AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 114 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 114<>

Ruotutalot ovat kylissä: Mäkitiukola, Pyörnilä (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Kristersson Karjalainen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1689 1
Henrik Lotta mainittu 1712 2
Johan Närvänen 19.3.1719 mainittu 1721 3
Jakob Köster 1722 14.6.1735 4
Krister Pasström 15.12.1735 mainittu 1741 5
Anders Kanin mainittu 1744 11.1.1751 6
Henrik Lilja Liukkonen 25.2.1751 25.3.1751 täydennysmies 7
Anders Lindgren 25.3.1751 16.2.1758 8
Henrik Björk 16.2.1758 19.6.1758 täydennysmies 9
Erik Lustig 19.6.1758 12.4.1762 10
Mats Lind 1.3.1767 8.6.1768 11
Anders Lantin 31.3.1769 27.3.1773 12
Adam Liukkonen 30.6.1773 7.7.1773 13
Germund Fredrik Aminoff 30.7.1773 30.5.1785 ruotu 12 14
Bernd von Burghausen 15.9.1785 30.4.1789 15
Pål Kvitt 30.4.1789 23.2.1790 täydennysmies 114/118 16
Adam Pur 1.4.1790 28.6.1798 täydennysmies 114/118 17
Israel Liljerot 30.9.1798 28.4.1803 18
Torsten Reinhold von Burghausen 17.5.1803 4.12.1805 19

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 114 varamies
Henrik Björman Björninen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 114 ja 118 yhteinen varamies numero 58
Anders Svag Puupponen 8.1.1773 1788 ruotu 103 2,3
Pål Kvitt Tijala 1.9.1788 30.4.1789 ruotu 114 3,4
Mats Tålig 16.9.1789 9.12.1789 4,5
Adam Pöyry 8.3.1790 1.4.1790 ruotu 114 5,6
Pål Tålig Pöyry 20.1.1791 1.11.1805 ruotu 118 6,7
Mats Kuva 10.3.1806 7,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Samuelss: Låtta
Katselmus 1719 31.10.1719
Johan Närfwäin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Jöran Närfwäin Safwolax 29 2 1/2 (1718) 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Jöran Narfwäin Safvolax 30 3 1/2 (1718) 1691
Katselmus 1734 20.2.1735
Jacob Kiöster 41 13 (1721) tyrä 1693
Katselmus 1735 14.6.1735
Jacob Kiöster Saw 42 13 gifft (1722) 1693
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Kanin
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Kanin
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Lindgren
Katselmus 1758 16.2.1758
And: Lingren 16.2.1758 saa eron
Hindrik Biörne St: Michel 22 ogift 16.2.1758 täydennys­mies 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Lustig 12.4.1762 kuoli
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Jacob Koster 14.6.1735 sai eron
Christer Paström 15.12.1735 palkka­mies sai eron
Anders Kanin 2.6.1736 palkka­mies 11.1.1751 kuoli
Henrich Lieja 25.2.1751 täydennys­mies 25.3.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Lindgreen 25.3.1761 palkka­mies 16.2.1758 sai eron
Henrich Biörck 16.2.1758 täydennys­mies 19.6.1758 vaihdettiin
Eric Lustig 19.6.1758 palkka­mies 12.4.1762 kuoli
Matts Lind Hirfwensalmi 20 1 gift 1.3.1767 palkka­mies 1747
Katselmus 1772 26.3.1773
Anders Lantin 30 4 11 4 (1768) 26.3.1773 hylätään 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Lind 8.6.1768 kuoli
Anders Lantin 31.3.1769 palkka­mies 27.3.1773 hylättiin
Adam Liukoin 30.6.1773 ruotu­mies 7.7.1773 sai eron
German Friedric Aminoff _8 30.7.1773 ruodusta 12
Katselmus 1778 7.9.1778
Germ: Fried: Aminoff Hirfvensalmi 12 9 (1769) vapaaehtoinen 1766
Katselmus 1782 11.7.1782
Germund Fred. Aminoff Hirwensalmi vapaaehtoinen
Katselmus 1785 6.7.1785
Germund Fried. Aminof Hirvensalmi _8 1/3 15 5/6 (1770)
Katselmus 1788 29.9.1788
Burghaus vänrikki saa palkan
Katselmus 1789 4.11.1789
von Borghausen vänrikki 30.4.1789 Karjalaan
Påhl Qvitt Hirfvensalmi 26 1/2 ogift 5 5 30.4.1789 täydennys­mies 114/118 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Påhl Qvitt 23.2.1790 kuoli
Adam Puhr Hirvensalmi 20 1/2 ogift 5 5 1.4.1790 täydennys­mies 114/118 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Pur Hirwensalmi 24 4 1/2 ogift 5 5 (1791) 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Adam Puhr Hirfvensalmi 27 7 1/2 gift 5 5 (1791) 28.6.1798 hylätään 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Pur 28.6.1798 erotettiin
Israel Liljereoth 30.9.1798 lippu­mies
Katselmus 1804 25.6.1804
Israel Liljerot majoittaja 28.4.1803 sai eron
Torsten Reinh: v: Brandenburg 17.5.1803 alaikäinen vapaaehtoinen
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Samuelss: Låtta  
 
