AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 48 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 48<>

Ruotutalot ovat kylissä: Järvenpää, Toijala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jöran Jöransson Hauska 1695 13.8.1701 Vanha rykmentti 1685 1
Johan Martikainen mainittu 1712 3.9.1717 Kaksikas 2
Erik Leinonen 19.3.1719 14.3.1729 3
Johan Tallgren 15.9.1729 1746 4
Karl Hjälte 24.4.1747 18.1.1750 5
Tomas Kyrö 16.7.1750 25.2.1751 6
Mats Kyrfält 25.2.1751 24.11.1751 7
Gustav Komplett 24.11.1751 29.12.1755 8
Karl Johan von Fieandt 1.3.1756 1.3.1762 9
Anders Racket Rahikainen 23.3.1762 1.6.1766 täydennysmies 10
Johan Mick Markkanen 18.8.1767 4.10.1778 ruotu 33 11
Mickel Hult 4.10.1778 mainittu 1807 täydennysmies 48/51 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 48 ja 51 yhteinen varamies numero 24
Mickel Hulten Hult Huttunen 28.2.1774 4.7.1778 ruotu 48 1,4
Mårten Smolander 21.2.1780 21.2.1780 2,5
Måns Beckström Gran 27.6.1781 14.2.1785 ruotu 51 3,6
Måns Spik 24.6.1786 mainittu 1795 4,7
Johan Mich 9.11.1805 5,8
Petter Alm 10.3.1806 6,9


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Mardickain
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Mardikain Sawulax och Christina Socken 29 6 gifter (1710) 1687
Katselmus 1719 31.10.1719
Jacob Mardickain 3.9.1717 kuoli
Erich Leinoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Erich Leinoin Safwolax 32 2 1/2 (1718) 1688
Katselmus 1721 21.9.1721
Erich Leinåin Safwolax 33 3 1/3 (1718) 1688
Katselmus 1735 14.6.1735
Erich Lejnoin 14.3.1729 sai eron
Johan Tallgreen Saw. 38 6 gifft 15.9.1729 palkka­mies 1697
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Hielte
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Hielte
Katselmus 1751 22.4.1751
Matts Kyrfält
Katselmus 1754 9.4.1754
Gustaf Compledt
Katselmus 1758 16.2.1758
Carl Jer: Fieandt 16 2 (1756) 1742
Katselmus 1763 3.2.1763
And: Raqvet Christina 21 3/4 ogift 23.5.1726 otettu 1742
Katselmus 1767 18.8.1767
Johan Tallgreen 1741 karkasi
Johan Tallgreen 1743 palasi 1746 karkasi
Carl Hielte 24.4.1747 palkka­mies 18.1.1750 hylättiin
Thomas Kyro 1750 tilan ­mies _.2.1751 poistettiin
Matts Kyrfelt _.2.1751 palkka­mies 24.11.1751 esitti miehen tilalleen
Gustav Complett 24.11.1751 palkka­mies 29.12.1755 karkasi
Carl Johan von Fieandt 1.3.1756 vapaaehtoinen 1.3.1762 poistettiin
Anders Raqvett 23.3.1762 täydennys­mies 1.6.1766 kuoli
-
Johan Markain Sulkava Sokn 22 ogift 18.8.1767 palkka­mies 1745
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh: Mick 28 6 11 3/4 (1766) 1744
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Musk Sulkawa _0 8 gift 11 18.8.1767 otettu
Katselmus 1778 7.9.1778
Johan Mick Sulkava 33 11 gift 5 6 (1767) 1745
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Mick 4.10.1778 ruotuun 33
Michel Hult Christina 27 3 2/3 gift 5 9 1/2 4.10.1778 täydennys­mies 48/51 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Michel Hult Christina 30 6 1/3 gift 5 9 1/2 (1779) 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Hult Christina 33 10 gift 5 9 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Hullt Christina 34 11 gift 5 9 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Hult Christina 35 12 gift 5 9 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Hult Christina 39 16 gift 5 9 1/2 (1779) 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Hult Christina 42 19 gift 5 9 1/2 (1779) 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Hult Christina 45 22 gift 5 9 1/4 (1779) 1756
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Hult Christina 48 25 gift 5 9 1/4 (1779) 1756
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Mardickain  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Mardikain (1710) 29 Sawulax och Christina Socken
  6 gifter 1687
Katselmus 1719 31.10.1719
Jacob Mardickain  
3.9.1717 kuoli
Erich Leinoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Erich Leinoin (1718) 32 Safwolax
  2 1/2 1688
Katselmus 1721 21.9.1721
Erich Leinåin (1718) 33 Safwolax
  3 1/3 1688
Katselmus 1735 14.6.1735
Erich Lejnoin  
14.3.1729 sai eron
Johan Tallgreen 15.9.1729 palkka­mies 38 Saw.
  6 gifft 1697
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Carl Hielte  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Carl Hielte  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Matts Kyrfält  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Gustaf Compledt  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Carl Jer: Fieandt (1756) 16
  2 1742
Katselmus 1763 3.2.1763
And: Raqvet 23.5.1726 otettu 21 Christina
  3/4 ogift 1742
Katselmus 1767 18.8.1767
Johan Tallgreen  
1741 karkasi
Johan Tallgreen 1743 palasi
1746 karkasi
Carl Hielte 24.4.1747 palkka­mies
18.1.1750 hylättiin
Thomas Kyro 1750 tilan ­mies
_.2.1751 poistettiin
Matts Kyrfelt _.2.1751 palkka­mies
24.11.1751 esitti miehen tilalleen
Gustav Complett 24.11.1751 palkka­mies
29.12.1755 karkasi
Carl Johan von Fieandt 1.3.1756 vapaaehtoinen
1.3.1762 poistettiin
Anders Raqvett 23.3.1762 täydennys­mies
1.6.1766 kuoli
-  
 
