AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 82

Henkikomppania: ruotu 82 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Toivola (Mäntyharju)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Lars Penkkonen mainittu 1700 mainittu 1702
Mats Lyytinen mainittu 1712
Pål Vanfors 1728 23.8.1741
Adam Hultman ennen 1743
Petter Sibenberg 24.10.1743 14.3.1749 täydennysmies
Krister Tamberg 23.10.1749 18.5.1768
Anders Musikka 7.8.1770 10.12.1770
Erik Spak 10.12.1770 17.4.1789
Johan Spak 20.4.1789 11.7.1790
Herman Alexander Lemke 5.11.1790 2.5.1804
Anders Valk 2.5.1804 mainittu 1807 täydennysmies 82/83

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 82 varamies
Zakris Tamberg 2.1.1755 mainittu 1760
Krister Tamberg mainittu 1776
1776 lähtien ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Mickel Parad Pakarinen 1776 21.2.1787 ruotuun 83
Erik Totn 1788
Erik Torr Torniainen 1.9.1788 5.11.1789 ruotuun 83
Olof Liten 5.11.1789 28.5.1790 ruotuun 83
Adam Valk 1792 2.5.1804 ruotuun 82
Krister Kyl 8.3.1805 mainittu 1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Samuelsson Lytinen
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Pauhl Wanfors Saw. 33 7 1728 (laskettu) 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
Christer Tamberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Christer Tamberg
Katselmus 1758 16.2.1758
Christ: Tamberg 31 9 1749 (laskettu) 1727
Katselmus 1763 3.2.1763
Krist Tamberg Menduh: 36 14 gift 1749 (laskettu) 1727
Katselmus 1767 18.8.1767
Påhl Wahlforz 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Adam Hultman kuoli
Petter Jelmberg 1743 täydennys­mies 14.3.1749 sai eron
Chrirst: Tambergh Menduhariu 40 18 gift 23.10.1749 otettu 1727
Katselmus 1772 26.3.1773
Eric Spaak 27 3 11 2 1/3 1769 (laskettu) 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Christer Tamberg 18.5.1768 kuoli
Anders Musika 7.8.1770 ruotu­mies 10.12.1770 esitti miehen tilalleen
Eric Spak Menduharju 29 5 gift 11 3/4 10.12.1770 palkka­mies 1746
Katselmus 1778 7.9.1778
Eric Spak Mänduharju 32 7 2/3 gift 5 6 3/4 1771 (laskettu) 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Spaak Mendyharj_ 36 11 1/2 gift 5 6 3/4 1771 (laskettu) 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Spak Mändyharju 39 14 1/2 gift 5 6 3/4 1771 (laskettu) 1746
Katselmus 1788 29.9.1788
Eric Spak Menduharju 41 17 3/4 gift 5 6 3/4 1771 (laskettu) 1747
Katselmus 1789 4.11.1789
Erik Spak 17.4.1789 kuoli
Johan Spak Hirfvensalmi 29 1/2 gift 5 8 20.4.1789 palkka­mies 1760
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Spaak 11.7.1790 kuoli Kärnäkoskella
-
Katselmus 1795 10.6.1795
Joha Spack 11.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
Herm: Alex Lemke Hirfwensalmi 5.11.1790 vapaaehtoinen
Katselmus 1798 28.6.1798
Herm: Alex: Lemke vapaaehtoinen
Katselmus 1801 15.6.1801
Herm: A: Lemke vapaaehtoinen
Katselmus 1804 25.6.1804
Herman Alex: Lemke 2.5.1804 ruotuun 118
Anders Walk Mendyharju 35 12 gift 5 8 2.5.1804 täydennys­mies 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Wanfors
1733 Påhl Wanfors
1734 Påhl Wanfors
1735 Påhl Wanfors
1736 Påhl Wanfors
1737 Phol Wanfors
1738 Påhl Wanfors
1739 Påhl Wanfors
1741 Påhl Wanfors
1744 Peter Sibenberg 24.10.1743 otettu
1745 Petter Sibenberg
1746 Petter Sibenberg
1747 Petter Sibenberg
1748 Petter Sibenberg
1749 Petter Sibenberg 14.3.1749 hylätty
1750 Christer Tamberg 23.10.1749 otettu
1751 Christer Tamberg
1752 Christer Tamberg
1753 Christer Tamberg
1754 Krister Tamberg
1755 Krister Tamberg
1756 Christer Tamberg
1757 Christer Tamberg
1758 Christ: Tamberg
1759 Christ: Tamberg
1760 Christer Tamberg
1761 Christ: Tamberg
1762 Christ: Tamberg
1763 Christ: Tamberg
1764 Christ: Tamberg
1766 Christ: Tornberg
1767 Christ: Tamberg
1768 Christer Tamber 18.5.1768 kuoli
-
1769 -
1770 Anders Musikain 7.9.1770 otettu
1771 Anders Musikain 22.11.1770 otettu 10.12.1770 esitti miehen tilalleen
Eric Spak 10.12.1770 palkkamies
1773 Er: Spaak
1775 Eric Spak
1776 Eric Spaak
1777 Erich Spak
1778 Erich Spaak
1779 Eric Spak
1780 Eric Spak
1781 Eric Spak
1782 Eric Spak
1783 Eric Spak
1784 Eric Spak
1785 Eric Spak
1786 Erik Spak
1787 Erick Spak
1788 Spak
1789 Spak
1790 Johan Spak 11.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
-
1791 Johan Spak 11.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
Herman Lemke 15.11.1790 vapaaehtoinen
1792 Herman Lemke vapaaehtoinen
1793 Herm: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1794 Herm: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1795 Herm: Alex Lemke
1796 Herm: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1797 H. Alex Lemke vapaaehtoinen
1798 Her: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1799 Her. Alx. Lemke vapaaehtoinen
1800 Herm: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1801 H:A: Lemke vapaaehtoinen
1802 H: Alex: Lemke vapaaehtoinen
1803 Herm. Alex. Lemke vapaaehtoinen
1804 Herm Alex: Lemke 2.5.1804 ruotuun 118
Anders Valk 2.5.1804 täydennysmies
1805 Anders Valk
1806 Anders Walck
1807 Anders Walck

