AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Henkikomppania

Pääkatselmus 6.9.1712 (Ruotzula)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Rahickala Anders Påhlsson Passoin
2 Lijensarij Thomas Larsson Karhu
3 Yllölä Johan Ohlsson Rahickain 25.5.1712
4 Lydickälä Jacob Ericksson Lassoin
5 Rahickala Eskell Ericksson Kässj
6 Rahickala Petter Påhlsson Tåif:in 18.3.1712 pakoilee
Abraham Tåif:in 15.8.1712 karkasi
7 Lydickälä Påhl Staffansson Karhin
8 Lijckala Johan Michellsson Rancka
9 Witziälä -
10 Witziälä Bengt Mihlbergh 18.3.1712 pakoilee
11 Såckala Mattz Jöranss. Rouhiain
12 Pöndilä Johan Johanss. Wirolain
13 Såckala Petter Kiskinen
14 Laitiala Anders Ohlsson Laitinen 18.3.1712 pakoilee
Påhl Christersson Wäisäin 29.5.1712 kulkumies
15 Kårhola Petter Lappalain
16 Kårhola Påhl Nielsson Taipal:in
17 Kopala Hans Kiskin
18 Härämäckj Petter Michellsson Kåttilain 6.6.1712
19 Innana Mattz Christersson Pajain 18.3.1712 hylättiin
Joseph Christersson Ollickain pakoilee
Hindrich Larsson Näppj 8.6.1712 20.7.1712 karkasi
20 Joutula Samuell Randalain
21 Hangastema Mattz Joutin
22 Hangastema Zachrias Curlander
23 Parkatiniemj Hans Kaipiain pakoilee
24 Tiusala Staffan Hindrichss: Airickain
25 Lappilamäckj Påhl Jonasson Wäissäin
26 Tiusala Hindrich Thomasson Himain
27 Kyllenlax Mattz Staffansson Seppä
28 Tarhoila Arfwed Räpo
29 Marioniemj Mattz Ohlsson Outinen
30 Marioniemj Anders Pujoin
31 Packiniemj Petter Pettersson Anjain
32 Huttula Michell Sigfredss: Huttuin
33 Lassoila Johan Hindrichss. Kårhoin
34 Hardickala Mattz Matzzsson Killiuin
35 Huttula Johan Sigfreds: Huttuin
36 Tiroila Anders Larsson Pettoin
37 Tiroila Mattz Heinickain
38 Ingarila Thomas Thomass: Huhtiain
39 Himala Eskel Hindrichsson Härckäin
40 Himala Påhl Påhlsson Himain
41 Käniemj Jöran Simonsson Kächköin
42 Juckarala Anders Eskellsson Tuckuain
43 Himala Erick Mattzss: Rahickain
44 Mackola Johan Peersson Sålla
45 Surnoby Thomas Danielsson Himain
46 Taipall Mattz Påhlsson Kyllöin
47 Kårpela Jacob Larsson Heinickain
48 Tajala Johan Mardickain
49 Linduniemj Petter Andersson Kårpel:in 18.3.1712
Hans Hansson Himain 26.5.1712
50 Linduniemj Olåff Årainen muutti Viipurin lääniin
51 Heickilä Hindrich Jacobssonn
52 Parkatinemj Lars Christersson Tåijain 1.6.1712 sai eron
Jonan Thomasson Pitkäin 1.6.1712
53 Jufwola Thomas Eskillsson Wäisäin
54 Parkatinemj Eskell Eskellss. Läppäin
55 Öwessj Mattz Mardickain
56 Kolliola Anders Peersson Käriein 10.5.1712 esitti miehen tilalleen
Oloff Haickonen 10.5.1712 palkkamies
57 Kolliola Jören Jörensson Neuckj
58 Alasjerf:i Oloff Michellsson Mynttin 15.5.1712
Oloff Staffansson Kurfwinen 15.5.1712 poikapuoli
59 Safwola Johan Johansson Ahinen
60 Safwola Hindrich Säppäläin 18.3.1712 sai eron
Anders Ketoin 18.3.1712 palkkamies
61 Kurfwila Påhl Påhlsson Laurickain
62 Sattila Christer Jörenss: Pylssu
63 Kåifwakala Michell Mattzsson Parkatin 30.7.1712 karkasi
64 Kåifwakala Gustaff Johansson Långh
65 Hyttölä Mattz Achtiain
66 Hyttölä Lars Clementsson Juga