Johan Markain 18.8.1767 palkka­mies 22 Sulkava Sokn
  ogift 1745
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh: Mick (1766) 28 11
  6 3/4 1744
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Musk 18.8.1767 otettu _0 11 Sulkawa
  8 gift
Katselmus 1778 7.9.1778
Johan Mick (1767) 33 5 Sulkava
  11 6 gift 1745
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Mick  
4.10.1778 ruotuun 33
Michel Hult 4.10.1778 täydennys­mies 48/51 27 5 Christina
  3 2/3 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Michel Hult (1779) 30 5 Christina
  6 1/3 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Hult (1778) 33 5 Christina
  10 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1789 4.11.1789
Mickel Hullt (1778) 34 5 Christina
  11 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Hult (1778) 35 5 Christina
  12 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Hult (1779) 39 5 Christina
  16 9 1/2 gift 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Hult (1779) 42 5 Christina
  19 9 1/2 gift 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Hult (1779) 45 5 Christina
  22 9 1/4 gift 1756
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Hult (1779) 48 5 Christina
  25 9 1/4 gift 1756

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Talgreen
1733 Johan Tallgreen
1734 Johan Tallgren
1735 Johan Tallgreen
1736 Johan Tallgreen
1737 Johan Talgren
1738 Johan Talgren
1739 Johan Talgren
1741 Johan Talbgren
1744 Johan Tallgreen
1745 Johan Tallgreen
1746 Johan Tallgren 6.2.1746 karkasi
1747 Carl Hielte 24.4.1747 otettu
1748 Carl Hielte
1749 Lars Jälte
1750 Lars Hielte 18.1.1750 hylätty
Thomas Kyro 16.7.1750 palkkamies
1751 Thomas Kyrö 25.2.1751 esitti miehen tilalleen
Mats Kyrfeldt 25.2.1751 palkkamies
1752 Matts Kyrfäldt 14.11.1751 esitti miehen tilalleen
Gustaf Komplet 14.11.1751 palkkamies
1753 Gustaf Kompledt
1754 Gustaff Complett
1755 Gustaf Kåmplet
1756 Gustaf Complet 29.12.1755 karkasi
Carl Johan von Fieandt 1.3.1756 vapaaehtoinen
1757 Carl Joh: von Fieandt vapaaehtoinen
1758 Carl J: w: Fieandt vapaaehtoinen
1759 Carl Joh: von Fieandt vapaaehtoinen
1760 Carl Joh: w Fieandt
1761 Carl Joh: w Fieandt vapaaehtoinen
1762 Carl Joh: v Fieandt vapaaehtoinen 1.3.1762 poistettu
And:s Rahikain 23.3.1762 täydennysmies
1763 And: Raqwet
1764 Anders Raquett
1766 Anders Raquett 1.6.1766 kuoli
-
1767 Joh: Mick 18.8.1767 otettu
1768 Johan Mick
1769 Johan Mick
1770 Johan Mick
1771 Johan Mick
1773 Joh: Mick
1775 Johan Mick
1776 Johan Mick
1777 Johan Mick
1778 Johan Mick
1779 Johan Mick 4.10.1778 ruotuun 33
Michel Hult 4.10.1778 täydennysmies
1780 Michel Hult
1781 Michell Hult
1782 Mich Hult
1783 Michell Hult
1784 Michell Hult
1785 Michell Hult
1786 Mickel Hult
1787 Mickel Hult
1788 Hult
1789 Hult
1790 Mickel Hullt
1791 Michel Hult
1792 Michel Hult
1793 Michel Hult
1794 Michel Hult
1795 Mich: Hult
1796 Michel Hult
1797 Michel Hullt
1798 Michel Hult
1799 Michel Hult
1800 Michel Hult
1801 Michell Hult
1802 Michel Hult
1803 Michel Hult
1804 Michel Halt
1805 Michel Hult
1806 Michell Hult
1807 Michell Huld

