AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 96 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 96<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kilkki, Ripatti (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Mårtensson Halonen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1693 1
Johan Volla 21.5.1712 2
Staffan Rahunen 21.5.1712 mainittu 1721 3
Mats Valberg 1729 20.1.1740 4
Krister Sikström 17.3.1740 15.12.1750 5
Hans Rusk 28.2.1752 18.10.1788 6
Johan Kysk 18.10.1788 10.7.1791 ruotu 71 7
Alexander Meltope 1.4.1791 26.1.1792 8
Petter Täck 15.2.1792 mainittu 1807 täydennysmies 96/97 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 96 varamies
Krister Käräjämies mainittu 1752 7.2.1754 1
Erik Silverklinga 30.6.1773 4.10.1773 2
1776 lähtien ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Johan Kysk 16.12.1776 18.10.1788 ruotu 96 3,4
Daniel Dann 6.4.1789 9.1.1790 ruotu 97 4,5
Krister Kilkki mainittu 1791 5,6
Petter Immonen 1.4.1791 ruotu 96 6,7
Alexander Knekt Komppa 1793 mainittu 1795 ruotu 97 7,8
Johan Svag 12.3.1803 8,9
Petter Pass Paajanen 17.3.1804 mainittu 1806 ruotu 97 9,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Cnutsson Wålla 21.5.1712 esitti miehen tilalleen
Stffan Staffansson Rahoinen 21.5.1712 palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Staffan Rahuin Sawolax och St: Michels Sochen 28 4 (1712) 1688
Katselmus 1719 31.10.1719
Staffan Rahunen
Katselmus 1720 15.9.1720
Staffan Rahuin Safwolax 34 3 (1717) 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Räsäin Safwolax 33 9 (1712) 1688
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Svalberg Saw 22 6 gifft (1729) palkka­mies 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Christer Sikström
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Christer Sikström
Katselmus 1754 9.4.1754
Hans Rusk
Katselmus 1758 16.2.1758
Hans Rusk 22 6 (1752) 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Hans Rusk Hirfw: 27 11 ogift (1752) 1736
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Wallberg 20.1.1740 kuoli
Christer Syksström 17.3.1740 palkka­mies 15.12.1750 kuoli
Hans Rusk Hirfwensalmi 33 15 ogift 28.2.1752 1734
Katselmus 1772 26.3.1773
Hans Rusk 39 21 12 1 (1751) 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Rusk Hirfwensalmj 41 23 gift 12 28.2.1752 otettu 1734
Katselmus 1778 7.9.1778
Hans Rusk Hirfvensalmi 44 26 1/2 gift 6 (1752) 1734
Katselmus 1782 11.7.1782
Hans Rusk Hirwensal_ _8 30 1/3 gift 6 (1752)
Katselmus 1785 6.7.1785
Hans Rusk Hirfvensalmi 51 33 1/3 gift 6 - (1752) 1734
Katselmus 1788 29.9.1788
Hans Rusk kuoli
-
Katselmus 1789 4.11.1789
Hans Rusk 18.10.1788 kuoli
Johan Kysk Perno 28 1 1/4 gift 5 10 1/2 18.10.1788 ruodusta 71 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Kysk 10.7.1790 kuoli
-
Katselmus 1795 10.6.1795
- 1.4.1791
Alexander Meltope 1.4.1791 palkkaamaton 26.1.1792 kuoli
Petter Teck Karelen 24 4 gift 5 8 3/4 15.2.1792 täydennys­mies 96/97 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Teck Carelen 27 7 gift 5 8 3/4 (1791) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Teck Carelen 30 10 gift 5 8 3/4 (1791) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Teck Karelen 33 13 gift 5 8 3/4 (1791) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Cnutsson Wålla  
21.5.1712 esitti miehen tilalleen
Stffan Staffansson Rahoinen 21.5.1712 palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Staffan Rahuin (1712) 28 Sawolax och St: Michels Sochen
  4 1688
Katselmus 1719 31.10.1719
Staffan Rahunen  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Staffan Rahuin (1717) 34 Safwolax
  3 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Räsäin (1712) 33 Safwolax
  9 1688
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Svalberg (1729) palkka­mies 22 Saw
  6 gifft 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Christer Sikström  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Christer Sikström  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Hans Rusk  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Hans Rusk (1752) 22
  6 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Hans Rusk (1752) 27 Hirfw:
  11 ogift 1736
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Wallberg  
20.1.1740 kuoli
Christer Syksström 17.3.1740 palkka­mies
15.12.1750 kuoli
Hans Rusk 28.2.1752 33 Hirfwensalmi
  15 ogift 1734
Katselmus 1772 26.3.1773
Hans Rusk (1751) 39 12
  21 1 1733
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Rusk 28.2.1752 otettu 41 12 Hirfwensalmj
  23 gift 1734
Katselmus 1778 7.9.1778
Hans Rusk (1752) 44 6 Hirfvensalmi
  26 1/2 gift 1734
Katselmus 1782 11.7.1782
Hans Rusk (1752) _8 6 Hirwensal_
  30 1/3 gift
Katselmus 1785 6.7.1785
Hans Rusk (1752) 51 6 Hirfvensalmi
  33 1/3 - gift 1734
Katselmus 1788 29.9.1788
Hans Rusk  
  kuoli
-  
 
