AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 111 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 111<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kekkola, Taipale, Väisälä (Hirvensalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Henriksson Pasanen mainittu 1700 1
Pål Laitinen mainittu 1712 2
Pål Plogträ mainittu 1731 21.5.1734 3
Sigfrid Matsson Paajanen 21.5.1734 17.9.1734 4
Johan Pajunen 17.9.1734 mainittu 1741 5
Anders Relander 24.10.1743 26.11.1751 6
Henrik Frivillig 3.2.1752 21.8.1775 7
David Kempe 21.3.1776 8.2.1784 8
Fredrik Hoffren 30.8.1784 15.4.1789 9
Mats Pant 30.4.1789 mainittu 1807 täydennysmies 111/125 10
Anders Blixt Flemm mainittu 1809 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 111 varamies
Erik Ollikainen mainittu 1752 7.2.1754 1
Krister Ollikainen 19.3.1757 mainittu 1764 2
Erik Ollikainen mainittu 1773 24.8.1775 3
1776 lähtien ruotujen 111 ja 125 yhteinen varamies numero 57
Staffan Halt Hasanen 17.6.1779 21.2.1786 4,3
Israel Löv mainittu 1787 5,4
Teodor Vall mainittu 1781 20.6.1788 ruotu 125 6,5
Erik Furu Honkanen 29.9.1788 7,6
Mats Pant 6.4.1789 30.4.1789 ruotu 111 8,7
Henrik Sonn 6.4.1789 25.12.1789 ruotu 113 9,8
Erik Sund 6.4.1790 12.2.1795 10,9
Krister Hjälm 5.4.1803 11,10
Teodor Vass Honkanen 17.3.1804 mainittu 1806 12,11


