AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaKatselmukset → 1758

Savon rykmentti: Henkikomppania

Katselmus 16.2.1758 (St: Michell)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Rahikala Johan Hoffren 31 9
2 Liansarj Hinric Ringström 48 18
3 Ylölä,
Heikilä
Johan Weckman 24 2
4 Heikilä,
Lydikällä
Hinric Smedberg 25 8
5 Rahikala Joran Lindblad 42 15
6 Rahikala,
Soikala
-
7 Lydikälä Nils Girström 47 21
8 Likala Christer Lind 58 29 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Anton Gynter 30 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
9 Lydikälä,
Pundala,
Wäisälä
Hinric Silfvenoin 42 12
10 Wäisälä Gabriel Långe 18 2 vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
11 Wäisälä -
12 Pöndilä Mich Ahlqwist 36 17
13 Såikala,
Witsiälä
Thom Pajajain 33 12
14 Laitiala Lars Ahlgren 30 8
15 Kårhola,
Laitiala
-
16 Korhola Johan Starck 28 6
17 Kapala,
Korhola
Zacris Häger 38 16
18 Härämäki And:s Tårniain 38 16
19 Randakylä Gust: A: Sundblad 24 2
20 Hangastenma Thom: Hagbom 52 25 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Johan Käckoin 27 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
21 Tiufsala,
Hangastenma
Bengt Malberg 29 8
22 Hardikala,
Hangastenma
Olof Lenman 9
23 Parkatiniemi Mats Ängmark 25 7
24 Tiusala -
25 Marjoniemi,
Taipall
Michel Åhs 40 15
26 Tiufsala,
Lappilanmäki,
Taipall
Michel Barck 41 15
27 Tarhola,
Kylenlax,
Wärälä
Nils Manfeldt 26 9
28 Tarhola,
Syrjalä
Mats Puko 33 11
29 Marjoniemi,
Tarhola
Staffan Hopoin 33 13
30 Marjoniemi,
Parkila
Hind: Jäger 30 8
31 Pakaniemi,
Marjoniemi,
Outila
Petter Tukiain 33 11 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Olof Kårhonen 30 gift 16.2.1758 16.2.1758 →
32 Outilta,
Huttula
Joseph Palm 25 6
33 Lasola,
Hangastenma
Mats Lindström 25 7
34 Mäkälä,
Hardikala
Petter Silfwerberg 29 7
35 Pittelä,
Mäkälä
Joha: Furugren 26 8
36 Tåijala,
Hapiala,
Pitilä
Eric Laitiain 37 15
37 Tåijala,
Tirolla
Mats Leijon 37 15
38 Ingarilla Johan Himain 34 14
39 Himalansari Staff: Barckare 34 16
40 Himalansari Ertw: Biörn 29 7
41 Himalansari,
Känniemi
Simon Ek 31 13
42 Jukarila,
Karhila,
Kärjnemi
Petter Hurtig 28 2
43 Himalansarj Hans Holtsman 26 12
44 Machkola Christ: Kaipiain 40 14
45 Surno,
Maskola
Joh: Blomster 41 23
46 Taipall,
Heinäniemi
Joh: Parkon 34 16
47 Kärppälä Michel Hulten 34 7
48 Himala,
Kyrö
Carl Jer: Fieandt 16 2
49 Lindunjemi And:s Appelberg 30 8
50 Linduniemi Joran Åhlsten 30 7
51 Koumiolax,
Heikilä,
Hauftjerfwi
Jöran Ahlbom 23 7
52 Parkatiniemi Hans Kiöckman 37 25 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Iwar Tåijain 33 gift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
53 Jufwola,
Parkatinniemi
Joh: Korpp 52 10 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Joran Köckman 22 ogift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
54 Öwäsi,
Parkatinniemi
-
Thomas Witikain 22 gift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
55 Öwäsi,
Simola
Nils Huchtiain 37 15
56 Koumiolax,
Kåljola
Joh Pardon 21 2
57 Kåljola Nijls Hyrylein 32 8 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Erik Hyryläin 22 ogift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
58 Alajärfwi,
Safwola
Simon Ahlfeldt 38 16 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
-
59 Kaurikala Pett: Grönmark 38 8
60 Safwola,
Kaurikala
Mats Pust 49 7
61 Kurfwila,
Satilla
Abr: Lång 24 8
62 Satilla,
Kåfwikala
And:s Bergfors 6 30 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
-
63 Kåfwakala -
