AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaKatselmukset → 1763

Savon rykmentti: Henkikomppania

Katselmus 3.2.1763 (S:t Michell)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Rahikala Hind: Sebast: Weber S:t Michell gift
2 Lijansari Hind: Ringström Sawitaipal 53 23 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
3 Yllölä,
Heikilä
Joh: Weckman Hirfvens: 29 7 ogift
4 Haikola,
Lydikälä
Hind: Smidberg Christina 30 13 ogift
5 Rahikala Jör: Lindblad Uhleo 47 20 gift
6 Rahikala,
Lahnanemj
Thom: Raport Christina 26 4 gift
7 Kossola,
Lykälä
-
8 Lijkala,
Parkatnemj
Ant: Gynter Christina 35 5 gift
9 Pundala,
Kåssola,
Witziälä
-
10 Witziälä Montan 1.9.1762 poistettu → 1.9.1762 poistettu
Carl Friedrich Jägerhorm Piexämäki 15 6 ogift 1.9.1762 Juvan komppaniasta 1.9.1762 Juvan komppaniasta →
11 Witziälä,
Såikala
Mats Noll Christina 32 4 gift
12 Pöndilä And. Patron Christina 28 14 ogift täydennysmies 3.2.1763 saa eron täydennysmies →
3.2.1763 saa eron
13 Witziälä,
Såikala
Thom: Pajain Hirfv:S:n 38 18 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
14 Laitiala -
15 Kårhola,
Laitjala
Christ: Krycka Christina 28 4 gift
16 Kårhola Gust: Hind Girs Christina 22 3 gift
17 Kapala,
Kårhola
Zachr: Håger Christina 43 21 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
18 Käramäkj,
Kaipiala
And: Tårniain Christina 43 21 gift
19 Hauska,
Innala
Gust: Hind: Sundblad Christina 29 7 gift
20 Hangastema,
Joutila
Joh: Sultan Christina 22 3 ogift
21 Hangastema Bengt Malberg Christina 34 13 gift
22 Hardikala,
Hangastema
Aron Christ: Brummert Sysmä 27 11 ogift
23 Parkatnemj -
24 Tiusala Mats Knutberg Christina 37 2 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
25 Pappilamäkj,
Taipalby
Michell Holmberg Sysmä 23 3 gift
26 Tiusala,
Lappila,
Taipalby
Mich: Bärck S:t Michell 46 20 gift
27 Tarhola,
Kylänlax,
Wärälä
Nils Manfeldt Menduh: 33 14 gift
28 Tarholata,
Syriälä
Mats Puuko Hirfv: S:n 38 16 ogift
29 Marjonemj,
Tarhola
Mats Kuhla Christina 33 3 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
30 Marjonemj -
31 Påhinemj,
Outila,
Marjonemj
Carl Johan Gading Christina 18 4 ogift
32 Huttula,
Outila
Joseph Palm Christina 30 11 gift
33 Lasola,
Kårhola
Mats Lindström Christina 30 12 gift
34 Hardikala,
Mäkelä
-
35 Pättylä,
Mäkelä
Joh Furugren Christina 31 13 ogift
36 Pättylä,
Tåijala
Eric Laitiain Hirfv: 42 20 gift
37 Tirola,
Tåijala
-
38 Ingarila -
39 Himalansarj Jon Karlberg Christina 29 1 gift täydennysmies täydennysmies →
40 Himalansarj Ert: Biörn Jaskis 34 12 gift
41 Käennemj,
Himalansarj
Sim Eck 38 18 ogift
42 Jukarila,
Käennemj,
Karhila
Pett: Hurtig Christina 33 13 ogift
43 Himalansari Hans Halsman ruotuun 60 → ruotuun 60