Katselmus 1789 4.11.1789
Hans Rusk  
18.10.1788 kuoli
Johan Kysk 18.10.1788 ruodusta 71 28 5 Perno
  1 1/4 10 1/2 gift 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Kysk  
10.7.1790 kuoli
-  
 
Katselmus 1795 10.6.1795
-  
1.4.1791
Alexander Meltope 1.4.1791 palkkaamaton
26.1.1792 kuoli
Petter Teck 15.2.1792 täydennys­mies 96/97 24 5 Karelen
  4 8 3/4 gift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Teck (1791) 27 5 Carelen
  7 8 3/4 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Teck (1791) 30 5 Carelen
  10 8 3/4 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Teck (1791) 33 5 Karelen
  13 8 3/4 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Wahlberg
1733 Mattz Wallberg
1734 Mattz Walberg
1735 Matz Wallberg
1736 Matz Walberg
1737 Matz Walberg
1738 Mattz Walberg
1739 Mattz Walberg
1741 Christer Sijkström
1744 Christer Sijkström
1745 Christer Sijkström
1746 Christer Sikström
1747 Christer Sjkström
1748 Christ: Sikström
1749 Christer Sikström
1750 Crister Sickström
1751 Crister Sikström 15.12.1750 kuoli
1752 Hans Rusk 28.2.1758 palkkamies
1753 Hans Rusk
1754 Hans Rusk
1755 Hans Rusk
1756 Hans Rusk
1757 Hans Rusk
1758 Hans Rusk
1759 Hans Rusk
1760 Hans Rusk
1761 Hans Rusk
1762 Hans Rusk
1763 Hans Rusk
1764 Hans Busk
1766 Hans Busk
1767 Hans Rusk
1768 Hans Rusk
1769 Hans Rask
1770 Hans Rask
1771 Hans Rask
1773 Hans Rask
1775 Hans Rask
1776 Hans Rusk
1777 Hans Rusk
1778 Hans Rusk
1779 Hans Rusk
1780 Hans Rusk
1781 Hans Rusk
1782 Hans Rusk
1783 Hans Rusk
1784 Hans Rusk
1785 Hans Rusk
1786 Hans Rusk
1787 Hans Rask
1788 Rusk 23.8.1788 kuoli
-
1789 Kysk 18.10.1788 ruodusta 71
1790 Johan Kysk 15.7.1790 kuoli Kärnäkoskella
-
1791 Johan Kyssk 15.7.1790 kuoli Kärnäkoskella
Alexander Miltope 1.4.1791 palkkaamaton
1792 Alexander Miltope 26.1.1792 kuoli
Petter Teck 15.2.1792 täydennysmies
1793 Petter Teck
1794 Petter Teck
1795 Pet: Täck
1796 Petter Teck
1797 Petter Täck
1798 Petter Teck
1799 Petter Teck
1800 Petter Teck
1801 Pehr Teck
1802 Petter Teck
1803 Petter Teck
1804 Petter Teck
1805 Petter Täck
1806 Petter Täck
1807 Petter Täck