67 Minckilä Petter Staffansson Renj
68 Hirenmäckj Mårthen Thomass: Willickain
69 Yllölä Johan Andersson Pulkin
70 Närhilä Simon Nappj 30.7.1712 karkasi
71 Jeuttula Johan Peersson Olickain pakoilee
Hindrich Peckain 29.5.1712 kulkumies 30.7.1712 karkasi
72 Sydema Mårthen Kiskinen
73 Puckiniemj Petter Tarhonen 26.5.1712 palkkamies
74 Ollickala Hans Tijhmonen ruotuun 106
Sigfred Hångain
75 Ollickala Michell Huttuin
76 Huopoila Lars Staffansson Huopoin
77 Tillickala Christer Thomasson Yllin
78 Tåifwola Jören Jörensson Höltä
79 Woldenby Simon Hångain
80 Tåifwola Niels Nielsson Pulkin
81 Tåifwola Petter Eskellsson Karhu
82 Tåifwola Mattz Samuelsson Lytinen
83 Tåifwola Hindrich Thomass: Nickin
84 Lachnaniemj Jacob Christerss. Viticka
85 Lachnaniemj Michell Wallincka
86 Lachnaniemj Johan Grelsson Lepistö
87 Lachnaniemj Jören Ericksson Tårrinin
88 Safwiniemj Lars Johansson Pumal:n
89 Ninimäckj Thomas Karhu
90 Ninimäckj Matz Andersson Puppurj
91 Ollickala Petter Mattzsson Hyryläin
92 Hirfwensalmj Anders Kyröläin
93 Hirfwensalmj Christer Laijtinen
94 Ripattila Anders Mattzsson Pystyin
95 Ripattila Erick Peersson Närfwäin
96 Ripattila Johan Cnutsson Wålla 21.5.1712 esitti miehen tilalleen
Stffan Staffansson Rahoinen 21.5.1712 palkkamies
97 Killckilä Thomas Käräjämies 7.8.1712 esitti miehen tilalleen
Mårten Sigfredsson 7.8.1712 palkkamies
98 Killckilä Hans Haucka 18.3.1712
Sigfred Tårrinin 18.3.1712 otettu karannut
99 Månickala Petter Miettinen
100 Kåttkatwesij Sigfred Nievoin
101 Sydenma Mattz Larsson Repoin
102 Wäisälä Mattz Johansson Wäisäin 30.5.1712 esitti miehen tilalleen
Hind: Johansson Wäisäin 30.5.1712 8.7.1712 esitti miehen tilalleen
Cnut Ruotzalain 8.7.1712 palkkamies
103 Wäisälä Simoin Mattsson Wäisäin 30.5.1712 esitti miehen tilalleen
Oloff Simonsson Wäisäin 30.5.1712 ruotumies
104 Wäisälä Petter Thomass: Wäisäin
105 Kaickola Marckus Uckoin
106 Lachnama Mårthen Mattzss: Ripattj 24.7.1712 ruotuun 108
Hans Tijmoin 24.7.1712 ruodusta 74
107 Lachnama Anders Kyröläin 28.7.1711 ruotuun 92
Erick Ericksson Wennemes 8.6.1712 otettu 6.7.1712 karkasi
108 Lelkola Mårthenn Mattz Ripattj ruodusta 106
109 Åhensallo Johan Tyskonen
110 Såickala Hindrich Nielsson Seurinen 29.2.1712 kuoli
111 Keckoila Påhl Laijtinen
112 Lachnama Påhl Larsson Finne
113 Biörnilä Erick Nielsson Pettoin
114 Biörnilä Hindrich Samuelss: Låtta
115 Istruanby Petter Jörensson Hässj
116 Märäsmäckj Mårthen Hansson Huotarj
117 Kuitula Johan Påhlsson Biörn
118 Kuitula Påhl Påhlsson Pycköin
119 Kuitula Niels Cnutsson Käriämes
120 Wachwamäkj Petter Mattzsson Röpöin
121 Pöyryby Eskell Kåmoinen
122 Pöyryby Christer Ericksson Hurrj
123 Hämämäckj Hans Peersson Ruhain
124 Pöyryby Oloff Bertellsson Pöyry
125 Pöyryby Lars Påhlsson Ljckain
126 Assila Jacob Hind:sson Lijmatain
127 Biörnilä Simon Ticka

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Erick Larsson Trumbslagare
2. rumpali Johan Miettin Trumbslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Väinö Holopainen 2024