-
44 Mahkola Knut Tårcka Savitaip: 28 1 gift
45 Surnoby,
Mahkola
Eric Håckain Saf: 31 1/2 gift 1.9.1762 otettu 1.9.1762 otettu →
46 Taipalby,
Himalansaarj
Joh: Parckin Christina 39 21 gift
47 Kårpela Mich: Hulten Saf: 39 12 gift
48 Järfwenpä,
Tåijala
And: Raqvet Christina 21 3/4 ogift 23.5.1726 otettu 23.5.1726 otettu →
49 Lindunemj And: Appelberg 22.3.1762 kotitilan hoitoon → 22.3.1762 kotitilan hoitoon
Jacob Korp Christina 22.3.1762 palkkamies 22.3.1762 palkkamies →
50 Lindunemj,
Hagastema
Jör: Ålsten Christina 35 12 ogift
51 Komiolax,
Heikilä,
Hanhjärfwi
Jör: Ahlbom Christ: S:n 28 12 gift
52 Parkatnemj Olof Kratz S:t Michel 35 5 gift
53 Jufvola,
Partkatnemj
Conrad Fortelin Sveaborg 18 1 ogift poissa → poissa
Georg Hinric Jägerhorn 3.2.1763 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 3.2.1763 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta →
54 Övesi,
Parkanemj
Thom: Tvink Christina 27 5 gift
55 Övesi,
Simala
-
56 Komjolax,
Koljola
Joh: Pardon Christina 26 7 gift
57 Koljola Pett. Hägg 2/3 23.5.1762 otettu 23.5.1762 otettu →
58 Alasjerfvi,
Safvela
Petter Hoffren Hirfv: S:n 17 3 ogift vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
59 Såfvela Pett: Grönmark Christina 35 13 gift
60 Såfvela,
Carikala
Hans Halsman Stockh: 31 17 gift ruodusta 43 ruodusta 43
61 Kurfvila,
Sattila
Abr: Lång S:t Michel 29 13 gift
62 Kåifvakala,
Sattila
Ad. Fried: Flöger Kides 18 4 ogift
63 Kåifvakala Georg Did: Munck 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan → 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-
64 Hytölä,
Kåifvakala
Eric Wäkström Menduh: 54 25 gift 3.6.1763 saa eron → 3.6.1763 saa eron
65 Hytölä Eric Pultron Christina 26 5 ogift
66 Hytölä,
Minckilä
-
67 Minckilä Thom Halt Christina 25 5 gift
68 Hirimäkj,
Hytölä,
Myntilä
Eric Stadig Christina 32 12 gift 3.6.1763 saa eron → 3.6.1763 saa eron
69 Närhilä,
Yllölä,
Lahnama
Mich: Mölnare Hirfw: S:n 31 11 gift
70 Närhilä,
Haikola
Christ Packain Bäkström Christina 22 1 ogift
71 Witziälä,
Julila,
Hangastema
Gust: Fried: Duncker Jäskis 26 9 ogift vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
72 Syfväma,
Hangastema
And:s Procopae Sörm: 18 5 ogift vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
73 Pakinemj,
Hangastema,
Hurhisalo
Ott: Reinh: Ilander Wilmanstr 33 11 gift
74 Ollikala Gabr: Joh: Lange Christina 24 7 ogift
75 Hyrylä,
Ollikala
Nils Abbor Saf: 26 10 gift
76 Hopola,
Myntilä
Simon Pakin Patrull Menduhar 27 1 gift
77 Myntilä,
Tilikala
Carl Hagström Mend: 33 21 gift
78 Särckömäkj,
Tilikala,
Taifvola
Michel Tiäder S:t Michel 21 3 gift
79 Wolsenby,
Särckämäkj,
Peitznemj
Mats Lagerström Mend 31 13 gift