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
And: Musika 7.9.1770 tilan mies
Luettelo 1773 7.4.1773
Anders Musika ruotumies 10.12.1770 vaihdettu
Eric Spaak Menduharju 27 10.12.1770 palkkamies 1746

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Erichson Pankoin
1700_11 Lars Erichson Penkoin
1700_12 Lars Erichson Penkoin
1701_1 Lars Erichson Penkoin
1701_2 Lars Erichsson Pänkoin
1701_3 Larss Erichsson Peckoin
1701_4 Larss Erichsson Peckoinen
1701_5 Larss Erichsson Peckoinen
1701_6 Larss Eriksson Penkonen
1701_7 Larss Erichsson Penkanen
1701_8 Lars Penkinen
1701_9 Lars Penkinen
1701_10 Lars Eriksson Pänkoin
1701_11 Lars Eriksson Pänkoin
1701_12 Lars Eriksson Pänkoin
1702_1 Lars Erichsson Penkoin
1702_2 Larss Erichsson Penkoin
1702_3 Lars Erichsson Penkoin
1702_4 Lars Erichsson Penkoin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Petter Sibenberg _.10.1743 otettu
1745 Pet:r Sibenberg
1746 Petter Sibenberg
1747 Petter Sibenberg
1748 Petter Sibenberg
1752 Christer Tamberg
1752b Christer Tamberg
1753 Christer Tamberg
1754 Christer Tamberg
1756 Christer Tamberg
1766 Christ: Tamberg
1767 Christer Tamberg
1768 Krister Tamberg 18.5.1768 kuoli
1773 Eric Spak

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Toifwolaby
Toifwolaby
Toifwolaby
Anders Pettäjäin
Johan Petiläin
H: Kyrck. Cygnaeus
1778 Tåivåla
Tåivåla
Tåivåla
And: Musika
Mats Ripatti
Dir: Argillander
1801 Toivola
Toivola
Toivola
Anders Musika
Directeur Godenhielm
Matts Ripaatti

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Risto Tamberg Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 82 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Michel Pakarin Parad Mänduharju 17 3/4 ogift 10 2 1/2 1762
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Michel Packarin Parad Menduharju 19 1/3 ogift 10 5 1/2 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Eric Torn karkasi
Eric Torniain Torr Chr_ ogift 1.9.1788 poika
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Tårr 5.11.1789 sotilaaksi ruotuun 83
Olof Liten Mänduharjo 21 ogift 5 4 5.11.1789 otettu 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Walk Mendyharju 26 3 gift 11 1/2 1792 (laskettu) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Walck 2.5.1804 sotilaaksi ruotuun 82
Christer Kyhl Menduharju 22 1 ogift 5 9 8.3.1805 palkka­mies 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
1777_v Michel Parad 1776 otettu
1778_v Michel Parad
1779_v Mich: Parad
1783_v Mich: Parad
1784_v Mich: Parad
1785_v Mickel Parad
1786_v Mickel Parad
1787_v   21.2.1787 sotilaaksi
-
1789_v Torr
1790_v Eric Torr 5.11.1789 ruotuun 83
Olof Liten 5.11.1789 otettu 28.5.1790 ruotuun 83
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 82 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Christer Tamberg Safvolax Menduharju 17 ogift 1759
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Ruotujen 82 ja 83 yhteinen varamies numero 42
Olof Liten 23.5.1790 sotilaaksi ruotuun 88

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1756_v Zachris Tamberg 2.1.1755 otettu
1757_v Zachris Tamberg
1758_v Zachris Tanberg
1758b_v Zachris Tamberg
1759_v Zachris Tamberg
1759b_v Zachris Tanberg
1760_v Zachris Tamber
1760b_v Christer Tamberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 81Ruotu 83

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2020