinen Saw. 48 17 gifft
38 Ingarilaby Johan Spellman Carelent 47 33 gifft
39 Himalansarj Johan Willjakain 14.3.1729 sai eron
Petter Tarnman Saw. 23 5 gifft 12.10.1730 palkkamies
40 Himalansarj Erich Trana Sawol. 26 12 gifft
41 Käenniemiby,
Himalansarj
Anders Bäfwer Wjborgz lähn 43 12 gift
42 Juckarilaby,
Keriniemj,
Karhilaby
Michel Frisk Saw. 30 10 gift
43 Himalansarj Dawid Swahn Österbotn 35 22 gift
44 Mahkolaby Michell Haak Saw. 39 10 gifft
45 Surnoby,
Mahkola
Måns Carlberg 14.3.1729 sai eron
Johan Linberg Saw. 25 5 20.9.1730 palkkamies 14.6.1735 sai eron
Johan Blomster Safwolax 18 14.6.1735 palkkamies
46 Taipalby,
Heinäniemj
Pauhl Parckin Saw. 42 22 gifft
47 Kårpelaby Michell Skiägg Saw. 49 13 gift
48 Tåjalaby Erich Lejnoin 14.3.1729 sai eron
Johan Tallgreen Saw. 38 6 gifft 15.9.1729 palkkamies
49 Linduniemiby Hendrich Sund Nyland 36 12 gift
50 Linduniemiby,
Hangaistenma
Hans Mardikain Saw. 37 8 gifft ruotumies
51 Heickiläby Johan Tambour 14.3.1729 sai eron
Christer Sampell Saw. 21 6 15.9.1729 palkkamies
52 Parckatilaby Sigfred Barck 17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Hans Kiöckman Saw 26 1/2 3/4 gifft 17.9.1734 palkkamies
53 Sywenma,
Juwolaby
Petter Häyer Wjborgz lähn 43 27 gifft
54 Parckatila Bengt Ohlson Westergyllen 43 17 gift
55 Öwesi,
Melalaby
Swen Blomberg Vestergyllen 40 20 gifft
56 Cuomioby,
Kålliolaby
Hindrich Engmark Saw. 45 13 gifft
57 Kålliolaby Erich From 21.5.1734 sai eron
Erich Siviä 21.5.1734 ruotumies 2.12.1734 esitti miehen tilalleen
Anders Pulfwerberg Saw. 17 1/2 1/2 2.12.1734 palkkamies
58 Alasjärfwj,
Sawelaby
Jöran Wesalain 14.3.1729 hylättiin
Christer Wesalain Sawol 21 6 14.6.1729 ruotumies
59 Sawelaby Nills Biörckqvist 6.9.1729 ruotuun 74
Johan Ollikain 6.9.1729 ruotumies ruodusta 72 18.3.1732
Thomas Sahlfledt Saw: 21 3 gifft 18.3.1732 palkkamies
60 Sawelaby,
Laurikalaby
Eskel Mardikain Sawol 33 11 gifft
61 Kurfwila,
Sattilaby,
Sawelaby
Anders Rääfkloo Saw. 37 9
62 Sattilaby,
Kåifvakalaby
Michell Sattilain ruotumies 12.12.1730 esitti miehen tilalleen
Anders Bergfors Saw 22 1/2 2 1/2 gift 12.12.1730 palkkamies
63 Kåifwakalaby,
Kautiala
Simon Dahlström Saw 37 12 gifft
64 Pyttölaby Lars Wallknutt 21.5.1734 sai eron
Jonas Eskillsson 21.5.1734 ruotumies 2.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Tiusenberg Saw. 36 1/2 1/2 gifft 2.12.1734 palkkamies
65 Pyttölaby Thomas Lindgreen 21.5.1734 sai eron
Nils Hyrland Saw: 37 1 gifft 23.5.1734 otettu
66 Pyttölaby Matts Haukinen Cajana lähn 39 17 gifft
67 Minekiläby Mickel Harfooth Saw. 47 13 gift
68 Hirimäkj Hindrich Utter Sawol 34 13 gift
69 Ylöläby,
Närhiläby,