80 Taifvola Olof Päron Safvolax 34 4 gift
81 Taifvola,
Lahnanemj
Mårt Svartz 32 12
82 Tåifvola Krist Tamberg Menduh: 36 14 gift
83 Taifvola Sigfr: Biörk Safwolax 22 2 gift
84 Pyhänemj,
Taifwola,
Lahnanemj
-
85 Hapia,
Safwinemj
Zach: Tamberg Menduh: 26 1 gift 22.3.1763 otettu 22.3.1763 otettu →
86 Lahnanemj -
87 Lahnanemj,
Safvinemj
Eric Torn Menduh: 24 4
88 Safvinemj Eric Hålm Hardola 24 4 gift
89 Ninmäkj Tom Kiärnström Hirfw: 30 10 gift
90 Ollikala,
Ninmäkj
Joh: Krusberg Hirfv: 32 14 gift 3.6.1763 saa eron → 3.6.1763 saa eron
91 Ollikala,
Myntilä
Lars Hemmendahl Mend: 29 9 gift
92 Hirfwensalmj,
Pöyryby,
Liukola
Lars Walfors Hirfw: 52 36 gift
93 Hirfvensalmj Abr: Färdig Hirfw: 31 11 gift
94 Rippattila Nils Reen Hirfw: 34 14 gift
95 Rippattila Hans Pihlman Hirffw: 37 7 gift
96 Kilckiby,
Rippattila
Hans Rusk Hirfw: 27 11 ogift
97 Kilckiby Eric Contant Saf: 35 13 gift
98 Kilckiby,
Tafvola
Eric Simbanen Saf: 35 13 gift
99 Monikala Joh: Eklund Hirfv: 29 9 gift
100 Kåtkatvesi,
Månikala
And: Färm Menduh: 57 11 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
101 Syfvämäkj,
Märrasmäkj
Jör Pihlman Hirfv: 32 12 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
Mårten Pöyry 3.2.1763 täydennysmies 3.2.1763 täydennysmies →
102 Malfvanemj,
Hirfvensalmj,
Wäisälä
Eric Pihl Hirfv: 29 9 ogift
103 Malfvanemj,
Weiselä
-
104 Wäisälä -
105 Käckola,
Wäisälä
Joh: Blom Hirfv: 28 13 gift
106 Lahnama Nils Walgren Wermelan 40 19 gift
107 Lahnamäkj,
Lelkola
Jacob Hielm Safwolax 24 3 gift
108 Lelkola El. Relander Hirfv: 33 12 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
109 Lelkola,
Saikala,
Åhensalo
-
110 Soikala,
Leukola
And Pihlgren Hirfv: 52 32 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
111 Käckola,
Wäisälä,
Taipalby
Hinr: Friwillig Hirfv: 25 11 gift
112 Lahnama,
Märrasmäkj,
Saikala
Eric Relander Hirfv: 29 12 gift
113 Biörnilä,
Safwinemj
Jac: Frisk Mend: 35 12 gift
114 Liukola,
Biörnilä
Eric Lustig 12.4.1762 kuoli → 12.4.1762 kuoli
-
115 Hirfvenlax,
Istruala
-
116 Kuitula,
Märrasmäkj,
Åhensalo
-
117 Kuitula,
Joutznemj
Mårt Häipen Hirfv: 30 11 gift
118 Kuitula Sim Liukoin Hirfv: 2/3 ogift 31.5.1762 otettu 31.5.1762 otettu →
119 Suosalmj -
120 Wahmäkj,
Suosalmi
-
121 Wachwamäkj Jör. Martinen Mård Hirfv: 23 1 ogift
122 Hurrila,
Pöyry
Joh Hård Hirfv: 25 12 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
123 Hänunmäkj And: Frimodig Hirfw: 33 12 gift
124 Pöyry,
Hångisto
-
125 Pöyry Nils Hagberg Hirfw: 44 21 gift 3.2.1763 saa eron → 3.2.1763 saa eron
126 Asila,
Tiusala,
Pietilänlax
Jac: Berg Jockas 25 9 gift
127 Myntilä,
Hirfwenl:,
Månikala
-

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1758Katselmus 1767

© Väinö Holopainen 2023