64 Hytölä,
Kåfwakala
Eric Wäckström 49 16
65 Hytölä Mats Parkin 48 16 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Erik Pöyri 21 ogift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
66 Hytölä,
Minkilä
Hans Häckman 54 19
67 Minkilä -
Thomas Haloin 21 ogift
68 Hirimäki,
Hytölä,
Minkilä
Eric Stadig 27 7
69 Närhilä,
Ylölä,
Lahnama
Mich Mölnare 26 6
70 Närhilä,
Såikala
Tho: Nybom 44 6
71 Witsiälä,
Jatila,
Hangastema
-
72 Syfwenma,
Kurfwila,
Hagastenma
Carl Kurfwin 35 15 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
73 Pakaniemi,
Hangastenma,
Hirisalo
Otto Reinh: Ilander 28 8
74 Ollikala Eric J: Wirilander 24 8
75 Pyrylä,
Ollikala
Nils Abbore 21 5
76 Happola,
Mynty
Christ: Waldof 48 25
77 Itäkylä,
Talikala
Carl Hägström 28 16
78 Särkämä,
Talikala,
Tåifwola
Mich: Hielte 28 8 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Johan Pylkain 19 ogift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
79 Woulde,
Särkämä,
Påisiniemi
Mats Lagerström 26 8
80 Tåifwola,
Hapala
-
81 Tåifwola,
Lahnaniemi
Mich Swartz 27 7
82 Tåifwola Christ: Tamberg 31 9
83 Tåifwola And:s Mackoin 29 14
84 Pyhäniemi,
Tåifwola,
Lahnaniemi
Jonas Tornfeldt 23 2 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
-
85 Hapiola,
Lahnaniemi
Thom: Modig 22 7
86 Lahnaniemi Jacob Ingerman 26 8
87 Lahnaniemi,
Safwenniemi
-
Erik Tårniain 19 ogift 16.2.1759 täydennysmies 16.2.1759 täydennysmies →
88 Safwenniemi -
89 Ninmäki Thom: Kiärnström 25 5
90 Ollikala,
Ninmäcki
Joh. Krusbergh 27 9
91 Ollikala,
Mynty
Lars Hemmendahl 24 4
92 Hirfwensalmi,
Pöyry,
Liukola
Lars Wahlfors 47 31
93 Kyrckioby Abr: Färdig 26 6
94 Ripattila Nils Reen 29 9
95 Rippatila Hans Tihlman 32 2
96 Kilki by,
Ripattila
Hans Rusk 22 6
97 Kilki by,
Tårnialamäki
Eric Contant 30 7
98 Kilki by,
Tåifwola
Eric Simmerman 30 8
99 Månikala Joh Eklund 24 4
100 Kåtkaswäsi And: Ferm 52 6
101 Syfwenma,
Kåtkaswäsi
Jöran Pahlman 17 7
102 Syfwenma,
Hirfwensalmi,
Wäisäläsarj
Eric Pihl 24 4
103 Malfwaniemi,
Wäisäläsarj
Eric Tilikain 32 12
104 Wäisäläsarj Mårt: Uckon 40 15
105 Käckola by,
Wäisäläsarj
Joh Blom 23 8
106 Märrysmäki,
Lahnama
Nils Walgren 35 14
107 Lahnama Hans Ifrig 48 7
108 Lahnama Elias Relander 28 9
109 Lahnama,
Såikala,
Åhensalo
Mag. Fried: Cruus 23 9 vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
110 Såikala,
Liukola
And: Pihlgren 47 27
111 Keckola,
Syfwenma,
Wäisälä
Hind Frivillig 20 6
112 Såikala,
Märrasmäki,
Lahnama
Eric Relander 24 7
113 Biörnilä,
Jufwanniemi
Jacob Frisk 30 7
114 Liukola,
Biörnilä
And: Lingren 23 7 16.2.1758 saa eron → 16.2.1758 saa eron
Hindrik Biörne 22 ogift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
115 Hirfwilax,
Mannilla
And:s Wässtberg 23 2
116 Kuitula,
Märrasmäki,
Åhensalo
Johan Lager 39 6
117 Kuitula,
Påusaniemi
Mårt: Huipen 25 6
118 Kutilä Thom Menser 40 24
119 Suosalmi And:s Biörn 33 16
120 Wanhamäki,
Sosalmi
-
Christer Laitiain 34 gift 16.2.1758 täydennysmies 16.2.1758 täydennysmies →
121 Wanhamäki Grels Käräiämies 43 15
122 Hyrilä,
Pöyry,
Rihiniemi
Johan Hård 20 7
123 Häinämäki And:s Frimodig 28 7
124 Pöyry by,
Hongisto
Sim: Jernberg 38 8
125 Hongisto Nils Hagberg 39 18
126 Asila,
Tiusala,
Pietilälax
Jacob Bergh 26 4
127 Myntilä,
Hirfwilax,
Capellax
Gabr: Pauljus 33 9

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali August Hindrichsson 1:ta Trumbslagare
2. rumpali Carl Wijkman 2:dra Trumbslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1754Katselmus 1763

© Väinö Holopainen 2023