AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 83 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 83<>

Ruotutalot ovat kylissä: Toivola (Mäntyharju)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Michelsson Pippuri 1695 13.2.1702 Vanha rykmentti 1691 1
Henrik Nikkinen mainittu 1712 2
Tomas Kiukas 9.7.1717 3
Mats Kålberg 1722 4.12.1739 4
Sigfrid Bark 4.12.1739 14.3.1742 5
Johan Hietanen 1742 1742 6
Anders Makkonen 12.1.1744 15.6.1759 7
Sigfrid Björk 30.3.1761 26.2.1787 8
Mickel Parad 26.2.1787 25.6.1789 täydennysmies 82/83 9
Erik Torr 1.12.1789 22.5.1790 täydennysmies 82/83 10
Olof Liten 23.5.1790 22.11.1790 täydennysmies 82/83 11
Johan Hjälte 11.6.1791 mainittu 1807 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 83 varamies
Erik Furuträ 19.6.1752 1
Anders Pakarinen 28.2.1774 28.2.1774 2
1776 lähtien ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Mickel Parad Pakarinen 1776 21.2.1787 ruotu 83 3,3
Erik Totn 1788 4,4
Erik Torr Torniainen 1.9.1788 5.11.1789 ruotu 83 5,5
Olof Liten 5.11.1789 28.5.1790 ruotu 83 6,6
Adam Valk 1792 2.5.1804 ruotu 82 7,7
Krister Kyl 8.3.1805 mainittu 1806 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Thomass: Nickin
Katselmus 1719 31.10.1719
Thomas Kuickas 9.7.1717 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Kåhlberg Saw. 43 13 gifft (1722) 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Mackoin
Katselmus 1749_6 4.6.1749
And:s Mackoin
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Mackoin
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Mackoin
Katselmus 1758 16.2.1758
And:s Mackoin 29 14 (1744) 1729
Katselmus 1763 3.2.1763
Sigfr: Biörk Safwolax 22 2 gift (1761) 1741
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Kåhlberg 4.12.173_ hylättiin
Sigfred Barck 4.12.173_ palkka­mies 14.3.1742 kuoli
Johan Hetain 1742 palkka­mies 1742 kuoli
Anders Marckain 12.1.1744 palkka­mies 15.6.1759 kuoli
Sigfred Biörck Safwolax 26 6 gift 30.3.1761 otettu 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Sifrid Biörck 32 12 12 3/4 (1760) 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Sigfred Biörck Menduharju 34 14 gift 12 10.2.1761 otettu 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Sigfr: Biörk Mänduharju 37 17 1/2 gift 6 (1761) 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Sigfred Biörck Mendyharj_ 41 21 2/3 gift 6 (1761) 1741
Katselmus 1785 6.7.1785
Sigfried Biörck Mändyharju 44 24 _/_ gift 6 - (1761) 1741
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Parad Menduhar_ 26 1 3/4 gift 5 10 1/2 (1787) 1762
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Parad 25.6.1789 jäi vangiksi
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Eric Torr 1.12.1789 täydennys­mies 82/83 22.5.1790 kuoli Rotilassa
Olof Liten Mandyharju 19 1 ogift 5 6 (1789) täydennys­mies 1771
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Liten 22.11.1790 kuoli
Johan Hielte Lifland 28 4 gift 5 11 1/2 11.6.1791 palkka­mies 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Hielte Lifland 31 7 gift 5 11 1/2 (1791) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Hielte Lifland 34 11 gift 5 11 1/2 (1790) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hielte Lifland 37 13 gift 5 11 1/2 (1791) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Thomass: Nickin  
 
