AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Tammikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 27.12.1729

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och Kommer för bem:te Månadh sitt gage här Niuta, Nämbl:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Matthes Hiellte Corpor:
5 Gustaf Bruun afgått för sin Siuklighet till Regem: d: 28 hujus
10 Jacob Lyding
14 Jöran Furugren
15 Lars Lundin afgått för sin Siuklighet till Regem: d: 28 hujus
30 Carl Kraas
33 Abraham Rotzalain
37 Elias Kackinen
39 Hindrick Hållja
41 Anders Bäfwer
44 Michell Haake
47 Michell Skiägg
49 Hindrick Sund
57 Erick From
64 Lars Haselknut
65 Thomas Lindgreen
67 Michell Harfoot
68 Hindrick Utter
75 Niels Hagman
76 Christer Modig
78 Lars Winberg
83 Matthes Kåhlberg
84 Matthes Sibenbergg
88 Anders Hasselqwist död d: 23 hujus
94 Matthes Kårttman Corp:, kuuluu ruotuun 92
95 Jöran Manck
96 Matthes Wahlberg
99 Matthes Dahlgreen
100 Michell Öhrnström
109 Hindrick Fårss
114 Jacob Kiöster
115 Hindrick Biörn
116 Marcus Mallmberg
117 Johan Biörn
118 Matthes Låttman
119 Christer Lamberg
122 Johan Hångainen
125 Hind Graaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Helmikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 26.1.1730

Februarii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Matthes Hiellte
10 Jacob Lyding
14 Jöran Furugren
30 Carl Krass
33 Abraham Rotzalain
37 Elias Kackin
39 Hindrick Hållja
41 Anders Bäfwer
44 Michell Haak
47 Michell Skiägg
49 Hindrick Sund
57 Erick From
64 Lars Haselknut
65 Thomas Lindgren
67 Michell Harfot
68 Hind: Utter
75 Michell Hagman
76 Christer Modig
78 Lars Winberg
83 Matthes Kåhlberg
84 Matthes Sibenbergg
94 Matthes Kårttman kuuluu ruotuun 92
95 Jöran Manck
96 Matthes Wahlberg
99 Matthes Dahlgreen
100 Michell Öhrnström
109 Hindrick Forss
114 Jacob Köster
115 Hindrick Biörn
116 Marckus Mallmberg
117 Johan Biörn
118 Matthes Låttman
119 Christer Lamberg
122 Jöran Hångain
125 Hind: Graf

Lähde: Nide 8786 Astia

Maaliskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 25.2.1730

Martii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
14 Jöran Furugrehn
30 Carl Crass
33 Abram Rotzalainen
37 Ellias Kackinen
39 Hindrich Hållja
41 Anders Bäfwer
44 Michell Haak
47 Michell Skiägg
49 Hindrich Sundh
57 Erich From
64 Lars Walknut
65 Thomas Lindgrehn
67 Michell Harfoot
68 Hindrich Utter
75 Niells Hagman
76 Christer Modig
78 Lars Wijnberg
83 Mattz Kåhlberg
84 Mattz Sibenberg
94 Mattz Kårttman
95 Jöran Manck
96 Matts Wahlberg
99 Matts Dahlgren
100 Michell Öhrnström
109 Hindrich Fårss
114 Jacob Kiöster
115 Hindrich Biörn
116 Marckus Mallmberg
117 Johan Biörn
118 Matthz Låttman
119 Christer Lamberg
122 Jöran Hångainen
125 Hindrich Graf

Lähde: Nide 8786 Astia

Huhtikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.3.1730

Aprill Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
14 Jöran Furugren
30 Carl Crass
33 Abram Rotzalainen
37 Ellias Kackinen
39 Hendrich Hållia
41 Anders Bäfwer
44 Michell Haak
47 Michell Skiägg
49 Hendrich Sund
57 Erich From
64 Lars Wallkutt
67 Michell Harfot
68 Hendrich Utter
76 Christer Modig
78 Lars Wjnberg
83 Mattz Kålberg
84 Mattz Sibenberg
94 Mattz Kårttman
95 Jöran Manck
96 Matts Walberg
99 Matts Dahlgren
100 Michell Öhrnström
109 Hendrich Fårs
114 Jacob Köster
115 Hendrich Biörn
116 Marckus Mallmberg
118 Mattz Låttman
119 Christer Lamberg
122 Jöran Hångain
125 Hendrich Graf

Lähde: Nide 8786 Astia

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
14 Jöran Furugreen
33 Abraham Rotzlain
37 Ellias Kackinen
39 Hindrich Hållia
41 Anders Bäfwer
44 Mihkell Haak
47 Mihkell Skiägg
49 Hindrich Sund
57 Erich From
64 Lars Wallknut
68 Hindrich Utter
78 Lars Wjberg
83 Mattz Kåhlberg
84 Mattz Sibenberg
94 Mattz Kårtman
95 Jöran Mank
96 Mattz Wahlberg
99 Mattz Dahlgreen
100 Mihkell Öhrnström
109 Hindrich Fårss
114 Jacob Köster
115 Hindrich Biörn
116 Markus Malmberg
118 Mattz Låttman
119 Christer Lamberg
122 Jöran Hångain
125 Hindrich Graaf

Lähde: Nide 8786 Astia

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
33 Abraham Rotzalain
39 Hindrick Hållja

Lähde: Nide 8786 Astia

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
33 Abraham Ruotzalain
39 Hindrich Hållia

Lähde: Nide 8786 Astia

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Liljff Compag: Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
33 Abraham Ruotzalain
39 Hindrick Hållia

Lähde: Nide 8786 Astia

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
33 Abraham Ruotzalain
39 Hindrick Hållia

Lähde: Nide 8786 Astia

Lokakuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Wilmanstrand 29.9.1730

October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lyding
33 Abram Rotzalain
39 Hindrich Hållia

Lähde: Nide 8786 Astia

Sivut 1562-1563 puuttuvat

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lydig
33 Abram Rotzalain
39 Hindrich Hålliaa

Lähde: Nide 8786 Astia

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
10 Jacob Lydig
33 Abram Rotzalain
39 Hindrich Hålia

Lähde: Nide 8786 Astia

© Väinö Holopainen 2023