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Laijtinen
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Pauhl Plogträ _.5.1734 sai eron
Sigfred Matzson _.5.1734 ruotu­mies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Johan Pajuun Saw. 22 3/4 3/4 gifft 17.9.1734 palkka­mies 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Relander
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Rolander
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Relander
Katselmus 1754 9.4.1754
Hindrich Friwillig
Katselmus 1758 16.2.1758
Hind Frivillig 20 6 (1752) 1738
Katselmus 1763 3.2.1763
Hinr: Friwillig Hirfv: 25 11 gift (1752) 1738
Katselmus 1767 18.8.1767
Johan Pajuin hylättiin
Anders Relander 24.10.1743 palkka­mies 26.11.1751 kuoli
Henric Friwillig Hirfwensalmi 29 15 gift 3.2.1752 palkka­mies 1738
Katselmus 1772 26.3.1773
Hindr: Frivillig 35 21 11 1 3/4 (1751) 1737
Katselmus 1775 21.8.1775
Hindric Frivillig Hirfwensalmj _7 23 gift 11 1/2 3.2.1752 otettu 21.8.1775 hylätään
Katselmus 1778 7.9.1778
Hinric Frivillig 26.8.1775 sai eron
Dawid Kempe Hirfvensalmi 22 2 5/12 ogift 5 9 1/8 21.3.1776 palkka­mies 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Dawid Kempe Hirwensalmi _6 6 1/4 ogift 5 9 1/8 (1776)
Katselmus 1785 6.7.1785
David Kempe 8.2.1784 kuoli
Friedric Hoffren Christina ogift 30.8.1784
Katselmus 1788 29.9.1788
Fred: Hoffren Christina _6 3 1/4 ogift (1785) palkkaamaton
Katselmus 1789 4.11.1789
Fredric Hoffren 15.4.1789 värvätylle palkalle
Matts Pant Hirfvensalmi 26 1/2 ogift 5 6 30.4.1789 palkka­mies 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Pantt Hirvensalmi 27 1 1/2 ogift 5 6 (1789) 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Pant Hirwensalmi 31 5 1/2 gift 5 6 (1790) 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Pant Hirfvensalmi 34 5 1/2 gift 5 6 (1793) 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Pant Hirvensalmi 37 8 1/2 gift 5 7 (1793) 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Pant Hirvensalmi 40 _ gift 5 6 1764
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Blickt Flemm Uppland 33 13 ogift 5 8 1/2 9.6.1807 Leskikuningattaren henkirykmentistä 1776
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Flemm Upland 34 13 1/2 ogift 5 8 (1796) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Laijtinen  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Pauhl Plogträ  
_.5.1734 sai eron
Sigfred Matzson _.5.1734 ruotu­mies
17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Johan Pajuun 17.9.1734 palkka­mies 22 3/4 Saw.
  3/4 gifft 1713
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Relander  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Anders Rolander  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Relander  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Hindrich Friwillig  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Hind Frivillig (1752) 20
  6 1738
Katselmus 1763 3.2.1763
Hinr: Friwillig (1752) 25 Hirfv:
  11 gift 1738
Katselmus 1767 18.8.1767
Johan Pajuin  
  hylättiin
Anders Relander 24.10.1743 palkka­mies
26.11.1751 kuoli
Henric Friwillig 3.2.1752 palkka­mies 29 Hirfwensalmi
  15 gift 1738
Katselmus 1772 26.3.1773
Hindr: Frivillig (1751) 35 11
  21 1 3/4 1737
Katselmus 1775 21.8.1775
Hindric Frivillig 3.2.1752 otettu _7 11 Hirfwensalmj
21.8.1775 hylätään 23 1/2 gift
Katselmus 1778 7.9.1778
Hinric Frivillig  
26.8.1775 sai eron
Dawid Kempe 21.3.1776 palkka­mies 22 5 Hirfvensalmi
  2 5/12 9 1/8 ogift 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Dawid Kempe (1776) _6 5 Hirwensalmi
  6 1/4 9 1/8 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
David Kempe  
8.2.1784 kuoli
Friedric Hoffren 30.8.1784 Christina
  ogift
Katselmus 1788 29.9.1788
Fred: Hoffren (1785) palkkaamaton _6 Christina
  3 1/4 ogift
Katselmus 1789 4.11.1789
Fredric Hoffren  
15.4.1789 värvätylle palkalle
Matts Pant 30.4.1789 palkka­mies 26 5 Hirfvensalmi
  1/2 6 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Pantt (1789) 27 5 Hirvensalmi
  1 1/2 6 ogift 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Pant (1790) 31 5 Hirwensalmi
  5 1/2 6 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Magnus Pant (1793) 34 5 Hirfvensalmi
  5 1/2 6 gift 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Pant (1793) 37 5 Hirvensalmi
  8 1/2 7 gift 1764
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Pant   40 5 Hirvensalmi
  _ 6 gift 1764
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Blickt Flemm 9.6.1807 Leskikuningattaren henkirykmentistä 33 5 Uppland
  13 8 1/2 ogift 1776
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Flemm (1796) 34 5 Upland
  13 1/2 8 ogift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Plogträä
1733 Påhl Plogträ
1734 Påhl Plogträä 21.5.1734 sai eron
Sigfred Mattzon Pajain 21.5.1734 ruotumies
1735 Johan Pajuun
1736 Johan Pajuun
1737 Johan Pajon
1738 Johan Pajan
1739 Johan Pajonen
1741 Johan Pajon
1744 Anders Relander 24.10.1743 otettu
1745 Anders Relander
1746 Anders Relander
1747 Anders Relander
1748 And: Relander
1749 Anders Relander
1750 Anders Relander
1751 And: Relander
1752 Anders Relander 26.11.1751 kuoli
Hind. Friwillig 3.2.1752 palkkamies
1753 Hindrich Friwillig
1754 Hindrich Friwillig
1755 Hindrick Friwillig
1756 Hindrick Frivillig
1757 Hind: Frivillig
1758 Hind: Friwillig
1759 Hind: Frivillig
1760 Hind: Friwillig
1761 Hind: Friwillig
1762 Henr. Friwillig
1763 Hind. Friwillig
1764 Henr: Friwillig
1766 Hind: Frivillig
1767 Hind: Friwillig
1768 Hindrich Friwillig
1769 Hindr: Friwillig
1770 Hindric Frivillig
1771 Hind: Frivillig
1773 Hindr: Frivillig
1775 Hendric Friwillig 21.8.1775 sai eron
-
1776 David Kempe 21.3.1776 palkkamies
1777 David Kempe
1778 David Kempe
1779 David Kempe
1780 Dawid Kempe
1781 Dawid Kempe
1782 David Kempe
1783 David Kempe
1784 David Kempe 23.2.1784 kuoli
Hend Hoffren 30.7.1784 huilunsoittaja
1785 Fred: Hoffren huilunsoittaja
1786 Hind: Hoffren
1787 Fredrick Hoffren huilunsoittaja
1788 Hoffreen
1789 Hoffren 30.4.1789 poistettu
Matts Pant 30.4.1789 palkkamies
1790 Matts Pant
1791 Matts Pant
1792 Matts Pant
1793 Matts Pant
1794 Matts Pant
1795 Mats Pant
1796 Matts Pant
1797 Matts Pant
1798 Matts Pant
1799 Matts Pant
1800 Matts Pant
1801 Matths Pant
1802 Matts Pant
1803 Matts Pant
1804 Matts Pant
1805 Matts Pant
1806 Matts Pant
1807 Matts Pant

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776 28.3.1776
Henrich Frivilig 21.8.1775 erotettu
David Kempe Hirfvensalmi 20 ogift 21.3.1776 palkkamies 1756
Luettelo 1784 17.3.1783
David Kempe 13.2.1784 kuoli
-