Katselmus 1719 31.10.1719
Johan Närfwäin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Jöran Närfwäin (1718) 29 Safwolax
  2 1/2 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Jöran Narfwäin (1718) 30 Safvolax
  3 1/2 1691
Katselmus 1734 20.2.1735
Jacob Kiöster (1721) 41
  tyrä 13 1693
Katselmus 1735 14.6.1735
Jacob Kiöster (1722) 42 Saw
  13 gifft 1693
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Kanin  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Kanin  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Lindgren  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
And: Lingren  
16.2.1758 saa eron
Hindrik Biörne 16.2.1758 täydennys­mies 22 St: Michel
  ogift 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Eric Lustig  
12.4.1762 kuoli
-  
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Jacob Koster  
14.6.1735 sai eron
Christer Paström 15.12.1735 palkka­mies
  sai eron
Anders Kanin 2.6.1736 palkka­mies
11.1.1751 kuoli
Henrich Lieja 25.2.1751 täydennys­mies
25.3.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Lindgreen 25.3.1761 palkka­mies
16.2.1758 sai eron
Henrich Biörck 16.2.1758 täydennys­mies
19.6.1758 vaihdettiin
Eric Lustig 19.6.1758 palkka­mies
12.4.1762 kuoli
Matts Lind 1.3.1767 palkka­mies 20 Hirfwensalmi
  1 gift 1747
Katselmus 1772 26.3.1773
Anders Lantin (1768) 30 11
26.3.1773 hylätään 4 4 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Lind  
8.6.1768 kuoli
Anders Lantin 31.3.1769 palkka­mies
27.3.1773 hylättiin
Adam Liukoin 30.6.1773 ruotu­mies
7.7.1773 sai eron
German Friedric Aminoff 30.7.1773 ruodusta 12 _8
 
Katselmus 1778 7.9.1778
Germ: Fried: Aminoff (1769) vapaaehtoinen 12 Hirfvensalmi
  9 1766
Katselmus 1782 11.7.1782
Germund Fred. Aminoff   vapaaehtoinen Hirwensalmi
 
Katselmus 1785 6.7.1785
Germund Fried. Aminof (1770) _8 1/3 Hirvensalmi
  15 5/6
Katselmus 1788 29.9.1788
Burghaus   vänrikki saa palkan
 