Katselmus 1719 31.10.1719
Thomas Kuickas  
9.7.1717 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Kåhlberg (1722) 43 Saw.
  13 gifft 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Mackoin  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
And:s Mackoin  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Mackoin  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Mackoin  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
And:s Mackoin (1744) 29
  14 1729
Katselmus 1763 3.2.1763
Sigfr: Biörk (1761) 22 Safwolax
  2 gift 1741
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Kåhlberg  
4.12.173_ hylättiin
Sigfred Barck 4.12.173_ palkka­mies
14.3.1742 kuoli
Johan Hetain 1742 palkka­mies
1742 kuoli
Anders Marckain 12.1.1744 palkka­mies
15.6.1759 kuoli
Sigfred Biörck 30.3.1761 otettu 26 Safwolax
  6 gift 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Sifrid Biörck (1760) 32 12
  12 3/4 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Sigfred Biörck 10.2.1761 otettu 34 12 Menduharju
  14 gift 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Sigfr: Biörk (1761) 37 6 Mänduharju
  17 1/2 gift 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Sigfred Biörck (1761) 41 6 Mendyharj_
  21 2/3 gift 1741
Katselmus 1785 6.7.1785
Sigfried Biörck (1761) 44 6 Mändyharju
  24 _/_ - gift 1741
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Parad (1787) 26 5 Menduhar_
  1 3/4 10 1/2 gift 1762
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Parad  
25.6.1789 jäi vangiksi
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Eric Torr 1.12.1789 täydennys­mies 82/83
22.5.1790 kuoli Rotilassa
Olof Liten (1789) täydennys­mies 19 5 Mandyharju
  1 6 ogift 1771
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Liten  
22.11.1790 kuoli
Johan Hielte 11.6.1791 palkka­mies 28 5 Lifland
  4 11 1/2 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Hielte (1791) 31 5 Lifland
  7 11 1/2 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Hielte (1790) 34 5 Lifland
  11 11 1/2 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hielte (1791) 37 5 Lifland
  13 11 1/2 gift 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Kåhlberg
1733 Matts Kåhlberg
1734 Mattz Kåhlberg
1735 Mattz Kåhlberg
1736 Mattz Kåhlberg
1737 Matz Kåhlberg
1738 Mattz Kåhlberg
1739 Mattz Kåhlberg
1741 Sigfred Korpström
1744 Anders Mackoin 12.1.1744 otettu
1745 Anders Mackoin
1746 Anders Makoin
1747 And:s Mackoin
1748 And: Mackoin
1749 Anders Mackoin
1750 Anders Mackoin
1751 Anders Mackoin
1752 Anders Mackoin
1753 Anders Mackoin
1754 Anders Mackoin
1755 And: Mackoin
1756 Anders Mackoin
1757 And: Mackoin
1758 And: Mackoin
1759 Anders Mackoin 15.6.1759 kuoli
1760 -
1761 Sigf: Biörk 30.3.1761 otettu
1762 Sigfred Biörk
1763 Sigfr: Biörck
1764 Sigfred Biörck
1766 Sigfried Biörck
1767 Sigfred Biörck
1768 Sigfrid Biörck
1769 Sigfrid Biörck
1770 Sigfred Biörk
1771 Sigfred Biörk
1773 Sigfr: Biörk
1775 Sigfred Biörk
1776 Sigfred Biörk
1777 Sigfred Biörck
1778 Sigfred Biörck
1779 Sigfrid Biörck
1780 Sigfrid Biörck
1781 Sigfred Biörck
1782 Sigfred Biörck
1783 Sigfrid Biörck
1784 Sigfred Biörck
1785 Sigf Biörck
1786 Sigf: Biörck
1787 Sigfid Biörck 26.2.1787 kuoli
Mickel Parad 26.2.1787 otettu
1788 Parad
1789 Parad 25.6.1789 jäi vangiksi Juvalla
1790 Eric Torr 1.12.1789 täydennysmies 22.5.1790 kuoli
Olof Liten 23.5.1790 täydennysmies
1791 Olof Liten 22.11.1790 kuoli
Johan Hielte 11.6.1791 palkkamies
1792 Johan Hielte
1793 Johan Hielte
1794 Johan Hielte
1795 Joh: Hjelte
1796 Johan Hielte
1797 Joh. Hjelte
1798 Joh. Hjelte
1799 Johan Hielte
1800 Johan Hielte
1801 Johan Hjelte
1802 Joh: Hjelte
1803 Johan Hjelte
1804 Johan Hielte
1805 Johan Hjelte
1806 Johan Hjelte
1807 Johan Hjelte

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1791 1.4.1791
Olof Liten 22.11.1790 kuoli
-

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Michellson Pippurj
1700_11 Erich Michellon Pijppori
1700_12 Erich Michellon Pijppore
1701_1 Erich Michellon Pijppore
1701_2 Erich Michellon Pippurj
1701_3 Erich Mickelsson Pijpare
1701_4 Erich Mickelsson Pijpare
1701_5 Erick Michelsson Pijpare
1701_6 Erich Michelsson Pijparij
1701_7 Erich Michelsson Pjpore
1701_8 Erich Pijpare
1701_9 Erich Pijpare
1701_10 Erik Michelsson Pippuri
1701_11 Erik Michelsson Pippuri
1701_12 Erik Michelsson Pippuri
1702_1 Erich Michellsson Pippuri
1702_2 Erich Michellsson Pippurj
1702_3 Erich Michellsson Pippurj 13.2.1702 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mantyharju RK 1739-1748
88 Soldater af Safvolax Regem:te Mattz Kåhlberg
puoliso: Maria Kaickoin
lapsia: Agneta, Maria, Cahrin, Mattz, Elin
död