Hirfwensalmj Sn Lahnaniemiby
Johan Spora 14.3.1729 hylättiin
Erich Wolan Sawolax 31 6 gifft 4.3.1729 otettu
70 Närhiläby,
Cuomioby
Matts Nylander Saw. 35 12 gift
71 Witziäläby,
Hangaistenma,
Juotula
Hindrich Hållja Saw. 39 13 gift
72 Sywenma,
Hangaistenma
Staffan Lillia 21.5.1734 sai eron
Anders Kurfwin 21.5.1734 kulkumies
73 Pakiniemj,
Hangaistenma,
Pumala Sn Huvisalo
Anders Karpp Sawolax 25 7
74 Menduhariu Ollikala Erich Plogman 14.3.1729 sai eron
Niels Biörckqvist Saw. 28 11 gift 6.9.1729 ruodusta 59
75 Ollikala Niels Hagman Saw: 32 12 gifft
76 Myntiläby,
Huopolaby
Christer Modig 15.9.1734 kuoli
Matz Kå_pa 21.5.1734 ruotumies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Christer Woldoff Saw. 22 3/4 17.9.1734 palkkamies
77 Myntiläby,
Tjlikalaby
Sigfred Hägström Ingermanland 43 28 gifft
78 Toifwolaby,
Tjlikalaby,
Särkämäkj
Lars Wjnberg Saw: 35 12 gifft
79 Woldenby,
Poitzniemj
Mårthen Snickare Saw. 33 12 gifft
80 Tåifwolaby Lars Ingerman Saw 32 12 gifft
81 Tåifwolaby,
Lahnaniemiby
Matts Furoträ Saw. 37 13 gifft
82 Toifwolaby Pauhl Wanfors Saw. 33 7
83 Toifwolaby Matts Kåhlberg Saw. 43 13 gifft
84 Lahnaniemiby,
Toifwolaby,
Pyhäniemj
Staffan Järnstör 14.3.1729 sai eron
Petter Sibenberg Saw. 25 7 gift 14.3.1729 palkkamies 14.6.1735 sai eron
Thomas Höck 15 14.6.1735 palkkamies
85 Lahnaniemiby Johan Hamborg 14.3.1729 sai eron
Mattz Hämäl: 14.6.1729 ruotumies 2.7.1731 esitti miehen tilalleen
Erich Palmgreen Saw 38 4 gifft 2.7.1731 palkkamies
86 Lahnaniemiby Johan Sanberg Westergyllen 42 19 gifft
87 Sawiniemj,
Toifvolaby
Pauhl Wallsteen Saw. 31 12 gifft
88 Sawiniemj,
Ninimäkj
Anders Hasselqvist 2.12.1729 kuoli
Jöran Palm Tafwastland 23 4 1/2 gifft 26.2.1731 palkkamies
89 Ninimäkj Grells Orre Saw 37 12 gifft
90 Ninimäkj,
Ollikalaby
Eskell Abbor 21.5.1734 sai eron
Matts Mickain Saw 27 1 gifft 21.5.1734 otettu
91 Ollikalaby,
Witziäläby
Mårthen Nyckell Wjborgz lähn 28 10 gifft
92 St Michells Sochn Kiukolaby,
Hirfwensalmj
Matts Colttman Sawol 36 18 gifft
93 Hirfwensalmj Hindrich Puhaka Österbotn 33 17 gifft
94 Ripattilaby,
Hirfwensalmj
Sigfred Reen Saw. 37 12 gifft
95 Ripattilaby Jöran Manck Saw. 35 __ gifft
96 Ripattilaby,
Killckiby
Matts Svalberg Saw 22 6 gifft palkkamies
97 Killckiby Johan Puhrberg Saw 21 6 gifft palkkamies
98 Killckiby,
Menduhariu Sn Toiwolaby
Anders Tornberg Saw. 39 12 gifft
99 Månikalaby,
Merrasmäkj
Matts Sahlgreen Saw 37 13 gifft
100 Kåtkatwesi,
Månikala
Michel Örnström Sawol 37 12 gift 14.6.1735 sai eron
Thomas Beckström Tafwasteland 18 14.6.1735 palkkamies
101 Sywenma,
Merrasmäkj
Christer Kargg Sawolax 49 12 gifft
102 Wäisäläby,