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Hinderson Pasain

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Påhl Plogträ
1734_3 Påhl Plogträ
1734_4 Påhl Plogträ
1734_5 Påhl Plogträ
1734_6 Påhl Plogträ
1736_3 Johan Pajon
1736_4 Johan Pajoon
1736_5 Johan Pajon
1736_6 Johan Pajon
1736_7 Johan Pajon
1736_8 Johan Paion
1736_9 Johan Pajon
1736_10 Johan Pajon
1736_11 Johan Pajon
1736_12 Johan Pajon
1737_1 Johan Paion
1737_2 Johan Pajon
1744 And:s Relander _.10.1743 otettu
1745 And:s Relander
1746 Anders Relander
1747 Anders Relander
1748 Anders Relander
1752 And:s Relander 26.11.1751 kuoli
1752 Hinrich Friwillig 3.2.1752 palkkamies
1752b Anders Relander 26.11.1751 kuoli
1752b Hinrich Friwillig 3.2.1752 palkkamies
1753 Hinrich Friwillig
1754 Hinrich Friwillig
1756 Hind: Friwillig
1766 Henrich Friwillig
1767 Hendrick Friwillig
1768 Hendrick Friwillig
1773 Henric Frivillig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wäisäläby
Keckolaby
Syfwenma
Mattz Manninen
Abraham Keckoin
Mattz Pajain
1778 Keckola
Väisäla
Taipal
Mats Keckoin
Mats Mannin
Jöran Liukoin
1801 Keckola
Taipal
Wäisälä
Matts Kekkoin
Matts Liukoin
Thomas Mannin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 111 varamies
Eric Ollikain Hirfvensalmi 37 gift 11 1 1/2 24.8.1775 poistetaan 1738
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 111 ja 125 yhteinen varamies numero 57
-
Staffan Hasanen 20 17.6.1779 palkkarenki 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Theodor Wall Hirfvens: 19 3/4 ogift 10 5 1/2 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Theodor Wall 20.6.1788 sotilaaksi
Eric Hångain Furu Hirvensalmi _ ogift 5 5 palkka­mies
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Pant 6.4.1789 otettu 30.4.1789 sotilaaksi ruotuun 111
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Sunn Sysmä Sokn 26 1/2 4 3/4 ogift 10 5 1/4 (1791) 12.2.1795 poistettu 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christer Hjelm 5.4.1803 kuoli
Teodor Hångain Wasss Hirfvensalmi 24 2 gift 5 7 17.3.1804 palkka­mies 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 111 varamies
Eric Ollikain   37 11 Hirfvensalmi
24.8.1775 poistetaan 1 1/2 gift 1738
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 111 ja 125 yhteinen varamies numero 57
-  
 
Staffan Hasanen 17.6.1779 palkkarenki 20
  1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Theodor Wall   19 3/4 10 Hirfvens:
  5 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Theodor Wall  
20.6.1788 sotilaaksi
Eric Hångain Furu   palkka­mies _ 5 Hirvensalmi
  5 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Pant 6.4.1789 otettu
30.4.1789 sotilaaksi ruotuun 111
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Sunn (1791) 26 1/2 10 Sysmä Sokn
12.2.1795 poistettu 4 3/4 5 1/4 ogift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christer Hjelm  
5.4.1803 kuoli
Teodor Hångain Wasss 17.3.1804 palkka­mies 24 5 Hirfvensalmi
  2 7 gift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 111 ja 125 yhteinen varamies numero 57
1777_v -
1778_v -
1779_v Staffan Halt 17.6.1779 otettu
1783_v Staff: Halt
1784_v Staff: Halt
1785_v Staffan Halt
1786_v Stafn Halt 21.2.1786 hylätty
1787_v Israel Löff
1789_v Sonn 6.4.1789 otettu
1790_v Henric Sonn 25.12.1789 ruotuun 113
Eric Sunn 6.4.1790 palkkamies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 111 varamies
Eric Ollikain
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Eric Ollikain poissa
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 111 ja 125 yhteinen varamies numero 57
Hendrick Sonn 5.12.1789 sotilaaksi ruotuun 113
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Eric Sund Syssmä 22 6.4.1790 palkkamies 1769

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Erich Ollikain 11 år gl:
1753_v Eric Ollikain 7.2.1754 hylätty
1754_v Eric Ollikain 7.2.1754 hylätty
1758_v Christer Nilsss Ollikain
1758b_v Christer Nilsson Ollikain 19.3.1757 otettu
1759_v Christer Nisson Ollikain
1759b_v Christer Ollikain
1760_v Christer Ollikain
1760b_v Christer Ollikain
1764_v Christer Ollikain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 110Ruotu 112

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024