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Mattz Kahlberg
1730_1 Matthes Kåhlberg
1730_2 Matthes Kåhlberg
1730_3 Mattz Kåhlberg
1730_4 Mattz Kålberg
1730_5 Mattz Kåhlberg
1735_2 Matts Kållberg
1735_3 Matts Kållberg
1735_4 Matts Kåhlberg
1735_5 Matts Kåhlberg
1735_6 Matts Kåhlberg
1735_7 Mattz Kåhlberg
1735_8 Mattz Kålberg
1744 Anders Mackoin _.1.1744 otettu
1745 And:s Mackoin
1746 Anders Mackoin
1747 Anders Mackoin
1748 Anders Mackoin
1752 Anders Mackoin
1752b Anders Mackoin
1753 Anders Mackoin
1754 Anders Mackoin
1756 And: Mackoin
1766 Sigfred Biörck
1767 Sigfred Biörck
1768 Sigfred Biörck
1773 Sigfred Biörck

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Johan Hjelte 20 , 1957

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 83 Erich Michellson Pippurj
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1691 .. 1.9.1691 Narfwen Erich Michellsson Pippuri
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1693 .. 1.9.1693 Narfwen Erich Pippur
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Erich Michelsson Pippurin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1695 .. 1.12.1695 Narven Erich Pippori
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1696 .. 1.6.1696 Narven Erich Pippuri

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Toifwolaby
Toifwolaby
Toifwolaby
Anders Äjäläin
Matts Packarin
Sigfred Pasain
1778 Hapio
Tåifvala
Tåifvala
Mats Warg
Sigfr: Pakarin
And: Äijaläin
1801 Toivola
Toivola
Toivola
Christer Pakarij
Anders Äjäläin
Matts Warg

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Johan Hjelt, palasi kotiin 1808 Mäntyharju pitäjän- ja kirkonkokous 26.8.1810
Geni profiili: Matts Kåhlberg Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 83 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Michel Pakarin Parad Mänduharju 17 3/4 ogift 10 2 1/2 1762
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Packarin Parad Menduharju 19 1/3 ogift 10 5 1/2 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Torn karkasi
Eric Torniain Torr Chr_ ogift 1.9.1788 poika
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Tårr 5.11.1789 sotilaaksi ruotuun 83
Olof Liten Mänduharjo 21 ogift 5 4 5.11.1789 otettu 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Walk Mendyharju 26 3 gift 11 1/2 (1792) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Walck 2.5.1804 sotilaaksi ruotuun 82
Christer Kyhl Menduharju 22 1 ogift 5 9 8.3.1805 palkka­mies 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 83 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Michel Pakarin Parad   17 3/4 10 Mänduharju
  2 1/2 ogift 1762
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Packarin Parad   19 1/3 10 Menduharju
  5 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Torn  
  karkasi
Eric Torniain Torr 1.9.1788 poika Chr_
  ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Tårr  
5.11.1789 sotilaaksi ruotuun 83
Olof Liten 5.11.1789 otettu 21 5 Mänduharjo
  4 ogift 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Walk (1792) 26 11 Mendyharju
  3 1/2 gift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Walck  
2.5.1804 sotilaaksi ruotuun 82
Christer Kyhl 8.3.1805 palkka­mies 22 5 Menduharju
  1 9 ogift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
1777_v Michel Parad 1776 otettu
1778_v Michel Parad
1779_v Mich: Parad
1783_v Mich: Parad
1784_v Mich: Parad
1785_v Mickel Parad
1786_v Mickel Parad
1787_v   21.2.1787 sotilaaksi
-
1789_v Torr
1790_v Eric Torr 5.11.1789 ruotuun 83
Olof Liten 5.11.1789 otettu 28.5.1790 ruotuun 83
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 83 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Anders Pakarin 28.2.1774 poika kelpaamaton
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Olof Liten 23.5.1790 sotilaaksi ruotuun 88

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Erich Furuträ 19.6.1752 kuoli

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 82Ruotu 84

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024