Hirfwensalmj
Johan Båck 3.7.1732 kotitilan hoitoon
Matts Kirsberg Sawol 22 2 3.7.1732 otettu
103 Hirfwensalmi Anders Härff 14.6.1735 sai eron
Jonas Weisell 15 14.6.1735 otettu
104 Hirfwensalmi Jöran Närfwöin 14.3.1729 sai eron
Johan Wirwel Sawol 26 6 gifft 4.7.1729 rumpali
105 Käckolaby,
Wäisäläby
Hindrich Luukdahl Saw. 38 6 gifft
106 Lahnama,
Merrasmäkj
Petter Ruberg Westergyllen 44 22 gift 14.6.1735 sai eron
Bertill Sompa 14.6.1735 ruotumies
107 Lahnama Anders Åkerman Sawol 37 13 gifft
108 Lellckola Mårthen Spad 14.3.1729 hylättiin
Simon Pasberg Sawol 21 5 20.9.1730 palkkamies
109 Ohensalo,
Lellckola,
Såickalaby
Hendrich Fors Sawol 30 10 gifft
110 Liukola,
Saikala
Anders Pjhlgren Saw. 21 3 7.3.1732 palkkamies
111 Wäisäläby,
Keckolaby,
Syfwenma
Pauhl Plogträ _.5.1734 sai eron
Sigfred Matzson _.5.1734 ruotumies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Johan Pajuun Saw. 22 3/4 3/4 gifft 17.9.1734 palkkamies
112 Lahnaniemiby,
Merrasmäkj,
Pukonsarj
Anders Kihlo 14.6.1735 sai eron
Petter Lydikain 14.6.1735 ruotumies
113 Biörnilä,
Menduhariu Sn Juwolaby
Thomas Biör___ 24.8.1730 kotitilan hoitoon
Elias Låttman Saw. 21 5 gifft 24.8.1730 palkkamies
114 Biörniläby,
Hirfwilax
Jacob Kiöster Saw 42 13 gifft
115 Istruaby,
Luikolaby
Hendrich Biörn Saw. 32 10 gifft
116 Kuitulaby,
Ohensalo,
Merrasmäkj
Markus Malmberg Saw. 26 2_ gifft
117 Kuitulaby,
Ohensalo
Johan Biörn Saw 49 23 gifft 14.6.1735 sai eron
Sigfred Laitin Safwolax 20 14.6.1735 palkkamies
118 Kuitulaby Matts Låttman Sawol 37 13 gifft 14.6.1735 sai eron
Thomas Mentin Safwolax 17 14.6.1735 palkkamies
119 Kuitulaby,
Suosalmj
Christer Lamberg 23.8.1734 kulkumies
-
120 Wahwamäkj Johan Österman Wijborg 37 13 gifft
121 Wahwamäkj Anders Marljn 14.6.1730 hukkui
Anders Luukdahl Sawol 23 5 20.9.1730 palkkamies
122 Pöyryby,
Hångistå
Jöran Hångain Saw. 34 12 gifft
123 Hämenmäkj Hans Jörnberg hylättiin
Erich Kihlberg Sawol 16 1 1.3.1734 palkkamies
124 Pöyryby,
Hångistå
Pauhl Plogbijhl Saw. 43 13 gifft
125 Pöyryby Hendrich Graaf Sawol 35 13 gifft
126 St Michels Sn Asilaby,
Tiusalaby,
Petilenlax
Måns Costman Sawol 29 12 gifft
127 Biörniläby,
Menduhariu Sn Myntiläby,
Christina Sn Minckelä
Hendrich Jäger Sawol 45 12 gifft

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Erich Larson Sckruff 1:sta Trumbslagare
2. rumpali Johan Wirfwell 2:dra Trumbslagare 4.7.1729 ruotuun 104
Thomas Revalie 2:dra Trumbslagare 4.7.1729 otettu 13.6.1733 kuoli
Zachris Pardon 2:dra Trumbslagare 25.6.1733 otettu

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVirkatalot ja torpatKatselmu 1721Katselmu 1749_5

© Väinö Holopainen 2020