Katselmus 1789 4.11.1789
von Borghausen   vänrikki
30.4.1789 Karjalaan
Påhl Qvitt 30.4.1789 täydennys­mies 114/118 26 5 Hirfvensalmi
  1/2 5 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Påhl Qvitt  
23.2.1790 kuoli
Adam Puhr 1.4.1790 täydennys­mies 114/118 20 5 Hirvensalmi
  1/2 5 ogift 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Adam Pur (1791) 24 5 Hirwensalmi
  4 1/2 5 ogift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Adam Puhr (1791) 27 5 Hirfvensalmi
28.6.1798 hylätään 7 1/2 5 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Pur  
28.6.1798 erotettiin
Israel Liljereoth 30.9.1798 lippu­mies
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Israel Liljerot   majoittaja
28.4.1803 sai eron
Torsten Reinh: v: Brandenburg 17.5.1803 alaikäinen vapaaehtoinen
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jacob Kiöster
1733 Jacob Kiöster
1734 Jacob Kiöster
1735 Jacob Kiöster 14.6.1735 sai eron
1736 Christer Pasström 15.12.1735 otettu
1737 Christer Paström
1738 Christer Pasström
1739 Christer Passström
1741 Christer Paström
1744 Anders Kanin
1745 Anders Kanin
1746 Anders Kannijn
1747 Anders Kanin
1748 And: Kanin
1749 Anders Kanin
1750 Anders Kanin
1751 And: Kanin 11.1.1751 kuoli
Hind Liukoin Lillja 25.2.1751 ruotumies
1752 Hindrich Lillia ruotumies 25.12.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Lindgren 25.12.1751 palkkamies
1753 Anders Lindgren
1754 Anders Lindgren
1755 Anders Lingren
1756 Anders Lindgren
1757 And: Lindgren
1758 And: Lindgren 16.2.1758 sai eron
Hinric Biörck 16.2.1758 otettu 19.6.1758 vaihdettu
Eric Lustig 19.6.1758 otettu
1759 Erik Lustig
1760 Erich Lustig
1761 Erich Lustig
1762 Erick Lustig 12.4.1762 kuoli
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Mats Lind 1.3.1767 otettu
1768 Matts Lind 8.6.1768 kuoli
-
1769 Anders Lantin 31.3.1769 otettu
1770 Anders Lantin
1771 Anders Lantin
1773 Ad: Lantin 27.3.1773 hylätty
Adam Luckain 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 poistettu
Germ: Fr: Aminoff 30.7.1773 ruodusta 12
1775 Germ: Aminoff vapaaehtoinen
1776 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1777 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1778 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1779 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1780 Germund Aminof kadetti
1781 Germund Aminoff kadetti
1782 Germ: Aminoff kadetti
1783 Germ: Aminoff kadetti
1784 Herm: Aminoff kadetti
1785 Germond Aminoff 30.5.1785 Iisalmen komppaniaan
1786 Burghausen 15.9.1785 otettu
1787 Berndt v: Burghausen kadetti
1788 von Burghausen vänrikki
1789 von Bourghausen vänrikki 30.4.1789 Karjalaan
Påhl Qvitt 30.4.1789 täydennysmies
1790 Påhl Qvitt 23.2.1790 kuoli
Adam Puhr 1.4.1790 täydennysmies
1791 Adam Puhr
1792 Adam Pur
1793 Adam Pur
1794 Adam Pur
1795 Ad: Pur
1796 Adam Pur
1797 Adam Pur
1798 Adam Pur 28.6.1798 erotettu
1799 Israel Liljeroth 30.9.1798 lippumies
1800 Israel Liljeroth lippumies
1801 I. Liljeroth lippumies
1802 Israel Liljeroht lippumies
1803 Isrrael Liljeroht
1804 Torsten Brandenburg vapaaehtoinen
1805 Torsten v: Brandenbourg vapaaehtoinen
1806 Torst: von Brandenburg vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettu
-
1807 - muusikko saa palkan

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Anders Lantin Hirfvensalmi 26 gift 31.3.1769 palkkamies 1744
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 27.3.1773
Adam Liukoin 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774 28.2.1774
Anders Lantin 27.3.1773 hylätty
Adam Ljukoin 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 poistettu
German Fried: Aminoff 30.7.1773 vapaaehtoinen ruodusta 12

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Christerson Karial:

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Jacob Köster
1724_10 Jacob Boster
1730_1 Jacob Kiöster
1730_2 Jacob Köster
1730_3 Jacob Kiöster
1730_4 Jacob Köster
1730_5 Jacob Köster
1744 And:s Kanin _.6.1742 otettu
1745 And:s Kanin
1746 Anders Kanin
1747 Anders Kanjn
1748 Anders Kanin
1752 Hinrich Lillia ruotumies 15.12.1751 esitti miehen tilalleen
1752 And:s Lindgren 15.12.1751 palkkamies
1752b Hinrich Lillia ruotumies 25.12.1751 esitti miehen tilalleen
1752b Anders Lindgren 25.12.1751 palkkamies
1753 Anders Lindgren
1754 Anders Lindgren
1756 And: Lingren
1767 Matts Lind 1.3.1767 otettu
1768 Matts Lind 8.6.1768 kuoli
1773 Germ: Friedric Aminoff 30.7.1773 vapaaehtoinen ruodusta 12

