AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaMiehistöluettelot Riiassa → 1700 elokuu

Savon rykmentti: Henkikomppania

Luettelo x.8.1700 (Riga)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Lars Jorenson Pahloin
2 Daniell Sigfredson Rachikain
3 Petter Jacobson Pyrhöin
4 Påhl Larsson Hajain
5 Petter Påhlson Räpå
6 Hindrich Hanson Lydikein
7 Dawid Mattson Laitinen
8 Hindrich Rackalain
9 Petter Wirolain
10 Johan Pundoin 1696 karkasi
-
11 Mattz Jacobson Njronen
12 Simon Peerson Räihä
13 Grels Grelson Kurf:in
14 Jören Simonson Karstuin
15 Anders Peerson Räihä
16 Hinddrich Hindersson Tiusain
17 Erich Erichson Ruuth
18 Thomas Peerson Kaipiain 28.6.1700 kuoli
19 Erich Hinderson Rahuin
20 Mårthen Michelson Kollion
21 Mattz Mårthens: Peukain
22 Hindrich Bully 1.8.1700 varusmestariksi
23 Eskell Eskielson Läppäin
24 Petter Anniain
25 Lars Jöranson Smålander
26 Lars Andersson Ihalain
27 Anders Hämäläin
28 Anders Wäisäin
29 Anders Rjtinen
30 Sigfred Påhl Karhinen
31 Michell Larson Williaken
32 Mårthen Larson Huttuin
33 Hindrich Bullj kersantiksi
34 Erich Staffanson Tiusain
35 Johan Johanson Arpiain
36 Hindrich Anderson Åckoin 17.3.1700 kuoli
37 Mattz Påhlson Peuhein
38 Staffan Anderson Kurf:in
39 Cnut Cnutson Tarkoin
40 Mattz Erichson Box
41 Lars Jörenson Ihalain
42 Mattz Mattson Lydickein
43 Michel Mårthenson Himain
44 Bertill Christ:rs. Karial:
45 Mårthen Johanson Säppäin
46 Michel Mårthenson Himain _.5.1700 korpraaliksi
47 Peer Mattson Pettin
48 Jören Jörenson Hauska
49 Johan Hanson Karhoin
50 Joseph Mattson Ållinen
51 Mattz Peerson Witziain
52 Johan Sigfredson Pundain
53 Peer Hanson Käckoin
54 Lars Anderson Ålkoin
55 Petter Johanson Kåndiain
56 Adam Peerson Tiusain
57 Hindrich Hinderson Parkatin
58 Michell Michellson Kållioin
59 And:s Anderson Ålkoin
60 And:s Simonson Karpus
61 Mattz Erichson Lasoin
62 Mattz Nielson Taipalain
63 Erich Mattson Kållioin
64 Påhl Erichson Hyfwäin
65 Petter Petterson Walkåin
66 Lars Jönson Räpo 17.3.1700 karkasi
67 Mattz Mattson Parka
68 Påhl Hinderson Säppäläin
69 Simon Thomason Hämäläin
70 Lars Larssonn Smålander
71 Påhl Johanson Hämäläin
72 Petter Larson Jåutinen
73 Mårthen Mårthens: Karial:
74 Johan Eskiellson Lallu
75 Erich Christerson Hyrilain
76 Bertill Anderss: Ålkoin
77 Niels Nielson Njronen
78 Jacob Eskiellson Hintzain
79 Mattz Påhlson Packarin
80 Johan Johanson Pahlain jäi jälkeen armeijasta
81 Jacob Erichson Ingermanland:
82 Lars Erichson Pankoin
83 Erich Michellson Pippurj
84 Jören Mattson Luchtain 27.6.1700 karkasi
85 Jören Sigfreds. Faurinus
86 Hindrich Clemetson Kämäl:
87 Jacob Clemetson Lepisto
88 Lars Jacobson Huchtain 17.3.1700 karkasi
89 Michell Mårthenson Waliaka
90 Simon Sigfredson Hånnj
91 Simon Cnutson Walliaka
92 Påhl Larson Ålckoin
93 Jören Carlson Mannin
94 Mattz Gabrielson Willander 19.7.1700 kadonnut
95 Påhl Månson Ihalain
96 Johan Mårthenson Haloin
97 Sigfred Sigfredson Tanttu
98 Samuel Mårthenson Låtta
99 Bertill Thomason Mannin
100 Mattz Jacobson Martin
101 Simon Jacobson Käckoin
102 Jören Thomason Mannin
103 Peer Peerson Luckoin
104 Thomas Christerson Karial:n
105 Lars Larson Hångain
106 Hans Christoph:r Rohr 1.8.1700 majoittajaksi
107 Påhl Hanson Hasain
108 Erich Hinderson Pasain
109 Michell Larson Pylckein
110 Johan Clemetson Kärämes 8.4.1700 karkasi
111 Hindrich Hinderson Pasain
112 Peer Larson Huipa
113 Anders Erichson Hämäl:
114 Hindrich Christerson Karial:
115 Christer Augustson Clåsterin
116 Johan Anderson Peury
117 Mattz Jönson Höltäin
118 Johan Peerson Raska
119 Oloff Thomason Wäisäin
120 Joseph Mårthenson Kämäl:
121 And:s Anderson Ripatj
122 Jören Hinderson Måinka
123 Christer Jacobson Hinska
124 Johan Cnutson Hämäläin
125 Sigfred Eskielson Nyrhin
126 Bertill Liukoin
127 Petter Sigfredson Tylinen

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Joachim v. Cronman Öfwerst:n och Capiteun
luutnantti Gernim Joh: v. Spantkou 1:o Capitein Leut:
v: Lewoldh 2:o Capit: Leut.
vänrikki Frantz Saxbäck 1:o Fendrich
Jonas W: Swerdfeldt Secund Fend: 1.8.1700 vääpeli
vääpeli Jonas Swerdfeldt Fältwebel: ylennettiin
Jonas Savander Fältwebel: kersantti
kersantti Jonas Savander Chergiant 1.8.1700 ylennettiin
Gustaff Årre Chergiant 1.8.1700 majoittaja
katselmuskirjuri Carl Qwist Munsterskrif:n
lippumies Petter Losm Förare
Johan Ammoff Förare 1.8.1700 varusmestari
majoittaja Gustaff Årre Fuhrier ylennettiin
Christopher Rohr Fuhrier korpraali ruodusta 106
varusmestari Johan Ammoff Rustmester 1.8.1700 ylennettiin
Hindrich Bullj Rustmester korpraali ruodusta 33
1. rumpali Hindrich Axellson Nuckarin Tambourh
2. rumpali Bertill Peersson Sormuin Tambourh
huilisti Hans Hanson Timoin Tambourh

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1700_11

© Väinö Holopainen 2023