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Joh: Muk 4.10.1778 ruotuun 33
Michel Hult Christina 23 5/6 gift 4.10.1778 täydennysmies 1756

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jören Jörenson Hauska
1700_11 Jören Jörenson Hauska
1700_12 Jören Jörenson Hauska
1701_1 Jören Jörenson Hauska
1701_2 Jören Jörensson Hauska
1701_3 Jöran Jöransson Hauska
1701_4 Jöran Jöransson Hauska
1701_5 Jöran Jöransson Hauska
1701_6 Jöran Jöransson Hauska
1701_7 Jöran Jöransson Hauska
1701_8 Jöran Hauska
1701_9 Jöran Hauska 13.8.1701 kuoli

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Ristiina 1722 Jerfenpä Sold:s Joh: Mardickains E:a 1472

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Erich Leinoin
1722_10 Erich Läinåin
1722_11 Erich Läinånen
1744 Johan Tallgren
1745 Johan Tallgreen
1746 Johan Tallgren 6.2.1746 karkasi
1747 Carl Hielte 21.4.1747 otettu
1748 Carl Hielte
1752 Matts Hyrfeldt 14.2.1751 esitti miehen tilalleen
1752 Gustaf Complett 14.2.1751 palkkamies
1752b Matts Kyrfeldt 14.11.1751 esitti miehen tilalleen
1752b Gustaf Complett 14.11.1751 palkkamies
1753 Gust: Complet
1754 Gustaf Complett
1756 Gust: Komplet 29.12.1755 karkasi
1756 Carl Joh: w: Fieandt 1.3.1756 vapaaehtoinen
1767 Johan Muk 18.8.1767 otettu
1768 Johan Mick
1773 Johan Mick

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 48 Jören Jörenson Hauska
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Majurin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåtth 74 Jöran Jöranson Hauska Ristiina Pättilä, Taipal

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Johan Mardickain 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 48 Johan Andss. Mardikain Christina S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Tåjalaby
Tåjalaby
Tåjalaby
Lars Himain
Staffan Kyrö
Lars Tåjain
1778 Järfwenpä
Tåjala
Tåjala
Anders Himain
Thomas Kyro
Per Tojain
1801 Järvenpä
Kyro
Kyro
Anders Himain
Thomas Kyro
Johan Toijoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Michell Hullten Safwolax Christina 19 11/12 ogift 11 1/4 1756
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 48 ja 51 yhteinen varamies numero 24
Michell Hulton Hult 4.10.1778 sotilaaksi ruotuun 48
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Mag. Spik Christina _ ogift 5 6
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Magnus Spik Christina 23 3 1/2 ogift 5 7 24.6.1786 otettu 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Magnus Spick Christina 26 8 gift 11 1/2 (1787) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Mick 9.11.1805 kuoli
-
Pehr Alm Christina 32 12 5 7 10.3.1806 erotettu jääkäri 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Michell Hullten   19 11/12 11 Safwolax Christina
  1/4 ogift 1756
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 48 ja 51 yhteinen varamies numero 24
Michell Hulton Hult  
4.10.1778 sotilaaksi ruotuun 48
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
-  
 
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Mag. Spik   _ 5 Christina
  6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Magnus Spik 24.6.1786 otettu 23 5 Christina
  3 1/2 7 ogift 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Magnus Spick (1787) 26 11 Christina
  8 1/2 gift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Mick  
9.11.1805 kuoli
-  
 
Pehr Alm 10.3.1806 erotettu jääkäri 32 5 Christina
  12 7 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 48 ja 51 yhteinen varamies numero 24
1777_v Michel Hult
1778_v Michel Hult
1783_v Magnus Gran
1784_v Magnus Gran
1785_v Mag; Gran 14.2.1785 sotilaaksi
-
1786_v Mats Spik
1787_v Magnus Spick 21.2.1787 otettu
1789_v Spik
1790_v Magnus Spik

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Michel Huttuin 18 28.2.1774 palkkamies 1756
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Michell Hulten Safvolax Christina 21 ogift 1755
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 48 ja 51 yhteinen varamies numero 24
-
Mårt: Olofson Smolander 19 21.2.1780 palkkamies kelpaamaton 1761
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Mag: Bäckström Gran Christina 20 ogift 27.6.1781 palkkamies 1762
Luettelo 1783_v 12.3.1783
Mats Barck Christina 24 5/12 ogift 1759

KatselmuksetNimetKylätRuotu 47Ruotu 49

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024