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 114 Hindrich Christerson Karial:
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Hendrich Christerson Karial:n
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
19.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Hendrich Christerson Karial:n
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
13.4.1690 Narva Hindrich Christerson Karjalain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1691 .. 1.9.1691 Narfwen Hindrich Christersson Karialain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Hendrich Christerson Karial:n
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Hindrich Christersson Karial:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Biörniläby
Hirfwilax
Hirfwilax
Lars Manckj
Grells Liukoin
Hendrich Liukoin
1778 Hirfvilax
Hirfvilax
Biörnilä
Hind: Liukoin
Hind: Jörs: Liukoin
Thomas Ripatti
1801 Biörnilä
Mäkiliukola
Mäkiliukola
Christer Ripatti
Henric Liukoin
Adam Liukoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 114 varamies
And: Puppoin Safwol: Hirwensalmi 17 ogift 10 5 1/2 1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 114 ja 118 yhteinen varamies numero 58
Anders Pupoin Svag Hirfvens: 21 ogift 11 1 3/4 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Puppoin Svag Hirfvens: 21 7/12 ogift 11 2 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Swawg sotilaaksi
Paul Tijala Qwitt _ ogift 5 4 1.9.1788 poika
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Tålig Hirfvensalmi 19 1/4 ogift 5 9 16.9.1789 otettu 1770
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Pål Tålig Hirvensalmi 25 1/2 4 1/3 gift 11 1 (1791) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Påhl Tålig 1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 118
-
Matts Kuwa 27 gift 5 10 10.3.1806 otettu 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 114 varamies
And: Puppoin   17 10 Safwol: Hirwensalmi
  5 1/2 ogift 1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 114 ja 118 yhteinen varamies numero 58
Anders Pupoin Svag   21 11 Hirfvens:
  1 3/4 ogift 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Anders Puppoin Svag   21 7/12 11 Hirfvens:
  2 ogift 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Swawg  
  sotilaaksi
Paul Tijala Qwitt 1.9.1788 poika _ 5
  4 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Tålig 16.9.1789 otettu 19 5 Hirfvensalmi
  1/4 9 ogift 1770
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Pål Tålig (1791) 25 1/2 11 Hirvensalmi
  4 1/3 1 gift 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Påhl Tålig  
1.11.1805 sotilaaksi ruotuun 118
-  
 
Matts Kuwa 10.3.1806 otettu 27 5
  10 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 114 ja 118 yhteinen varamies numero 58
1777_v Anders Svag
1778_v Anders Svag
1779_v Anders Svag
1783_v Anders Swag
1784_v And Svag
1785_v And Svag
1786_v And Svag
1787_v Anders Svag
1789_v Qvitt 30.4.1789 ruotuun 114
Matts Tålig 16.9.1789 otettu
1790_v Matts Tålig 9.12.1789 kuoli
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 114 varamies
-
Anders Pumalain 8.1.1773 poika
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Anders Pupponen 16 1758
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Anders Pupponen Hirfvensalmi och Safvolax 18 1758
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 114 ja 118 yhteinen varamies numero 58
Matts Tålig 16.9.1789 otettu 9.12.1789 kuoli
Adam Matthss. Pöyry 8.3.1790 renki
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Adam Puhr 1.4.1790 sotilaaksi ruotuun 114
Påhl Pöyry Tålig Hirfwensalmi 21 1/2 20.1.1791 palkkamies 1770

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hinrich Biörnin
1753_v Hinrich Biörnin
1754_v Hinrich Biörnin
1754b_v Hinrich Biörnin
1754c_v Hindrich Biörnin
1756_v Hinrich Biörnin
1757_v Hindrich Biörnin
1758_v Hinr: Biörnin 16.2.1758 sotilaaksi
1758b_v Hend: Biörnin
1759b_v Henr: Biörman
1760b_v Henr: Biörman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 113Ruotu 115

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024