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1791 1.4.1791
Johan Kysk 15.7.1790 kuoli Kärnäkoskella
-
Carl Alexander Miltopaeus Lovisa 18 1.4.1791 otettu 1773

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Mårthenson Haloin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_1 Matthes Wahlberg
1730_2 Matthes Wahlberg
1730_3 Matts Wahlberg
1730_4 Matts Walberg
1730_5 Mattz Wahlberg
1735_2 Matts Wahlberg
1735_3 Matts Wahlberg
1735_4 Matts Wahlberg
1735_5 Matts Wahlberg
1735_6 Matts Wahlberg
1735_7 Mattz Wahlberg
1735_8 Mattz Wahlberg
1744 Sigfred Sikström
1745 Christer Sikström
1746 Christer Sikström
1747 Christer Sjkström
1748 Christer Sikström
1752 Hans Rusk 28.2.1752 otettu
1752b Hans Rusk 28.2.1752 otettu
1753 Hans Rusk
1754 Hans Rusk
1756 Hans Rusk
1766 Hans Rusk
1767 Hans Rusk
1768 Hans Rusk
1773 Hans Rusk

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Jeremias Höök 1779 7 , 2765
Soldaten Petter Täck 1769 20 , 1958

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 96 Johan Mårthenson Haloin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1693 .. 1.1.1694 Narfwa Johan Haloin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1694 .. 1.9.1694 Narva Johan Haloin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Ripattilaby
Killckiby
Killckiby
Sigfred Ucko
Lars Hyryläin
Niels Hångain
1778 Kilki
Kilki
Ripatti
Sigfrid Hyrylain
Zachris Kärämies
Joh: Uckoin
1801 Kilcki
Kilcki
Ripatti
Zachris Kärämies
Johan Hyryläin
Eric Pöyry


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 96 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Johan Kysk Kymenegårds Län Perno 19 ogift 10 5 1/4 16.12.1776 otettu 1760
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Johan Kysk Kymmenegårds län och Pärno 20 7/12 gift 11 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Kysk sotilaaksi
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Daniel Dann Lovisa 26 1/2 ogift 5 5 6.4.1789 otettu 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Alexander Kompa Knekt Hirvensal 21 2 ogift 11 2 1/2 (1793) 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Svag 12.3.1803 erotettu
Petter Pajain Pass St: Michell 22 2 ogift 5 9 17.3.1804 palkka­mies 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 96 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Johan Kysk 16.12.1776 otettu 19 10 Kymenegårds Län Perno
  5 1/4 ogift 1760
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Johan Kysk   20 7/12 11 Kymmenegårds län och Pärno
  gift 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Kysk  
  sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Daniel Dann 6.4.1789 otettu 26 5 Lovisa
  1/2 5 ogift 1763
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Alexander Kompa Knekt (1793) 21 11 Hirvensal
  2 2 1/2 ogift 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Svag  
12.3.1803 erotettu
Petter Pajain Pass 17.3.1804 palkka­mies 22 5 St: Michell
  2 9 ogift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
1777_v Johan Kysk 16.12.1776 otettu
1778_v Johan Kysk
1779_v Anders Kysk
1783_v Joh: Kysk
1784_v Joh: Kysk
1785_v Johan Kysk
1786_v Johan Kysk
1787_v Johan Kiysk
1789_v Dann 6.4.1789 otettu
1790_v Daniel Dann 9.1.1790 ruotuun 97
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 96 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
Eric Silfverklinga 30.6.1773 poika
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Erick Silfverklinga 30.6.1773 otettu 4.10.1773 kuoli
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 96 ja 97 yhteinen varamies numero 48
Daniel Daan 9.1.1790 sotilaaksi ruotuun 97
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Daniel Dann 9.1.1790 sotilaaksi ruotuun 97
Christer Kilkij ruotumies karkuteillä
Pehr Hansson Immonen Carelen 1.4.1791 palkkamies

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Christer Käräjämies 13 år gl:
1753_v Christer Käräjämies 7.2.1754 hylätty
1754_v Christer Käräjämies 7.2.1754 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 95Ruotu 97

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024