AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 67 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 67<>

Ruotutalot ovat kylissä: Minkkilä (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Matsson Pekka mainittu 1696 30.12.1700 Vanha rykmentti 1696 1
Petter Reni mainittu 1712 2
Mickel Harfot 1722 12.1739 3
Sigfrid Ripatti mainittu 1741 18.8.1750 4
Anders Ulv 25.5.1752 8.5.1757 ruotu 11 5
Tomas Halt 16.2.1758 13.6.1764 täydennysmies 67 6
Erik Ernest Norring 30.6.1769 13.7.1770 7
Klas Johan Lind 21.8.1773 14.4.1780 8
Johan Vikman 5.2.1781 27.2.1786 9
Gustav Chiarpanqve 27.2.1786 14.6.1788 10
Petter Mård 14.6.1788 15.9.1801 täydennysmies 46/47 ruotu 73 11
Petter Lust 15.9.1801 mainittu 1807 täydennysmies 65/67 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 67 varamies
Tomas Halonen 7.2.1757 16.2.1758 ruotu 67 1
1776 lähtien ruotujen 65 ja 67 yhteinen varamies numero 33
Tomas Lom Luukkonen mainittu 1777 14.6.1788 ruotu 65 2,2
Petter Lust 23.4.1789 25.9.1804 ruotu 67 3,3
Mats Blå Hallikainen 17.3.1804 mainittu 1806 4,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Staffansson Renj
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Mickel Harfooth Saw. 47 13 gift (1722) 1688
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Ripatti
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sigfred Ripatti
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Ulf
Katselmus 1758 16.2.1758
-
Thomas Haloin Christina S: 21 ogift 1737
Katselmus 1763 3.2.1763
Thom Halt Christina 25 5 gift (1758) 1738
Katselmus 1767 18.8.1767
Michel Harfoth _.12.1739 sai eron
Sigfred Ripatti ruotu­mies 18.8.1750 kuoli
Anders Ulf 25.5.1752 karkuri ruodusta 11 8.5.1757 kuoli
Thomas Halt täydennys­mies 13.6.1764 kuoli
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Christ Norring vapaaehtoinen 13.6.1770 poistettiin
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Ernest Norring 30.6.1769 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Claes Johan Lindh Lovisa 17 2 ogift 10 4 3/4 21.8.1773 palkkaamaton 1758
Katselmus 1778 7.9.1778
Clas Joh: Lind Lovisa 20 5 ogift 5 11 1/4 (1773) 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Claes Lind 14.4.1780 sai eron
Johan Wikman Åbo 19 1 5/12 ogift 5 5 5.2.1781 palkkaamaton 1763
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Wikman Åbo 21 4 5/12 ogift 5 5 (1781) 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Mård Christina 24 1/4 ogift 6 (1788) 1764
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Mård Christina 25 1 1/4 ogift 6 (1788) 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Mård Christina 26 2 1/4 ogift 6 - (1788) 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Mård Christina 30 6 1/4 gift 6 (1789) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Mård Christina 33 9 1/4 gift 6 (1789) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Mård Christina 36 9 1/4 gift 6 (1792) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Mård 15.9.1801 ruotuun 73
Petter Lust Christina 38 14 gift 5 5 15.9.1801 täydennys­mies 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Staffansson Renj  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Mickel Harfooth (1722) 47 Saw.
  13 gift 1688
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Ripatti  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Sigfred Ripatti  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Ulf  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
-  
 
Thomas Haloin   21 Christina S:
  ogift 1737
Katselmus 1763 3.2.1763
Thom Halt (1758) 25 Christina
  5 gift 1738
Katselmus 1767 18.8.1767
Michel Harfoth  
_.12.1739 sai eron
Sigfred Ripatti   ruotu­mies
18.8.1750 kuoli
Anders Ulf 25.5.1752 karkuri ruodusta 11
8.5.1757 kuoli
Thomas Halt   täydennys­mies
13.6.1764 kuoli
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Christ Norring   vapaaehtoinen
13.6.1770 poistettiin
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Eric Ernest Norring 30.6.1769 vapaaehtoinen
13.7.1770 poistettiin
Claes Johan Lindh 21.8.1773 palkkaamaton 17 10 Lovisa
  2 4 3/4 ogift 1758
Katselmus 1778 7.9.1778
Clas Joh: Lind (1773) 20 5 Lovisa
  5 11 1/4 ogift 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Claes Lind  
14.4.1780 sai eron
Johan Wikman 5.2.1781 palkkaamaton 19 5 Åbo
  1 5/12 5 ogift 1763
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Wikman (1781) 21 5 Åbo
  4 5/12 5 ogift 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Mård (1788) 24 6 Christina
  1/4 ogift 1764
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Mård (1788) 25 6 Christina
  1 1/4 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Mård (1788) 26 6 Christina
  2 1/4 - ogift 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Mård (1789) 30 6 Christina
  6 1/4 gift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Mård (1789) 33 6 Christina
  9 1/4 gift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Mård (1792) 36 6 Christina
  9 1/4 gift 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Mård  
15.9.1801 ruotuun 73
Petter Lust 15.9.1801 täydennys­mies 38 5 Christina
  14 5 gift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Michell Harfoot
1733 Michell Harfot
1734 Michell Harfoot
1735 Michell Harfooth
1736 Michell Harfoth
1737 Michel Harfot
1738 Michell Harfoot
1739 Michell Harfoot
1741 Sigfred Ripatti ruotumies
1744 Sigfred Ripati
1745 Sigfred Ripati
1746 Sigfrid Ripati
1747 Sigfred Ripattj
1748 Sigf: Rippatti
1749 Sigfred Ripati
1750 Sigfred Rippati 18.8.1750 kuoli Helsingissä
1751 -
1752 Anders Ulf 25.5.1752 otettu
1753 Anders Ulf
1754 Anders Ulf
1755 And: Ulf
1756 Anders Ulf
1757 Anders Ulf 8.5.1757 kuoli
1758 Tho: Hult 16.2.1758 otettu
1759 Thom: Halt
1760 Thomas Halt
1761 Thom: Halt
1762 Thomas Halt
1763 Thom: Halt
1764 Thomas Halt 13.6.1764 kuoli
-
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Erich Ernest Norring 30.6.1769 vapaaehtoinen
1770 Eric Ernest Norring vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettu
-
1771 -
1773 -
Clas Joh: Lind 21.8.1773 palkkaamaton
1775 Claes Lind
1776 Claes Lind
1777 Clas Lind
1778 Clas Lind
1779 Clas Lind
1780 Clas Lind 14.4.1780 sai eron
-
1781 Johan Wikman 5.2.1781 palkkaamaton
1782 Johan Wikman palkkaamaton
1783 Johan Vikman
1784 Joh: Vikman
1785 Johan Wikman
1786 Johan Vickman 27.2.1786 poistettu
Gustaf Chiarpanqve 27.2.1786 otettu
1787 Magnus Charpangter kadetti
1788 Charpentier kadetti 14.6.1788 poistettu
Mård 14.6.1788 täydennysmies
1789 Mård
1790 Petter Mård
1791 Petter Mård
1792 Petter Mård
1793 Petter Mård
1794 Petter Mård
1795 Pet: Mård
1796 Petter Mård
1797 Petter Mård
1798 Petter Mård
1799 Petter Mård
1800 Petter Mård
1801 Pehr Mård
1802 N: Grotenfelt palkkaamaton
1803 Petter Lust
1804 Petter Pust
1805 Petter Lust
1806 Petter Lust
1807 Petter Lust

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Eric Ernest Norring 30.6.1769 vapaaehtoinen 14.6.1770 poistettu
-
Luettelo 1773 7.4.1773
-
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 13.7.1770
Luettelo 1774 28.2.1774
Clas Johan Lind Randasalmi 16 ogift 21.8.1773 palkkaamaton 1758
Luettelo 1781 5.2.1781
Claes Lind palkkaamaton 14.4.1780 sai eron
-
Johan Wekman 5.2.1781 palkkaamaton

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Mattson Parka
1700_11 Matz Matzson Pecka
1700_12 Matz Matzson Päcka
1701_1 Matz Matzson Päcka 30.12.1700 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Michell Harfoth
1722_10 Michel Harfoth
1722_11 Michell Harfoth
1727_9 Michell Haarfoot
1727_9 Michell Harfoot
1727_10 Michell Haarfoth
1730_1 Michell Harfoot
1730_2 Michell Harfot
1730_3 Michell Harfoot
1730_4 Michell Harfot
1744 Sigfred Ripatti
1745 Sigfred Ripatti
1746 Sigfred Ripattj
1747 Sigfred Ripattj
1748 Sigfred Ripatti
1752 And:s Ulf 25.5.1752 ruotun 11 mies saatu kiinni
1752b And:s Ulf 25.5.1752 ruodun 11 karannut mies
1753 Anders Ulf
1754 Anders Ulf
1756 And: Ulf
1773 Clas Joh: Lind 21.8.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Petter Lust 21 , 2534

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 67 Mattz Mattson Parka
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Matz Matson Päckain

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Minekiläby
Minekiläby
Minekiläby
Påhl Haloin
Eskell Ripattj
Matts Haloin
1778 Minkilä
Minkilä
Minkilä
Per Ripatti
Christt: Wålain
Mats Haloin
1801 Minkilä
Minkilä
Minkilä
Petter Ticka
Lars Lasoins Enka
Esaias Ripatti


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 67 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 65 ja 67 yhteinen varamies numero 33
Thom: Luckoin Lom St: :Michell 10 ogift 10 4 1/4 1769
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Thomas Luukoin Lom St: Michel 21 7/12 ogift 11 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Thomas Lom sotilaaksi
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Luft Christina 25 1/2 ogift 5 1 23.4.1789 otettu 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Lust Christina 29 5 gift 10 5 (1790) 1766
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Lust 25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 67
Matts Halika Blåå Christina 30 2 gift 5 9 17.3.1804 palkka­mies 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 67 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 65 ja 67 yhteinen varamies numero 33
Thom: Luckoin Lom   10 10 St: :Michell
  4 1/4 ogift 1769
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Thomas Luukoin Lom   21 7/12 11 St: Michel
  ogift 1760
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Thomas Lom  
  sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Luft 23.4.1789 otettu 25 5 Christina
  1/2 1 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Lust (1790) 29 10 Christina
  5 5 gift 1766
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Lust  
25.9.1804 sotilaaksi ruotuun 67
Matts Halika Blåå 17.3.1804 palkka­mies 30 5 Christina
  2 9 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 65 ja 67 yhteinen varamies numero 33
1777_v Thomas Lom
1778_v Thomas Lom
1779_v Thom: Lom
1783_v Thom: Lam
1784_v Thom: Lam
1785_v Tomas Röme
1786_v Thomas Lomm
1787_v Tomas Lomm
1789_v Lust 23.4.1789 otettu
1790_v Petter Lust

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 67 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Thomas Halonen 16.2.1758 sotilaaksi
1758b_v Thomas Halonen 7.2.1757 otettu
1759b_v Thomas Haloin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 66Ruotu 68

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024